Спосіб виявлення життєздатних некультурабельних мікроорганізмів у воді

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб виявлення життєздатних некультурабельних мікроорганізмів у воді, що включає реактивацію останніх з наступним їх культивуванням, який відрізняється тим, що як об'єкт використовують життєздатні некультурабельні мікрооганізми Escherichia coli та Candida albicans, одержані в результаті дії окисника, реактивацію здійснюють в сольовому середовищі M-9, а культивування - у відповідному селективному середовищі.

Текст

Реферат: UA 113472 U UA 113472 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Технічне рішення належить до машинобудування і може використовуватися в кар'єрних екскаваторах, а саме в ковшах зі знімними зубами. Відома конструкція знімного зуба ковша екскаватора, яка включає в себе хвостовик з отворами для його кріплення до ковша екскаватора і посадковим пазом під ясна ковша, робочу частину, що складається з ріжучої частини, верхньої і нижньої граней. На робочих гранях виконані відповідно верхнє і нижнє ребра жорсткості, а на бічних поверхнях зуб містить козирки у вигляді скобоподібних виступів для захисту ясен ковша, при цьому верхня і нижня частини стінок виступів розміщені нижче рівня зовнішніх поверхонь хвостової частини, краї верхніх частин скобоподібних виступів виконані закругленими. [1] До недоліків даної конструкції зуба ковша екскаватора належить: - при заборі породи ковшем відбувається абразивний знос бічних поверхонь хвостовика в зоні їх сполучення з зовнішніми поверхнями верхньої і нижньої частин стінок виступу; - при екскавації виникає посилене навантаження на округлений край верхньої частини стінки виступу, що призводить до його деформації. В основу створення корисної моделі поставлена задача: - збільшити зносостійкість хвостовика; - збільшити жорсткість верхньої стінки скобоподібного виступу. В результаті виконання поставленої задачі може бути отриманий технічний результат: - зменшення площі абразивного зносу зовнішньої поверхні зуба і верхньої частини стінки скобоподібного виступу; - Зниження матеріаломісткості верхньої частини стінки за рахунок зміни її геометрії для посилення її жорсткості. Поставлена задача вирішується тим, що в зубі ковша екскаватора, який містить робочу частину (1), вильчастий хвостовик (2) з верхнім (2.1) і нижнім (2.2) елементами, виступи (3), на бічних поверхнях зуба (1а), кожен з яких виконаний опозитно один до одного по поздовжній осі зуба (X) у вигляді стінки з верхньою частиною (3.1), нижньою частиною (3.2) і лобовою (3.3) частиною, яка увігнута по поздовжній осі зуба (X) в сторону робочої частини (1), пропонується зовні верхню частину стінки (3.1) кожного виступу (3) і верхній елемент (2.1) хвостовика (2) виконати в одній площині із загальною поверхнею (3а), а нижню частину стінки (3.1) кожного виступу (3) і нижній елемент (2.2) хвостовика (2) зовні виконати в одній площині із загальною поверхнею (3b). Перераховані вище істотні ознаки корисної моделі, відмінні від найближчого аналога, необхідні і достатні у всіх випадках, на які поширюється обсяг правової охорони корисної моделі. Крім цього пропонується: - на верхній частині стінки (3.1) виступу (3) виконати торцевий скіс (3.1а) від лобової частини (3.3) до бічної поверхні (2.1а) хвостовика (2). - на верхній частині стінки (3.1) виступу (3) поперечно поздовжньої осі (X) виконати бар'єр (3.4) у вигляді ступеневого переходу до лобової частини (3.3). Корисна модель пояснюється прикладом, виконання якого не є єдино можливим, але наочно демонструє можливість досягнення технічного результату запропонованої нової сукупності суттєвих ознак. Суть корисної моделі представлена на кресленнях, де: - на Фіг. 1 показаний зуб ковша екскаватора; - на Фіг. 2 показана частина ковша екскаватора з встановленими зубами; - на Фіг. 3 показаний бічний вид зуба ковша екскаватора; - на Фіг. 4. показаний вид зверху зуба ковша екскаватора. Конструктивні елементи фігур 1, 2, 3 і 4 представлені як: 1 - робоча частина; 1 а - бокова поверхня; 2 - вильчастий хвостовик; 2а - бокова поверхня; 2b - бокова поверхня; 2.1 - верхній елемент; 2.2 - нижній елемент; 3 - виступ; 3.1 - верхня частина стінки; 3.1а - торцевий скіс; 3.2 - нижня частина стінки; 3.3 - лобова частина стінки; 1 UA 113472 U 5 10 15 20 25 30 35 3.4 - бар'єр; 3а - загальна поверхня; 3b - загальна поверхня; 4 - посадковий паз; 5 - ківш; 5.1 - ясна ковша; X - поздовжня вісь зуба. На фіг. 1, 2, 3 і 4 представлений приклад зуба, виконаного з ідентичними виступами (3), кожен з яких виконаний опозитно один до одного по поздовжній осі зуба (X) на бічній поверхні зуба (1а). Зуб встановлюється посадковим пазом (4) вильчастого хвостовика (2) на стінку ковша (5) до упору і охоплює верхнім (2.1) і нижнім (2.2) елементами, а також стінкою виступу (3) його ясна (5.1) (фіг. 2). Після цього зуб фіксується на яснах (5.1) болтовим кріпленням (на фіг. не показано) через отвори в верхньому (2.1) і нижньому (2.2) елементах вильчастого хвостовика (2). Демонтаж зуба виконується у зворотній послідовності. У робочому режимі, при зануренні ковша (5) в породу (на фіг. не показано), основне навантаження бере робоча частина зуба (1) і лобова частина стінки (3.3) виступу (3), увігнута по поздовжній осі зуба X в бік робочої частини (1). Потім порода через бар'єр (3.4) ковзає по верхній частині стінки (3.1) і нижньої частини стінки (3.2) виступу (3). При цьому навантаження породи зовні верхньої частини стінки (3.1) і верхнього елемента (2.1) вильчастого хвостовика (2), а також зовні нижньої частини стінки (3.2) і нижнього елемента (2.2) вильчастого хвостовика (2) розподіляється по їх загальним поверхням (3а) і (3b) (фіг. 3 і 4), які закривають частини бічних поверхонь (2а) і (2b) верхнього (2.1) і нижнього (2.2) елемента. Верхня частина стінки (3.1) виступу (3) розміщена з внутрішньої сторони стінки ковша (5), тому при екскавації на неї припадає значно більший тиск, ніж на нижню частину стінки (3.2). У зв'язку з цим площа загальної поверхні (3а) зовні верхньої частини стінки (3.1) і верхнього елемента (2.1) зменшена торцевим скосом (3.1а) - за рахунок чого знижено тиск породи на верхню частину стіни (3.1) від лобової частини (3.3) до вильчастого хвостовика (2), що збільшує міцність і зменшує абразивний знос. При цьому східчастий виступ бар'єру (3.4) додатково розвантажує тиск породи на верхню частину стіни (3.1) в місці її сполучення з лобовою частиною (3.3), що дозволяє зменшити товщину верхньої частини стінки (3.1) і тим самим знизити матеріаломісткість виступу (3). Джерела інформації: 1. Патент РФ на изобретение № 2107779 от 14.06.1996 г. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 50 1. Зуб ковша екскаватора, що містить робочу частину (1), вільчастий хвостовик (2) з верхнім (2.1) і нижнім (2.2) елементами, виступи (3) на бічних поверхнях зуба (1а), кожен з яких виконано опозитно один до одного по поздовжній осі зуба (X) у вигляді стінки з верхньою частиною (3.1), нижньою частиною (3.2) і лобовою (3.3) частиною, яка увігнута по поздовжній осі зуба (X) в сторону робочої частини (1), який відрізняється тим, що зовні верхня частина стінки (3.1) кожного виступу (3) і верхній елемент (2.1) хвостовика (2) виконані в одній площині із загальною поверхнею (3а), а нижня частина стінки (3.1) кожного виступу (3) і нижній елемент (2.2) хвостовика (2) зовні виконані в одній площині із загальною поверхнею (3b). 2. Зуб ковша екскаватора за п. 1, який відрізняється тим, що на верхній частині стінки (3.1) кожного виступу (3) виконаний торцевий скіс (3.1а) від лобової частини (3.3) до бічної поверхні (2а) хвостовика (2). 3. Зуб ковша екскаватора за п. 1, який відрізняється тим, що на верхній частині стінки (3.1) кожного виступу (3) поперечно поздовжній осі зуба (X) виконаний бар'єр (3.4) у вигляді ступеневого переходу до лобової частини (3.3). 2 UA 113472 U 3 UA 113472 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C12R 1/19, C12N 1/16, C12N 1/20, C12R 1/725, C12Q 1/04

Мітки: мікроорганізмів, виявлення, життєздатних, води, некультурабельних, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-113472-sposib-viyavlennya-zhittehzdatnikh-nekulturabelnikh-mikroorganizmiv-u-vodi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виявлення життєздатних некультурабельних мікроорганізмів у воді</a>

Подібні патенти