Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів

Номер патенту: 112580

Опубліковано: 26.09.2016

Автор: Булгаков Володимир Михайлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, що містить подавальний транспортер, відбивну щітку, вальцьовий очисний блок, який має у повздовжньо-вертикальній площині форму зрізаного трикутника з вершиною, яка спрямована донизу, що складається з пар вальців, які попарно зустрічно обертаються, а його кути встановлені у вертикальних напрямних і він кінематично приєднаний до механізму коливальних рухів, активатор вороху встановлений всередину очисного блоку, у вигляді рухомого кронштейна з парами вальців, що мають зустрічно-обертальні рухи і він також приєднаний до механізму коливальних рухів, очисну гірку та вивантажувальний транспортер, який відрізняється тим, що нижня частина активатора вороху з′єднана з верхньою його частиною за допомогою циліндричного шарніра, кожна з частин містить фігурні кронштейни, на яких, на відстанях, встановлені дві пружини стиснення, при цьому над місцем з'єднання частин активатора встановлений кулеподібний відбивач вороху, а верхня завантажувальна частина вальцьового очисного блока містить нерухомо закріплені напрямлячі угнутої і конусоподібної форм.

Текст

Дивитися

Реферат: Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до пристроїв для транспортування та очистки коренебульбоплодів, які можуть бути використані в картоплезбиральних машинах. В пристрої для транспортування і очистки коренебульбоплодів нижня частина активатора з'єднана з верхньою його частиною за допомогою циліндричного шарніра, кожна з частин містить фігурні кронштейни, на яких, на відстанях, встановлені дві пружини стиснення, при цьому над місцем з'єднання частин активатора встановлений кулеподібний відбивач вороху, а верхня завантажувальна частина вальцьового очисного блока містить нерухомо закріплені напрямлячі угнутої і конусоподібної форм. Досягається підвищення якості очистки коренебульбоплодів від домішок. UA 112580 C2 (12) UA 112580 C2 UA 112580 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до пристроїв для транспортування та очистки коренебульбоплодів, які можуть бути використані в картоплезбиральних машинах. Конструктивні особливості багатьох пристроїв для транспортування і очищення коренебульбоплодів від ґрунтових та рослинних решток полягають у тому, що вони включають, як правило, послідовно розміщені основний активний сепаруючий робочий орган, виконаний у вигляді шнекового або вальцьового очисника, а також додаткові очисні елементи, що являють собою пруткові транспортери, очисні гірки, грудкорозчавлювачі, відбивні та напрямні щітки з еластичними прутками та т. ін. [книга: Петров Г.Д. Картофелеуборочные машины. Расчет и проектирование. - М: Машиностроение, 1972. - 400 с.]. Найбільш близьким до запропонованого пристрою для транспортування і очистки коренебульбоплодів є пристрій, суть якого знаходиться у [а. с. СРСР № 1752240, А01D 17/04, А01D 27/04, опубл. 07.08.1992 р., бюл. № 29 – найближчий аналог], який включає сепаруючий робочий орган, що складається з послідовно встановлених різних типів очисників, позаду яких встановлено поперечний прутковий транспортер, над яким встановлені блоки очисних щіток з еластичними лопатями. Недоліками цього пристрою є низька якість очистки коренебульбоплодів від домішок, яка обумовлена тим, що ворох коренебульбоплодів, який очищується, переходить з одного очисного робочого органу на інший, великою масою фактично не розосереджуючись і не відділяючись. Розосередити, а в подальшому відсепарувати велику масу вороху, що подається на очисний пристрій, не завжди вдається через обмежений час очистки. Значні складності при цьому полягають у відведенні різних за розмірами і формою рослинних решток. При очищенні дрібних за розмірами коренебульбоплодів має місце їх надмірне втрачання крізь сепаруючі зазори, а також на робочих органах, які примусово захоплюють і відводять ґрунтові та рослинні домішки. Винаходом поставлена задача підвищити якість очистки коренебульбоплодів від домішок. Поставлена винаходом задача вирішується тим, що у пристрої для транспортування і очистки коренебульбоплодів, який складається з подавального транспортера, відбивної щітки, вальцьового очисного блока, який має у повздовжньо-вертикальній площині форму зрізаного трикутника з вершиною, яка спрямована донизу, що складається з пар вальців, які попарно зустрічно обертаються, а його кути встановлені у вертикальних напрямних і він кінематично приєднаний до механізму коливальних рухів, активатора вороху, встановленого всередину, у вигляді рухомого кронштейна з парами вальців, що мають зустрічно-обертальні рухи і він також приєднаний до механізму коливальних рухів, очисної гірки та вивантажувального транспортера, згідно з винаходом, нижня частина активатора з'єднана з верхньою його частиною за допомогою циліндричного шарніра, кожна з частин містить фігурні кронштейни, на яких, на відстанях, встановлені дві пружини стиснення, при цьому над місцем з'єднання частин активатора встановлений кулеподібний відбивач вороху, а верхня завантажувальна частина вальцьового очисного блока містить нерухомо закріплені напрямлячі увігнутої і конусоподібної форм. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів схематично зображений на кресленні (загальний вигляд збоку). Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів складається з подавального транспортера 1, встановленої зверху над його вихідним кінцем відбивної щітки 2 з еластичними прутками, вальцьового очисного блока 3, який має у повздовжньо-вертикальній площині форму зрізаного трикутника, вершина якого спрямована донизу і який складається з пар вальців 4, які попарно зустрічно обертаються. Верхня частина вальцьового очисного блока 3 має балку 5, що жорстко з'єднує дві площини з вальцями 4 (тобто основу трикутної форми очисника 3). Вальцьовий очисний блок 3, в кожному з чотирьох його кутів встановлений у вертикальних напрямних 6, тобто виконаний рухомо з можливістю переміщень у вертикальній площині. Балка 5 має циліндричний шарнір 7, який через тягу 8 кінематично приєднаний до механізму 9 коливальних рухів. Усередину вальцьового очисного блока 3 зверху встановлений активатор у вигляді рухомого кронштейна 10, розташованого на повздовжній осі очисного блока 3, і який має на кінці дві пари привідних вальців 11, що мають такі ж самі діаметри як і вальці 4. Привідні вальці 11 попарно мають зустрічно-обертальні рухи. Верхня частина рухомого кронштейна 10 через шарнір 12 і тягу 13 кінематично приєднана до механізму 14 коливальних рухів у повздовжньо-вертикальній площині. Механізми 9 і 14 створюють для очисного блока 3 і рухомого кронштейна 10 коливальні рухи у протифазі (тобто при русі очисного блока 3 донизу, рухомий кронштейн 10, при цьому рухається догори) у вертикальній площині. Верхня завантажувальна частина вальцьового очисного блока 3 містить нерухомо закріплені 1 UA 112580 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 напрямлячі угнутої 15 і конусоподібної 16 форм. Над парами привідних вальців 11 встановлений кулеподібний відбивач вороху 17. Нижня частина активатора (тобто рухомого кронштейна 10 з парами вальців 11) виконана поворотною і з'єднана з верхньою його частиною за допомогою циліндричного шарніра 18. При цьому кожна з зазначених частин містить фігурні кронштейни: верхні 19 і нижні 20, на яких, (усередині між ними) на відстанях, встановлені дві пружини стиснення 21. Під нижнім вихідним отвором очисного блока 3 похило розташована пальчаста очисна гірка 22, а під її нижнім кінцем горизонтально розташований вивантажувальний транспортер 23. Навпроти вихідного кінця подавального транспортера 1 і відбивної щітки 2 розташований захисний екран 24 дугоподібної форми. Напрями обертальних і коливальних рухів робочих органів пристрою, а також руху потоків коренебульбоплодів показані стрілками. Працює пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів таким чином. Ворох коренебульбоплодів подається за допомогою подавального транспортера 1. Відбивна щітка 2, яка встановлена над вихідним кінцем подавального транспортера 1, своїми еластичними прутками подрібнює ворох коренебульбоплодів, частково розосереджуючи його окремі компоненти і спрямовує через верхню завантажувальну частину, тобто через нерухомо закріплені напрямлячі угнутої 15 і конусоподібної 16 форм усередину вальцьового очисного блока. Вальцьовий очисний блок 3 має у поздовжньо-вертикальній площині форму зрізаного трикутника з вершиною, що спрямована донизу, де вони потрапляють на вальці 4, які попарно зустрічно обертаються, а тому ефективно захоплюють ґрунтові домішки й рослинні рештки і виносять їх за межі очисного блока 3. Встановлений у верхній частині захисний екран 24 сприяє потраплянню усіх частин вороху коренебульбоплодів усередину вальцьового очисного блока 3. Саме завдяки тому, що вальцьовий очисний блок 3 має у повздовжньо-вертикальній площині форму зрізаного трикутника з вершиною, що спрямована донизу, частини вороху коренебульбоплодів без затримки, під дією власної ваги, ковзають вздовж двох площин, які утворені парами вальців 4 і досягають його нижньої частини. Наявність нерухомо закріплених напрямлячів увігнутої 15 і конусоподібної 16 форм забезпечує спрямування частин вороху коренебульбоплодів на поверхні вальців 4. Однак, до цього ворох коренебульбоплодів спочатку ударяється об кулеподібний відбивач вороху 17, розташований у верхній частині активатора, тобто рухомого кронштейна 10, який встановлений усередину блока 3 зверху і розташований на його повздовжній осі, частково подрібнюється і далі потрапляє у нижню частину блока 3. При цьому завдяки тому, що кожний з чотирьох кутів вальцьового очисного блока 3 (зрізаного трикутника) розташований (рухомо) у вертикальних напрямних 6, а його верхня частина має балку 5, яка через циліндричний шарнір 7 і тягу 8 кінематично приєднана до механізму 9 коливальних рухів, пари вальців 4 коливаються у вертикальній площині внаслідок чого значно активується процес захоплення та відведення ґрунтових домішок й рослинних решток. Досягнувши, під дією власної ваги, нижньої частини очисного блока 3 тіла коренебульбоплодів та домішки потрапляють у зону дії нижньоїчастини активатора, тобто двох пар привідних вальців 11. Оскільки, привідні вальці 11 мають такі ж самі діаметри, що й привідні вальці 4, то у нижній частині очисного блока 3 фактично утворені два очисних русла - вже між привідними вальцями 4 і привідними вальцями 11. Проходячи через ці очисні русла, тіла коренебульбоплодів захоплюються вальцями 4 і 11, і з їх поверхонь ефективно зчищається налиплий ґрунт. Завдяки тому, що верхня частина рухомого кронштейна 10 через шарнір 12 і тягу 13 кінематично приєднана до механізму 14 коливальних рухів у повздовжньо-вертикальній площині, то привідні вальці 11, коливаючись, змінюють своє положення відносно нерухомих вальців 4 очисного блока 3. В цьому разі, кожний з вальців 11 почергово (і з кожної сторони) створює з кожним вальцем 4 або зустрічно-обертальний, або обертальні рухи в одному напрямі. Це значно активізує процес очистки вороху коренебульбоплодів від домішок. При цьому, оскільки коливальні рухи очисного блока 3 і рухомого кронштейна 10 протифазні, то це сприяє повному перетрушуванню вороху коренебульбоплодів, інтенсивному обертанню тіл коренебульбоплодів навколо власних осей і їх ефективному очищенню від налиплого ґрунту. Крім того, завдяки тому, що нижня частина активатора, тобто кронштейна 10, з'єднана з верхньою його частиною за допомогою циліндричного шарніра 18, то привідні вальці 11 здійснюють окремі коливальні рухи у поперечно-вертикальній площині. Відбувається це завдяки змінному навантаженню з боку частин вороху коренебульбоплодів, які подаються зверху. Оскільки, кожна з частин кронштейна 10 містить фігурні кронштейни 19 і 20, на яких, на відстанях, встановлені дві пружини стиснення 21, то вказані поперечні коливальні рухи створюють для пар вальців 11 пружні притискаючі рухи. Жорсткості пружин стиснення 21 дозволяють утворювати такі ж пружні притискання вальців 11 до вальців 4 очисника 3. В цілому, завдяки тому, що вальцьовий очисний блок 3 коливається в вертикальній площині з певною амплітудою і частотою, рухомий кронштейн 10 також протифазно коливається у тій же площині 2 UA 112580 C2 5 10 15 зі своїми амплітудою та частотою, а нижній кінець кронштейна 10 з вальцями 11 також здійснює незалежні поперечні коливання, при цьому обертальні рухи вальців 4 і 11 здійснюються у іншої площині, то у нижній частині очисного блока 3 завдяки тому, що він має форму зрізаного трикутника) створюються різні за напрямами і інтенсивністю очисні зусилля. Це призводить до того, що, проходячи крізь два нижніх очисних русла (створеного вальцями 4 і 11 у нижній внутрішній порожнині блока 3), ворох коренебульбоплодів повністю руйнується, а тіла коренебульбоплодів повністю позбавляються від налиплого ґрунту. Досягнувши нижнього вихідного отвору, тіла коренебульбоплодів і деякі ґрунтові домішки падають на полотно похило встановленої очисної гірки 22, де повністю очищені скочуються (оскільки мають круглу форму) донизу і потрапляють на вивантажувальний транспортер 23, а домішки, які ще залишились, полотном гірки 22 виносяться через її верхній кінець за межі очисника. В залежності від кількості міцних ґрунтових утворень у вороху коренебульбоплодів встановлюють відповідні параметри коливальних рухів (частот і амплітуд коливальних рухів) вальцьового очисного блока 3 та рухомого кронштейна 10. Однак, при цьому пари вальців 4 та 11 не повинні пошкоджувати тіла коренебульбоплодів. Жорсткості пружин стиснення 21 повинні бути такими, при яких під дією змінного навантаження відбувались гарантовані поперечні коливальні рухи нижнього кінця рухомого кронштейна 10 у шарнірі 18. Застосування даного пристрою для транспортування і очистки коренебульбоплодів дозволить підвищити якість очистки коренебульбоплодів від домішок. 20 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 25 30 35 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, що містить подавальний транспортер, відбивну щітку, вальцьовий очисний блок, який має у повздовжньо-вертикальній площині форму зрізаного трикутника з вершиною, яка спрямована донизу, що складається з пар вальців, які попарно зустрічно обертаються, а його кути встановлені у вертикальних напрямних і він кінематично приєднаний до механізму коливальних рухів, активатор вороху встановлений всередину очисного блоку, у вигляді рухомого кронштейна з парами вальців, що мають зустрічно-обертальні рухи і він також приєднаний до механізму коливальних рухів, очисну гірку та вивантажувальний транспортер, який відрізняється тим, що нижня частина активатора вороху з′єднана з верхньою його частиною за допомогою циліндричного шарніра, кожна з частин містить фігурні кронштейни, на яких, на відстанях, встановлені дві пружини стиснення, при цьому над місцем з'єднання частин активатора встановлений кулеподібний відбивач вороху, а верхня завантажувальна частина вальцьового очисного блока містить нерухомо закріплені напрямлячі угнутої і конусоподібної форм. 3 UA 112580 C2 Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Додаткова інформація

Автори англійською

Bulhakov Volodymyr Mykhailovych

Автори російською

Булгаков Владимир Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A01D 33/00, A01D 33/08, A01D 17/06

Мітки: коренебульбоплодів, транспортування, пристрій, очистки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-112580-pristrijj-dlya-transportuvannya-i-ochistki-korenebulboplodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів</a>

Подібні патенти