Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для консервативного лікування дисплазії кульшових суглобів у дітей, що містить ложементи стегон і вузол розведення їх у вигляді двох, розташованих з можливістю переміщення одна від одної, розпірок, на одному із кінців яких виконана сферична головка, що входить в сферичний підп'ятник, закріплений на відповідному ложементі, а також фіксатор розпірок, який відрізняється тим, що кожен із ложементів виконаний у вигляді багатошарової визначеної ширини тканинної смужки із застібками з можливістю охоплення нею нижньої третини стегна, причому в смужку вбудована пластична металева пластина, виготовлена переважно із дюралюмінію, довжина якої складає третину довжини смужки, підп'ятник закріплений безпосередньо на пластині, а розпірки вузла розведення стегон виконані у вигляді циліндричних полімерних стрижнів з гвинтовою пласкою навивкою на їх зовнішніх поверхнях, стрижні розташовані у фронтальній площині на відстані 8,0-12,0 мм один від одного, а фіксатор виконаний у вигляді накладених одна на одну планок з напівкруглими виїмками під зазначені стрижні і крізним отвором для стяжного гвинта, причому ложементи з'єднані ремінцями з поясом дитини.

Текст

Реферат: Пристрій для консервативного лікування дисплазії кульшових суглобів у дітей містить ложементи стегон і вузол розведення їх у вигляді двох, розташованих з можливістю переміщення одна від одної, розпірок, на одному із кінців яких виконана сферична головка, що входить в сферичний підп'ятник, закріплений на відповідному ложементі, а також фіксатор розпірок. Кожен із ложементів виконаний у вигляді багатошарової визначеної ширини тканинної смужки із застібками з можливістю охоплення нею нижньої третини стегна. В смужку вбудована пластична металева пластина, виготовлена переважно із дюралюмінію, довжина якої складає третину довжини смужки. Підп'ятник закріплений безпосередньо на пластині. Розпірки вузла розведення стегон виконані у вигляді циліндричних полімерних стрижнів з гвинтовою пласкою навивкою на їх зовнішніх поверхнях. Стрижні розташовані у фронтальній площині на відстані 8,0-12,0 мм один від одного. Фіксатор виконаний у вигляді накладених одна на одну планок з напівкруглими виїмками під зазначені стрижні і крізним отвором для стяжного гвинта. Ложементи з'єднані ремінцями з поясом дитини. UA 111604 U (12) UA 111604 U UA 111604 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медичної техніки, а саме - до ортопедичних пристроїв для функціонального лікування дисплазії кульшових суглобів у дітей. Дисплазія кульшових суглобів є одним із найбільш розповсюджених і одночасно складних ортопедичних захворювань опорно-рухової системи у дітей. За даними різних авторів дисплазія кульшових суглобів в Україні зустрічається в 250-300 випадках на 1000 новонароджених, а крайні прояви даної патології - вроджений вивих і підвивих стегна зустрічається в 5,3 випадках на 1000 новонароджених. Дисплазія кульшового суглоба - захворювання, при якому відхилення стосуються усіх компонентів суглоба: дах кульшової западини є збільшеним відносно норми, а на рівні проксимального відділу стегнової кістки спостерігається вальгусна деформація і антеторсія, внаслідок чого головка стегнової кістки зміщується доверху і латерально, що в кінцевому підсумку призводить до вивиху стегна. Задачею консервативного лікування зазначеної патології за допомогою спеціальних пристроїв полягає у забезпеченні умов центрації головки стегна за рахунок відведення стегон у заданому положенні (від 15 до 30°) і фіксації їх в цьому положенні на визначений строк. Відомий пристрій для консервативного лікування дисплазії кульшового суглоба, що містить розсувну розпірку і фіксатори нижніх кінцівок, при цьому фіксатори виконані у вигляді поліетиленових гільз і з'єднаних на металевій розпірці [а.с. СРСР № 1572607, A61F 5/04, 1990]. Недоліком даного пристрою є обмеженість рухів у суглобах, неможливість внутрішньої ротації, згинання та відведення у кульшових суглобах. Найбільш близьким по суті і досягнутому результату до технічного рішення, що пропонується, є пристрій для консервативного лікування дисплазії кульшових суглобів у дітей, що містить ложементи стегон і вузол розведення їх у вигляді двох, розташованих з можливістю переміщення одна відносно одної, розпірок, на одному із кінців яких виконана сферична головка, що входить в сферичний підп'ятник, закріплений на відповідному ложементі, а також фіксатор розпірок [пат. RU№ 2055551, A61F 5/04, 1996]. За рахунок шарнірного з'єднання ложементів стегон з вузлом для розведення стегон надається можливість надавати їм положення внутрішньої ротації, згинання і відведення в кульшових суглобах, що сприяє повному дорозвиненню їх компонентів. Ложементи у відомому пристрої виконані у вигляді зігнутих під кутом полімерних гільз, що охоплюють одночасно частину стегон, колінні суглоби і частину гомілок, а розпірки для розведення стегон - у вигляді різьбового з'єднання втулок і внутрішніх стрижнів, що унеможливлює фізіологічні рухи і навантаження на колінні та кульшові суглоби в процесі лікування дитини. Це, в свою чергу, не виключає розвиток асептичного некрозу головки стегнової кістки, пролежнів, потертостей та вторинних деформацій колінних суглобів, а сильне обтиснення стегон такими ложементами порушує трофіку тканин і створює можливість ураження судинних та нервових структур. Це негативно позначається на якості і надійності лікування зазначеної патології з використанням даного пристрою. Крім цього, таке виконання вузла розведення стегон значно ускладнює конструкцію пристрою, а ложементи такої конструкції, розраховані на конкретний розмір кінцівок дитини без врахування зростання дитини, а тому лікування потребує виготовлення кількох ложементів інших розмірів, що збільшує собівартість пристрою і знижує його універсальність. Задача корисної моделі полягає у створенні пристрою для консервативного лікування дисплазії кульшових суглобів у дітей, який сприяє збереженню фізіологічних рухів під час лікування і - можливість функціональних навантажень на колінні та кульшові суглоби, і заснований на використанні одного типорозміру ложементів на весь цикл лікування, а отже, таким чином, підвищує надійність і якість лікування, знижує собівартість і підвищує універсальність його використання. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для консервативного лікування дисплазії кульшових суглобів у дітей, що містить ложементи стегон і вузол розведення їх у вигляді двох, розташованих з можливістю переміщення одна від одної, розпірок, на одному із кінців яких виконана сферична головка, що входить в сферичний підп'ятник, закріплений на відповідному ложементі, а також фіксатор розпірок, згідно з корисною моделлю, кожен із ложементів виконаний у вигляді багатошарової тканинної смужки із застібками визначеної ширини з можливістю охоплення нею нижньої третини стегна, при цьому в смужку вбудована пластична металева пластина, переважно із дюралюмінію, довжина якої складає третину довжини смужки, а підп'ятник закріплений безпосередньо на пластині, розпірки виконані у вигляді циліндричних полімерних стрижнів з виконаними на них гвинтовою пласкою навивкою і розташованих у фронтальній площині на відстані 8,0-12,0 мм один від одного, фіксатор виконаний у вигляді накладених одна на одну планок з напівкруглими виїмками під зазначені стрижні і крізним 1 UA 111604 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 різьбовим отвором для стяжного гвинта, при цьому ложементи з'єднані реміннями з поясом дитини. Виконання ложементів у вигляді багатошарових тканих смужок із застібками визначеної ширини з можливістю охоплення ними нижніх третин стегон, розміщення в кожній із смужок пластичної металевої пластини довжиною, що складає третину довжини смужки, та закріплення підп'ятника безпосередньо на зазначеній пластині надає можливість у виконанні фізіологічних рухів хворої дитини і навантаження на колінні та кульшові суглоби, що сприяє більш швидкій реабілітації хворого, збереженню трофіки тканин нижніх кінцівок, попереджає ураження судинних і нервових структур та підвищує таким чином якість і надійність лікування зазначеної патології. Виготовлення вузла розведення стегон у вигляді циліндричних полімерних стрижнів з гвинтовою пласкою навивкою на їх зовнішніх поверхнях і розташування їх у фронтальній площині на відстані 8,0-12,0 мм один від одного значно спрощує конструкцію пристрою, що позитивно позначається на вартості його виготовлення. Виконання фіксатора розпірок у вигляді накладених одна на одну планок з напівкруглими виїмками під стрижні і крізним різьбовим отвором для стяжного гвинта, а також з'єднання ложементів ремінцями з поясом дитини сприяє надійному закріпленню стегон у розрахунковому положенні як у стані "лежачи на спині", так і при ходьбі дитини, що підвищує таким чином функціональні можливості пристрою. Аналогічних технічних рішень зі схожими ознаками при проведенні патентно-інформаційного пошуку не виявлено. Корисна модель пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 схематично зображений запропонований пристрій; на фіг. 2 - ложемент стегна; на фіг. 3 - переріз АА на фіг. 2; на фіг. 4 вузол розведення стегон дитини; на фіг. 5 - переріз ББ на фіг. 4. Пристрій містить ложементи 1 і 2 стегон дитини, вузол розведення їх у вигляді двох, розташованих з можливістю переміщення одна від одної, розпірок 3 і 4 та їх фіксатора. Кожен із ложементів 1 і 2 виконаний у вигляді багатошарової тканинної смужки із застібками 5 і 6 типу Velcro. Смужки виконані визначеної ширини з можливістю охоплення ними нижніх третин обох стегон дитини і закріплення їх на зазначених ділянках стегон за допомогою застібок 5 і 6. В кожну смужку вбудована пластична металева пластина 7, виготовлена переважно із дюралюмінію, а довжина її складає третину довжини смужки. На кожній пластині закріплений підп'ятник 8 зі сферичним гніздом. Розпірки вузла розведення стегон виконані у вигляді полімерних стрижнів, на зовнішній поверхні яких виконана гвинтова пласка навивка. Стрижні розташовані у фронтальній площині на відстані 8,0-12,0 мм один від одного з можливістю відносного переміщення у цій площині. На одному із кінців стрижня виконана сферична головка 9, що розташована в сферичному гнізді підп'ятника 8. Другі кінці кожного полімерного стрижня виконані вільно розташованими. Обидва стрижні з'єднані між собою фіксатором у вигляді накладених одна на одну планок 10 і 11, в яких виготовлені напівкруглі виїмки 12 і 13 під зазначені стрижні і крізний різьбовий отвір 14 для стяжного гвинта 15. Пристрій також оснащений ремінцями 16 і 17, за допомогою яких ложементи 1 і 2 стегон з'єднуються з поясом 18 дитини. Для більш безпечної роботи з пристроєм він оснащений додатково захисним кожухом 19, що охоплює обидва ложементи і вузол розведення їх з фіксатором. При лікуванні дисплазії кульшових суглобів ложементами 1 і 2 охоплюють стегна дитини і закріплюють їх за допомогою застібок 5 і 6 на нижніх третинах стегон таким чином, що пластина 7 з підп'ятниками 8 мають бути розташованими на задньо-медіальних поверхнях стегон. Розводять стегна на 15-20, кут який контролюють за допомогою кутоміра або кутомірної стрічки і закріплюють стрижневі розпірки 3 і 4 за допомогою фіксатора, притискуючи стрижні планками 10 і 11 одна до одної стяжним гвинтом 14. Виконання стрижнів 3 і 4 з гвинтовою пласкою навивкою сприяє міцному з'єднанню їх між собою. Закріплення головок 9 стрижнів у сферичних гніздах підп'ятників 8 створює шарнірне з'єднання ложементів 1 і 2 стегон з вузлом їх розведення і надає можливість стегнам надавати положення внутрішньої ротації, згинання і відведення у кульшових суглобах, що сприяє повному дорозвиненню компонентів кульшового суглоба у разі багатократного користування пристроєм. Виконання ложементів 1 і 2 у вигляді багатошарових тканинних смужок із застібками визначеної ширини з можливістю охоплення в кожній із смужок пластичної металевої пластини з довжиною, що складає третину довжини смужки, та закріплення підп'ятника безпосередньо на зазначеній пластині надає можливість виконувати дитині фізіологічні рухи з навантаженням на колінні та кульшові суглоби як в положенні "лежачи на спині", так і при ходьбі. Це сприяє більш швидкому одужанню дитини, збереженню трофіки 2 UA 111604 U 5 10 15 20 тканин нижніх кінцівок, попереджає ураження судинних і нервових структур, так як такі ложементи не спричиняють надмірних зусиль на стегна, що позитивно впливає на якість і надійність лікування. Виготовлення розпірок вузла розведення стегон у вигляді двох полімерних стрижнів з гвинтовою пласкою навивкою, один кінець яких закріплений шарнірно на відповідному ложементі, а другий є вільним, надає можливість дитини у вільному пересуванні, а також згинанні і розгинанні колінних суглобів, коли вона знаходиться в положенні "лежачи на спині". Це також сприяє центрації головок стегнових кісток у кульшових западинах та більш швидкій реабілітації хворої дитини. Крім цього, таке виконання вузла розведення стегон спрощує конструкцію пристрою і знижує його вартість. Виконання фіксатора стрижнів у вигляді накладених одна на одну планок з напівкруглими виїмками під стрижні і крізним різьбовим отвором зі стяжним гвинтом сприяє більш міцному закріпленню стегон дитини у розрахунковому положенні і підвищує, таким чином, функціональні можливості пристрою. Оснащення пристрою ремінцями, якими з'єднують ложементи стегон з поясом дитини, також сприяє надійності розташування стегон у розведеному стані. При подальшому лікуванні кут розведення стегон поступово збільшують, що прискорює центрацію голівок у кульшових западинах і сприяє більш швидкому одужанню дитини. Клінічне використання такого пристрою показує, що будь-яких негативних наслідків, пов'язаних зі вторинною деформацією колінних суглобів, асептичним некрозом головок стегнових кісток, пролежнями і потертостями не виникало. Крім цього, використання такого пристрою може змінити вартість лікування в 2,5-3,0 рази. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 Пристрій для консервативного лікування дисплазії кульшових суглобів у дітей, що містить ложементи стегон і вузол розведення їх у вигляді двох, розташованих з можливістю переміщення одна від одної, розпірок, на одному із кінців яких виконана сферична головка, що входить в сферичний підп'ятник, закріплений на відповідному ложементі, а також фіксатор розпірок, який відрізняється тим, що кожен із ложементів виконаний у вигляді багатошарової визначеної ширини тканинної смужки із застібками з можливістю охоплення нею нижньої третини стегна, причому в смужку вбудована пластична металева пластина, виготовлена переважно із дюралюмінію, довжина якої складає третину довжини смужки, підп'ятник закріплений безпосередньо на пластині, а розпірки вузла розведення стегон виконані у вигляді циліндричних полімерних стрижнів з гвинтовою пласкою навивкою на їх зовнішніх поверхнях, стрижні розташовані у фронтальній площині на відстані 8,0-12,0 мм один від одного, а фіксатор виконаний у вигляді накладених одна на одну планок з напівкруглими виїмками під зазначені стрижні і крізним отвором для стяжного гвинта, причому ложементи з'єднані ремінцями з поясом дитини. 3 UA 111604 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61F 5/04

Мітки: дітей, дисплазії, суглобів, кульшових, пристрій, лікування, консервативного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-111604-pristrijj-dlya-konservativnogo-likuvannya-displazi-kulshovikh-suglobiv-u-ditejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для консервативного лікування дисплазії кульшових суглобів у дітей</a>

Подібні патенти