Спосіб пересування колісних транспортних засобів по сходинах та колісний транспортний засіб

Номер патенту: 111401

Опубліковано: 25.04.2016

Автор: Казарєзов Анатолій Якович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб пересування по сходинах колісних транспортних засобів, що пересуваються по рівній поверхні та сходинах, який відрізняється тим, що пересування транспортного засобу здійснюється за рахунок підняття транспортного засобу переднім та першим заднім висувними елементами на вишину, більшу за вишину сходини з подальшим одночасним опусканням транспортного засобу на другий задній висувний елемент та пересуванням передніх коліс вздовж сходини з одночасним обертанням переднього висувного елемента відносно транспортного засобу, причому транспортний засіб піднімається заднім висувним елементом, який зафіксовано від обертання відносно транспортного засобу, вище, ніж переднім, який виконаний з можливістю обертання відносно транспортного засобу, а опускається на другий задній висувний елемент, зафіксований від обертання відносно транспортного засобу, з одночасним обертанням першого заднього висувного елемента відносно транспортного засобу та точки спирання першого заднього висувного елемента на сходину, що дозволяє уникнути необхідності обладнання сходин різного роду напрямними, зміни відстані між колесами транспортного засобу та рухатись по сходинах різного розміру або схожих з ними перепонах.

2. Колісний транспортний засіб, що містить передній висувний елемент, який виконаний з можливістю обертання відносно транспортного засобу та піднімати транспортний засіб вище сходини або перепони, перший задній висувний елемент, який виконаний з можливістю обертання відносно транспортного засобу, фіксуватись відносно транспортного засобу та піднімати транспортний засіб вище сходини або перепони і вище, ніж передній висувний елемент, другий задній висувний елемент, який виконаний не обертовим відносно транспортного засобу та виконаний з можливістю підняття транспортного засобу вище сходини або перепони.

Текст

Реферат: Винахід належить до пересування колісних транспортних засобів. В основу винаходу поставлена задача можливості пересування транспортного засобу по сходинах за рахунок використання висувних елементів. Передній елемент шарнірно з'єднується з транспортним засобом, має можливість обертатись відносно транспортного засобу та піднімати транспортний засіб вище сходини. Перший задній елемент шарнірно з'єднується з транспортним засобом, має можливість, одночасно, фіксуватись від обертання відносно транспортного засобу і піднімати транспортний засіб вище сходини та вище, ніж передній висувний елемент. Другий задній елемент жорстко з'єднується з транспортним засобом і не має можливості обертання відносно транспортного засобу та здатний піднімати транспортний засіб вище сходини. UA 111401 C2 (12) UA 111401 C2 UA 111401 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до сфери пересування колісних транспортних засобів по сходинах та їм подібних перепонах, а саме до інвалідного візка, дитячого візка, ручного вантажного візка та їм подібних транспортних засобів, що пересуваються по рівній поверхні та сходинах. Сходини є найбільш розповсюдженою перепоною для руху колісних транспортних засобів, а саме інвалідного візка, дитячого візка, ручного вантажного візка та їм подібних транспортних засобів. Відомі конструкції інвалідного візка, що дозволяють рухатись по рівній поверхні та сходинах у спосіб, наведений в Патенті RU № 2478362, кл. A61G5/00, 2011. У цьому способі пересування транспортного засобу здійснюється шляхом руху по спеціально встановлених на пандусі двох паралельних жолобах за допомогою двох додаткових підйомних коліс. Такий спосіб пересування колісних транспортних засобів по сходинах має один суттєвий недолік наявність встановлених на пандусі двох паралельних жолобів. Найбільш близьким до запропонованого способу пересування транспортних засобів по сходинах є спосіб, наведений в Патенті RU № 2055560, кл. A61G5/06, 1996, що прийнятий за прототип. У цьому способі пересування транспортного засобу здійснюється шляхом зміни колісної бази - відстані між передніми та задніми колесами візка. Це викликає певні незручності, ускладнює конструкцію та обумовлює низьку швидкість руху по сходинах. Задачею цього винаходу є усунення вищезазначених недоліків. Технічним результатом винаходу є можливість пересування колісного транспортного засобу, наприклад інвалідного візка, дитячого візка або ручного вантажного візка та їм подібних транспортних засобів, по сходинах з різною довжиною і висотою сходинки, а також по аналогічних перепонах за рахунок додаткових висувних елементів без використання напрямних, жолобів та їм подібних конструкцій та зміни колісної бази транспортного засобу. Для вирішення поставленої задачі пропонується взаємне розташування транспортного засобу та додаткових висувних елементів, яке зображено на фіг. 1. Винахід складається з таких частин: 1) колісний транспортний засіб 2) задні колеса транспортного засобу 3) передні колеса транспортного засобу 4) передній висувний елемент 5) першій задній висувний елемент 6) другий задній висувний елемент 7) сходини. В основу винаходу поставлена задача вдосконалення способу пересування транспортного засобу по сходинах за рахунок використання висувних елементів. Розташування висувних елементів здійснюється таким чином відносно до центру ваги транспортного засобу, що передній висувний елемент розташовано попереду, а задні висувні елементи - позаду від центру ваги транспортного засобу. Передній елемент шарнірно з'єднується з транспортним засобом внаслідок чого має можливість обертатись відносно транспортного засобу та здатний піднімати транспортний засіб вище сходини. Перший задній елемент шарнірно з'єднується з транспортним засобом та одночасно має можливість фіксуватись від обертання відносно транспортного засобу і здатний піднімати транспортний засіб вище сходини та вище, ніж передній висувний елемент. Другий задній елемент не має можливості обертання відносно транспортного засобу та здатний піднімати транспортний засіб вище сходини. Рух транспортного засобу здійснюється зі сходини на сходину. На першому кроці при підйомі транспортного засобу по сходинах передній та перший задній елементи піднімають транспортний засіб на вишину, більшу за вишину сходини. Перший задній висувний елемент зафіксовано від обертання відносно транспортного засобу. При цьому вишина підойму заднім висувним елементом дещо більша, ніж вишина підйому переднім висувним елементом. За рахунок чого утворюється нахил транспортного засобу в бік напрямку руху - підйому по сходинах як зображено на фіг. 2. Передній елемент, шарнірно з'єднаний з транспортним засобом, повертається на певний кут. Унаслідок чого передні колеса накатуються на сходину та рухаються по сходині до зіткнення з вертикальною частиною наступної сходини як зображено на фіг. 3. Під час руху транспортного засобу по сходині передній елемент втягується до первинного положення, коли він не торкається сходини, та знов готовий до наступного кроку. Перший задній елемент, раніше фіксовано з'єднаний з транспортним засобом від обертання відносно останнього, під час руху транспортного засобу по сходині разом з транспортним засобом повертається біля точки спирання першого заднього висувного елемента на сходину. Другий задній елемент, жорстко з'єднаний з транспортним засобом, висувається на вишину підйому транспортного засобу переднім елементом як зображено на фіг. 3. Після цього перший задній елемент знімається з фіксації відносно транспортного засобу та отримує можливість шарнірно обертатись у точці з'єднання з транспортним засобом. Центр ваги транспортного 1 UA 111401 C2 5 10 15 20 25 30 35 засобу рухається вперед та вниз до моменту спирання другого заднього елемента на сходину як зображено на фіг. 3. Перший задній елемент втягується до первинного положення, коли він не торкається сходини, повертається до вертикального положення, фіксується від обертання відносно транспортного засобу та знов готовий до наступного кроку як зображено на фіг. 4. На цьому перший крок завершується. Наступний крок цілком повторює перший як зображено на фіг. 5, 6, 7. При цьому центр ваги транспортного засобу пересунувся за один крок вперед на ширину сходини та вверх на висоту сходини. Таким чином при використанні винаходу (вдосконаленні способу пересування транспортних засобів по сходинах) досягається наступний технічний результат – уникнення необхідності використання напрямних, жолобів та їм подібних конструкцій та зміни колісної бази транспортного засобу для пересування колісного транспортного засобу по сходинах з різною довжиною і вишиною сходин, а також по аналогічних перепонах за рахунок додаткових висувних елементів. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 1. Спосіб пересування по сходинах колісних транспортних засобів, що пересуваються по рівній поверхні та сходинах, який відрізняється тим, що пересування транспортного засобу здійснюється за рахунок підняття транспортного засобу переднім та першим заднім висувними елементами на вишину, більшу за вишину сходини з подальшим одночасним опусканням транспортного засобу на другий задній висувний елемент та пересуванням передніх коліс вздовж сходини з одночасним обертанням переднього висувного елемента відносно транспортного засобу, причому транспортний засіб піднімається заднім висувним елементом, який зафіксовано від обертання відносно транспортного засобу, вище, ніж переднім, який виконаний з можливістю обертання відносно транспортного засобу, а опускається на другий задній висувний елемент, зафіксований від обертання відносно транспортного засобу, з одночасним обертанням першого заднього висувного елемента відносно транспортного засобу та точки спирання першого заднього висувного елемента на сходину, що дозволяє уникнути необхідності обладнання сходин різного роду напрямними, зміни відстані між колесами транспортного засобу та рухатись по сходинах різного розміру або схожих з ними перепонах. 2. Колісний транспортний засіб, що містить передній висувний елемент, який виконаний з можливістю обертання відносно транспортного засобу та піднімати транспортний засіб вище сходини або перепони, перший задній висувний елемент, який виконаний з можливістю обертання відносно транспортного засобу, фіксуватись відносно транспортного засобу та піднімати транспортний засіб вище сходини або перепони і вище, ніж передній висувний елемент, другий задній висувний елемент, який виконаний не обертовим відносно транспортного засобу та виконаний з можливістю підняття транспортного засобу вище сходини або перепони. 2 UA 111401 C2 3 UA 111401 C2 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for movement of wheeled vehicle down- or upstairs using extensible elements

Автори англійською

Kazariezov Anatolii Yakovych

Назва патенту російською

Способ передвижения колесных транспортных средств по лестнице и колесное транспортное средство

Автори російською

Казарезов Анатолий Яковлевич

МПК / Мітки

МПК: A61G 5/06, B62B 5/02, B62B 9/02

Мітки: сходинах, колісних, спосіб, колісний, засобів, транспортний, транспортних, пересування, засіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-111401-sposib-peresuvannya-kolisnikh-transportnikh-zasobiv-po-skhodinakh-ta-kolisnijj-transportnijj-zasib.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб пересування колісних транспортних засобів по сходинах та колісний транспортний засіб</a>

Подібні патенти