Номер патенту: 113489

Опубліковано: 10.02.2017

Автори: Маж'яр Лоран, Маж'яр Даніель

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Цистерна для збирання рідини, при цьому цистерна включає в себе корпус (10), здатний містити рідину, причому корпус містить верхню стінку (60) і проходить по осі відліку (20), при цьому цистерна містить систему перекачування, виконану з можливістю перекачувати рідину зовні всередину корпусу цистерни, при цьому система перекачування містить:

- відцентровий насос (30), виконаний з можливістю перекачувати рідину;

- дегазатор (40), з'єднаний з відцентровим насосом (30), причому дегазатор (40) виконаний з можливістю зменшувати кількість повітря в перекачуваній рідині;

- трубку Вентурі (50), виконану з можливістю створювати розрядження в дегазаторі (40),

яка відрізняється тим, що трубка Вентурі (50) розташована на верхній стінці (60) корпусу (10) цистерни на відстані по вертикалі щонайменше одного метра над дегазатором (40), і тим, що цистерна містить трубопровід (11), який пов'язує корпус цистерни з атмосферою, при цьому трубка Вентурі (50) має вихід (52), причому вихід (52) трубки Вентурі з'єднаний з трубопроводом (11), який пов'язує цистерну з атмосферою.

2. Цистерна за попереднім пунктом, яка відрізняється тим, що система перекачування містить лише одну трубку Вентурі (50).

3. Цистерна за одним з попередніх пунктів, в якій трубка Вентурі (50) сполучається з дегазатором (40) за допомогою трубки (80), яка простягається в по суті перпендикулярному напрямку до осі відліку (20).

4. Цистерна за попереднім пунктом, в якій трубка (80) виконана жорсткою.

5. Цистерна за п. 4, в якій трубка (80) виконана гнучкою.

6. Цистерна за одним з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що вона містить датчик (70), виконаний з можливістю вимірювати кількість перекачаної рідини.

7. Цистерна за попереднім пунктом, яка відрізняється тим, що датчик (70) являє собою магнітоіндукційний датчик.

Текст

Реферат: Винахід стосується цистерни для збирання рідини, при цьому цистерна включає в себе корпус (10), здатний містити рідину, що простягається по осі відліку (20), крім того, цистерна містить систему перекачування, здатну перекачувати рідину зовні всередину корпусу цистерни, при цьому система перекачування містить: відцентровий насос (30), здатний перекачувати рідину; дегазатор (40), з'єднаний з відцентровим насосом (30), причому дегазатор (40), здатний зменшити кількість повітря в перекачуваній рідині; трубку Вентурі (50), здатну створити розрідження в дегазаторі (40), причому трубка Вентурі (50) розташована у напрямку нормалі до осі відліку на відстані щонайменше одного метра над дегазатором (40). UA 113489 C2 (12) UA 113489 C2 UA 113489 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід, що пропонується, стосується цистерни для збирання рідини і, зокрема цистерни для збирання молока. Цистерна для збирання молока містить, як правило, систему перекачування, таку як подана на Фіг. 1. Ця система перекачування містить відцентровий насос 1, який дозволяє перекачувати молоко і нагнітати його в корпус цистерни 2. Система перекачування містить також зворотний клапан 3, який розташований між корпусом цистерни 2 і відцентровим насосом 1. Система перекачування містить також дегазатор 7, який дозволяє видаляти повітря, присутнє всередині закачуваного молока, і магнітоіндукційний датчик, який забезпечує вимірювання кількості зібраного молока. Використовується, як правило, відцентровий насос 1 без автоматичного вмикання, тому на початку збирання необхідно створити розрідження у відцентровому насосі, дегазаторі і на вході відцентрового насоса з тим, щоб наповнити відцентровий насос і дегазатор достатньою кількістю молока раніше, ніж поступово запустити перекачування. Як правило, це розрідження створюється за допомогою двох трубок Вентурі 4, 5, встановлених на прорізах, утворених на верхній частині дегазатора 7. Для створення цього розрідження в трубки Вентурі 4, 5 подається потік стиснутого повітря, що зберігається в додаткових резервуарах, яке виробляє компресор несучого транспортного засобу. Крім того, система перекачування містить засоби 6 для уловлювання пухирців, що дозволяє уникнути закупорювання трубок Вентурі пухирцями. Принаймні, ці засоби для уловлювання 6 пухирців обважнюють і ускладнюють пристрій перекачування і миття. Винахід має на меті усунути недоліки рівня техніки за рахунок того, що пропонується цистерна для збирання рідини, забезпечена спрощеною системою перекачування. З цією метою по першому аспекту винаходу пропонується цистерна для збирання рідини, при цьому цистерна включає в себе корпус, здатний містити рідину, що простягається по осі відліку, крім того, цистерна містить систему перекачування, здатну перекачувати рідину зовні всередину корпусу цистерни, при цьому система перекачування містить: - відцентровий насос, здатний перекачувати рідину; - дегазатор, з'єднаний з відцентровим насосом, причому дегазатор, здатний зменшувати кількість повітря в рідині, що перекачується; - трубку Вентурі, здатну створити розрідження в дегазаторі, причому трубка Вентурі розташована на відстані у напрямку нормалі до осі відліку щонайменше одного метра над дегазатором. Іншими словами, трубка Вентурі розташована переважно на вертикальній відстані щонайменше одного метра над дегазатором. Збільшення вертикальної відстані між дегазатором і трубкою Вентурі дозволяє уникнути того, що пухирці можуть нагромаджуватися всередині дегазатора, зокрема, в кінці збирання, і проникати в трубку Вентурі, погіршуючи її робочі характеристики. Таким чином можна відмовитися від засобів уловлювання пухирців, які використовувалися в попередньому рівні техніки. Цистерна, згідно з винаходом, може також мати одну або декілька вказаних нижче ознак, як окремо, так і в складі всіх технічно можливих комбінацій. Переважним чином, корпус цистерни включає верхню стінку, причому трубка Вентурі розташована на верхній стінці корпусу цистерни. Таким чином, трубка Вентурі знаходиться вертикально в найвищій зоні корпусу цистерни, що відділяє її на достатню вертикальну відстань від дегазатора, щоб виключити проникнення пухирців в трубку Вентурі. Переважним чином, трубка Вентурі зв'язана з дегазатором трубкою, яка простягається по суті в перпендикулярному напрямку до осі відліку. Іншими словами, коли корпус цистерни знаходиться на плоскій і горизонтальній основі, трубка часто простягається по суті у вертикальному напрямку. Це розташування дозволяє з'єднати вихід повітря з дегазатора безпосередньо з центральним трубопроводом, що зв'язує секції корпусу цистерни з атмосферою. Цей трубопровід містить ділянку вертикальної труби, яка опускається вниз цистерни, причому кінець цієї ділянки відкритий, щоб встановити сполучення секцій цистерни з атмосферою і забезпечити таким чином викид назовні повітря, що надходить з дегазатора. Згідно з різними способами здійснення, ця трубка може бути жорсткою або гнучкою. Переважним чином, цистерна має трубопровід, що зв'язує корпус цистерни з атмосферою, при цьому трубка Вентурі має вихід повітря, причому вихід повітря трубки Вентурі з'єднаний з трубопроводом, що зв'язує цистерну з атмосферою. Таким чином, можливі пухирці або туман від закачуваної рідини потрапляють в цей трубопровід, що виключає використання додаткових засобів для уловлювання пухирців. 1 UA 113489 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Згідно з переважним способом здійснення, система перекачування містить одну єдину трубку Вентурі. Дійсно, на відміну від систем перекачування згідно з рівнем техніки, які містять дві трубки Вентурі, винахід пропонує використовувати лише одну трубку Вентурі більшої ємності, ніж техніка, що використовується згідно з рівнем, яка також не розташовується поблизу вершини дегазатора, а розташована вертикально на відстані від дегазатора. Використання лише однієї трубки Вентурі, віддаленої або зміщеної по вертикалі відносно дегазатора, дозволяє виключити використання засобів уловлювання пухирців і дозволяє спростити миття пристрою перекачування. Цистерна переважно містить також датчик, здатний вимірювати кількість рідини, що перекачується. Цей датчик являє собою переважно магнітоіндукційний датчик. Винахід стосується також, зокрема, варіанта, в якому цистерна використовується для збирання молока. Інші ознаки і переваги винаходу виявляються при прочитанні нижченаведеного детального опису з посиланнями на прикладені креслення, на яких: Фіг. 1 - схематичне зображення цистерни згідно з рівнем техніки; Фіг. 2 - схематичне зображення цистерни згідно зі способом реалізації винаходу. Для більшої зрозумілості, ідентичні або аналогічні елементи позначені однаковими позиціями по всьому кресленню. Детальний опис щонайменше одного способу здійснення На Фіг. 2 показана цистерна згідно зі способом здійснення винаходу. Ця цистерна містить корпус 10, який простягається по осі відліку 20. Ця цистерна містить також систему перекачування, яка дозволяє перекачувати рідину зовні для закачування цієї рідини всередину корпуси цистерни. Система перекачування включає в себе відцентровий насос 30, здатний нагнітати рідину зовні всередину корпусу цистерни. Система перекачування містить також дегазатор 40, з'єднаний з відцентровим насосом 30. Дегазатор 40 здатний зменшити кількість повітря в рідині, що перекачується, відцентровим насосом відповідно до правил відносно вимірювання рідини. Дегазатор 40 переважно горизонтально вирівняний з відцентровим насосом 30. Система перекачування містить також трубку Вентурі 50, яка дозволяє створити розрідження в дегазаторі 40, у відцентровому насосі 30 і на вході відцентрового насоса 30, що дозволяє наповнити рідиною відцентровий насос на початку перекачування для її початку. Ця трубка Вентурі утворена переважно трубкою, яка утворює звужування, що дозволяє створити розрідження з одного боку цього звужування. Ця трубка Вентурі 50 розташована в напрямку нормалі до осі відліку 20 на відстані щонайменше одного метра над дегазатором. Коли корпус цистерни розташований горизонтально або по суті горизонтально, трубка Вентурі 50 в цьому випадку розташована на вертикальній відстані щонайменше одного метра над дегазатором 40. У той же час, як можна бачити на Фіг. 2, трубка Вентурі 50 необов'язково вирівняна вертикально над дегазатором 40. На відміну від систем перекачування згідно з рівнем техніки, система перекачування, згідно з винаходом, включає не дві, а лише одну трубку Вентурі 50, більшої ємності, ніж трубки Вентурі згідно з рівнем техніки. Використання однієї трубки Вентурі дозволяє виключити використання буферного вакуумурезервуара, а також засобів уловлювання пухирців, що вносить відповідну перевагу відносно ефективності миття, оскільки це дозволяє обмежити множину контурів і в зв'язку з цим ризики наявності окремих погано промитих зон. Крім того, трубка Вентурі 50 переважно має вихід 52, який переважно сполучається з засобами підживлювання 100 трубки Вентурі стиснутим повітрям. Ці засоби підживлювання 100 трубки Вентурі стиснутим повітрям містять переважно щонайменше один резервуар, який заживлюється стиснутим повітрям, що виробляється компресором цистерни. З цією метою трубка Вентурі 50 розташована на верхній стінці 60 корпусу цистерни 10. Ця верхня стінка 60 корпусу цистерни 10 являє собою переважно дах корпусу цистерни, тобто, коли корпус цистерни розташований на плоскій і горизонтальній основі, то найвищу або по суті найвищу частину корпусу цистерни 10 називають "верхньою частиною" корпусу цистерни. Трубка Вентурі 50 містить вхід повітря 51, який переважно сполучається з виходом 42 дегазатора 40 за допомогою трубки 80, яка переважно простягається по суті у вертикальному напрямку. Трубка 80 може бути жорсткою або гнучкою. Ця трубка 80 має в довжину переважно щонайменше один метр і, більш переважним чином щонайменше 1,5 метра. Ця трубка 80 може сполучатися з виходом 42 дегазатора 40 за допомогою іншої трубки 90, яка простягається паралельно осі відліку, коли дегазатор 40 і трубка Вентурі не вирівняні в напрямку нормалі до осі відліку. 2 UA 113489 C2 5 10 Крім того, розміщення трубки Вентурі 50 на даху корпусу цистерни дозволяє з'єднати вихід 52 трубки Вентурі з трубопроводом 11, що зв'язує за допомогою прорізів 53 цистерну з атмосферою. Таким чином, можливі пухирці або туман від рідини, що закачується, потрапляють в цей трубопровід 11, що виключає використання додаткових засобів для уловлювання пухирців. Ця система перекачування містить також датчик 70, який здатний виміряти кількість закачаної рідини і пов'язаний з відцентровим насосом 30. Дегазатор дозволяє уникнути того, що повітря може спотворити вимірювання датчика. Замість датчика можуть бути передбачені інші засоби вимірювання кількості повітря, що закачується, такі, наприклад, як об'ємні витратоміри. Зрозуміло, винахід не обмежується описаними з посиланням на фігури способами здійснення, і можуть бути передбачені варіанти, які не виходять за рамки винаходу. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 15 20 25 30 35 1. Цистерна для збирання рідини, при цьому цистерна включає в себе корпус (10), здатний містити рідину, причому корпус містить верхню стінку (60) і проходить по осі відліку (20), при цьому цистерна містить систему перекачування, виконану з можливістю перекачувати рідину зовні всередину корпусу цистерни, при цьому система перекачування містить: - відцентровий насос (30), виконаний з можливістю перекачувати рідину; - дегазатор (40), з'єднаний з відцентровим насосом (30), причому дегазатор (40) виконаний з можливістю зменшувати кількість повітря в перекачуваній рідині; - трубку Вентурі (50), виконану з можливістю створювати розрядження в дегазаторі (40), яка відрізняється тим, що трубка Вентурі (50) розташована на верхній стінці (60) корпусу (10) цистерни на відстані по вертикалі щонайменше одного метра над дегазатором (40), і тим, що цистерна містить трубопровід (11), який пов'язує корпус цистерни з атмосферою, при цьому трубка Вентурі (50) має вихід (52), причому вихід (52) трубки Вентурі з'єднаний з трубопроводом (11), який пов'язує цистерну з атмосферою. 2. Цистерна за попереднім пунктом, яка відрізняється тим, що система перекачування містить лише одну трубку Вентурі (50). 3. Цистерна за одним з попередніх пунктів, в якій трубка Вентурі (50) сполучається з дегазатором (40) за допомогою трубки (80), яка простягається в по суті перпендикулярному напрямку до осі відліку (20). 4. Цистерна за попереднім пунктом, в якій трубка (80) виконана жорсткою. 5. Цистерна за п. 4, в якій трубка (80) виконана гнучкою. 6. Цистерна за одним з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що вона містить датчик (70), виконаний з можливістю вимірювати кількість перекачаної рідини. 7. Цистерна за попереднім пунктом, яка відрізняється тим, що датчик (70) являє собою магнітоіндукційний датчик. 3 UA 113489 C2 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори російською

Magyar Daniel, Magyar Laurent

МПК / Мітки

МПК: A01J 11/04, B01D 19/02, B01D 19/00

Мітки: збирання, рідини, цистерна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-113489-cisterna-dlya-zbirannya-ridini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Цистерна для збирання рідини</a>

Подібні патенти