Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів

Номер патенту: 112579

Опубліковано: 26.09.2016

Автор: Булгаков Володимир Михайлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, що має подавальний транспортер, відбивну щітку, вальцьовий очисний блок конічної форми, встановлений усередину прямокутного каркаса, зв'язаного з механізмом коливальних рухів у поперечній площині, що складається з пар вальців, які попарно виконані з можливістю приведення у зустрічно-обертальний рух, активатор вороху у вигляді консольного привідного вала з довгими еластичними прутками, очисну гірку та вивантажувальний транспортер, який відрізняється тим, що діаметри вальців зменшуються у напрямі донизу, а консольний привідний вал активатора кінематично зв'язаний з приводом у коливальний рух у напрямі його повздовжньої осі, а нижній вихідний отвір очисного блока має два додаткових привідних вальці, які за допомогою кронштейнів і шарнірів встановлені унизу прямокутного каркаса, при цьому кронштейни додаткових вальців зв'язані між собою за допомогою механізму зміни і фіксації відстаней між ними.

Текст

Дивитися

Реферат: Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до пристроїв для транспортування та очистки коренебульбоплодів, які можуть бути використані в картоплезбиральних машинах. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів має подавальний транспортер, відбивну щітку, вальцьовий очисний блок конічної форми, встановлений усередину прямокутного каркаса, зв'язаного з механізмом коливальних рухів у поперечній площині, що складається з пар вальців, які попарно виконані з можливістю приведення у зустрічнообертальний рух, активатор вороху у вигляді консольного привідного вала з довгими еластичними прутками, очисну гірку та вивантажувальний транспортер. Діаметри вальців зменшуються у напрямі донизу, а консольний привідний вал активатора кінематично зв'язаний з приводом у коливальний рух у напрямі його повздовжньої осі, а нижній вихідний отвір очисного блока має два додаткових привідних вальці, які за допомогою кронштейнів і шарнірів встановлені унизу прямокутного каркаса, при цьому кронштейни додаткових вальців зв'язані між собою за допомогою механізму зміни і фіксації відстаней між ними. Застосування даного пристрою для транспортування і очистки коренебульбоплодів дозволить підвищити якість очистки коренебульбоплодів від домішок. UA 112579 C2 (12) UA 112579 C2 UA 112579 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до пристроїв для транспортування та очистки коренебульбоплодів, які можуть бути використані в картоплезбиральних машинах. Конструктивні особливості багатьох пристроїв для транспортування і очищення коренебульбоплодів від ґрунтових та рослинних решток полягають у тому, що вони включають, як правило, послідовно розміщені основний активний сепаруючий робочий орган, виконаний у вигляді шнекового або вальцьового очисника, а також додаткові очисні елементи, що являють собою пруткові транспортери, очисні гірки, грудкорозчавлювачі, відбивні та напрямні щітки з еластичними прутками та т. ін. [книга: Петров Г.Д. Картофелеуборочные машины. Расчет и проектирование. - М.: Машиностроение, 1972. - 400 с.]. Найбільш близьким до запропонованого пристрою для транспортування і очистки коренебульбоплодів є пристрій, суть якого розкрито у [а. с. СРСР № 1752240 А01D 17/04, А01D 27/04, опубл. 07.08.1992 р., бюл. № 29 - найближчий аналог], який включає сепаруючий робочий орган, що складається з послідовно встановлених різних типів очисників, позаду яких встановлено поперечний прутковий транспортер, над яким встановлені блоки очисних щіток з еластичними лопатями. Недоліками цього пристрою є низька якість очистки коренебульбоплодів від домішок, яка обумовлена тим, що ворох коренебульбоплодів, який очищується, переходить з одного очисного робочого органу на інший великою масою, фактично не розосереджуючись і не відділяючись. Розосередити, а в подальшому відсепарувати велику масу вороху, що подається на очисний пристрій, не завжди вдається через обмежений час очистки. Значні складності при цьому полягають у відведенні різних за розмірами і формою рослинних решток. При очищенні дрібних за розмірами коренебульбоплодів має місце їх надмірне втрачання крізь сепаруючи зазори, а також на робочих органах, які примусово захоплюють і відводять ґрунтові та рослинні домішки. В основу винаходу поставлено задачу підвищити якість очистки коренебульбоплодів від домішок. Поставлена задача вирішується тим, що у пристрої для транспортування і очистки коренебульбоплодів, який складається з подавального транспортера, відбивної щітки, вальцьового очисного блока, конічної форми, встановлений усередину прямокутного каркаса, зв'язаного з механізмом коливальних рухів у поперечній площині, що складається з пар вальців, які попарно виконані з можливістю приведення у зустрічно-обертальний рух, активатор вороху у вигляді консольного привідного вала з довгими еластичними прутками, очисну гірку та вивантажувальний транспортер, згідно з винаходом, діаметри вальців зменшуються у напрямі донизу, а консольний привідний вал активатора кінематично зв'язаний з приводом у коливальний рух у напрямі його повздовжньої осі, а нижній вихідний отвір очисного блока має два додаткових привідних вальці, які за допомогою кронштейнів і шарнірів встановлені унизу прямокутного каркаса, при цьому кронштейни додаткових вальців зв'язані між собою за допомогою механізму зміни і фіксації відстаней між ними. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів схематично зображений на кресленні (загальний вигляд збоку). Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів складається з подавального транспортера 1, над вихідним кінцем якого встановлена відбивна щітка 2 з довгими еластичними прутками, розташований знизу вальцьовий очисний блок 3, що встановлений усередину прямокутного каркаса 4. При цьому, прямокутний каркас 4 забезпечує вальцьовому очисному блоку 3 утворення очисного русла конічної форми, з вершиною що спрямована донизу і яка складається з вальців 5, діаметри яких зменшуються у напрямі донизу. Вальці 5, з кожної сторони очисного русла попарно мають зустрічно-обертальні рухи. Один з верхніх кінців прямокутного каркаса 4 розміщений у нерухомому циліндричному шарнірі 6, що забезпечує йому рухомість, тобто повороти навколо цього шарніра. Протилежний нижній кінець прямокутного каркаса 4 має рухомий циліндричний шарнір 7, в якому встановлена тяга 8, що зв'язує його з механізмом 9 коливальних рухів. Усередину русла конічної форми вальцьового очисного блока 3 зверху встановлений активатор у вигляді консольного привідного (привід не показаний) вала 10. При цьому, на твірній поверхні вала 10, у шаховому порядку закріплені довгі еластичні прутки 11, а його довжина дорівнює довжині очисного русла вальцьового очисного блока 3. Консольний привідний вал 10 активатора має у верхній частині циліндричний шарнір 12, який за допомогою кінематичної в'язі 13 зв'язаний з приводом 14 у коливальний рух у напрямі його повздовжньої осі. Нижній вихідний отвір очисного блока 3 має, встановлені у шарніри нижніх вальців 5, кронштейни 15, на яких розташовані привідні (привід не показаний) два додаткових привідних вальця 16 середнього розміру, які і утворюють собою вихідний отвір 1 UA 112579 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 очисного блока 3. За допомогою шарнірів 17, які встановлені на подовжених кінцях кронштейнів 15, фактично унизу прямокутного каркаса 4, кронштейни 15 зв'язані між собою за допомогою механізму 18 зміни і фіксації відстаней між ними. Під нижнім вихідним отвором вальцьового очисного блока 3, тобто під додатковими вальцями 16 встановлена похило пальчаста очисна гірка 19, а під її нижнім кінцем горизонтально розташований вивантажувальний транспортер 20. Верхня частина вхідного отвору вальцьового очисного блока 3, навпроти подавального транспортера 1, закрита екраном 21 дугоподібної форми. Напрями обертальних та коливальних рухів робочих органів пристрою, а також потоків вороху коренебульбоплодів показані стрілками. Працює пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів таким чином. Ворох коренебульбоплодів подається за допомогою подавального транспортера 1. Встановлена над вихідним кінцем подавального транспортера 1 відбивна щітка 2 з довгими еластичними прутками спрямовує його усередину вальцьового очисного блока 3, частково подрібнюючи і розосереджуючи на окремі компоненти. Екран 21 дугоподібної форми запобігає втратам частин вороху коренебульбоплодів при завантаженні вальцьового очисного блока 3. Опинившись усередині очисного русла конічної форми, з вершиною що спрямована донизу, частини вороху коренебульбоплодів потрапляють на вальці 5 і, завдяки тому, що вальці 5 мають попарно зустрічно-обертальні рухи, ґрунтові домішки й рослинні рештки ефективно захоплюються вальцями 5 і виносяться за межі пристрою. Завдяки тому, що діаметри вальців 5 у верхній частині очисного русла конічної форми найбільші, то їх твірні поверхні мають найбільші лінійні швидкості руху (тобто лінійні швидкості твірних поверхонь вальців 5), що буде сприяти більш ефективному подрібненню частин вороху коренебульбоплодів. А, оскільки, ворох коренебульбоплодів подається саме зверху, то саме тут вальці 5 мають найбільші діаметри, які й сприяють більш інтенсивної взаємодії з частинами вороху, які тут ще майже не розосередженні на окремі дрібні компоненти. Рухаючись далі по двох похилих площинах, створених вальцями 5 частини вороху коренебульбоплодів, досягають нижній частині очисного русла конічної форми вальцьового очисного блока 3. Оскільки вальці 5 мають тут найменші діаметри, а тому їх лінійні швидкості руху тут також найменші. Однак, у нижню частину очисного русла фактично потрапляють тіла коренебульбоплодів і дрібні ґрунтові домішки, тому вальці 5 малого діаметра, які знаходяться тут, ефективно захоплюють і відводять ґрунтові домішки не пошкоджуючи тіла коренебульбоплодів. При цьому, фактично ще у верхній частині очисного русла конічної форми ворох коренебульбоплодів потрапляє у зону дії активатора, тобто консольного привідного вала 10. Завдяки тому, що консольний привідний вал 10 має на твірній поверхні закріплені у шаховому порядку довгі еластичні прутки 11 і обертається з певною кутовою швидкістю, та коливається за допомогою привода 14 у напрямі його повздовжньої осі, то ворох коренебульбоплодів майже повністю подрібнюється і фактично повністю розділяється на окремі компоненти. Саме розташування довгих еластичних прутків 11 у шаховому порядку, на твірній поверхні вала 10, гарантує не миттєве відбивання частин вороху, а спочатку їх захоплення обертовою поверхнею вала 10, пронизування товщі вороху кінцями прутків 11 і подальше спрямування з прискоренням на поверхні вальців 5. Унизу очисного русла конічної форми вальцьового очисного блока 3, де фактично знаходяться тільки тіла коренебульбоплодів, довгі еластичні прутки 11 притискають їх до вальців 5 меншого діаметра і з їх бічних поверхонь ефективно відокремлюється налиплий ґрунт. Оскільки вальцьовий очисний блок 3 встановлений усередину прямокутного каркаса 4, один з верхніх кінців якого встановлений поворотно у нерухомому циліндричному шарнірі 6, а нижній протилежний його кінець має рухомий циліндричний шарнір 7, який через тягу 8, кінематично зв'язаний з механізмом 9 коливальних рухів, то очисне русло конічної форми здійснює коливальні рухи відносно активатора, тобто привідного вала 10. Але при цьому сам активатор у вигляді обертового консольного привідного вала 10 сам здійснює коливальні рухи у напрямі його повздовжньої осі за допомогою циліндричного шарніра 12, кінематичної в'язі 13 і приводу 14, тобто у другій (перпендикулярній) площині, що значно активує розосередження частин вороху на окремі компоненти. Все це інтенсифікує процес відведення за межі вальцьового очисного блока 3 ґрунтових домішок й рослинних решток. Фактично усередині очисного русла конічної форми, особливо у нижній його частині, для тіл коренебульбоплодів створюються умови, коли очисні зусилля і рухи відбуваються від різних робочих органів, з різним ступенем впливу і у різних площинах. Так, вальці 5 (у нижній частині малого діаметра) здійснюють захоплення домішок і очищення бічних поверхонь тіл коренебульбоплодів від налиплого ґрунту. Привідний консольний вал 10, з довгими еластичними прутками 11 в іншій площині здійснюють притискання тіл коренебульбоплодів до вальців 5 і, завдяки коливальним рухам у напрямі своєї повздовжньої осі, забезпечує оббивання налиплого ґрунту з їх поверхонь. Крім того, довгі еластичні прутки 11 дуже ефективно і з високою швидкістю спрямовують дрібні ґрунтові 2 UA 112579 C2 5 10 15 20 25 домішки у зазори між вальцями 5. Коливальні рухи очисного русла конічної форми, тобто періодичні повороти навколо нерухомого шарніра 6, сприяють зворотно поступальним рухам самих вальців 5 і періодичним притисканням частин вороху коренебульбоплодів до еластичних прутків 11 валу 10. І відбувається це у внутрішній порожнині цього очисного русла конічної форми, оскільки консольний привідний вал 10 має таку ж саму довжину, що й саме очисне русло. Після цього, тіла коренебульбоплодів і деякі домішки потрапляють у саму нижню частину пристрою, тобто у простір між двома додатковими вальцями 16 середнього розміру. Саме середній розмір вальців 16 забезпечує їх твірним поверхням збільшені окружні швидкості руху. Крім того, оскільки напрями обертання додаткових вальців 16 такі, що вони забезпечують захоплення саме тіл коренебульбоплодів і примусове їх транспортування за межі очисника 3. При цьому завдяки коливальним рухам привідного вала 10 у напрямі його повздовжньої осі, торцевий кінець вала 10 також гарантовано проштовхує тіла коренебульбоплодів донизу. Завдяки тому, що додаткові привідні вальця 16 розташовані на кронштейнах 15, які встановлені у шарніри двох нижніх вальців 5, то вони фактично "самовстановлюються" при проходженні між ними нижнього, торцевого кінця вала 10. Це, у свою чергу, забезпечую швидке звільнення вихідного простору між вальцями 16 і запобігає накопиченню там тіл коренебульбоплодів. Крім того, оскільки подовжені кінці кронштейнів 15 за допомогою шарнірів 17 зв'язані між собою механізмом 18 зміни і фіксації відстані між ними, то є можливість встановлювати мінімальну відстань, між твірними поверхнями додаткових вальців 16, що буде гарантувати проходження донизу тільки тіл коренебульбоплодів. Після проходження додаткових привідних вальців 16 тіла коренебульбоплодів і деякі дрібні ґрунтові домішки падають на полотно похило розташованої пальчастої очисної гірки 19, де повністю очищені скочуються (оскільки мають круглу форму) донизу і потрапляють на горизонтально розташований вивантажувальний транспортер 20, а домішки, які ще залишились, полотном гірки 19 виносяться через її верхній кінець за межі очисника. Залежно від кількості міцних ґрунтових утворень у вороху коренебульбоплодів встановлюють відповідні параметри коливальних рухів (частот і амплітуд коливальних рухів) очисного русла конічної форми (тобто каркаса 4) і привідного вала 10 активатора. Застосування даного пристрою для транспортування і очистки коренебульбоплодів дозволить підвищити якість очистки коренебульбоплодів від домішок. 30 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 35 40 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, що має подавальний транспортер, відбивну щітку, вальцьовий очисний блок конічної форми, встановлений усередину прямокутного каркаса, зв'язаного з механізмом коливальних рухів у поперечній площині, що складається з пар вальців, які попарно виконані з можливістю приведення у зустрічно-обертальний рух, активатор вороху у вигляді консольного привідного вала з довгими еластичними прутками, очисну гірку та вивантажувальний транспортер, який відрізняється тим, що діаметри вальців зменшуються у напрямі донизу, а консольний привідний вал активатора кінематично зв'язаний з приводом у коливальний рух у напрямі його повздовжньої осі, а нижній вихідний отвір очисного блока має два додаткових привідних вальці, які за допомогою кронштейнів і шарнірів встановлені унизу прямокутного каркаса, при цьому кронштейни додаткових вальців зв'язані між собою за допомогою механізму зміни і фіксації відстаней між ними. 3 UA 112579 C2 Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Додаткова інформація

Автори англійською

Bulhakov Volodymyr Mykhailovych

Автори російською

Булгаков Владимир Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A01D 33/08, A01D 17/04, A01D 17/02, B07B 13/10

Мітки: очистки, коренебульбоплодів, транспортування, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-112579-pristrijj-dlya-transportuvannya-i-ochistki-korenebulboplodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів</a>

Подібні патенти