Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів

Номер патенту: 113004

Опубліковано: 25.11.2016

Автор: Булгаков Володимир Михайлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, що має подавальний транспортер, відбивну щітку, вальцьовий очисник, утворений двома площинами, які розташовані під кутом одна до одної, вершина якого спрямована донизу, що складається з пар вальців, які зустрічно обертаються, встановлений поворотно усередину очисника активатор вороху, що також складається з двох верхніх щіток з довгими еластичними прутками та пар вальців меншого діаметра, які зустрічно обертаються і створюють собою аналогічні площини, верхня загальна рамка якого кінематично приєднана до механізму поворотних періодичних рухів, очисну гірку та вивантажувальний транспортер, який відрізняється тим, що верхні частини обох площин активатора встановлені поворотно на привідних осях верхніх його щіток і зв'язані між собою у середніх частинах пружиною, кінці якої закріплені у шарнірах, в яких встановлені нижні частини вказаних площин, що мають дугоподібні форми, які спрямовані опуклими частинами у бік внутрішніх частин вальцьового очисника, при цьому на нижніх кінцях площин активатора встановлені привідні щітки великого діаметра, що мають напрями обертання донизу.

Текст

Дивитися

Реферат: Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до пристроїв для транспортування та очистки коренебульбоплодів, які можуть бути використані в картоплезбиральних машинах. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, що має подавальний транспортер, відбивну щітку, вальцьовий очисник, утворений двома площинами, які розташовані під кутом одна до одної, вершина якого спрямована донизу, що складається з пар вальців, які зустрічно обертаються, встановлений поворотно усередину очисника активатор вороху, що також складається з двох верхніх щіток з довгими еластичними прутками та пар вальців меншого діаметра, які зустрічно обертаються і створюють собою аналогічні площини, верхня загальна рамка якого кінематично приєднана до механізму поворотних періодичних рухів, очисну гірку та вивантажувальний транспортер. Верхні частини обох площин активатора встановлені поворотно на привідних осях верхніх його щіток і зв'язані між собою у середніх частинах пружиною, кінці якої закріплені у шарнірах, в яких встановлені нижні частини вказаних UA 113004 C2 (12) UA 113004 C2 площин, що мають дугоподібні форми, які спрямовані опуклими частинами у бік внутрішніх частин вальцьового очисника. При цьому на нижніх кінцях площин активатора встановлені привідні щітки великого діаметра, що мають напрями обертання донизу. Застосування даного пристрою для транспортування та очистки коренебульбоплодів дозволить підвищити ефективність очистки коренебульбоплодів від домішок. UA 113004 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до пристроїв для транспортування і очистки коренебульбоплодів, які можуть бути використані в картоплезбиральних машинах. Існує багато пристроїв для транспортування і очищення коренебульбоплодів від ґрунтових та рослинних решток, які включають, як правило, послідовно розміщені основний активний сепаруючий робочий орган, виконаний у вигляді шнекового або вальцьового очисника, а також додаткові очисні елементи, що являють собою пруткові транспортери, очисні гірки, грудкорозчавлювачі, відбивні та напрямні щітки з еластичними прутками і т. ін. (книга: Петров Г.Д. Картофелеуборочные машины. Расчет и проектирование. - М: Машиностроение, 1972.-400 с.). Недоліками в роботі вказаних пристроїв є те, що перехід вороху коренебульбоплодів з одного очисного робочого органу на інший відбувається без активації рухів і надання різних за принципом дії очищувальних зусиль. Це призводить до того, що ворох коренебульбоплодів іноді великою купою так і залишається не подрібненим, а тіла коренебульбоплодів не очищеними від налиплого ґрунту. Найбільш близьким до пристрою для транспортування і очистки коренебульбоплодів є відомий пристрій, основна суть якого знаходиться в патенті України №83160, А01 D33/00, опубл. 10.06.2008 р., бюл. №11 найближчий аналог, що включає сепаруючий робочий орган, що створений похило встановленим привідним порожнистим конусом, який утворений закріпленими з зазорами поперечними прутками, вершина якого спрямована у напрямі донизу, усередині якого встановлений активатор у вигляді консольного привідного вала з закріпленими лопатями, що містять щітки на кінцях. /Даний робочий орган містить також подавальний транспортер, відбивну щітку, похило встановлену пальчасту очисну гірку й вивантажувальний транспортер. Працює найближчий аналог таким чином, що ворох коренебульбоплодів за допомогою подавального транспортера й відбивної щітки подається зверху усередину сепаруючого робочого органу, тобто порожнистого конуса і відразу потрапляє у зону дії активатора. Дві осі (лопаті) активатора, з закріпленими на їх кіпцях щітками розосереджують ворох коренебульбоплодів, розділяючи його на окремі компоненти. Дрібні ґрунтові домішки й рослинні рештки просіюються крізь зазори між поперечними прутками порожнистого конуса. У подальшому після того як тіла коренебульбоплодів залишать порожнистий конус вони за допомогою пальчастої очисної гірки остаточно очищаються від дрібних ґрунтових домішок й рослинних решток, налиплого ґрунту і відводяться вивантажувальним транспортером за межі очисника. Недоліками найближчого аналога є низька якість очистки коренебульбоплодів від домішок, яка обумовлена тим, що ворох коренебульбоплодів, який очищується, фактично при одноразовому контакті з осями та щітками активатора, не в змозі значно подрібнитись і ефективно розділитись на окремі компоненти. Це призводить до того, що значна частина вороху коренебульбоплодів залишається у купах так і не розділеною на окремі компоненти усередині порожнистого конуса, швидко опускається всередині конуса донизу, іноді великою масою, внаслідок чого якість очистки коренебульбоплодів від домішок фактично залишається дуже низькою. Задача винаходу - підвищити якість очистки коренебульбоплодів від домішок. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для транспортування і очистки коренебульбоплодів, який складається з подавального транспортера, відбивної щітки, вальцьового очисника, утвореного двома площинами, які розташовані під кутом одна до одної, вершина якого спрямована донизу, що складається з пар вальців, які зустрічно обертаються, встановленого поворотно активатору вороху, що також складається з двох верхніх щіток з довгими еластичними прутками та пар вальців меншого діаметра, які зустрічно обертаються і створюють собою аналогічні площини, верхня загальна рамка якого кінематично приєднана до механізму поворотних періодичних рухів, очисної гірки та вивантажувального транспортера, згідно з винаходом, верхні частини обох площин активатора встановлені поворотно на привідних осях верхніх його щіток і зв'язані між собою у середніх частинах пружиною, кінці якої закріплені у шарнірах, в яких встановлені нижні частини вказаних площин, що мають дугоподібні форми, які спрямовані опуклими частинами у бік внутрішніх частин вальцьового очисника, при цьому на нижніх кінцях площин активатора встановлені привідні щітки великого діаметра, що мають напрями обертання донизу. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів схематично зображений на Фіг. 1 (загальний вигляд збоку). Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів складається з подавального транспортера 1, відбивної щітки 2, яка встановлена над верхнім кінцем транспортера 1, 1 UA 113004 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 вальцьового очисника, який утворений двома площинами 3, які розташовані під кутом одна до одної, вершина якого спрямована донизу і які складаються з вальців 4, що попарно зустрічно обертаються. Знизу площини 3 встановлені поворотно у нерухомих циліндричних шарнірах, а верхні їх кінці з'єднані з механізмами 5, які забезпечують площинам 3 зміни їх кутів нахилів. Усередину очисника, тобто у простір між площинами 3, які розташовані під кутом одна до одної, а вершина якого спрямована донизу, встановлений з зазором активатор 6, що складається з пар вальців 7, меншого діаметра, ніж діаметри вальців 4, які зустрічно обертаються. Зверху, над парами вальців 7 на кожній стороні активатора 6 містяться привідні щітки 8 з довгими еластичними прутками і з напрямами обертання донизу з кожної сторони. Верхня частина активатора 6, закріплена на загальній рамці 9, що має у верхній частині дві, розташовані під кутом одна до одної, площини. Загальна рамка 9 поворотно встановлена у розташованому зверху нерухомому циліндричному шарнірі 10. Загальна рамка 9 містить на одній своїй верхній площині шарнір 11, який за допомогою тяги 12 кінематично приєднана до механізму 13 поворотних періодичних (коливальних) рухів. Крім того, верхні частини активатора 6, кожна з його площин окремо встановлені поворотно (на кінцях кронштейна 14, який з'єднаний з основою загальної рамки 9) у шарнірах 15, розміщених на привідних осях верхніх його щіток 8. Нижні кінці площин активатора 6 містять шарніри 16, в яких закріплені вільнорозташовані частини 17, що мають дугоподібні форми, які спрямовані опуклими частинами у бік внутрішніх частин вальцьового очисника 3 і які містять привідні вальці 18, які попарно також мають зустрічнообертальні рухи. На кінцях вільних частин 17 встановлені привідні щітки 19 великого діаметра, що мають напрями обертання донизу. При цьому у шарнірах 16 додатково встановлені зачепи кінців пружини 20, яка зв'язує між собою нижні кінці площин активатора 6. У нижній звуженій частині вальцьового очисника нерухомо закріплений спрямовувач 21 тіл коренебульбоплодів, під яким похило встановлена пальчаста очисна гірка 22, а під її нижнім кінцем горизонтально розташований вивантажувальний транспортер 23. У верхній частині пристрою, навпроти подавального транспортера 1, нерухомо закріплений екран 24 дугоподібної форми. Напрями обертальних і періодичних поворотних рухів, а також руху потоків коренебульбоплодів показані стрілками. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів працює наступним чипом. Ворох коренебульбоплодів подається подавальним транспортером 1 і, завдяки встановленій зверху, над його вихідним кінцем, відбивній щітці 2, спрямовується усередину вальцьового очисника, який утворений двома площинами 3, що розташовані під кутом одна до одної, вершина якого спрямована донизу і складається з пар вальців 4, які зустрічно обертаються. Еластичні прутки відбивної щітки 2 частково подрібнюють ворох коренебульбоплодів і розосереджують його на окремі компоненти, а екран 24 дугоподібної форми запобігає втратам вороху при завантаженні. Опинившись усередині вальцьового очисника частини вороху коренебульбоплодів, завдяки тому, що площини 3 створюють очисне русло конічної форми, опускаються донизу у звужену їх частину, контактують з парами вальців 4, внаслідок чого ґрунтові домішки й рослинні рештки ефективно уловлюються вальцями 4, захоплюються ними і виносяться назовні за межі пристрою. Використання механізмів 5 дозволяє змінювати кути, за якими встановлені площини 3, тобто робити їх більш пологими, або більш вертикальними. Це буде сприяти або повільному руху частини вороху коренебульбоплодів вздовж пар вальців 4, або більш швидкому їх просуванню донизу. Однак, спочатку частини вороху коренебульбоплодів потрапляють на активатор 6, який встановлений з зазором усередині простору між площинами 3. Ударяючись об загальну рамку 9, що має дві, розташовані під кутом одна до одної площин, ворох коренебульбоплодів спрямовуються на дві сторони у зазори між парами вальців 4 площин 3 і парами вальців 7, які розташовані на площинах активатора 6, який має таку ж саму форму як і вальцьовий очисник. Оскільки пари вальців 7 активатора 6 мають менші діаметри, ніж діаметри вальців 4, то частини вороху коренебульбоплодів опиняються у просторі де очисні зусилля створюються елементами, які мають різні кінематичні характеристики. При цьому ґрунтові домішки та рослинні рештки ефективно захоплюються і відводяться як парами вальців 4, так і парами вальців 7 (ґрунтові домішки захоплені парами вальців 7 відводяться і опиняються усередині активатора 6 і виходять з нього через нижній вихідний отвір). Привідні щітки 8 з довгими еластичними прутками і з напрямами обертання донизу, подрібнюють частини вороху коренебульбоплодів, розосереджують його і з прискоренням спрямовують у простір між парами вальців 4 і 7. Крім того, оскільки площини, що утворені парами вальців 7 і привідних щіток 8 закріплені на загальній рамці 9, яка рухомо встановлена верхньою частиною у нерухомому циліндричному шарнірі 10 і через шарнір 11 і тягу 12 кінематично приєднана до механізму 13 поворотних періодичних рухів, то активатор 6 здійснює вказані періодичні руху, повертаючись в шарнірі 10. Завдяки тому, що верхні частини 2 UA 113004 C2 5 10 15 20 25 30 активатора 6, кожна з його площин, окремо встановлені поворотно на кінцях кронштейна 14, який з'єднаний з основою загальної рамки 9 у шарнірах 15, розміщених на привідних осях верхніх його щіток 8, то фактично площини 6 мають можливість окремо самовстановлюватись відносно площин 3 очисника. Це забезпечує умови, коли в залежності від кількості маси вороху коренебульбоплодів з кожної сторони кожна площина 6 з достатньої силою притискається до внутрішньої поверхні 3 очисника. При цьому пружина 20 допомагає площинам 6 створювати такі гарантовані зусилля притискання. Коливальні рухи, які створюються механізмом 13, крім того, забезпечують додаткові відповідні сили інерції для площин 6. Поворотні періодичні рухи активатора 6 значно активує процес захоплення і відведення ґрунтових домішок й рослинних решток парами вальців 4 і 7. Завдяки тому, що нижні кінці площин активатора 6 містять шарніри 16 в яких закріплені вільно розташовані частини 17, що мають дугоподібні форми, які спрямовані опуклими частинами у бік внутрішніх частин вальцьового очисника 3 і які містять привідні вальці 18, то на заключному етапі очистки подрібнені частини вороху, тіла коренебульбоплодів і домішки ще з більшою гарантією притискаються (вальцями 1 8, які утворюють собою дугоподібну поверхню) до вальців 4. Це забезпечує майже повне захоплення домішок парами вальців 4 і 18 і відведення їх із зони очистки. Крім того, завдяки тому, що на самих кінцях вільних частин 17 встановлені привідні щітки 19 великого діаметра, що мають напрями обертання донизу забезпечуються умови швидкого проштовхування донизу саме тіл коренебульбоплодів і ефективно очищування їх бічних поверхонь налиплого ґрунту. Довгі еластичні прутки щіток 19 можуть торкатись вальців 4, що також забезпечує ефективне просування домішок за межі пристрою. Опустившись донизу тіла коренебульбоплодів, через нерухомо закріплений спрямовувач 21, що знаходиться у нижній звуженій частині очисника, надають на полотно пальчастої очисної гірки 22, де вони майже повністю очищені від ґрунтових домішок й рослинних решток скочуються донизу і потрапляють на вивантажувальний транспортер 23, а домішки, які ще залишились, полотном пальчастої очисної гірки 22 остаточно виносяться через її верхню частину за межі очисника. Жорсткість пружини 20 вибирається такою, яка забезпечить достатні сили для підпружинення нижніх кінців площин активатора 6 (при будь якому завантаженні очисника), що гарантуватиме конічну форму активатора 6, а відповідно й наявність зазорів між вальцями 4 і 7 з кожної сторони. Кутові швидкості обертальних рухів щіток 8 та 19 повинні забезпечувати гарантоване спрямування тіл коренебульбоплодів донизу, але й при цьому вони не повинні пошкоджувати бічні поверхні тіл коренебульбоплодів. Застосування даного пристрою для транспортування і очистки коренебульбоплодів дозволить підвищити якість очистки коренебульбоплодів від домішок. 35 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 40 45 50 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, що має подавальний транспортер, відбивну щітку, вальцьовий очисник, утворений двома площинами, які розташовані під кутом одна до одної, вершина якого спрямована донизу, що складається з пар вальців, які зустрічно обертаються, встановлений поворотно усередину очисника активатор вороху, що також складається з двох верхніх щіток з довгими еластичними прутками та пар вальців меншого діаметра, які зустрічно обертаються і створюють собою аналогічні площини, верхня загальна рамка якого кінематично приєднана до механізму поворотних періодичних рухів, очисну гірку та вивантажувальний транспортер, який відрізняється тим, що верхні частини обох площин активатора встановлені поворотно на привідних осях верхніх його щіток і зв'язані між собою у середніх частинах пружиною, кінці якої закріплені у шарнірах, в яких встановлені нижні частини вказаних площин, що мають дугоподібні форми, які спрямовані опуклими частинами у бік внутрішніх частин вальцьового очисника, при цьому на нижніх кінцях площин активатора встановлені привідні щітки великого діаметра, що мають напрями обертання донизу. 3 UA 113004 C2 Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Додаткова інформація

Автори англійською

Bulhakov Volodymyr Mykhailovych

Автори російською

Булгаков Владимир Михайлович

МПК / Мітки

МПК: B07B 1/14, A01D 19/12, B08B 1/04, A01D 17/06, A01D 33/08

Мітки: пристрій, транспортування, коренебульбоплодів, очистки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-113004-pristrijj-dlya-transportuvannya-i-ochistki-korenebulboplodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів</a>

Подібні патенти