Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів

Номер патенту: 112582

Опубліковано: 26.09.2016

Автор: Булгаков Володимир Михайлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, що має раму, подавальний транспортер, відбивну щітку, похило розташований очисник у вигляді зрізаного порожнистого конуса, що утворений закріпленими з зазорами поперечними круглими прутками і зв'язаний з приводом в обертальний рух, встановлений усередину очисника привідний активатор, а також очисну гірку та вивантажувальний транспортер, який відрізняється тим, що привідний активатор виконано у вигляді короткого і довгого конусів, твірні поверхні яких утворені повздовжньо закріпленими з зазорами круглими прутками, які у середній частині сполучені між собою шарнірами, а зовнішні їх кінці встановлені рухомо у маточини, що закріплені на привідному валу, причому маточина верхнього короткого конуса зв'язана з механізмом її переміщення і фіксації на валу.

Текст

Дивитися

Реферат: Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до пристроїв для транспортування та очистки коренебульбоплодів, які можуть бути використані в картоплезбиральних машинах. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів складається з рами, подавального транспортера, відбивної щітки, похило розташованого очисника у вигляді зрізаного порожнистого конуса, що утворений закріпленими з зазорами поперечними круглими прутками і зв'язаний з приводом в обертальний рух, встановленого усередину очисника привідного активатора, очисної гірки та вивантажувального транспортера. Привідний активатор виконано у вигляді короткого і довгого конусів, твірні поверхні яких утворені повздовжньо закріпленими з зазорами круглими прутками, які у середній частині сполучені між собою шарнірами, а зовнішні їх кінці встановлені рухомо у маточини, що закріплені на привідному валу. Маточина верхнього короткого конуса зв'язана з механізмом її переміщення і фіксації на валу. Застосування даного пристрою для транспортування та очистки коренебульбоплодів дозволить підвищити ефективність очистки коренебульбоплодів від домішок. UA 112582 C2 (12) UA 112582 C2 UA 112582 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до пристроїв для транспортування і очистки коренебульбоплодів, які можуть бути використані в картоплезбиральних машинах. Існує багато пристроїв для транспортування і очищення коренебульбоплодів від фунтових та рослинних решток, які включають, як правило, послідовно розміщені основний активний сепаруючий робочий орган, виконаний у вигляді шнекового або вальцевого очисника, а також додаткові очисні елементи, що являють собою пруткові транспортери, очисні гірки, грудкорозчавлювачі, відбивні та напрямні щітки з еластичними прутками і т. п. [книга: Петров Г.Д. Картофелеуборочные машины. Расчет и проектирование. - Μ.: Машиностроение, 1972. 400 с]. Недоліками в роботі вказаних пристроїв є те, що перехід вороху коренебульбоплодів з одного очисного робочого органу на інший відбувається без активації рухів і надання різних за принципом дії очищувальних зусиль. Це призводить до того, що ворох коренебульбоплодів іноді великою купою так і залишається не подрібненим, а тіла коренебульбоплодів не очищеними від налиплого ґрунту. Найбільш близьким до пристрою для транспортування і очистки коренебульбоплодів є відомий пристрій, основна суть якого знаходиться в [патенті України №83160, А01D 33/00, опубл. 10.06.2008 р., бюл.№11 найближчий аналог], що включає сепаруючий робочий орган, що створений похило встановленим привідним порожнистим конусом, який утворений закріпленими з зазорами поперечними прутками, вершина якого спрямована у напрямі донизу, усередині якого встановлений активатор у вигляді консольного привідного вала з закріпленими лопатями, що містять щітки на кінцях. Даний робочий орган містить також подавальний транспортер, відбивну щітку, похило встановлену пальчасту очисну гірку й вивантажувальний транспортер. Працює найближчий аналог таким чином, що ворох коренебульбоплодів за допомогою подавального транспортера й відбивної щітки подається зверху усередину сепаруючого робочого органу, тобто порожнистого конуса і відразу потрапляє у зону дії активатора. Дві осі (лопаті) активатора, з закріпленими на їх кінцях щітками розосереджують ворох коренебульбоплодів, розділяючи його на окремі компоненти. Дрібні ґрунтові домішки й рослинні рештки просіюються крізь зазори між поперечними прутками порожнистого конуса. У подальшому після того як тіла коренебульбоплодів залишать порожнистий конус вони за допомогою пальчастої очисної гірки остаточно очищаються від дрібних фунтових домішок й рослинних решток, налиплого ґрунту і відводяться вивантажувальним транспортером за межі очисника. Недоліками найближчого аналога є низька якість очистки коренебульбоплодів від домішок, яка обумовлена тим, що ворох коренебульбоплодів, який очищується, фактично при одноразовому контакті з осями та щітками активатора, не в змозі значно подрібнитись і ефективно розділитись на окремі компоненти. Це призводить до того, що значна частина вороху коренебульбоплодів залишається у купах так і не розділеною на окремі компоненти усередині порожнистого конуса, швидко опускається всередині конуса донизу, іноді великою масою, внаслідок чого якість очистки коренебульбоплодів від домішок фактично залишається дуже низькою. Винаходом поставлено задачу підвищити якість очистки коренебульбоплодів від домішок. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для транспортування і очистки коренебульбоплодів, який складається з рами, подавального транспортера, відбивної щітки, похило розташованого очисника у вигляді зрізаного порожнистого конуса, що утворений закріпленими зазорами поперечними круглими прутками і зв'язаний з приводом в обертальний рух, встановленого усередину очисника привідного активатора, а також очисної гірки та вивантажувального транспортера, згідно з винаходом, привідний активатор виконано у вигляді короткого і довгого конусів, твірні поверхні яких утворені поздовжньо закріпленими з зазорами круглими прутками, які у середній частині сполучені між собою шарнірами, а зовнішні їх кінці встановлені рухомо у маточини, що закріплені на привідному валу, причому маточина верхнього короткого конуса зв'язана з механізмом її переміщення і фіксації на валу. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів схематично зображений на кресленні (загальний вид збоку). Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів складається з рами 1, подавального транспортера 2, відбивної щітки 3, з еластичними прутками, яка встановлена зверху над вихідним кінцем подавального транспортера 1, похило розташованого очисника 4, у вигляді зрізаного порожнистого конуса, який утворений закріпленими з зазорами поперечними круглими прутками 5. На рамі 1 очисник 4 встановлений рухомо і приєднаний до приводу 6 його у обертальний рух. Усередину очисника 4 встановлений з зазором привідний (привід не 1 UA 112582 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 показаний) активатор, у вигляді привідного вала 7 (який обертається у протилежному напрямі, ніж очисник 4), утворений, розташованим зверху коротким порожнистим конусом 8, з вершиною, яка спрямована догори, утворений закріпленими на його твірній з зазорами круглими поздовжніми прутками 9 (кут конусності, що утворений прутками 9 позначений γ). До короткого порожнистого конуса 8 знизу приєднаний довгий порожнистий зрізаний конус 10, з вершиною, яка спрямована донизу, а твірна поверхня утворена поздовжньо закріпленими з зазорами круглими прутками 11 (кут конусності, що утворений прутками 11 позначений β). При цьому, кути конусності очисника 4 і порожнистого зрізаного конуса 10 (β) активатора однакові, а тому нижній порожнистий зрізаний конус 10 має майже однаковий за розміром зазор з внутрішньою поверхнею очисника 4. Нижній кінець конуса 10, який виходить за межі очисника 4 має на торці отвори 12. Круглі повздовжні прутки 9 і 11, що утворюють обидва конуси 8 і 10 привідного активатора у середній частині (в місці переходу конуса 8 у конус 10) сполучені між собою шарнірами 13, а зовнішні їх кінці встановлені рухомо у маточини 14, що закріплені на привідному валу 7 зверху і знизу. Маточина 14 верхнього короткого порожнистого конуса 8 зв'язана з механізмом 15 її переміщення і фіксації на валу 7. Під нижнім вихідним кінцем очисника 4 похило розташована пальчаста очисна гірка 16, а під її нижнім кінцем горизонтально розташований вивантажувальний транспортер 17. Навпроти вихідного отвору очисника 4 закріплений захисний екран 18 дугоподібної форми. Напрями обертальних рухів робочих органів пристрою, а також потоків коренебульбоплодів показані стрілками. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів працює наступним чином. Ворох коренебульбоплодів подається за допомогою подавального транспортера 1 і далі відбивною щіткою 2, яка встановлена на рамі 1 над вихідним кінцем подавального транспортера 1, спрямовується усередину похило розташованого очисника 4. При цьому еластичні прутки відбивної щітки 2 частково подрібнюють ворох коренебульбоплодів і розосереджують його на окремі компоненти. Опинившись усередині очисника 4 частини вороху коренебульбоплодів спочатку потрапляють на активатор, а саме на поверхню короткого порожнистого конуса 8, з вершиною, спрямованою догори і який утворений закріпленими на його твірній з зазорами круглими повздовжніми прутками 9. Від ударів об поверхню порожнистого корпуса 8 частини вороху коренебульбоплодів руйнуються і ґрунтові домішки гарантовано просіються крізь зазори між прутками 9. Оскільки, порожнистий конус 8, встановлений зверху на привідному валу 7, обертається з певною кутовою швидкістю, то частини вороху коренебульбоплодів, під дією сил інерції, відбиваються і ударяються об внутрішню поверхню очисника 4. Завдяки тому що очисник 4 встановлений на рамі 1 поворотно і зв'язаний з приводом 6 у обертальний рух, то круглі поперечні прутки 5 рухаються назустріч потоків частин вороху коренебульбоплодів, захоплюють фунтові домішки і рослинні решти і крізь зазори виносять за межі пристрою. Порожнистий конус 8 виконаний коротким (кут нахилу α прутків 9 до повздовжньої осі очисника 4 більший) для того, що б саме у верхній частині пристрою відбувався процес швидкого відбивання та руйнування вороху, оскільки тут, цей ворох ще не зруйнований, суцільний і зв'язаний (кореневищами, рештками гички тощо). Оскільки напрями обертальних рухів очисника 4 і привідного вала 7 активатора протилежні, то у верхній частині пристрою відбувається повне розосередження вороху коренебульбоплодів на окремі компоненти і значна сепарація домішок між зазорами поперечних прутків 5 очисника 4 і повздовжніх прутків 9 порожнистого конуса 8. Далі тіла коренебульбоплодів і деякі домішки, рухаючись під дією власної ваги, переходять у нижню частину пристрою, тобто у зону дії довгого порожнистого зрізаного конуса 10 з вершиною, що спрямована донизу і повздовжніми прутками 11. Оскільки конус 10 виконаний довгим (його повздовжні прутки 11 майже паралельні повздовжній осі очисника 4), то у цій частині очисника 4 тіла коренебульбоплодів потрапляючи у зазор постійного розміру (між прутками 11 і 5) отримують зусилля зчісування, що мають різні напрями. Гак, повздовжні прутки 11 можуть захоплювати тіла коренебульбоплодів і залучати їх у обертальний рух у напрямі руху привідного вала 7, а поперечні прутки 5 очисника 4 також залучають тіла коренебульбоплодів у свій, але протилежно спрямований обертальний рух, що створюється приводом 6 для очисника 4. Якщо врахувати загальний рух тіл коренебульбоплодів униз під дією власної ваги, то саме у цій частині очисника 4 відбувається інтенсивне обертання тіл коренебульбоплодів навколо власних осей і дуже ефективне обчісування з їх поверхонь налиплого ґрунту. Дрібні ґрунтові домішки і у цій частині очисника ефективно захоплюються і відводяться за межі очистки крізь зазори між круглими прутками 5 і 11. Завдяки тому, що круглі прутки 9 i 11, що утворюють обидва конуси 8 і 10 привідного активатора у середній частині сполучені між собою шарнірами 13, а зовнішні їх кінці встановлені рухомо у маточини 14, що закріплені на привідному валу 7, є можливість змінювати кути конусності γ і β. Це можливе, оскільки маточина 14 верхнього короткого порожнистого конуса 8 зв'язана з механізмом 15 її переміщення і фіксації на 2 UA 112582 C2 5 10 15 20 25 30 привідному валу 7. Так, при пересуванні верхньої маточини 14 на валу 7 за допомогою механізму 15 кут γ збільшується, внаслідок чого круглі прутки 11 довгого порожнистого зрізаного конуса 10 займають нове положення (у напрямі від повздовжньої осі привідного вала 7), що зменшує зазор між прутками 11 і внутрішньою поверхнею очисника 4. Кут β довгого порожнистого зрізаного конуса 10 також збільшується. Це дає змогу значно покращити якість очищення бічних поверхонь тіл коренебульбоплодів від налиплого ґрунту та інтенсифікує процес відведення ґрунтових домішок та рослинних решток за межі пристрою. Фактично в зоні розташування шарнірів 13 буде знаходитись місце де буде найменший кільцевий зазор у середині очисника 4. Це дає змогу встановлювати його таким, крізь який будуть переходити у нижню частину очисника 4 тільки тіла коренебульбоплодів. Опинившись у нижній частині очисника і рухаючись у зазорі постійного розміру між внутрішньою поверхнею очисника 4 і зовнішньою поверхнею довгого порожнистого зрізаного конуса 10 і долаючи значну відстань тіла коренебульбоплодів повністю очищені від налиплого ґрунту досягають нижнього вихідного отвору очисника 4 і подають на полотно похило розташованої пальчастої очисної гірки 16. А ґрунтові домішки, які опинились усередині активатора, тобто усередині порожнистих конусів 8 і 10 виходять за межі очистки крізь отвори 12, які розташовані на торцевій поверхні нижнього кінця порожнистого конуса 10, що виходить за межі очисника 4. Вихід нижнього кінця довгого порожнистого зрізаного конуса 10 за межі очисника 4 обумовлена тим, що ґрунтові домішки які потрапили усередину активатора і опустились донизу тут, під дією відцентрових сил рухаються у зворотному напрямі, тобто крізь зазори між прутками 11 назовні, тобто за межі очистки. Потрапивши на полотно похило розташованої пальчастої очисної гірки 16 тіла коренебульбоплодів скачуються донизу, оскільки мають круглу форму, а ґрунтові домішки й рослинні рештки виносяться полотном гірки 16 через її верхній кінець остаточно виносяться через її верхню частину за межі очисника. Повністю очищені тіла коренебульбоплодів падають на полотно горизонтально розташованого вивантажувального транспортера 17 і виносяться ним у бункер або у транспортний засіб. Кутові швидкості обертання порожнистого конуса 4 та привідного вала 7 активатора повинні враховувати кількість вороху коренебульбоплодів, що подасться на очистку, його забруднення домішками тощо. Для запобігання втрат тіл коренебульбоплодів закріплений захисний екран 1 8 дугоподібної форми. Застосування даного пристрою для транспортування і очистки коренебульбоплодів дозволить підвищити якість очистки коренебульбоплодів від домішок. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 35 40 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, що має раму, подавальний транспортер, відбивну щітку, похило розташований очисник у вигляді зрізаного порожнистого конуса, що утворений закріпленими з зазорами поперечними круглими прутками і зв'язаний з приводом в обертальний рух, встановлений усередину очисника привідний активатор, а також очисну гірку та вивантажувальний транспортер, який відрізняється тим, що привідний активатор виконано у вигляді короткого і довгого конусів, твірні поверхні яких утворені повздовжньо закріпленими з зазорами круглими прутками, які у середній частині сполучені між собою шарнірами, а зовнішні їх кінці встановлені рухомо у маточини, що закріплені на привідному валу, причому маточина верхнього короткого конуса зв'язана з механізмом її переміщення і фіксації на валу. 3 UA 112582 C2 Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Додаткова інформація

Автори англійською

Bulhakov Volodymyr Mykhailovych

Автори російською

Булгаков Владимир Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A01D 17/10, A01D 19/12, A01D 33/08, B07B 7/01

Мітки: пристрій, коренебульбоплодів, транспортування, очистки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-112582-pristrijj-dlya-transportuvannya-i-ochistki-korenebulboplodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів</a>

Подібні патенти