Пристрій для відкривання пляшок

Номер патенту: 112057

Опубліковано: 25.11.2016

Автор: Меренков Дмитро Олександрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для відкривання пляшок, що містить рукоятку і з'єднаний з нею гвинтовий елемент для взаємодії з пробкою пляшки, який відрізняється тим, що рукоятка виконана з порожниною циліндрової форми, усередині якої нерухомо закріплено заскочне колесо, що виконане з розташуванням зубів по його внутрішньому діаметру, згаданий гвинтовий елемент закріплений в рукоятці за допомогою втулки у вигляді стрижня, один кінець якого жорстко з'єднаний з гвинтовим елементом, а протилежний кінець розташований в згаданій порожнині і містить крізний радіальний отвір, в якому розміщена заскочна заскочка, виконана з можливістю робочої взаємодії з заскочним колесом при обертанні рукоятки в одну сторону і холостої взаємодії при обертанні рукоятки в протилежну сторону.

2. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що заскочна заскочка складається з двох зубів з поперечним перерізом прямокутної форми, дзеркально розташованих в крізному радіальному отворі втулки, і пружини, розташованої в згаданому отворі між зубами, при цьому робоча частина профілю зубів заскочної заскочки відповідає профілю зубів заскочного колеса.

3. Пристрій за будь-яким з пунктів 1, 2, який відрізняється тим, що рукоятка виконана з кришкою для закриття порожнини в рукоятці.

Текст

Реферат: Пристрій для відкривання пляшок, що містить рукоятку і з'єднаний з нею гвинтовий елемент для взаємодії з пробкою пляшки, причому рукоятка виконана з порожниною циліндрової форми, усередині якої нерухомо закріплено заскочне колесо, що виконане з розташуванням зубів по його внутрішньому діаметру, згаданий гвинтовий елемент закріплений в рукоятці за допомогою втулки у вигляді стрижня, один кінець якого жорстко з'єднаний з гвинтовим елементом, а протилежний кінець розташований в згаданій порожнині і містить крізний радіальний отвір, в якому розміщена заскочна заскочка, виконана з можливістю робочої взаємодії з заскочним колесом при обертанні рукоятки в одну сторону і холостої взаємодії при обертанні рукоятки в протилежну сторону. UA 112057 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІДКРИВАННЯ ПЛЯШОК UA 112057 U UA 112057 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до пристроїв з ручним приводом для відкривання закритих посудин, зокрема пляшок, закритих корковими пробками. Відомий пристрій для відкривання пляшок (патент RU № 64194, МПК (2006.01) B67B7/04, дата публікації 27.06.2007), що містить рукоятку, з'єднаний з нею за допомогою циліндрового штока гвинтовий елемент для взаємодії з пробкою пляшки і упорний елемент, виконаний з можливістю взаємодії з шийкою пляшки. Упорний елемент містить закріплені в його верхній частині різьбовий елемент і взаємодіючу з ним різьбову втулку. Різьбовий елемент містить крізний осьовий отвір і стрічкову різьбу на зовнішній поверхні для взаємодії з різьбовою втулкою, а остання виконана з крізним осьовим отвором. Циліндровий шток виконаний з можливістю вільного переміщення усередині крізних отворів в різьбовому елементі і різьбовій втулці. При цьому на циліндровому штоку в його верхній частині під рукояткою і на верхньому торці різьбової втулки виконані елементи зачеплення для взаємодії згаданих штока і втулки при витягуванні пробки гвинтовим елементом. Окрім цього, циліндровий шток містить упор для обмеження його переміщення щодо упорного елемента. Недоліками відомого пристрою є порівняно складне конструктивне виконання і велика маса, що збільшує його вартість і знижує зручність його використовування. Відомий пристрій для відкривання пляшок (патент UА № 10919, МПК (2006) B67B7/00, B67B7/20, дата публікації 15.12.2005), що містить рукоятку і з’єднаний з нею гвинтовий елемент для взаємодії з пробкою пляшки, виконані у вигляді цільної литої форми. Відомий пристрій має істотно більш просте конструктивне виконання в порівнянні з пристроєм по вищезгаданому патенту. Проте, при використовуванні відомого пристрою необхідно через кожні півоберта гвинтового елемента «перехоплювати» рукоятку, що знижує зручність відкривання пляшок, особливо для людей з ліворукістю. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення пристрою для відкривання пляшок за рахунок іншої конструкції рукоятки і іншого її з'єднання з гвинтовим елементом, що дозволяють підвищити зручність його використовування. Технічний результат від реалізації поставленої задачі полягає в забезпеченні можливості відкривання пляшок шляхом зворотно-обертального руху рукоятки, що виключає необхідність в її «перехоплюванні» рукою при використовуванні пристрою. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для відкривання пляшок, що містить рукоятку і з’єднаний з нею гвинтовий елемент для взаємодії з пробкою пляшки, згідно з корисною моделлю, рукоятка виконана з порожниною циліндрової форми, усередині якої нерухомо закріплено заскочне колесо, що виконане з розташуванням зубів по його внутрішньому діаметру, згаданий гвинтовий елемент закріплений в рукоятці за допомогою втулки у вигляді стрижня, один кінець якого жорстко з’єднаний з гвинтовим елементом, а протилежний кінець розташований в згаданій порожнині і містить крізний радіальний отвір, в якому розміщена заскочна заскочка, виконана з можливістю робочої взаємодії з заскочним колесом при обертанні рукоятки в одну сторону і холостої взаємодії при обертанні рукоятки в протилежну сторону. Доцільно також, щоб заскочна заскочка складалася з двох зубів з поперечним перерізом прямокутної форми, дзеркально розташованих в крізному радіальному отворі втулки, і пружини, розташованої в згаданому отворі між зубами, при цьому робоча частина профілю зубів заскочної заскочки відповідала профілю зубів заскочного колеса. Доцільно також, щоб рукоятка була виконана з кришкою для закриття порожнини в рукоятці. Вдосконалена конструкція пристрою забезпечує досягнення технічного результату, що заявляється. Виконання рукоятки з порожниною циліндрової форми дозволяє розмістити в ній заскочний механізм, що складається з заскочного колеса і підпружиненої заскочної заскочки, розташованої в крізному радіальному отворі на втулці. Жорстке з'єднання гвинтового елемента на іншому кінці втулки в поєднанні з виконанням підпружиненої заскочної заскочки з можливістю робочої взаємодії з заскочним колесом при обертанні рукоятки в одну сторону і холостої взаємодії при обертанні рукоятки в протилежну сторону дозволяє здійснювати відкривання пляшок шляхом поворотно-обертального руху рукоятки на 90-180° без «перехоплювання» її рукою. Окрім цього, за допомогою перевороту заскочого колеса всередині згаданої порожнини і відповідної перестановки зубів підпружиненої заскочної заскочки можна змінювати напрямок робочого обертання рукоятки на протилежне, що забезпечує однакову зручність використовування пристрою для людей як з праворукістю, так і з ліворукістю. Конструкція заявленого пристрою представлена фігурами креслення, де на фіг. 1 показаний загальний вигляд; на фіг. 2 - переріз А-А на фіг. 1; на фіг. 3 - переріз Б-Б на фіг. 2; на 1 UA 112057 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 фіг. 4 - загальний вигляд втулки в зборі з гвинтовим елементом і підпружиненою заскочною заскочкою. Пристрій для відкривання пляшок складається (фіг. 1-4) з рукоятки 1, гвинтового елемента 2, жорстко закріпленого на одному кінці втулки 3, заскочного колеса 4, нерухомо закріпленого в порожнині 5 циліндрової форми на рукоятці 1, заскочної заскочки 6, розташованої в крізному радіальному отворі 7 на протилежному кінці втулки 3, і кришки 8 для закриття порожнини 5 в рукоятці 1. Втулка 3 виконана східчастої форми, при цьому її частина 9, жорстко з’єднана з гвинтовим елементом 2, виконана з меншим поперечним перерізом, а протилежна її частина 10 виконана циліндрової форми з більш великим поперечним перерізом (фіг. 4). Крізний радіальний отвір 7 виконаний з поперечним перерізом прямокутної форми (не показано). Заскочне колесо 4 виконано з розташуванням зубів (не позначені) по його внутрішньому діаметру. Заскочна заскочка 6 складається з двох зубів 11 з поперечним перерізом прямокутної форми, дзеркально розташованих в крізному радіальному отворі 7 втулки 3, і пружини 12, розташованої в згаданому отворі між прилеглими торцями зубів 11. Робоча частина зубів 11 виконана під кутом 60° (не показана) і відповідає профілю зубів на заскочному колесі 4. Дія пружини 12 на зуби 11 забезпечує їх взаємодію із зубами заскочного колеса 4 при обертанні рукоятки 1 в робочому напрямі і «прослизання» по їх контуру при обертанні рукоятки 1 в протилежному напрямі. Верхня частина порожнини 5 циліндрової форми в рукоятці виконана з діаметром, відповідним зовнішньому діаметру заскочного колеса 4, а нижня частина - з діаметром, відповідним діаметру проміжного ступеня 13 на втулці 3. Фіксація кришки 8 в рукоятці 1 може здійснюватися за рахунок її посадки з натягом або за допомогою різьбового з'єднання (не показані). Представлена на фігурах креслення і в описі конструкція пристрою не вичерпують всіх можливих варіантів його виконання, що забезпечують досягнення заявленого технічного результату. Наприклад, пристрій може бути виконаний з іншою формою втулки і іншого її взаємозв'язку з підпружиненою заскочною заскочкою, а також з іншим виконанням останньої. Пристрій використовують наступним чином. Пристрій беруть в руку за рукоятку 1 і розташовують уздовж подовжньої осі пляшки так, щоб гвинтовий елемент 2 знаходився над пробкою (не показана). За допомогою рукоятки 1 кінець гвинтового елемента 2 з невеликим зусиллям вдавлюють в пробку і починають обертати за рукоятку 1, виконуючі поворотно-обертальні рухи за годинниковою стрілкою і у зворотний бік в діапазоні від 90° до 180°. При обертанні рукоятки 1 за годинниковою стрілкою зуби заскочного колеса 4 вступають у зачеплення з робочими частинами зубів 11 заскочної заскочки 6, передаючи через втулку 3 обертання на гвинтовий елемент 2, який перетворює обертальний рух в поступальний і угвинчується в пробку пляшки. При переміщенні рукоятки 1 в початкове положення шляхом обертання її у зворотний бік зуби 11 заскочної заскочки 6 «прослизають» по контуру зубів заскочного колеса 4, внаслідок чого обертання на втулку 3 з гвинтовим елементом 2 не передається. Чергуючи поворотно-обертальні рухи рукоятки 1 за годинниковою стрілкою і у зворотний бік, угвинчують гвинтовий елемент 2 всередину пробки на глибину 2,5-3,0 см, після чого за допомогою рукоятки 1 пристрій разом із закріпленою пробкою витягують з шийки пляшки. Для зміни напряму робочого обертання рукоятки 1, наприклад, при використовуванні пристрою людьми з ліворукістю, на рукоятці 1 знімають кришку 8 і через отвір в заскочному колесі 4 виймають оправку 3 з гвинтовим елементом 2 з рукоятки 1. Після цього заскочне колесо 4 виймають з порожнини 5 рукоятки 1, повертають його, міняючи положення нижньої і верхньої сторін, і знову встановлюють в порожнину 5. На втулці 3 зуби 11 виймають з отвору 7, повертають їх на 180° і встановлюють назад в цей отвір 7. Далі зібрану оправку 3 знов протягують через отвори в заскочному колесі 4 і в рукоятці 1, зводять назустріч один одному зуби 11, стискаючи пружину 12, і встановлюють верхню частину 10 оправки 3 усередині заскочного колеса 4. За рахунок дії розпору пружини 12 зуби 11 вступають у взаємодію із зубами заскочного колеса 4. Закривають порожнину 5 в рукоятці 1 кришкою 8, після чого пристрій готовий до роботи. Відкриття пляшок при робочому обертанні рукоятки 1 проти годинникової стрілки виконують аналогічно вищезазначеному прикладу. Технічне рішення, що заявляється, виготовлено і багато разів апробовано в реальних умовах. Результати перевірок підтвердили, що його конструкція надійна, зручна у використовуванні і є достатньо простою, компактною і ремонтнопридатною. 60 2 UA 112057 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 1. Пристрій для відкривання пляшок, що містить рукоятку і з'єднаний з нею гвинтовий елемент для взаємодії з пробкою пляшки, який відрізняється тим, що рукоятка виконана з порожниною циліндрової форми, усередині якої нерухомо закріплено заскочне колесо, що виконане з розташуванням зубів по його внутрішньому діаметру, згаданий гвинтовий елемент закріплений в рукоятці за допомогою втулки у вигляді стрижня, один кінець якого жорстко з'єднаний з гвинтовим елементом, а протилежний кінець розташований в згаданій порожнині і містить крізний радіальний отвір, в якому розміщена заскочна заскочка, виконана з можливістю робочої взаємодії з заскочним колесом при обертанні рукоятки в одну сторону і холостої взаємодії при обертанні рукоятки в протилежну сторону. 2. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що заскочна заскочка складається з двох зубів з поперечним перерізом прямокутної форми, дзеркально розташованих в крізному радіальному отворі втулки, і пружини, розташованої в згаданому отворі між зубами, при цьому робоча частина профілю зубів заскочної заскочки відповідає профілю зубів заскочного колеса. 3. Пристрій за будь-яким з пунктів 1, 2, який відрізняється тим, що рукоятка виконана з кришкою для закриття порожнини в рукоятці. Фіг. 1 3 UA 112057 U Фіг. 2 Фіг. 3 Фіг. 4 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B67B 7/00, B67B 7/04

Мітки: пляшок, відкривання, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-112057-pristrijj-dlya-vidkrivannya-plyashok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для відкривання пляшок</a>

Подібні патенти