Напівжорсткий фіксуючий ортез, переважно для поперекового відділу хребта

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Напівжорсткий фіксучий ортез, переважно для поперекового відділу хребта, що містить тканинний пояс з вбудованими в нього гнучкими металевими шинами, розташованими вертикально та на відстані один від одного з можливістю моделювання фізіологічного вигину хребта, а на обох кінцях пояса встановлені елементи кріплення їх між собою, який відрізняється тим, що він додатково оснащений знімним аплікатором для рефлексотерапії, розташованим на внутрішній стороні поясу і виконаним у вигляді еластичної основи, на якій закріплені розосереджено по усій її площині пластинчасті блоки зі сформованими на них засобами стимулювання рефлекторних зон поперекового відділу хребта у вигляді чотиригранних пірамід, розташованих в декілька рядків в взаємно перпендикулярних напрямках по всій площині кожного блока, при цьому блоки і піраміди виготовлені із вентильних металів, переважно алюмінію та його сплавів, а на зовнішніх поверхнях блоків і пірамід нанесені електрети і керамічні покриття із оксидів зазначених металів товщиною 50-200 мкм і шорсткістю Rz у межах 1,6-2,6 мкм і активованим на даних покриттях електростатичним негативним зарядом, щільність якого дорівнює -10-8 К/см2.

Текст

Реферат: UA 112190 U UA 112190 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме - до немидикаментозних методів профілактики, корекції і лікування захворювань, переважно поперекового відділу хребта або кінцівок і зв'язаних з ними неврологічних проявів (больових міотонічних синдромів) і може бути використана в ортезі для нормалізації функцій ушкодженої ділянки тіла людини, переважно поперекового відділу хребта Відомо, що частою причиною виникнення болю у спині і кінцівках є запальні процеси і спазмування м'язів (міозит) і зв'язок внаслідок перевантаження і розтягування їх, інфекційних захворювань, зменшенні просвіту хребцевого каналу і мієлопатії спинного мозку. В тканинах ушкодженої ділянки порушується кровопостачання, погіршується обмін речовин, спостерігається болісний застій крові, пригальмовується функціонування акупунктурних точок і рефлекторних зон, які являють собою нервово-судинні утворення, що відображають патологічний процес та відповідають за енергетику тої або іншої ділянки тіла або органу. При натисканні або збудженні цих зон методом масажу або іншим чином відбувається дія на рецептори дотику, больові рецептори, капіляри, лімфовідтоки і глибокі шари м'язів. Коли тиск або збудження їх досягає визначеного порогового значення рецептори починають надсилати імпульси в центральну нервову систему (ЦНС). Ці імпульси, які надсилаються один за одним, безперервно складуються в єдиний потужний сигнал, що обробляється ЦНС, яка посилає сигнал відповідному органу, що проеціюється в даній рефлекторній зоні або акупунктурній точці. Патологічні нервові імпульси створюють патологічний осередок збудження, який створює відповідний сигнал, що впливає на даний орган або систему організму. Із цього осередку сигнал знову направляється в ЦНС, утворюючи патологічний ланцюг, що підтримує або посилює хворобу. Стимуляція рефлекторних зон або акуптурних точок може перервати цей цикл і сприяти або одужанню органу або системи організму від хвороби, або уповільненні її течії залежно від методів і режимів проведення стимуляції та тяжкості захворювання. Відомий ортез для хребта, що містить тканинний пояс з розташованими на ньому елементом кріплення у вигляді ременя з пряжкою та отворами на ньому (а.с. СРСР № 1797488, A61F 5/02, 1993). Недоліком даного ортезу є малий обсяг фіксації ним фігури пацієнта, обмежений шириною ременя, що суттєво знижує функціональні можливості його використання. Найбільш близьким по суті і досягнутому результату до технічного рішення, що пропонується, є напівжорсткий фіксуючий ортез, переважно для поперекового відділу хребта, що містить тканинний пояс з вбудованими в нього гнучкими металевими шинами, розташованими вертикально та на відстані одна від одної з можливістю моделювання фізіологічного вигину хребта, а на обох кінцях поясу встановлені елементи кріплення їх між собою (пат. UA № 50206, A61F 5/02, 2010). Такий ортез дозволяє значно розширити обсяг фіксації ним фігури пацієнта і значно підвищує його функціональні можливості. В той же час, відомий ортез, забезпечуючи фіксацію ушкоджених ділянок тіла людини, наприклад поперек хребта від неконтрольованих зміщень і рухів і зменшуючи больові міотонічні синдроми, не сприяє одужанню цих ділянок від хвороби або уповільненню її течії і потребує додаткового медикаментозного або хірургічного лікування. Це знижує лікувальні можливості ортезу. Задача даної корисної моделі полягає у створенні напівжорсткого фіксуючого ортезу, переважно для поперекового відділу хребта, який сприяє стимуляції біологічних точок і рефлекторних зон на ушкоджених ділянках тіла людини і нормалізації їх функцій, а отже, підвищує лікувальні його можливості. Поставлена задача вирішується тим, що напівжорсткий фіксуючий ортез, переважно для поперекового відділу хребта, що містить тканинний пояс з вбудованими в нього гнучкими металевими шинами, розташованими вертикально та на визначеній відстані один від одного з можливістю моделювання фізіологічного вигину хребта, а на обох кінцях поясу встановлені елементи кріплення їх між собою, згідно з корисною моделлю додатково оснащений знімним аплікатором для рефлексотерапії, розташованим на внутрішній стороні поясу і виконаним у вигляді еластичної основи, на якій закріплені розосереджено по усій її площині пластинчасті блоки зі сформованими на них засобами стимулювання рефлекторних зон ушкодженої ділянки тіла людини у вигляді чотиригранних пірамід, розташованих в декілька рядків в взаємно перпендикулярних напрямках по всій площині кожного блока, при цьому блоки і піраміди виготовлені із вентильних металів, переважно алюмінію та його сплавів, а на їх зовнішніх поверхнях сформовані електретні керамічні покриття із оксидів зазначених металів товщиною 50-200 мкм і шорсткістю Rz у межах 1,6-2,6 мкм і активованим на них електростатичним -8 2 негативним зарядом, щільність якого дорівнює 10 K/см . 1 UA 112190 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Оснащення ортезу знімним аплікатором для рефлексотерапії, розташованим на внутрішній стороні поясу, забезпечує стимулювання біологічно активних точок і рефлекторних зон на ушкодженій ділянці тіла людини, наприклад попереку хребта, і нормалізації її функцій. Закріплення на еластичній основі розосереджено по усій її площині пластинчастих блоків та формування на останніх засобів стимулювання рефлекторних зон у вигляді чотиригранних пірамід, розташованих в декілька рядків по взаємно перпендикулярних напрямках по всій площині кожного блока сприяє отриманню потрібної величини пресурної дії цих засобів і одночасно попереджає травмування шкіри пацієнта за рахунок зниження питомого тиску на неї. Виконання блоків і відповідно пірамід із вентильних металів, переважно алюмінію та його сплавів і нанесення на їх зовнішніх поверхнях електретних керамічних покриттів із оксидів зазначених металів товщиною 50-200 мкм і шорсткістю Rz у межах 1,6-2,6 мкм робить аплікатор абсолютно біоінертним і безпечним для його використання, а визначена шорсткість покриття у зазначених межах сприяє зменшенню питомого тиску на одиницю площини тіла людини, що сприяє використанню ортезу з аплікатором для пацієнтів з різною чутливістю шкіри до механічних подразнень. Активація на електретних покриттях електростатичного негативного заряду, щільність якого -8 2 складає -10 K/см і дорівнює, таким чином, щільності аналогічного заряду біологічних структур організму, сприяє додатковому стимулюванню (збудженню) рефлекторних зон електростатичним гомополяризованим полем внаслідок взаємодії зазначених зарядів між собою, що значно впливає на підвищення ефективності використання такого ортезу. Крім того, зазначене електростатичне поле з негативним зарядом, що утворене навколо пірамід і блоків, сприяє відторгненню тромбоцитів від внутрішніх стінок судин на ушкодженій ділянці тіла і попереджає тромбоутворення в них, відновленню колатерального кровопостачання і обміну речовин в тканинах даної ділянки. Виконання аплікатора знімним від поясу ортеза дає можливість в його використанні як окремо при необхідності тільки фіксації тіла, так і для лікування ушкодженої його ділянки з метою нормалізації його функцій. Аналогічних технічних рішень зі схожими ознаками при проведенні патентно-інформаційного пошуку не виявлено. Це свідчить про те, що запропоноване технічне рішення є новим, промислово та клінічно придатним. Корисна модель пояснюється кресленням, де на фіг. 1 зображений ортез поперекового відділу хребта, аплікатор знятий; на фіг. 2 - теж саме, з зворотного боку; на фіг. 3 - ортез із закріпленим на ньому аплікатором; на фіг. 4 - блок з пірамідами; на фіг. 5 - загальний вигляд піраміди. Напівжорсткий фіксуючий ортез містить тканинний пояс 1 з вбудованими в нього гнучкими металевими шинами 2, розташованими вертикально та на визначеній відстані один від одного з можливістю моделювання фізіологічного вигину хребта. На обох кінцях поясу встановлені елементи кріплення у вигляді декількох застібок-липучок 3 і рамок 4. Пояс може бути виконаний із декількох частин - центральної і бокових його частин 5 і 6, з'єднаних між собою тканинними вставками 7 і 8, а також шнурівками 9 і 10, що просунуті через металеві блочки 11. На внутрішній стороні центральної частини поясу пришита кишеня 12, в якій може бути встановлений знімно аплікатор для рефлексотерапії. Останній виконаний у вигляді еластичної (шкіряної, тканинної) основи 13, на якій закріплені за допомогою кріпильних гвинтів 14 розосереджено по усій її площині пластинчасті прямокутні блоки 15 визначеної товщини зі сформованими на них засобами стимулювання рефлекторних зон ушкодженої ділянки тіла у вигляді чотиригранних пірамід 16, розташованих в декілька рядків в взаємно перпендикулярних напрямках по всій площині кожного блока. Блоки і відповідно піраміди із них виготовлені із вентильних металів, переважно алюмінію та його сплавів, а на їх зовнішніх поверхнях сформовані електретні керамічні покриття 17 із оксидів зазначених металів товщиною 50-200 -8 мкм, на яких активований електростатичний негативний заряд, щільність якого дорівнює -10 2 K/см , що притаманне аналогічному заряду біологічних структур людини. При показанні на використання запропонованого ортезу при лікуванні попереку хребта, наприклад у випадку міозиту, зазначений ортез використовують з аплікатором і без нього. Спочатку використовують ортез з аплікатором або в положенні стоячи, шляхом шнурівки різних частин поясу 1 і фіксації його до тіла пацієнта застібками, або лежачи на розкладеному ортезу. Шнурівка різних частин поясу дозволяє регулювати тиск (пресурну дію) пірамід 16 на рефлекторні зони тіла пацієнта, який при цьому не отримує больових відчуттів. Наявність аплікатора на ортезі і утворення його пірамідами пресурної дії на рефлекторні зони ушкодженої ділянки тіла забезпечує стимулювання цих зон і сприяє поступовій 2 UA 112190 U 5 10 15 20 25 30 35 нормалізації її функцій. Як правило, тривалість сеансу рефлексотерапії за допомогою ортеза з аплікатором складає 7-15 хвилин, залежно від цілі лікування і тяжкості захворювання. Виконання аплікатора у вигляді закріплених на еластичній основі 13 розосереджено пластинчастих блоків 15 зі сформованими на них засобами стимулювання рефлекторних зон у вигляді чотиригранних пірамід 16, та розташування їх в декілька рядків в взаємно перпендикулярних напрямках сприяє отриманню потрібної площини пресурної дії цих пірамід і одночасно попереджає травмування шкіри пацієнта за рахунок зниження питомого тиску на неї. Виконання блоків і пірамід із вентильних металів та нанесення на них електретних керамічних покриттів 17 із оксидів зазначених металів визначеної товщини і шорсткості робить аплікатор абсолютно біоінертним і безпечним для використання, а утворення на них -8 2 електростатичного гомополяризованого поля з негативним зарядом з щільністю -10 K/см сприяє взаємодії цього поля з біологічним полем пацієнта, за рахунок чого пришвидшується або відновлюється кровопостачання на ушкодженій ділянці тіла, поліпшується обмін речовин в тканинах і нормалізується фізіологічна діяльність біологічних структур організму. По завершенні сеансу стимуляції біологічних процесів із кишені 12 аплікатор видаляють, а ортез в подальшому використовують без аплікатора. Такий ортез сприяє відбудові біологічних процесів на ушкодженій ділянці тіла пацієнта і нормалізації їх функцій і підвищує, таким чином, лікувальні його можливості. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Напівжорсткий фіксучий ортез, переважно для поперекового відділу хребта, що містить тканинний пояс з вбудованими в нього гнучкими металевими шинами, розташованими вертикально та на відстані один від одного з можливістю моделювання фізіологічного вигину хребта, а на обох кінцях пояса встановлені елементи кріплення їх між собою, який відрізняється тим, що він додатково оснащений знімним аплікатором для рефлексотерапії, розташованим на внутрішній стороні поясу і виконаним у вигляді еластичної основи, на якій закріплені розосереджено по усій її площині пластинчасті блоки зі сформованими на них засобами стимулювання рефлекторних зон поперекового відділу хребта у вигляді чотиригранних пірамід, розташованих в декілька рядків в взаємно перпендикулярних напрямках по всій площині кожного блока, при цьому блоки і піраміди виготовлені із вентильних металів, переважно алюмінію та його сплавів, а на зовнішніх поверхнях блоків і пірамід нанесені електрети і керамічні покриття із оксидів зазначених металів товщиною 50-200 мкм і шорсткістю Rz у межах 1,6-2,6 мкм і активованим на даних покриттях електростатичним негативним -8 2 зарядом, щільність якого дорівнює -10 K/см . 3 UA 112190 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61F 5/02

Мітки: ортез, фіксуючий, хребта, переважно, напівжорсткий, відділу, поперекового

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-112190-napivzhorstkijj-fiksuyuchijj-ortez-perevazhno-dlya-poperekovogo-viddilu-khrebta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Напівжорсткий фіксуючий ортез, переважно для поперекового відділу хребта</a>

Подібні патенти