Спосіб підвищення продуктивності та якості продукції ставкових риб

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення продуктивності та якості продукції ставкових риб, що включає згодовування комбікорму, який містить борошно рибне, шрот, дріжджі, пшеницю, кукурудзу, висівки пшеничні, премікс, який відрізняється тим, що вводять в раціон риб нові нетрадиційні кормові культури з високою поживною цінністю та біологічно активні речовини гепатопротекторної та імуномоделюючої дії, а саме амаранту 10 % та гумінових речовин 2 %.

Текст

Реферат: Спосіб підвищення продуктивності та якості продукції ставкових риб включає згодовування комбікорму, який містить борошно рибне, шрот, дріжджі, пшеницю, кукурудзу, висівки пшеничні, премікс. Додатково вводять в раціон риб нові нетрадиційні кормові культури з високою поживною цінністю та біологічно активні речовини гепатопротекторної та імуномоделюючої дії, а саме амаранту 10 % та гумінових речовин 2 %. UA 111576 U (12) UA 111576 U UA 111576 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі рибництва, зокрема до способів годівлі риб, підвищення їх продуктивності. Спосіб може бути використаний при промисловому вирощуванні риб, наприклад при вирощуванні в ставках, басейнах, садках на теплих водах. Відомий спосіб підвищення продуктивності коропа шляхом використання ріпакової макухи (Грициняк І.І., Янович В.Г. Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин УААН. - Львів, 2004. - Вип. 5. № 3. - С. 110-113), що включає додавання у комбікорм для риб ріпакової макухи, яка сприяє підвищенню живої маси коропа та відносного вмісту поліненасичених жирних кислот у його скелетних м'язах. Недоліком є висока доза ріпакової макухи, яка сприяє небажаному ефекту - пожовтінню печінки, внаслідок дії глюкозинолатів і ерукової кислоти, що знижує рентабельність виробництва. Найбільш близьким по суті і результату, що досягається є спосіб підвищення продуктивності та якості продукції ставкових риб (UA 28798 А 23 К 1/00, А 01 К 61/00), що включає згодовування комбікорму який містить борошно рибне, шрот, дріжджі, пшеницю, кукурудзу, висівки пшеничні, премікс. Недоліком є низька продуктивність та тривалий час згодовування, що знижує рентабельність виробництва. Задачею, що вирішується заявляємою корисною моделлю є поліпшення швидкості розвитку, збільшення приросту риб за рахунок активації метаболічних процесів, поліпшення функціонального стану організму риб та резистентності організму до впливу несприятливих чинників навколишнього середовища, а також підвищення засвоюваності корму. Цей результат досягається введенням в раціон риб нових нетрадиційних кормових культур з високою поживною цінністю та біологічно активних речовин гепатопротекторної та імуномоделюючої дії, а саме амаранту та гумінових речовин. Загальними ознаками способу, що заявляється є згодовування комбікорму який містить борошно рибне, шрот, дріжджі, пшеницю, кукурудзу, висівки пшеничні, премікс. Відмінною ознакою способу, що заявляється є введенням в раціон риб нових нетрадиційних кормових культур з високою поживною цінністю та біологічно активних речовин гепатопротекторної та імуномоделюючої дії, а саме амаранту 10 % та гумінових речовин 2 %. За наявними у авторів відомостями сукупність ознак, що заявляються і характеризують сутність корисної моделі не відома на даному рівні техніки. Отже корисна модель, що заявляється, відповідає критерію "новизна". Сутність корисної моделі, що заявляються, не випливає явно з відомого авторам рівня техніки. Сукупність ознак, що характеризують відомі рішення не забезпечують досягнення нових результатів і тільки наявність перерахованих вище відмінних ознак забезпечує одержання нового, більш високого технічного результату. Отже, корисна модель, що заявляється, відповідає критерію "винахідницький рівень". Використання амаранту в кормах для риб зробить годівлю більш повноцінною, збалансованою відносно амінокислотного складу. Оскільки, за умов дефіциту кормового білка, вітамінів в рибництві саме амарант може дозволити скорегувати метаболічні процеси в організмі риб, а гумінові речовини сприяють поліпшенню резистентності організму риб до несприятливих чинників навколишнього середовища та виступають в ролі відмінного адаптогену. Як свідчать дослідження по властивостям амаранту, великою перевагою цієї культури перед кормовими культурами є висока біологічна продуктивність. Урожай зеленої маси перевищує на 20-30 % продуктивність традиційної силосної культури - кукурудзи і становить у середньому 600-900 ц/га. Впродовж вегетативного періоду по масі амаранту вміст протеїну в 1,8 рази, а лізину - в 3 рази більше, ніж у кукурудзі. Амарант являє собою однорічну, високорослу (близько 2-3 м) рослину з м'ясистим стеблом. У зеленій масі амаранту залежно від фази розвитку міститься: 18-25 % сухої речовини, 3,0-3,9 % сирого протеїну, 0,5-0,65 % жиру, 3,9-5,45 % клітковини, 0,46-0, 535 % кальцію, 0,004-0,055 % фосфору, 40 мг каротину. В той час при порівнянні зелена маса кукурудзи (в період молочно-воскової стиглості зерна) містить у 2 рази менше протеїну, ніж у амаранті. До того ж, білок амаранту характеризується високим вмістом незамінних амінокислот (наприклад, 1 кг сухої речовини вегетативної маси містить 7,1-7,15 г лізину, а у кукурудзи цей показник складає 2,8 г. Амарант є речовиною, яка здійснює фіксацію кисню та забезпечує насичення тканин і органів організму. Як відомо, кисень є важливим гідрохімічним чинником у рибництві. Відносно другого компоненту, запропонованого до включення до раціону - гумінові речовини. Як відомо, джерелами гумінових речовин є торф, буре вугілля, сапропель, вермикомпост. Складна молекула гумінових речовин містить вільний кисень, що робить її 1 UA 111576 U 5 10 15 20 активною при стані гіпоксії організму та має високу реакційну здатність та оксидантну властивість. Гумінові речовини містять різні функціональні групи, полісахариди, амінокислоти, макро- та мікроелементи. На тлі низької токсичної дії гумінові речовини виявляють здатність до корекції процесів перекісного окиснення ліпідів (ПОЛ). При надходженні до організму такі речовини виступають в якості ентеросорбентів, підвищують резистентність організму до негативних чинників навколишнього середовища, сприяють вдосконаленню та поліпшенню фізіолого-біохімічних механізмів адаптації до нових географічних та технологічних умов утримання тощо. Методом аналогів було сформовано дві групи (контрольна та дослідна). В кожен акваріум ємністю 200 л було посаджено по 26 екз. коропів. Для годівлі риб використовували збалансований загальногосподарський (ЗГР) комбікорм до складу якого, в дослідній групі, додатково вводили амарант та гумінових речовин методом гранулювання. Тобто під час формування гранул з наведених в таблиці інгредієнтів додавали екстракти амаранту та гумінових речовин у м.ч. 12 %. При цьому враховували розмір гранул в залежності від маси риби на кожному етапі росту гідробіонтів. Комбікорм згодовували рибам один раз на добу (о 30 7 ). Добова кількість комбікорму становила 3-5 % від маси риб з врахуванням темпів росту, його поїдання та гідрохімічного режиму акваріумів. Впродовж проведення експериментальної частини здійснювали контроль гідрохімічного, температурного режимів в акваріумах, показники виживання риби, проводили морфологічні дослідження крові у риб. Періодично риб зважували на електронних терезах з точністю до 0,001. Вплив кормового чинника на загальний функціональний статус організму риб вивчали за показниками крові згідно загальноприйнятим методикам. Отриманні результати фіксували в робочому зошиті, дані обробляли статистично. Компоненти, % Борошно рибне Шрот соєвий Шрот соняшниковий Дріжді кормові Пшениця Кукурудза Висівки пшеничні Премікс Амарант Гумінові речовини 25 30 35 40 45 Група Контрольна 20,0 20,0 7,5 3,0 23,5 10,0 15,0 1,0 Дослідна 20,0 20,0 7,5 3,0 18,5 5,0 13,0 1,0 10 2 В результаті зважування коропів на початку експерименту було встановлено, що середня маса тіла становила 23,9±1,13 г в контрольній групі та 23,9±1,16 г в дослідній. Впродовж експериментальної частини були вивчені важливі показники в рибництві в кожній групі: вихід риби (виживання), приріст маси тіла, швидкість розвитку, коефіцієнт вгодованості по Фультону, витрати корму, морфо-функціональні показники крові. Так, в контрольній групі риба важила 358,2±6,12 г, в той час, як в дослідній групі показник був вищим на 10,7 % та становив 396,4±5,95 г Можна відмітити, що різниця між групами експерименту за представленим показником складала 4,1 %. В дослідній групі вихід коропів був вищим та складав 87,2 %. На фіг. 1. приведено вплив кормового чинника на середню масу тіла риб, г; на фіг. 2. приведено вплив кормового чинника на вихід риб, % Позитивні зміни в дослідній групі були зафіксовані і при вивчені показника приросту маси тіла та коефіцієнтом вгодованості риби. Так, в середньому в дослідній групі ці показники становили 384,1 г та 3,8 од., що перевищувало значення в контролі на 14,2 % та 11,8 % відповідно. Слід зауважити, що на тлі зазначених показників витрати корму на кг приросту в дослідній групі дорівнювало 2,7, в той час, як в контролі - 3,1. Таке значення свідчить про більш активний перебіг метаболічних процесів в дослідній групі, що позначилося і на показниках росту риб та засвоєння кому. Оскільки перебіг метаболічних процесів залежить від фізіологічного стану організму риб, нами був вивчений вплив кормового чинника на показники крові. Отже, згодовування однорічкам коропа амаранту та гумінових речовин була відмічена тенденція до збільшення загальної кількості еритроцитів, гемоглобіну та загального білку. Це 2 UA 111576 U може свідчить про активізацію антиоксидантних властивостей амаранту за впливу негативних чинників зовнішнього середовища та адаптогенних властивостей гумінових речовин. Показники Кількість еритроцитів, Г/л Кількість лейкоцитів, г/л Гемоглобін, г/л Загальний білок, г/л Альбумінова фракція, % 5 10 15 20 25 Групи Контрольна 1,56±0,056 110,2±3,921 45,6±2,345 26,3±0,520 33,1 Дослідна 1,79±0,049 113,1±3,881 51,3±2,412 34,6±0,621 33,9 По результатам, представленим в таблиці можна зробити висновок, що використання при годівлі риби амаранту та гумінових речовин у складі загальногосподарського раціону сприяє активації процесів еритропоезу, синтезу гемоглобіну. В результаті в крові коропів дослідної групи поліпшується киснева ємність крові, активізуються окиснено-відновлювальні реакції в організмі. Крім того, в крові дослідної риби було зафіксовано підвищення (у межах фізіологічної норми) загального білку, зокрема, альбумінової фракції на 2,4 %. Це може свідчити про перебіг білкового обміну в організмі риб. В крові дослідних риб більш активно відбувався транспорт низько та високомолекулярних речовин (гормонів, ферментів, жирних кислот, вітамінів тощо). Достовірної різниці між загальної кількості лейкоцитів в крові дослідної та контрольної групи зафіксовано не було. Це свідчить про відсутність алергічної реакції організму риб дослідної групи на амарант та гумінові речовини. Запропонована корисна модель може бути багаторазово відтворена і використана в якості способу підвищення продуктивності та якості продукції ставкових риб. Отже, корисна модель відповідає критерію "промислова застосованість". ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб підвищення продуктивності та якості продукції ставкових риб, що включає згодовування комбікорму, який містить борошно рибне, шрот, дріжджі, пшеницю, кукурудзу, висівки пшеничні, премікс, який відрізняється тим, що вводять в раціон риб нові нетрадиційні кормові культури з високою поживною цінністю та біологічно активні речовини гепатопротекторної та імуномоделюючої дії, а саме амаранту 10 % та гумінових речовин 2 %. 3 UA 111576 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A23K 50/80, A01K 61/00

Мітки: ставкових, продуктивності, риб, якості, продукції, підвищення, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-111576-sposib-pidvishhennya-produktivnosti-ta-yakosti-produkci-stavkovikh-rib.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення продуктивності та якості продукції ставкових риб</a>

Подібні патенти