Номер патенту: 112019

Опубліковано: 25.11.2016

Автор: Удовікова Світлана Володимирівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Ківшовий похилий дволанцюговий елеватор, що містить кожух, раму, на якій розташовано привідний вал з привідними зірками, що охоплюються тяговими ланцюгами з ковшами поглибленими, що мають передню стінку з гребінкою, з зубами, дві бокові стінки, нижню стінку для прикріплення їх до ланцюгів, всередині нижньої стінки кожного з ковшів є поглиблена частина, в якій з лівого та правого боку розташовані вертикальні ребра і яка замкнена нижньою стінкою - днищем ковша, який відрізняється тим, що кожен з ковшів має подовжену поглиблену частину, а саме нижню його стінку, в формі півкола, яка утворює замкнену середню частину та яка з'єднана з боковими стінками ковша за допомогою пластин, при цьому ширина ковша становить 670 мм та має основні параметри елеватора, такі як: полюсна відстань h = (OP) = 96 мм і радіус привідного барабана елеватора rб = 96 мм.

Текст

Дивитися

Реферат: UA 112019 U UA 112019 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до промислового транспорту, а саме до ківшових елеваторів, і може бути використана для перевантаження сипучих або кускових матеріалів. Відомий ківшовий елеватор [1], має тягові ланцюги, до яких жорстко прикріплені ковші, ланцюги, які приводяться в рух привідними зірками, які розташовані на привідному валу, привід. Елеватор має кожух. Кожен ківш має пряму передню стінку з гребінкою з зубами та днище (нижню стінку), яким кріпиться до тягових ланцюгів та дві бокові стінки. Недоліком даного ківшового похилого елеватора є те, що ширина та форма його ковшів не забезпечують максимальний коефіцієнт їх наповнення. Основні параметри елеватора, такі як радіус привідного барабана елеватора та полюсна відстань, не забезпечують відцентрове розвантаження матеріалу з ковшів даного елеватора та не усувають зворотну сипку матеріалу, який висипається через передню стінку даного ковша. Знижується коефіцієнт наповнення ковша матеріалом, тому понижується продуктивність даного елеватора. Найбільш близьким за технічним рішенням до корисної моделі є ківшовий похилий елеватор машини МВС-5 [2], який має кожух, раму, на якій розташовано привідний вал з привідними зірками, що охоплюються тяговими ланцюгами з ковшами поглибленими, що мають: передню стінку з гребінкою з зубами, дві бокові стінки, нижню стінку для прикріплення їх до ланцюгів, всередині нижньої стінки кожного з ковшів є поглиблена частина, в якій з лівого та правого боку розташовані вертикальні ребра і яка замкнена нижньою стінкою - днищем ковша. Недоліками даної конструкції ковшів з поглибленнями є те, що матеріал, який знаходиться в них, при переміщенні ковшів до привідних зірок і в мить заходження ковшів на розвантажувальну ділянку елеватора, висипається з днища, а саме з нижньої його стінки на висхідні ланцюги елеватора. Утворюється додатковий пил та травмування частинок матеріалу через багаторазове перелопачування їх ковшами. Основні параметри елеватора, такі як: радіус привідного барабана елеватора та полюсна відстань не забезпечують відцентрове розвантаження матеріалу з ковшів елеватора та не усувають зворотну сипку матеріалу, який висипається через передню стінку кожного ковша з поглибленням. Знижується коефіцієнт наповнення ковшів матеріалом. Ширина ковшів не може забезпечити максимальний коефіцієнт їх наповнення. Продуктивність елеватора також знижується. В основу корисної моделі поставлена задача побудови ківшового похилого дволанцюгового елеватора, в якому шляхом виконання кожного з ковшів з подовженою поглибленою частиною в формі півкола, забезпечується: збільшення маси матеріалу, що транспортується елеватором; максимальний коефіцієнт наповнення ковшів; максимальна продуктивність елеватора. Поставлена задача вирішується тим, що у відомій конструкції похилого дволанцюгового ківшового елеватора, який має: кожух, раму, на якій розташовано привідний вал з привідними зірками, що охоплюються тяговими ланцюгами з ковшами поглибленими, кожен з яких має: передню стінку з гребінкою з зубами, дві бокові стінки, нижню стінку для прикріплення їх до ланцюгів, всередині нижньої стінки кожного з ковшів є поглиблена частина, в якій з лівого та правого боку розташовані вертикальні ребра і яка замкнена нижньою стінкою - днищем ковша, в якому згідно з корисною моделлю кожен з ковшів має подовжену поглиблену частину, а саме нижню його стінку, в формі півкола, яка утворює замкнену середню частину та яка з'єднана з боковими стінками ковша за допомогою пластин, при цьому ширина ковша становить 670 мм та має основні параметри елеватора, такі як: полюсна відстань h=(ОР)=96 мм і радіус привідного барабана елеватора rб=96 мм. Відміна даного похилого дволанцюгового ківшового елеватора з ковшами з поглибленими частинами, з подовженою нижньою стінкою, полягає у тому, що кожен з ковшів має подовжену поглиблену частину, при цьому при переміщенні ковшів до привідних зірок і в мить заходження ковшів на розвантажувальну ділянку елеватора, матеріал не буде висипається з днища, а саме з нижньої його стінки, на висхідні ланцюги елеватора. А основні параметри елеватора, такі як: радіус привідного барабана елеватора та полюсна відстань забезпечують відцентрове розвантаження матеріалу з ковшів елеватора та усувають зворотну сипку, через передню стінку кожного ковша даного (удосконаленого) елеватора. Збільшена ширина кожного з (удосконалених) ковшів дозволяє досягти максимального коефіцієнта їх наповнення, та підвищення продуктивності дволанцюгового ківшового елеватора з ковшами з поглибленими частинами, з подовженою нижньою стінкою. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями (Фіг. 1, Фіг. 2, Фіг. 3 - а, б, в), що відображують вдосконалений ківшовий похилий дволанцюговий елеватор зі встановленими на ньому ковшами поглибленими з подовженою нижньою стінкою у формі півкола. Розглянемо Фіг. 1, яка ілюструє загальний вигляд заявленого ківшового елеватора, який містить кожух 1, раму, на якій розташовано привідний вал 2 з привідними зірками 3, що 1 UA 112019 U 5 10 15 20 25 30 охоплюються тяговими ланцюгами 4 з ковшами 5, жорстко закріпленими до ланцюгів. Елеватор приводиться в рух приводом 6. На Фіг. 2 показано загальний вигляд ковша поглибленого з подовженою поглибленою частиною. Кожен з ковшів має передню стінку 7 і нижню стінку 8, середня частина якої виконана з поглибленням, утвореним з вертикальних ребер 9. Поглиблена частина, а саме подовжене дно - нижня стінка кожного з ковшів - має форму півкола, та з'єднане з двома боковими стінками двома пластинами 12. На передній стінці 7, жорстко з'єднаній з двома боковими 10, розташована гребінка з зубами 11. На Фіг. 3, 4, 5 - наведено вузол прикріплення ковша поглибленого 5 до ланцюгів 4. Кожен поглиблений ківш закріплюється до тягових ланцюгів 4 за допомогою болтового з'єднання. Ширина між прямовісними осями привідних ланцюгів складає - 500 мм. Показана ширина ковша - 670 мм - між двома боковими стінками 10. Ширина поглибленої частини - 346 мм - між вертикальними ребрами 9. Поглиблена нижня стінка має форму півкола - 8, а її глибина складає - 55 мм. Привідний вал має діаметр - 60 мм. Заявлений елеватор працює так. У процесі зачерпування вантажу ковшем 5 вантаж заповнює не тільки ківш 5, але й заглиблену його частину. Під час руху ковша 5 з вантажем наверх, матеріал не зсипається на ланцюги елеватора, та не має просипу також і в мить заходження самого ковша 5 на привідні зірки 3, а далі ківш 5 обертається разом з зірками 3, до сходження ковшів 5 з привідних зірок 3. Розміри заглибленої частини, утвореної ребрами та днищем такі, що ківш не торкається відомого вала елеватора, та не заважає сусіднім ковшам у процесі огинання ними зірок при зачерпуванні та розвантаженні. Технічним результатом, що досягається при використанні корисної моделі, є: збільшення маси матеріалу, що транспортується елеватором, за рахунок використання кожного з ковшів з поглибленою частиною шириною 670 мм, відсутність просипу матеріалу з ковшів, виконаних з подовженою нижньою стінкою, як через передню стінку поглибленого ковша, так і через нижню подовжену його частину; максимальний коефіцієнт наповнення ковшів з поглибленими частинами, з подовженою їх нижньою стінкою; максимальна продуктивність елеватора. Джерела інформації: 1. Мачульський И.И., Киреев B.C. Подъемно-транспортные и погрузочно-разгрузочные машины на ж. д. транспорте.: Учеб. для студ. - книга. вузов ж. д. тр-та. - М.: Транспорт, 1989, 319 с. 2. Верташов Ф.В., Мироненко В.А., Стефанов Б.Н. Усовершенствование вагоноразгрузочной машины МВС-5 "Подъёмно-транспортная техника и склады", № 5, 1990, с. 38-39. 35 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 Ківшовий похилий дволанцюговий елеватор, що містить кожух, раму, на якій розташовано привідний вал з привідними зірками, що охоплюються тяговими ланцюгами з ковшами поглибленими, що мають передню стінку з гребінкою, з зубами, дві бокові стінки, нижню стінку для прикріплення їх до ланцюгів, всередині нижньої стінки кожного з ковшів є поглиблена частина, в якій з лівого та правого боку розташовані вертикальні ребра і яка замкнена нижньою стінкою - днищем ковша, який відрізняється тим, що кожен з ковшів має подовжену поглиблену частину, а саме нижню його стінку, в формі півкола, яка утворює замкнену середню частину та яка з'єднана з боковими стінками ковша за допомогою пластин, при цьому ширина ковша становить 670 мм та має основні параметри елеватора, такі як: полюсна відстань h=(OP)=96 мм і радіус привідного барабана елеватора rб=96 мм. 2 UA 112019 U 3 UA 112019 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65G 65/00, B65G 17/36

Мітки: елеватор, ківшовий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-112019-kivshovijj-elevator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ківшовий елеватор</a>

Подібні патенти