Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Візок машини для виготовлення котунів та агломерату, що містить встановлені на роликах дві боковини зі знімними бортами, корпус, складений з балок і ригелів, з'єднаних з боковинами за допомогою болтів, який відрізняється тим, що боковини виконані з пазами, а ригелі - з виступами, що входять в ці пази, в ригелях та боковинах отвори під болти виконані щонайменше в два ряди по висоті і з осями, що співпадають з осями пазів і виступів.

Текст

Реферат: Візок машини для виготовлення котунів та агломерату містить встановлені на роликах дві боковини зі знімними бортами, корпус, складений з балок і ригелів, з'єднаних з боковинами за допомогою болтів. Боковини виконані з пазами, а ригелі - з виступами, що входять в ці пази, в ригелях та боковинах отвори під болти виконані щонайменше в два ряди по висоті і з осями, що співпадають з осями пазів і виступів. UA 112942 U (54) ВІЗОК МАШИНИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОТУНІВ ТА АГЛОМЕРАТУ UA 112942 U UA 112942 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі чорної металургії і може бути використаною як устаткування випалювальних або агломераційних машин. Відомий візок для виготовлення котунів, який містить поставлені на ходові ролики боковини зі знімними бортами та ущільненням та з'єднаний з ними корпус. Корпус складається з несучих балок, які мають вертикальні стінки та горизонтальні полиці, та двох поперечних опор, що з'єднані з торцями несучих балок і прикріплені до суміжних боковин роз'ємим з'єднанням [див. пат. України на корисну модель № 2253, МПК F27B21/06, Бюл. № 1, 2004 р.; авт. свід. СРСР № 171985, МПК F27B21/08, Бюл. № 10, 1992 р.]. Візок дозволяє при критичному прогині корпусу відокремлювати його від боковин, перевертати і знову з'єднувати з боковинами, встановлюючи прогин корпусу у протилежний бік. Таким чином досягається збільшення часу його експлуатації. Недоліки корпусу і візка у цілому: опори і боковини з'єднуються між собою за допомогою болтів, встановлених в співвісні отвори в опорах і боковинах; ці отвори розташовані в один ряд в центральній частині опор; така конструкція не забезпечує належної жорсткості з'єднання; при прогині корпусу опори у верхній частині відхиляються від боковин, виникає проміжок, в який висипається шихта і який порушує герметичність простору під корпусом; в результаті мають місце втрати шихти, а також неефективна робота вакуум-камер; опори та боковини не мають центруючих посадочних поверхонь для забезпечення співвісності отворів для болтів, які з'єднують опори і боковини; це погіршує умови ремонтних робіт і збільшує термін переналадки візків; крім того, з-за відсутності цих поверхонь згинальний момент від прогину корпусу приймають на себе тільки болти, що додатково погіршує жорсткість з'єднання опор з боковинами; кріплення опор до боковин навіть при частковому зношуванні болтів або отворів обумовлює підсмоктування холодного повітря з протилежного (відносно опор) боку боковин в порожнину між корпусом і вакуум-камерами, що зменшує продуктивність конвеєрної машини та погіршує якість котунів. За прототип корисної моделі прийнятий візок конвеєрної випалювальної машини, який містить дві боковини з вантажними і ходовими роликами та бортами, рамний корпус, складений з балок, на верхні полиці яких встановлені колосники, та ригелей, з'єднаних за допомогою болтів з боковинами [див. авт. свід. СРСР № 1471044, МПК F27B21/06, Бюл. № 13, 1989 p.]. Болти встановлені в кількох співвісних отворах і притискають одна до одної плоскі суміжні поверхні ригелів та боковин. Осі отворів в ригелях знаходяться в горизонтальній площині, яка перетинає ригелі на однаковій відстані від нижніх і верхніх торців. Кожний з ригелів виконаний з трьох частин. Центральна частина жорстко з'єднана з боковиною, а крайні з'єднані так, що дозволяють переміщення вздовж ширини візка на розмір проміжку в отворах, що виконані в цих частинах. Недоліком прототипу є недостатня жорсткість з'єднання ригелів з боковинами, тому що: ригелі з боковинами з'єднуються між собою за допомогою болтів, встановлених в тому числі в співвісні отвори, розташовані в один ряд тільки в центральній частині ригелів; в зв'язку з цим ригелі при прогині корпусу досить значно відхиляються у своїй верхній частині від боковин, виникає проміжок, в який висипається шихта і який порушує герметичність простору під корпусом; в результаті мають місце втрати шихти, а також неефективна робота вакуум-камер; згинальний момент від прогину корпусу приймають на себе тільки болти; ригелі та боковини не мають інших робочих поверхонь (наприклад, центруючих посадочних поверхонь для забезпечення співвісності отворів для болтів, що з'єднують опори і боковини), які хоча б частково сприймали (разом з болтами) вищезгаданий згинальний момент. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити візок для виготовлення котунів та агломерату, в якому змінення форми виконання елементів дозволить підвищити жорсткість (несучу здатність) візка і за рахунок цього зменшити втрати агломерату або котунів. Поставлена задача вирішується тим, що у візку для виготовлення котунів та агломерату, що містить встановлені на роликах дві боковини зі знімними бортами, корпус, складений з балок і ригелів, з'єднаних з боковинами за допомогою болтів, в якому, згідно корисної моделі, боковини виконані з пазами, а ригелі - з виступами, що входять в ці пази, в ригелях та боковинах отвори під болти виконані щонайменше в два ряди по висоті з осями, що співпадають з осями пазів і виступів. Суть корисної моделі пояснюють креслення. На фіг. 1, 2 - візок в двох виглядах; На фіг. 3 - форма балок та розташування отворів для болтів. На фіг. 4 - дільниці кріплення рамного корпусу до боковин. 1 UA 112942 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 На фіг. 1-4 позначені: 1 - рамний корпус; 2 - боковини; 3 - знімні борти; 4 - ролики; 5 - осі роликів; 6 - ущільнення; 7 - ребра жорсткості; 8 - горизонтальні полиці балок; 9 - вертикальні стінки балок; 10 - отвори для кріплення рамного корпусу до боковин; 11 - ригелі рамного корпусу; 12 - болти; 13 - стійки боковин; 14 - виступи ригелів; 15 - пази стійок боковин. Візок (фіг. 1, 2) містить дві боковини 2. Поверх боковин 2 встановлені знімні борти 3. До боковин 2 консольно на осях 5 прикріплені ролики 4. Між боковинами 2 розташований рамний корпус 1, який складається з подовжних балок, з'єднаних з ригелями 11 (фіг. 3). З боковинами 2 ригелі 11 з'єднані за допомогою болтів 12 (фіг.4). Болти 12 встановлені в співвісних отворах 10 стійок 13, які є частиною боковин 2, і ригелів 11. Отвори 10 виконані щонайменше в два ряди по висоті ригелів 11 на однаковій відстані від середини висоти ригелів 11. Осі кожного з обох рядів отворів 10 знаходяться в одній горизонтальній площині. В стійках 13 боковин 2 на суміжних з ригелями 11 поверхнях співісно з отворами 10 виготовлені пази 15. В пази 15 посаджені виступи 14, виконані на поверхнях ригелів 11, тобто осі виступів 14 співпадають з осями отворів 10 та пазів 15. Балки корпуса 1 мають вертикальні стінки 9 (фіг. 3). З обох торців до стінок 9 прикріплені горизонтальні полиці балок 8 (під колосники). В прорізах між балками перпендикулярно до них встановлені ребра жорсткості 7 (фіг. 2). В залежності від конструкції агломераційної або випалювальної машини візок може бути обладнаний вузлами ущільнення 6, розташованими, наприклад, вздовж ригелів 11 і прикріпленими до них, а також до нижньої частини балок. В інших конструкціях машин ущільнюючий вузол не входить до складу візків. Візок працює вкупі з суміжними візками у складі стрічкового конвеєра агломераційної або випалювальної машини. До експлуатації на візок встановлюють швидкозношувані і тому часто замінні колосники. На колосники завантажується шихта, після чого візки на роликах 4 прямують до зони спікання або відпалу. Там шихта (або сирі котуни) від пальників запалюється і спікається або відпалюється при безупинному пересуванні візків і відсмоктуванні повітря від шару шихти вакуум-камерами, роботі яких сприяють вузли ущільнення 6. Далі візки послідовно перекидаються, звільняються від агломерату, яким стала шихта, або від відпалених котунів та знов повертаються на вихідні положення. В процесі експлуатації під впливом високих температур спікання або відпалу, власної ваги та ваги шихти (сирих котунів) корпус 1 візка частково деформується, наслідком чого є залишковий прогин корпусу у напрямі до вакуум-камер. При досягненні максимально припустимої величини прогину візок знімають з конвеєра машини і розбирають. Звільнений від інших деталей та вузлів корпус 1 перевертають на 180° і знов з'єднують з цими деталями та вузлами. Після повернення візка на конвеєр машини відстань між нижньою кромкою балок та рівнем вакуум-камер стає навіть більшою за номінальну, тому що корпус у цей раз має прогин доверху, тобто в протилежний від вакуум-камер бік. Повторна експлуатація корпусу 1 без його ремонту у складі візка знову супроводжується деформуванням корпусу (балок) у напрямі до вакуум-камер. Але спочатку залишковий прогин від першого етапу експлуатації зменшується до нуля. Це забезпечує номінальну відстань між корпусом і вакуум-камерами. Далі корпус прогинається у напрямі до вакуум-камер, і по досягненні критичних розмірів залишкового прогину візок знімають з конвеєра та знову переставляють на ньому корпус 1, повертаючи його на 180° навколо повздовжньої осі. Таким чином збільшується термін експлуатації візка. В зв'язку з тим, що розташовані в два ряди болти 12 кріплять ригелі 11 до боковин 2 (стінок 13) на меншій (у порівнянні з прототипом) відстані від верхнього торця ригелів 11, прогин корпусу 1 при таких же значеннях термічних напруг і зусиль від власної ваги і шихти, як в прототипі, обумовлює виникнення менших згинальних моментів, що діють на болти 12. Розташування виступів 14 на ригелях 11 в пазах 15 боковин 2 забезпечує створення додаткових несучих поверхонь, які сприймають поперечні зусилля і згинальні моменти від прогину корпусу 1; такими поверхнями є бокові поверхні пазів 15 і виступів 14. Зменшення згинаючих моментів, що діють на болти 12, а також збільшення несучих поверхонь з'єднання корпусу 1 з боковинами 2 збільшує жорсткість конструкції візка. Прогин корпусу 1 не супроводжується виникненням проміжку між боковинами 2 (стінками 13) і ригелями 11 у верхній їх частині. Відсутність проміжку забезпечує стабільну роботу вакуумкамер, усуває висипання шихти в порожнини вакуум-камер, збільшує термін експлуатації візків. До того ж наявність виступів 14 і пазів 15 спрощує операції кріплення корпусів 1 до боковин 2, тому що простіше спочатку вставити виступи 14 в пази 15, а вже потім скріпити боковини 2 з ригелями 11 за допомогою болтів 12. Приклади конкретного виконання візків 2 UA 112942 U 5 10 15 20 25 Візок для виготовлення котунів (випалювальної машини) містить дві боковини, встановлені на 4 пари ходових та вантажних роликів. Зверху на боковини встановлені знімні борти. До боковин приєднаний трипрорізний рамний корпус габаритними розмірами 2520×1000×530 мм. Корпус складається з двох ригелів та чотирьох подовжніх балок висотою Н=420 мм, що з'єднують ригелі між собою, Між балками встановлені ребра жорсткості. Балки складаються з вертикальних стінок (переріз розмірами 370×25 мм для центральних і 370×15 мм для крайніх стінок) та двох горизонтальних полиць (переріз розміром 90×25 мм для центральних і 50×25 мм для крайніх полиць), прикріплених до обох торців кожної вертикальної стінки. В перерізі балки мають двотавровий профіль: для центральних балок - симетричний, для крайніх несиметричний, оскільки в них горизонтальні полиці зміщені усередину рами). В нижніх частинах рами між балками та ригелями встановлені два ущільнення. Ригелі з'єднані з боковинами за допомогою болтів, встановлених в 12 співвісних отворах Ø 31 мм кожної пари боковина + ригель. Отвори встановлені в два ряди по висоті ригелів, по 6 отворів у кожному ряді. Відстань між рядами складає 160 мм. Співвісно з кожним отвором в боковинах виконані циліндричні пази, а в ригелях циліндричні виступи Ø80×10 мм. Ригелі з'єднані з боковинами так, що виступи ригелів знаходяться у пазах боковин. Візок експлуатували у складі випалювальної машини разом з візком-прототипом, у якого ригелі з боковинами з'єднувалися 6 болтами, встановленими в отворах ригелів і боковин, розташованих в один ряд. Після експлуатацій візків протягом 6 місяців у верхній частині боковин і ригелів замірювали кут, на який ригель відхилився від боковини внаслідок прогину рамного корпусу. Цей кут дорівнював 4° для пропонованого візка і 7° для візка-прототипу. Таким чином пропонований візок за рахунок більш надійного кріплення корпусу до боковин забезпечує більшу жорсткість кріплення, яка проявляється в наявності меншого проміжку між боковинами і ригелями, в який висипається шихта і який порушує герметичність простору під корпусом, а отже більшу продуктивність машини, а також ефективність роботи вакуум-камер і як наслідок більш якісні котуни. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 Візок машини для виготовлення котунів та агломерату, що містить встановлені на роликах дві боковини зі знімними бортами, корпус, складений з балок і ригелів, з'єднаних з боковинами за допомогою болтів, який відрізняється тим, що боковини виконані з пазами, а ригелі - з виступами, що входять в ці пази, в ригелях та боковинах отвори під болти виконані щонайменше в два ряди по висоті і з осями, що співпадають з осями пазів і виступів. 3 UA 112942 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F27B 21/06

Мітки: візок, агломерату, котунів, машини, виготовлення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-112942-vizok-mashini-dlya-vigotovlennya-kotuniv-ta-aglomeratu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Візок машини для виготовлення котунів та агломерату</a>

Подібні патенти