Спосіб лікування хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу, що включає ультразвуковий скейлінг направленої дії на фоні базової терапії, який відрізняється тим, що додатково пацієнту механічно та за допомогою ультразвукової п'єзоелектричної дії видаляють зубні відкладення та м'який зубний наліт, відразу після цього місцево, за допомогою індивідуальних тонкостінних пародонтальних кап, з експозицією 40 хвилин, призначають попередньо виготовлений гель з гранул кверцетину вранці, впродовж 14 діб, та попередньо виготовлений розчин глюкозаміну сульфату ввечері, впродовж 1 місяця, через 7 днів до лікування додають ультразвуковий скейлінг направленої дії та додатково хворим призначають 2,0 г кверцетину 3 рази на добу, всередину, курсом 1 місяць, та 0,75 г глюкозаміну сульфату 1 раз на добу, впродовж 1 місяця, лікування повторюють через 6 місяців.

Текст

Реферат: UA 111651 C2 (12) UA 111651 C2 Винахід належить до способу лікування хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу, що включає ультразвуковий скейлінг направленої дії на фоні базової терапії. Додатково пацієнту механічно та за допомогою ультразвукової п'єзоелектричної дії видаляють зубні відкладення та м'який зубний наліт, відразу після цього місцево, за допомогою індивідуальних тонкостінних пародонтальних кап, з експозицією 40 хвилин, призначають попередньо виготовлений гель з гранул кверцетину вранці, впродовж 14 діб, та попередньо виготовлений розчин глюкозаміну сульфату ввечері, впродовж 1 місяця, через 7 днів до лікування додають ультразвуковий скейлінг направленої дії та додатково хворим призначають 2,0 г кверцетину 3 рази на добу, всередину, курсом 1 місяць, та 0,75 г глюкозаміну сульфату 1 раз на добу, впродовж 1 місяця, лікування повторюють через 6 місяців. UA 111651 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до медицини, а саме до стоматології, і може бути використаним для лікування хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу. Значна поширеність генералізованого пародонтиту (ГП) призводить до руйнування опорного апарату щелепно-лицевої ділянки, багатопланового впливу на організм тощо, що робить цю проблему не тільки загальномедичною, а й соціальною [Данилевский Н.Ф, Борисенко А.В. Заболевания пародонта. - Киев: Здоровье, 2000. - 464 с.; Колесова Н.А. Сравнительный клинико-рентгенологический и морфологический анализ механизмов повреждения костной ткани альвеолярного отростка челюстей при различных вариантах развития генерализованного пародонтита /Н.А. Колесова, A.M. Политун, Н.В. Колесова //Современная стоматология. - 2008. - № 2. - С. 67-72]. Професійне видалення бактеріального зубного нальоту та зубного каменя з метою усунення пародонтопагогенних мікроорганізмів є одним з найважливіших етапів у комплексній терапії ГП. Мікроорганізми продукують могутні екзотоксини та ферменти, що чинять руйнуючу дію на тканини пародонта. Одним з основних факторів лікування ГП мусить бути санація коронкових, пришийкових частин зубів та пародонтальних карманів (ПК). Особливу увагу привертають системи, які дозволяють якісно проводити професійну гігієну та лікування, враховуючи такі вимоги, як мінімальна інвазивність, атравматичність, можливість застосування як для початкової, так і для підтримуючої терапії [Данилевский Н.Ф, Борисенко А.В. Заболевания пародонта. - Киев: Здоровье, 2000. - 464 с.; Бургонский В.Г. Пародонтальная терапия с помощью ультразвуковой вектор-системы /В.Г. Бургонский, В.В. Бургонский //Современная стоматология. - 2003. - № 2. - С. 37-40]. Останнім часом все більше поширюється нова ультразвукова технологія обробки зубів та ПК Вектор-терапія (ультразвуковий скейлінг направленої дії), яка дозволяє направлено обробити всю поверхню оголеного кореня зуба та ПК за допомогою ультразвуку та полірувальної субстанції. При цьому усуваються зубні камені, біологічна плівка, бактерії та їх токсини до самого дна ПК, не пошкоджуючи м'які тканини, за допомогою непрямого зв'язування ультразвукової енергії та досягається гладка поверхня кореня, що є основною умовою успіху при лікуванні [Белоклицкая Г.Ф. Клиническая эффективность применения системы "Вектор" в комплексном лечении больных генерализованным пародонтитом I-II степени /Г.Ф. Белоклицкая, Я.С. Горбань, О.И. Скиба //Современная стоматология. - 2008. - № 1. - С. 53-56]. Даний спосіб лікування хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу є найбільш близьким до того, що заявляється, за технічною суттю та результатом, який може бути досягнутим, тому його вибрано за прототип. В основу винаходу поставлено задачу підвищення ефективності лікування хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу. Задачу, яку поставлено в основу винаходу, вирішують тим, що у відомому способі лікування хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу, що включає ультразвуковий скейлінг направленої дії на фоні базової терапії, згідно з винаходом, додатково пацієнту механічно та за допомогою ультразвукової п'єзоелектричної дії видаляють зубні відкладення та м'який зубний наліт, відразу після цього місцево призначають гель з гранул кверцетину вранці, впродовж 14 діб, та розчин глюкозаміну сульфату ввечері, впродовж 1 місяця, за допомогою індивідуальних тонкостінних пародонтальних кап з експозицією 40 хвилин, через 7 днів до лікування додають ультразвуковий скейлінг направленої дії та додатково хворим призначають 2,0 г кверцетину 3 рази на добу, всередину, курсом 1 місяць, та 0,75 г глюкозаміну сульфату 1 раз на добу, впродовж 1 місяця, лікування повторюють через 6 місяців. При цьому для отримання гелю 1,0 г кверцетину розчиняють в 10 мл води, а розчин глюкозаміну сульфату виготовляють ex tempore при змішуванні 0,75 речовини з 5 мл води. Технічний ефект винаходу, а саме підвищення ефективності лікування хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу, обумовлений синергізмом заходів та засобів, які використовуються при цьому. Спосіб виконують наступним чином: хворому на генералізований пародонтит хронічного перебігу до базової терапії додатково призначають механічне та за допомогою ультразвукової п'єзоелектричної дії видалення зубних відкладень та м'якого зубного нальоту, відразу після цього місцево призначають гель з гранул кверцетину вранці, впродовж 14 діб, та розчин глюкозаміну сульфату ввечері, впродовж 1 місяця, за допомогою індивідуальних тонкостінних пародонтальних кап з експозицією 40 хвилин, через 7 днів до лікування додають ультразвуковий скейлінг направленої дії та додатково хворим призначають 2,0 г кверцетину 3 рази на добу, всередину, курсом 1 місяць, та 0,75 г глюкозаміну сульфату 1 раз на добу, впродовж 1 місяця, лікування повторюють через 6 місяців. При цьому для отримання гелю 1,0 г 1 UA 111651 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 кверцетину розчиняють в 10 мл води, а розчин глюкозаміну сульфату виготовляють ex tempore при змішуванні 0,75 речовини з 5 мл води. Ефективність способу доведена клінічними дослідженнями. Результати роботи базуються на клінічному обстеженні, лікуванні та спостереженні 52 хворих на ГП хронічного перебігу II ступеня тяжкості. За віковою періодизацією хворі були представлені такими віковими групами: 29-38 років - 30 (57,7 %); 39-49 років - 22 (42,3 %). Розподіл хворих за статтю був такий: чоловіків - 19 (36,5 %), жінок - 33 (63,5 %). Для вивчення ефективності використання ультразвукового та ультразвукового направленої дії скейлінгу у комплексному лікуванні ГП хворі були розподілені на три групи (2 основні та 1 групу порівняння). Групу порівняння склали 16 хворих на ГП хронічного перебігу II ступеня, які отримували базову терапію та видалення над- та під'ясенних зубних відкладень за допомогою традиційного п'єзоелектричного скейлінгу. У комплексне лікування хворих входила загальноприйнята базова терапія, що включала санацію порожнини рота та професійну гігієну ротової порожнини. Місцеве лікування хворих групи порівняння (базова терапія) розпочинали з антисептичної обробки порожнини рота розчином фурациліну 1:5000. До і після видалення зубних відкладень проводили зрошення порожнини рота та ПК 0,2 % розчином хлоргексидину біглюконату. Для ретельного видалення над- і під'ясенних мінералізованих зубних відкладень використовували механічний та ультразвуковий п'єзоелектричний методи. М'які зубні відкладення видаляли за допомогою спеціальних щіточок з пастою для зняття зубних відкладень та порошкоструменевого апарата EASYJET PRO "Mectron" (Італія). Ультразвукове п'єзоелектричне видалення над- і під'ясенних зубних відкладень здійснювали за допомогою апарата MICROPIESO S "Mectron" (Італія). Для видалення залишків зубних відкладень ПК та міжзубні осередки зрошували зі шприца розчинами антисептиків - 3 % розчином перекису водню та 0,2 % розчином хлоргексидину біглюконату. Після видалення зубних відкладень поверхні пришийкових ділянок і контактних поверхонь коронок зубів ретельно полірували та покривали фторвмісним лаком. За потреби усували травматичну оклюзію шляхом корекції прикусу методом вибіркового пришліфування зубів, за наявності рухливості зубів проводили тимчасове чи постійне шинування зубів. За показаннями призначали ортопедичне лікування. Здійснювали хірургічне лікування, яке передбачало видалення зубів, які не мають функціональної цінності. При глибині ПК 4-5 мм додатково застосовували хірургічний метод - кюретаж. Усіх хворих ознайомлювали з правилами індивідуальної гігієни порожнини рота та давали рекомендації з раціональної гігієни порожнини рота. Першу основну групу склали 17 хворих, яким разом з базисним лікуванням проводили видалення зубних відкладень у 2 етапи. Першим етапом було механічне та ультразвукове п'єзоелектричне видалення над- та під'ясенних зубних відкладень за допомогою апарата MICROPIESO S "Mectron" (Італія) та видалення м'якого зубного нальоту за допомогою порошкоструменевого апарата EASY JET PRO "Mectron" (Італія). Через 7 днів проводили обробку ПК ультразвуковим скейлінгом направленої дії (2 етап) в одне відвідування апаратом Vector™ (Вектор) ("Durr Dental", Німеччина). Хворим другої основної групи (19 пацієнтів) додатково після проведення 1 етапу місцево призначали гель з гранул кверцетину (вранці - впродовж 14 діб) та розчин глюкозаміну сульфату (ввечері - впродовж 1 місяця) за допомогою пародонтальних кап з експозицією 40 хвилин 1 раз на добу. 1,0 г кверцетину розчиняли в 10 мл води до отримання гелю. Глюкозамін сульфат використовували у вигляді розчину, приготовленого ex tempore при змішуванні 0,75 г з 5 мл води. Для місцевого введення лікарського комплексу використовували пролонгований метод введення за допомогою індивідуальних пародонтальних кап удосконаленої конструкції. Додатково хворим призначали 2,0 г кверцетину 3 рази на добу всередину впродовж 1 місяця та 0,75 г глюкозаміну сульфату впродовж 1 місяця (1 раз на добу). Через 6 місяців хворим проводили підтримуючу терапію, яка включала такі самі схеми лікування. Усім хворим до лікування та після нього було проведене комплексне обстеження тканин пародонта з визначенням індексів: гігієнічний індекс (ТІ) за Федоровим-Володкіною, РМА за Парма (I960), PI Расела (1956), кровоточивість сосочків (РВІ) (Saxer, Muhlemann, 1975), середнього значення глибини ПК. Проводили збір ротової рідини (для біохімічних та імунологічних досліджень), рентгенографію щелеп (ортопантомограма) і зубів (контактна прицільна рентгенографія). Для визначення діагнозу використовували класифікацію захворювань пародонта за М.Ф. Данилевським (1994). 2 UA 111651 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 Оцінювання ефективності проведеного лікування здійснювали порівняльним аналізом показників перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантного захисту (АОЗ), цитокінів. Встановлено, що ультразвуковий скейлінг направленої дії має більш виражений вплив на ПОЛ та антиоксидантну систему (АОС), ніж класичний п'єзоелектричний скейлінг, після якого через 6 тижнів вміст малонового діальдегіду (МДА) в ротовій рідині вірогідно був вище норми на 25 % (Р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61P 1/02, C07D 311/32, A61K 31/7004, A61C 17/22

Мітки: генералізований, хворих, спосіб, лікування, перебігу, пародонтит, хронічного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-111651-sposib-likuvannya-khvorikh-na-generalizovanijj-parodontit-khronichnogo-perebigu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу</a>

Подібні патенти