Дозатор для наповнення тари густими і в’язкими продуктами

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Дозатор для наповнення тари густими і в'язкими продуктами, який складається з циліндра, в якому на штоку розташовані верхня опора та поршень з ущільненнями, при цьому на виході циліндра розміщений золотник з механізмом управління, який відрізняється тим, що поршень з ущільненнями і верхня опора мають на обох своїх торцевих поверхнях, по периферії, клиноподібні виступи кільцевої форми з кутом клина a в межах від 30° до 60°, шириною кромки В не більше 3 мм і висотою Н не більше 5 мм, а верхня опора на посадочній поверхні має не менше двох канавок кільцевої форми з розмірами висоти Г і ширини Д в межах від 3 мм до 5 мм кожний.

Текст

Реферат: Винахід належить до харчової промисловості і може бути використаний при наповненні тари соусами, пюре, пастами, згущеними молокопродуктами, варенням і їм подібними продуктами в консервному виробництві та інших галузях господарства. Дозатор для наповнення тари густими і в'язкими продуктами складається з циліндра, в якому на штоку розташовані верхня опора та поршень з ущільненнями. На виході циліндра розміщений золотник з механізмом управління. Поршень з ущільненнями і верхня опора мають на обох своїх торцевих поверхнях, по периферії, клиноподібні виступи кільцевої форми з кутом клина  в межах від 30° до 60°, шириною кромки В не більше 3 мм і висотою Н не більше 5 мм. Верхня опора на посадочній поверхні має не менше двох канавок кільцевої форми з розмірами висоти Г і ширини Д в межах від 3 мм до 5 мм кожний. Винахід полягає у підвищенні його довговічності і точності дозування. UA 112599 C2 (12) UA 112599 C2 UA 112599 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до харчової промисловості і може бути використаний при наповненні тари соусами, пюре, пастами, згущеними молокопродуктами, варенням і їм подібними продуктами в консервному виробництві та інших галузях господарства. Відомий дозатор для наповнення тари густими і в'язкими продуктами, який складається з циліндра, поршня зі штоком і роликом, золотника з механізмом управління [1]. Недоліками цього дозатора є низька довговічність і точність дозування. Найбільш близьким є дозатор дозувально-наповнювального автомата, який складається з циліндра, поршня з ущільненнями, верхньої опори, штока, золотника з механізмом управління. Недоліками цього дозатора є низька довговічність і точність дозування. В основу винаходу поставлена задача шляхом вдосконалення дозатора для наповнення тари густими і в'язкими продуктами, підвищити його довговічність і точність дозування. 1. Поставлена задача вирішується тим, що в дозаторі для наповнення тари густими і в'язкими продуктами, який складається з циліндра, в якому на штоку розташовані верхня опора та поршень з ущільненнями, при цьому на виході циліндра розміщений золотник з механізмом управління, новим є те, що поршень з ущільненнями і верхня опора мають на обох своїх торцевих поверхнях, по периферії, клиноподібні виступи кільцевої форми з кутом клина  в межах від 30° до 60°, шириною кромки В не більше 3 мм і висотою Н не більше 5 мм, а верхня опора на посадочній поверхні має не менше двох канавок кільцевої форми з розмірами висоти Г і ширини Д в межах від 3 мм до 5 мм кожний. Дозатор для наповнення тари густими і в'язкими продуктами, що заявляється, пояснюється наступними кресленнями: Фіг. 1 - загальний вигляд; Фіг. 2 - вигляд І Фіг. 1 Дозатор для наповнення тари густими і в'язкими продуктами, складається з циліндра 1 (Фіг. 1, 2) поршня 2 (Фіг. 1) з ущільненнями і клиноподібними виступами кільцевої форми, верхньої опори 3 (Фіг. 1, 2) з кільцевими канавками і клиноподібними виступами кільцевої форми, штока 4 (Фіг. 1), золотника 5 (Фіг. 1) з механізмом управління 6 (Фіг. 1). Посадочні поверхні поршня 2 (Фіг. 1) з ущільненнями і клиноподібними виступами кільцевої форми позначені А, посадочні поверхні верхньої опори 3 (Фіг. 1, 2) з кільцевими канавками і клиноподібними виступами кільцевої форми позначені Б, рух продуктів з продуктового бака через золотник 5 (Фіг. 1) в циліндр 1 (Фіг. 1, 2) дозатора позначений стрілкою , рух продуктів із циліндра 1 (Фіг. 1, 2) через золотник 5 (Фіг. 1) в тару 7 (Фіг. 1) позначений стрілкою , рух поршня 2 (Фіг. 1) і верхньої опори 3 (Фіг. 1, 2) зі штоком 4 позначений стрілкою . Дозатор, що заявляється, працює наступним чином. Перед тим, як тара 7 займе свою позицію під дозатором, механізм управління 6 провертає конусну пробку золотника 5, з'єднуючи з циліндром 1 ємність продуктового баку. Поршень 2 з верхньою опорою 3 і штоком 4 починає рухатись вверх, захоплюючи за собою продукт, поки не зупиниться, сформувавши дозу в об'ємі циліндра 1 під поршнем 2. В цей час тара 7 займає свою позицію під дозатором, провертається конусна пробка золотника 5, відсікаючи від циліндра 1 ємність продуктового бака і з'єднуючи з циліндром 1 ємність тари 7. Поршень 2 з верхньою опорою 3 і штоком 4 починає рухатись вниз, видавлюючи в тару 7 сформовану дозу продукту. Далі тара 7 видаляється з позиції і при подачі слідуючої ємності цикл повторюється. При наповненні тари 7 густими і в'язкими продуктами за допомогою дозатора, на внутрішніх стінках циліндра 1 відкладаються ці продукти за рахунок прилипання і налипання, тому робота такого дозатора є затрудненою, зростають сили, потрібнідля руху поршня 2 і верхньої опори 3 вверх і вниз, що веде до підвищеного зносу посадочних поверхонь А і Б циліндра 1, поршня 2 з ущільненнями і верхньої опори 3, можливе явище заклинювання. Такі умови роботи деталей дозатора при наповненні тари густими і в'язкими продуктами знижують довговічність дозатора і його точність дозування. Для усунення явищ, які знижують довговічність дозатора і його точність дозування, поршень 2 з ущільненнями і верхня опора 3 мають на обох своїх торцевих поверхнях, по периферії, клиноподібні виступи кільцевої форми, які при рухові поршня 2 з ущільненнями і верхньої опори 3, зчищають з внутрішніх стінок циліндра 1 прилиплі і налиплі густі і в'язкі продукти, зберігаючи посадочні поверхні і ущільнення від підвищеного зносу і можливого заклинювання. Чим густіші і більш в'язкі продукти, тим гострішими мають бути клиноподібні виступи кільцевої форми. 1 UA 112599 C2 5 10 15 Наявність в дозаторі поршня 2 і верхньої опори 3 забезпечують стійке без перекосів положення поршня 2 в циліндрі 1. Наявність в верхній опорі 3 кільцевих канавок зменшує сили, потрібні для руху поршня 2 з ущільненнями і верхньої опори 3. Пари тертя, які складаються з циліндра 1, поршня 2 з ущільненнями, верхньої опори 3 можуть бути метал по металу, або неметалічні матеріали по металу, або інше. Таким чином, запровадження дозатора для наповнення тари густими і в'язкими продуктами, дозволить підвищити його довговічність і точність дозування. Приклад конкретного виконання Дозатор, що заявляється, випробуваний в експериментальних умовах при наповненні 3 скляних банок ємністю 500 см згущеним молоком. Відмічено стійку роботу дозатора, зменшення зносу посадочних поверхонь і підвищення точності дозування з 1,8-2,5 % до 0,5-0,9 %. Джерела інформації: 1. Автомати дозувально-наповнювальні типу ДНЗ. Керівництво з експлуатації. - Бар, 1992 р. 2. Автомат дозувально-наповнювальний Ж7-ДНТ2-6. Керівництво з експлуатації. - Бар, 2010 р. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 20 25 Дозатор для наповнення тари густими і в'язкими продуктами, який складається з циліндра, в якому на штоку розташовані верхня опора та поршень з ущільненнями, при цьому на виході циліндра розміщений золотник з механізмом управління, який відрізняється тим, що поршень з ущільненнями і верхня опора мають на обох своїх торцевих поверхнях, по периферії, клиноподібні виступи кільцевої форми з кутом клина  в межах від 30° до 60°, шириною кромки В не більше 3 мм і висотою Н не більше 5 мм, а верхня опора на посадочній поверхні має не менше двох канавок кільцевої форми з розмірами висоти Г і ширини Д в межах від 3 мм до 5 мм кожний. 2 UA 112599 C2 3 UA 112599 C2 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65B 3/12, B67C 3/00, G01F 11/00, B65B 3/26, B67C 3/20, G01F 11/04, F16J 1/00

Мітки: густими, тари, в'язкими, продуктами, наповнення, дозатор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-112599-dozator-dlya-napovnennya-tari-gustimi-i-vyazkimi-produktami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Дозатор для наповнення тари густими і в’язкими продуктами</a>

Подібні патенти