Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. З'єднувальний адаптер, що містить шліцьову ділянку, яка нерухомо зв'язана з середньою частиною адаптера, причому із середньою частиною нерухомо з'єднана верхня частина адаптера, яка виконана округленою зверху та має радіальні виступи бокової ділянки, при цьому знизу бокова ділянка виконана скошеною, який відрізняється тим, що шліцьова ділянка має поворотну нижню частину, при цьому адаптер містить замок фіксації, що має язичок, який з'єднаний з поворотною нижньою частиною шліцьової ділянки та розташований в пазу середньої частини із можливістю його горизонтального переміщення в обидва боки.

2. З'єднувальний адаптер за п. 1, який відрізняється тим, що поворотна нижня частина шліцьової ділянки додатково оснащена циліндричним хвостовиком, що має шліци на внутрішній поверхні зверху із можливістю входження у шліцьове з'єднання ізнижньою шліцьовою частиною адаптера, причому в нижній частині хвостовик теж має шліцьову ділянку із можливістю фіксації у замку кріплення.

Текст

Реферат: Винахід належить до транспортної галузі, зокрема до обладнання яхт, може бути використаний як адаптер для кріплення різного обладнання на яхті або іншому транспортному засобі. Заявлений з'єднувальний адаптер містить шліцьову ділянку, яка нерухомо зв'язана з середньою частиною адаптера. Із середньою частиною нерухомо з'єднана верхня частина адаптера, яка виконана округленою зверху та має радіальні виступи бокової ділянки. Знизу бокова ділянка виконана скошеною. Шліцьова ділянка має поворотну нижню частину. Адаптер містить замок фіксації, що має язичок, який з'єднаний з поворотною нижньою частиною шліцьової ділянки та розташований в пазу середньої частини із можливістю його горизонтального переміщення в обидва боки. Винахід полягає у розширенні галузі використання адаптера завдяки можливості використання барабана лебідки, як додаткового місця кріплення обладнання човна. UA 112903 C2 (12) UA 112903 C2 UA 112903 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до транспортної галузі, зокрема до обладнання яхт, і може бути використаний як адаптер для кріплення різного обладнання на яхті або іншому транспортному засобі. Адаптер дозволяє використовувати барабан лебідки яхти, коли вона не використовується за призначенням, як додаткове місце кріплення різноманітного обладнання і змінних носіїв, таких як підставки для вудилищ, столиків для посуду, парасольки, та інших пристосувань. Приклад стандартної лебідки човна, барабан якої може бути оснащений пропонованим адаптером, наведений наприклад http://www.harken.ru/winches_Harken_WinchesMagnifyPeoplepower.php_Harken__Winches_Ma gnify_People_Power.php. Відомий ПЕРЕХІДНИК ОБЕРТАЧА БУРОВОЇ УСТАНОВКИ (Патент України на корисну модель № 11001, опубл. 15.12.2005, бюл. № 12), який має рознімні з'єднання і циліндричну деталь для під'єднання обладнання, що містить верхню і нижню частини. В якості обладнання може бути обсадна колона або бур. Найбільш близьким до винаходу, що заявляється, за технічною суттю, призначенням і результатом, що досягається, є з'єднувальний адаптер, що містить шліцьову ділянку, яка нерухомо зв'язана з середньою частиною адаптера, причому із середньою частиною нерухомо з'єднана верхня частина адаптера, яка виконана округленою зверху та має радіальні виступи бокової ділянки, при цьому знизу бокова ділянка виконана скошеною (Универсальная крепежная система FASTen. Каталог 2013). Недоліком такого адаптера є не досить надійна фіксація обладнання на човні без розміщення додаткових місць кріплення, а також обмеження галузі використання. В основу винаходу поставлена задача розширення галузі використання пристрою завдяки можливості використання барабана лебідки як додаткового місця кріплення обладнання човна. Поставлена задача вирішується тим, що УНІВЕРСАЛЬНИЙ З'ЄДНУВАЛЬНИЙ АДАПТЕР виконаний циліндричним і має шліцьову ділянку. Відповідно до винаходу, шліцьова ділянка має поворотну нижню частину з можливістю фіксації адаптера в барабані лебідки, а шліцьова ділянка нерухомо зв'язана із середньою частиною адаптера, яка оснащена замком фіксації, що має язичок, розташований в отворі середньої частини із можливістю його горизонтального переміщення в обидва боки. Із середньою частиною нерухомо з'єднана верхня частина, виконана виступаючою, округленою зверху, причому бокова ділянка виступаючої частини має радіальні виступи, а нижня бокова ділянка виступаючої частини виконана скошеною. Відповідно до одного з варіантів реалізації винаходу, нижня шліцьова частина додатково оснащена циліндричним хвостовиком, що має шліци на внутрішній поверхні зверху із можливістю входження у шліцьове з'єднання із нижньою шліцьовою частиною адаптера, причому в нижній частині хвостовик теж має шліцьову ділянку із можливістю фіксації у замку кріплення. Запропонований адаптер дозволяє розширити галузь використання завдяки тому, що адаптер дозволяє використати барабан лебідки як гніздо для кріплення обладнання через адаптер, тобто надійно зафіксувати обладнання на човні без розміщення додаткових місць кріплення. Це досягається завдяки тому, що шліцьова ділянка має поворотну нижню частину з можливістю фіксації адаптера в барабані лебідки, а шліцьова ділянка нерухомо зв'язана із середньою частиною адаптера, яка оснащена замком фіксації, що має язичок, розташований в отворі середньої частини із можливістю його горизонтального переміщення в обидва боки. Крім того, розширенню галузі використання сприяє також те, що у разі, коли нижня шліцьова частина додатково оснащена циліндричним хвостовиком, з'являється додаткова можливість фіксації у замку кріплення. Пристрій пояснюється кресленнями, на яких на фіг. 1 наведений загальний вигляд пристрою у положенні для під'єднання, а на фіг. 2 - пристрій у замкнутому стані, після його розміщення в барабані лебідки, на фіг. 3 - пристрій із нижнім хвостовиком, а на фіг. 4 - нижній хвостовик. УНІВЕРСАЛЬНИЙ З'ЄДНУВАЛЬНИЙ АДАПТЕР містить шліцьову ділянку 1, що має поворотну нижню частину 2 з можливістю фіксації адаптера в барабані лебідки (на кресленні не показаний), а шліцьова ділянка 1 нерухомо зв'язана із середньою частиною адаптера 3, яка оснащена замком фіксації 4, що має язичок 5, розташований в отворі 6 середньої частини 3 із можливістю його горизонтального переміщення в обидва боки. Із середньою частиною 3 нерухомо з'єднана верхня частина 7, виконана виступаючою, округленою зверху, причому бокова ділянка 8 виступаючої частини має радіальні виступи 9, а нижня бокова ділянка 10 виступаючої частини 7 виконана скошеною. 1 UA 112903 C2 5 10 15 Нижня шліцьова ділянка 1 додатково оснащена циліндричним хвостовиком 11, що має шліци на внутрішній поверхні зверху із можливістю входження у шліцьове з'єднання із нижньою шліцьовою ділянкою 1 адаптера, причому в нижній частині хвостовик 11 теж має шліцьову ділянку 12 із можливістю фіксації у замку кріплення (на кресленні не показаний). Пристрій використовується наступним чином. Коли лебідка транспортного засобу не використовується за призначенням, у отвір барабана, який має шліцьову внутрішню поверхню, вставляють адаптер, тобто його нижню шліцьову частину 1. Для того, щоб надійно зафіксувати адаптер у отворі барабана лебідки, за допомогою язичка 5, повернувши його вправо, повертають поворотну нижню частину 2 шліцьової ділянки 1. Відповідно для розфіксації, язичок 5 повертають у протилежний бік. Після фіксації адаптера у отворі барабана лебідки, до верхньої виступаючої частини адаптера 7 приєднують відповідну частину додаткового обладнання човна. Для того, щоб вставити адаптер у замок фіксації човна, на нижню шліцьову ділянку 1 одягають хвостовик 11, який потім фіксують у замку за допомогою шліцьової ділянки 12 хвостовика 11. Таким чином, завдяки використанню пристрою розширюється галузь використання винаходу через те, що адаптер дозволяє використовувати отвір лебідки як гніздо кріплення додаткового обладнання, а також дозволяє фіксувати подібне обладнання у замку кріплення. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 20 25 30 1. З'єднувальний адаптер, що містить шліцьову ділянку, яка нерухомо зв'язана з середньою частиною адаптера, причому із середньою частиною нерухомо з'єднана верхня частина адаптера, яка виконана округленою зверху та має радіальні виступи бокової ділянки, при цьому знизу бокова ділянка виконана скошеною, який відрізняється тим, що шліцьова ділянка має поворотну нижню частину, при цьому адаптер містить замок фіксації, що має язичок, який з'єднаний з поворотною нижньою частиною шліцьової ділянки та розташований в пазу середньої частини із можливістю його горизонтального переміщення в обидва боки. 2. З'єднувальний адаптер за п. 1, який відрізняється тим, що поворотна нижня частина шліцьової ділянки додатково оснащена циліндричним хвостовиком, що має шліци на внутрішній поверхні зверху із можливістю входження у шліцьове з'єднання із нижньою шліцьовою частиною адаптера, причому в нижній частині хвостовик теж має шліцьову ділянку із можливістю фіксації у замку кріплення. 2 UA 112903 C2 3 UA 112903 C2 Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Borysenko Vitalii Mykolaiovych

Автори російською

Борисенко Виталий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A47F 5/00, B63B 17/00, F16B 2/00, A01K 97/10

Мітки: адаптер, з'єднувальний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-112903-zehdnuvalnijj-adapter.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">З’єднувальний адаптер</a>

Подібні патенти