Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Установка безперервної дії для завантаження сипких матеріалів у клапанні мішки, що містить бункер, клапан, регулятор витоку, який жорстко приєднаний до бункера, постачальний пристрій, який включає корпус, в днищі якого виконано два отвори, в які вмонтовані вертикально і жорстко закріплені патрубки, а сам корпус жорстко з'єднаний з корпусом регулятора витоку, блок завантажувальних секцій, кожна з яких містить патрубок, який контактує з патрубком постачального пристрою, притискувач клапанних мішків, площадку для мішків, тензометричні ваги, систему автоматики, яка сприймає сигнал від тензометричних ваг і здійснює в автоматичному режимі керування регулятором витоку, який змінює напрямок руху потоку сипкого матеріалу від одної завантажувальної секції до другої, і притискувачами клапанних мішків, яка відрізняється тим, що в корпусі регулятора витоку на всю його ширину симетрично відносно вертикальної осі виконаний Ù-подібний виріз, в якому встановлений двосторонній скат, кут між сторонами якого менше кута вирізу в корпусі, що має можливість здійснювати зворотно-обертальний рух навколо шарнірного кріплення до корпусу у верхній зоні вирізу, при цьому почергово одна сторона скату має можливість притискання до торця вирізу, запобігаючи витоку сипкого матеріалу з корпусу, а друга сторона скату - утворювати зазор між корпусом, через який сипкий матеріал надходить до патрубка постачального пристрою.

Текст

Реферат: Винахід належить до фасувально-пакувального обладнання і може бути використаний в агропромисловості, будівельній, хімічній та інших галузях господарства, а також на підприємствах, які здійснюють фасування сипких матеріалів. Установка містить бункер, клапан, регулятор витоку, постачальний пристрій, блок завантажувальних секцій і систему автоматики. В корпусі регулятора витоку на всю його ширину виконаний -подібний виріз, в якому змонтований з можливістю здійснювати зворотно-обертальний рух навколо шарнірного кріплення до корпусу двосторонній скат, який забезпечує зміну напрямків руху сипкого матеріалу від одної до другої секції блока завантажувальних секцій. UA 112364 C2 (12) UA 112364 C2 UA 112364 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до фасувально-пакувального обладнання і може бути використана в агропромисловості, будівельній, хімічній та інших галузях господарства, а також на підприємствах, які здійснюють фасування сипких матеріалів. Відома установка безперервної дії для завантаження сипких матеріалів в клапанні мішки [Патент на корисну модель № 59266 В65 В1/04 (2011.01)]. Установка безперервної дії завантаження сипких матеріалів в клапанні мішки містить бункер, клапан, матеріалопровід, постачальне пристосування, яке включає корпус, чарунки, які містять гравітаційні поверхні і вихідні патрубки, вивантажувальні патрубки, завантажувальні секції - центральну і бокові, кожна з яких включає завантажувальне пристосування, яке виконане у вигляді трійника і містить вхідний канал і розгалуження, ваговимірювальне пристосування і систему автоматики. Недоліком установки є складність конструкції. Найбільш близьким до установки, яка пропонується, є установка безперервної дії для завантаження сипких матеріалів у клапанні мішки [Заявка на винахід № 2014 04658 від 30.04.2014]. Установка безперервної дії для завантаження сипких матеріалів у клапанні мішки містить бункер, клапан, матеріалопровід, регулятор витоку, вихідний торець корпуса якого має нахил, що перекривається плоским скатом, що шарнірно закріплений до корпуса і має можливість здійснювати зворотно-обертальний рух, а сам корпус, розташований коаксіально матеріалопроводу з можливістю здійснювати зворотно-обертальний рух, постачальний пристрій, блок завантажувальних секцій і систему автоматики. Недоліком установки є складність конструкції, що обумовлена необхідністю здійснювати зворотно-обертальний рух регулятором витоку, а також застосуванням скатів, що монтуються між патрубками постачального пристрою. В основу винаходу поставлено задачу спростити конструкцію установки шляхом виключення необхідності здійснювати зворотно-обертальний рух регулятором витоку і потребу в застосуванні скатів в постачальному пристрої. Поставлена задача вирішується тим, що в установці безперервної дії для завантаження сипких матеріалів у клапанні мішки, що містить в собі бункер, клапан, регулятор витоку, що жорстко приєднується до бункера, постачальний пристрій, який включає корпус, в днищі якого виконано два отвори, в які вмонтовано вертикально і жорстко закріплені патрубки, а сам корпус жорстко з'єднаний з корпусом регулятора витоку, блок завантажувальних секцій, кожна з яких містить патрубок, який контактує з патрубком постачального пристрою, притискач клапанних мішків, площадку для мішків та тензометричні ваги, систему автоматики, яка сприймає сигнал від тензометричних ваг і здійснює в автоматичному режимі керування регулятором витоку, який змінює напрямок руху потоку сипкого матеріалу від одної завантажувальної секції до другої, і притискувачами клапанних мішків, відповідно винаходу, в корпусі регулятора витоку на всю його ширину симетрично виконаний -подібний виріз, в якому встановлений двосторонній скат, кут між сторонами якого менше кута вирізу в корпусі, що моє можливість здійснювати зворотнообертальний рух навколо шарнірного кріплення до корпусу у верхній зоні вирізу, при цьому почергово одна сторона скату притискується до торця вирізу, запобігаючи витоку сипкого матеріалу з корпусу, а друга сторона скату утворює зазор між корпусом, через який сипкий матеріал надходить до патрубка постачального пристрою. Запропонована установка пояснюється схемами, на яких зображено: на Фіг. 1 - установка, загальний вигляд, на Фіг. 2 - Вигляд А на Фіг. 1, на Фіг. 3 - Вигляд Б на Фіг. 1. Установка містить бункер 1, клапан, регулятор витоку, постачальний пристрій, блок завантажувальних секцій та систему автоматики (на креслені не показано). Клапан містить важіль 2, що шарнірно встановлений на осі 3. На важелі 2 жорстко закріплена заслінка 4, яка має можливість входити в щілину, яка виконана в корпусі регулятора витоку. Переміщення важеля 2 здійснюється електромагнітом 5 (в одну сторону) і пружиною 6 (у протилежний бік). Переміщення важеля 2 може здійснюватись за допомогою ручного або ножного (педального) привода (на кресленнях не показано). Регулятор витоку містить корпус 7, який жорстко приєднується до бункера 1. На вихідній частині корпуса 7, по всій ширині, симетрично виконаний -подібний виріз, в якому встановлений двосторонній скат 8, що має можливість здійснювати зворотно-обертальний рух відносно його шарнірного кріплення 9 до корпусу 7 у верхній зоні вирізу. Кут між сторонами двостороннього скату менше кута -подібного вирізу. По боках двостороннього скату 8 передбачені обійчатки 10, які запобігають витоку сипкого матеріалу назовні корпуса 7. На вихідній частині корпуса 7 закріплений буфер 11, який виготовлений з еластичного матеріалу. Зворотно-обертальний рух двостороннього скату 8 здійснюється електромагнітами 12 і 13. 1 UA 112364 C2 5 10 15 20 25 30 Постачальний пристрій містить корпус 14, днище 15. Корпус 14 жорстко закріплюється до корпуса 7 регулятора витоку. На днищі 15 виконано два отвори, в яких змонтовані вертикально і жорстко закріплені патрубки 16. Над патрубками 16 передбачені приймальні воронки 17, в які входять сторони двостороннього скату 8. В блок завантажувальних секцій входять дві секції. Кожна секція містить патрубок 18, притискувач клапанних мішків 19, площадку для мішків 20, тензометричні ваги 21, рамку 22. За допомогою рамки 22 патрубок 18, притискувач клапанних мішків 19 і площадка для мішків 20 з'єднуються з тензометричними вагами 21. На вхідній частині патрубка 18 виконане конусне розширення. Між патрубком 16 постачального пристрою і конусним розширенням патрубка 18 встановлений ущільнювач 23, який виготовлений з еластичного матеріалу. Установка працює наступним чином. Вмикається система автоматики, клапанні мішки встановлюються на патрубки 18 і площадки для мішків 20 і притискують їх притискачами 19 до патрубків 18. Двосторонній скат займає таке положення, що одна його сторона контактує з корпусом 7 регулятора витоку, а інша - утворює зазор між корпусом. За допомогою електромагніта 5 здійснюється поворот клапана, заслінка 4 якого відкриває вихід з бункера 1 і сипкий матеріал через канал корпуса 7 регулятора витоку і зазор між корпусом 7 і стороною скату надходить до патрубка 16 постачального пристрою і далі через патрубок 18 надходить в клапанний мішок. При досягненні необхідної ваги сипкого матеріалу у клапанному мішку, по сигналу системи автоматики включається електромагніт 13 (електромагніт 12 відключаються), під дією якого здійснюється поворот двостороннього скату 8, при цьому сторона скату, яка утворювала зазор між корпусом 7, перекриває вихід сипкого матеріалу з корпусу 7, а інша сторона скату відходить від торця корпусу, утворюючи зазор між корпусом, через який сипкий матеріал надходить до другого мішка. Одночасно притискувач 19 звільняє заповнений мішок, який під дією власної ваги сходить з патрубка 18 і площадки для мішків 20 і направляється, наприклад, на транспортер, при цьому відбувається поворот клапанного мішка вниз, що забезпечує щільне закриття клапана мішка. На звільнене місце встановлюють новий клапанний мішок. Далі цикл роботи установки повторюється. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 35 40 45 50 Установка безперервної дії для завантаження сипких матеріалів у клапанні мішки, що містить бункер, клапан, регулятор витоку, який жорстко приєднаний до бункера, постачальний пристрій, який включає корпус, в днищі якого виконано два отвори, в які вмонтовані вертикально і жорстко закріплені патрубки, а сам корпус жорстко з'єднаний з корпусом регулятора витоку, блок завантажувальних секцій, кожна з яких містить патрубок, який контактує з патрубком постачального пристрою, притискувач клапанних мішків, площадку для мішків, тензометричні ваги, систему автоматики, яка сприймає сигнал від тензометричних ваг і здійснює в автоматичному режимі керування регулятором витоку, який змінює напрямок руху потоку сипкого матеріалу від одної завантажувальної секції до другої, і притискувачами клапанних мішків, яка відрізняється тим, що в корпусі регулятора витоку на всю його ширину симетрично відносно вертикальної осі виконаний -подібний виріз, в якому встановлений двосторонній скат, кут між сторонами якого менше кута вирізу в корпусі, що має можливість здійснювати зворотнообертальний рух навколо шарнірного кріплення до корпусу у верхній зоні вирізу, при цьому почергово одна сторона скату має можливість притискання до торця вирізу, запобігаючи витоку сипкого матеріалу з корпусу, а друга сторона скату - утворювати зазор між корпусом, через який сипкий матеріал надходить до патрубка постачального пристрою. 2 UA 112364 C2 3 UA 112364 C2 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Oryshaka Oleh Volodymyrovych, Kravtsov Andrii Oleksandrovych, Kravtsova Galyna Volodymyrivna, Oryshaka Volodymyr Oleksiiovych

Автори російською

Оришака Олег Владимирович, Кравцов Андрей Александрович, Кравцова Галина Владимировна, Оришака Владимир Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: B65B 1/04, B65B 1/18, B65B 1/06

Мітки: матеріалів, дії, сипких, установка, клапанні, мішки, безперервної, завантаження

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-112364-ustanovka-bezperervno-di-dlya-zavantazhennya-sipkikh-materialiv-u-klapanni-mishki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Установка безперервної дії для завантаження сипких матеріалів у клапанні мішки</a>

Подібні патенти