Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб енергетичної боротьби з безпілотними літальними апаратами, при якому встановлюють в зоні польоту безпілотних літальних апаратів радіолокаційну станцію і при виявленні безпілотного літального апарата впливають на нього одночасним випромінюванням надпотужних імпульсів електромагнітної енергії радіолокаційної станції, який відрізняється тим, що додатково встановлюють одну, дві або більше радіолокаційних станцій і впливають на зазначений безпілотний літальний апарат всіма радіолокаційними станціями одночасно, вплив електромагнітного випромінювання на безпілотний літальний апарат здійснюють в діапазоні частот від 150 МГц до 15000 МГц, а термін впливу електромагнітного випромінювання на безпілотний апарат вибирають в діапазоні від 1 до 100 секунд.

Текст

Реферат: Спосіб енергетичної боротьби з безпілотними літальними апаратами, при якому встановлюють в зоні польоту безпілотних літальних апаратів радіолокаційну станцію і при виявленні безпілотного літального апарата впливають на нього одночасним випромінюванням надпотужних імпульсів електромагнітної енергії радіолокаційної станції, причому додатково встановлюють одну, дві або більше радіолокаційних станцій і впливають на зазначений безпілотний літальний апарат всіма радіолокаційними станціями одночасно, при цьому розміщення радіолокаційних станцій може бути будь-яким відносно напрямку польоту безпілотного літального апарата, вплив електромагнітного випромінювання на безпілотний літальний апарат здійснюють в діапазоні частот від 150 МГц до 15000 МГц, а термін впливу електромагнітного випромінювання на безпілотний апарат вибирають в діапазоні від 1 до 100 секунд. UA 111657 U (12) UA 111657 U UA 111657 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі озброєння та військової техніки, зокрема до систем протидії функціонуванню літальних апаратів, а саме до способів енергетичної боротьби з безпілотними літальними апаратами, і може бути використана для боротьби із зазначеними безпілотними літальними апаратами. Відомий спосіб поразки напівпровідникових радіоелектронних засобів безпілотного літального апарата шляхом дії на нього потужним електромагнітним випромінюванням [1]. Недоліком даного способу є відсутність на теперішній час випромінювачів і генераторів, що здатні створювати потужності порядку одиниць-десятків гігават (ГВт). Іншим недоліком є необхідність влучення вражаючого випромінювання на приймально-передаючу систему безпілотного літального апарата, що не завжди можливо й залежить від положення планера безпілотною літального апарата відносно випромінювача. Недоліком також є ненавмисна поразка всіх інших радіоелектронних засобів, що не належать до засобів розвідки супротивника або безпілотного літального апарата-порушника, і неможливість оперативного встановлення факту того, що безпілотний літальний апарат дійсно виведений з робочого режиму (його устаткування подавлене і не в змозі забезпечувати виконання поставлених завдань). Відомий спосіб боротьби з радіоелектронними засобами різного призначення шляхом дії електромагнітного випромінювання на об'єкт, до складу якого входять напівпровідникові радіоелементи, із порушенням, в процесі дії зазначеного електромагнітного випромінювання, роботи об'єкта і виводу його з ладу [2]. Недоліком відомого способу є те, що він не враховує селективну чутливість безпілотного літального апарата, системи якого працюють в діапазоні хвиль від 0,455 до 5,5 ГГц до випромінювань з різною довжиною хвиль (для ураження радіоелектронного обладнання безпілотного літального апарата використовується електромагнітне випромінювання з частотою від 3 до 15 ГГц, що відповідає довжині хвилі від 2 до 10 см та щільністю потужності 30-50000 2 Вт/см ). Недоліком відомого способу є ще й те, що на теперішній час відсутні випромінюючі і генератори що здатні створити необхідну щільність потужності на достатній відстані - від 1 кілометра і більше. Найбільш близьким технічним рішенням як за суттю, так і за задачею, що вирішується, яке вибрано за найближчий аналог (прототип), є спосіб енергетичної боротьби з безпілотними літальними апаратами, зокрема ближнього і малого радіуса дії, при якому встановлюють в зоні польоту безпілотних літальних апаратів радіолокаційну станцію і при виявленні безпілотного літального апарата впливають на нього одночасним випромінюванням надпотужних імпульсів електромагнітної енергії радіолокаційної станції [3]. До недоліків способу енергетичної боротьби з безпілотними літальними апаратами, який вибрано за найближчий аналог (прототип), є те, що він не враховує селективну чутливість безпілотного літального апарата (зокрема, ближнього і малого радіуса дії), системи якого працюють в діапазоні хвиль від 0,455 до 5,5 ГГц до випромінювань з різною довжиною хвиль (для ураження радіоелектронного обладнання безпілотного літального апарата використовується електромагнітне випромінювання з частотою від 3 до 1,5 ГГц, що відповідає 2 довжині хвилі від 10 до 20 см та щільності потужності 0,007-40 Вт/см ). Недоліком відомого 2 способу є ще й те, що для створення щільності потужності випромінювання 0,007-40 Вт/см на відстані від 1 кілометра і більше необхідно мати генератор з середньою потужністю близько 10 кВт, що на теперішній час є складною технічною задачею. В основу корисної моделі поставлено задачу шляхом збільшення кількості радіолокаційних станцій, що здійснюють випромінювання в визначений об'єм простору, в якому знаходиться безпілотний літальний апарат, забезпечити підвищення щільності потужності випромінювання до такого рівня, при якому відбудеться запирання приймальних пристроїв систем позиціонування, орієнтування, управління та передачі інформації безпілотного літального апарата з одночасним перекриванням всього частотного діапазону, в якому працюють ці системи. Суть корисної моделі в способі енергетичної боротьби з безпілотними літальними апаратами, при якому встановлюють в зоні польоту безпілотних літальних апаратів радіолокаційну станцію і при виявленні безпілотного літального апарата впливають на нього одночасним випромінюванням надпотужних імпульсів електромагнітної енергії радіолокаційної станції, полягає в тому, що додатково встановлюють одну, дві або більше радіолокаційних станцій і впливають на зазначений безпілотний літальний апарат всіма радіолокаційними станціями одночасно. Суть корисної моделі полягає і в тому, що розміщення радіолокаційних станцій може бути будь-яким відносно напрямку польоту безпілотного літального апарата. Суть корисної моделі полягає також і в тому, що вплив електромагнітного випромінювання на безпілотний літальний апарат здійснюють в діапазоні частот від 150 МГц до 15000 МГц, а термін 1 UA 111657 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 впливу електромагнітного випромінювання на безпілотний апарат вибирають в діапазоні від 1 до 100 секунд. Порівняльний аналіз технічного рішення з прототипом дозволяє зробити висновок, що спосіб енергетичної боротьби з безпілотними літальними апаратами, який заявляється, відрізняється тим, що додатково встановлюють одну, дві або більше радіолокаційних станцій і впливають на зазначений безпілотний літальний апарат всіма радіолокаційними станціями одночасно, розміщення радіолокаційних станцій може бути будь-яким відносно напрямку польоту безпілотного літального апарата, вплив електромагнітного випромінювання на безпілотний літальний апарат здійснюють в діапазоні частот від 150 МГц до 15000 МГц, а термін впливу електромагнітного випромінювання на безпілотний апарат вибирають в діапазоні від 1 до 100 секунд. Таким чином спосіб енергетичної боротьби з безпілотними літальними апаратами відповідає критерію корисної моделі "новизна". Суть способу енергетичної боротьби з безпілотними літальними апаратами пояснюється рисунками, де на фіг. 1 та фіг. 2 показано схеми, що реалізують (пояснюють) спосіб енергетичної боротьби з безпілотними літальними апаратами, що заявляється. Суть способу енергетичної боротьби з безпілотними літальними апаратами, що заявляється, полягає в наступному. Попередньо в зоні польоту безпілотного літального апарата, що передбачається, встановлюють одну, дві або більше радіолокаційних станцій 1, при цьому розміщення радіолокаційних станцій 1 може бути будь-яким відносно напрямку польоту безпілотного літального апарата 2. Радіолокаційна станція 1 здійснює огляд повітряного простору, обертаючись навкруги своєї осі на кут 360 градусів та формує в просторі відповідну зону 3 виявлення безпілотного літального апарата 2. При входженні в цю зону виявлення (позиція 3) безпілотного літального апарата 2, сигнал 4, що був випромінений радіолокаційною станцією 1, відіб'ється від безпілотного літального апарата 2 та буде прийнятий та оброблений приймальною апаратурою радіолокаційної станції 1 (див. схему на фіг. 1). Таким чином, буде отримана інформація про положення в просторі безпілотного літального апарата 2. Знаючи просторові координати безпілотного літального апарата 2, всі радіолокаційні станції 1, що розташовані в довільному порядку, автоматично супроводжують безпілотний літальний апарат 2 та встановлюють максимуми своїх діаграм направленостей 5 таким чином, щоб безпілотний літальний апарат постійно знаходився в об'ємі їх перехрестя (див. схему на фіг. 2). Таким чином шляхом спрямованості n діаграм направленостей 5 (де n >1) в одну точку простору, а саме, фокусування їх на безпілотному літальному апараті 2 (зокрема, в об'ємі простору, в якому знаходиться зазначений безпілотний літальний апарат 2), досягається максимум щільності потужності випромінювання надпотужних імпульсів електромагнітної енергії на безпілотному літальному апараті 2. Щоб створити в цьому об'ємі ще більшу напруженість електричного поля, необхідну для запирання приймальних пристроїв систем позиціонування, орієнтування, управління та передачі інформації безпілотного літального апарата 2, інформація про просторові координати безпілотного літального апарата 2 передається на інші радіолокаційні станції 1, які також здійснюють випромінювання електромагнітної енергії (див. схему на фіг. 2), та також встановлюють максимуми своїх діаграм спрямованості 5 в об'єм, в якому знаходиться безпілотний літальний апарат 2. Розміщення радіолокаційних станцій 1 може бути будь-яким відносно напрямку польоту безпілотного літального апарата 2, а вплив електромагнітного випромінювання на безпілотний літальний апарат здійснюється в діапазоні частот від 150 МГц до 15000 МГц протягом від 1 до 100 секунд (в залежності від енергетичної потужності кожної з радіолокаційних станцій 1). Таким чином відбудеться не лише значне підвищення щільності потужності електромагнітного випромінювання в області знаходження безпілотного літального апарата 2, а й перекривання всього частотного діапазону, в якому працюють системи позиціонування, орієнтування, управління та передачі інформації безпілотного літального апарата 2. Спосіб енергетичної боротьби з безпілотними літальними апаратами, що заявляється, дозволяє зірвати виконання завдання на проведення розвідки безпілотним літальним апаратом і досягається це тим, що в місці знаходження безпілотного літального апарата створюється така щільності потужності електромагнітного випромінювання, яка призводить до запирання приймальних пристроїв систем позиціонування, орієнтування, управління та передачі інформації безпілотного літального апарата та перекривання всього частотного діапазону в якому працюють системи безпілотного літального апарата. 2 UA 111657 U 5 10 15 Підвищення ефективності застосування способу енергетичної боротьби з безпілотними літальними апаратами, що заявляється, у порівнянні з прототипом, досягається шляхом впливу електромагнітного випромінювання двох та більше радіолокаційних станції, що вже перебувають на озброєнні, на безпілотний літальний апарат в діапазоні частот від 150 МГц до 15000 МГц протягом від 1 до 100 секунд (в залежності від енергетичної потужності кожної з радіолокаційних станцій), що дозволяє зірвати виконання завдання на проведення розвідки безпілотним літальним апаратом. Джерела інформації: 1. Патент РФ № RU 2148266 "Способ функционального поражения полупроводниковых радиоэлектронных средств и устройство его реализации" - аналог. 2. Патент РФ № RU 2500035 "Способ дистанционного воздействия волновыми сигналами на опасный объект данного типа и устройство для его реализации" - аналог. 3. Патент РФ № RU 2551821 "Способ борьбы с беспилотными летательными аппаратами ближнего и малого радиуса действия с помощью электромагнитного излучения дециметрового диапазона длин волн" - прототип. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 Спосіб енергетичної боротьби з безпілотними літальними апаратами, при якому встановлюють в зоні польоту безпілотних літальних апаратів радіолокаційну станцію і при виявленні безпілотного літального апарата впливають на нього одночасним випромінюванням надпотужних імпульсів електромагнітної енергії радіолокаційної станції, який відрізняється тим, що додатково встановлюють одну, дві або більше радіолокаційних станцій і впливають на зазначений безпілотний літальний апарат всіма радіолокаційними станціями одночасно, вплив електромагнітного випромінювання на безпілотний літальний апарат здійснюють в діапазоні частот від 150 МГц до 15000 МГц, а термін впливу електромагнітного випромінювання на безпілотний апарат вибирають в діапазоні від 1 до 100 секунд. 3 UA 111657 U Комп’ютерна верстка Т. Вахричева Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B06B 1/04

Мітки: літальними, спосіб, апаратами, безпілотними, енергетичної, боротьби

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-111657-sposib-energetichno-borotbi-z-bezpilotnimi-litalnimi-aparatami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб енергетичної боротьби з безпілотними літальними апаратами</a>

Подібні патенти