Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вирощування міскантусу, що включає: підготовку ґрунту, садіння ризомів, удобрення, догляд за плантаціями в перший рік та наступні роки вирощування, зрізування та збирання біомаси, який відрізняється тим, що підготовку ґрунту проводять шляхом послідовного виконання протягом року технологічних операцій: мульчування поверхні, лущення, глибокої оранки оборотними плугами, дворазового суцільного обробітку, ранньовесняний та передсадильний обробіток ґрунту і садіння ризомів проводять на глибину 8-10 см з нормою садіння на кінцеву густоту рослин 14-18 тис./га ризомів з міжряддям 70 см та кроком садіння 90 см, мінеральні добрива вносять у перший рік вирощування в ґрунт під глибоку оранку в нормі: суперфосфату 40 кг/га д.р., калій магнезіуму 150 кг/га д.р., після зрізування міскантусу (кожного року) вносять аміачну селітру 70 кг/га д.р., проводять дворазовий суцільний обробіток ґрунту після оранки оборотними плугами, ранньовесняний та суцільний передсадильний обробіток та розпушування ґрунту в міжряддях, присипання ґрунтом бур'янів у зоні рядків міскантусу (перше присипання, коли сходи бур'янів досягнуть висоти 5 см, друге - через 15-18 днів), хімічний захист міскантусу від бур'янів включає проведення обприскування гербіцидом Майе Тер Пауер з нормою внесення 1,2-1,5 л/га (у фазі вилочки-кущення міскантусу), проводять розпушування ґрунту в міжряддях фрезерними або обладнаними лапами-бритвами чи стрілчатими лапами культиваторами (на глибину 5-6 см, через 10-18 днів - на глибину 6-8 см, при необхідності - на глибину 8-10 см), перед садінням ризомів їх замочують у розчинах інсектицидів системної дії з різними активними речовинами (імідаклоприд, тіаметоксам або клотіанідин) протягом однієї доби, в період вегетації міскантусу проводять обприскування на нижніх листках фунгіцидами, зрізування та збирання біомаси міскантусу для виробництва біопалива (щепи, гранул, брикетів) проводять кожного року в кінці осені після закінчення вегетаційного періоду, а також в зимовий період при сприятливих погодних умовах та на початку весни.

Текст

Реферат: Спосіб вирощування міскантусу включає: підготовку ґрунту, садіння ризомів, удобрення, догляд за плантаціями в перший рік та наступні роки вирощування, зрізування та збирання біомаси. Підготовку ґрунту проводять шляхом послідовного виконання протягом року технологічних операцій: мульчування поверхні, лущення, глибокої оранки оборотними плугами, дворазового суцільного обробітку, ранньовесняний та передсадильний обробіток ґрунту і садіння ризомів, вносять мінеральні добрива, після зрізування міскантусу (кожного року) вносять аміачну селітру, проводять дворазовий суцільний обробіток ґрунту після оранки оборотними плугами, ранньовесняний та суцільний передсадильний обробіток та розпушування ґрунту в міжряддях, присипання ґрунтом бур'янів у зоні рядків міскантусу, проведення обприскування гербіцидом Майе Тер Пауер, проводять розпушування ґрунту в міжряддях фрезерними або обладнаними лапами-бритвами чи стрілчатими лапами-культиваторами, перед садінням ризомів їх замочують у розчинах інсектицидів системної дії з різними активними речовинами (імідаклоприд, тіаметоксам або клотіанідин) протягом однієї доби, в період вегетації міскантусу проводять обприскування на нижніх листках фунгіцидами, зрізування та збирання біомаси міскантусу для виробництва біопалива (щепи, гранул, брикетів) проводять кожного року в кінці осені після закінчення вегетаційного періоду, а також в зимовий період при сприятливих погодних умовах та на початку весни. UA 111363 U (12) UA 111363 U UA 111363 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема вирощування міскантусу. У період вичерпання світових енергоресурсів актуальним є пошук альтернативних відновлювальних джерел енергії. Результати досліджень свідчать, що рослини є найефективнішими джерелами перетворення енергії сонця шляхом фотосинтезу у доступну людству форму енергії. Важливим є збереження та збагачення різноманіття енергетичних рослин, оптимізація їх продукційного процесу фітоценотичними інтродукційними, біотехнологічними, селекційними методами, розробка біотехнологічних, агротехнічних та технологічних основ для створення технологій із заданими продукційними параметрами. До найперспективніших енергетичних рослин у світі належать представники роду Miscanthus. Результати інтродукційних випробувань Міскантусу гігантського у різних кліматичних зонах дають підставу стверджувати, що він є високопродуктивною культурою. Завдяки розвиненій кореневій системі міскантус є рослиною, стійкою до періодичних посух і затінення, його можна використовувати для боротьби з ерозією ґрунту. Коренева система досягає 2,5 м у довжину. Така коренева система сприяє оптимальному використанню елементів живлення і води з ґрунту. Стебло є дуже міцним і стійким до механічних пошкоджень. Рослини добре перезимовують, стійкі до опадів і сильного вітру в зимовий період. У природному середовищі рослини міскантусу досягають до 3-3,5 м і більше заввишки. Відомий спосіб вирощування міскантусу опубліковано у виданні "Міскантус в Україні: інтродукція, біологія, біоенергетика" (автори Д.Р. Рахметов, Н.В. Заіменко, Т.О. Щербакова, Я.Б. Блюм). - К.: Фітосоціоцентр, 2015. - 158 с Цей спосіб характеризується ознаками: підготовка ґрунту, садіння ризомів, удобрення, догляд за плантаціями, зрізування та збирання біомаси, які збігаються з основними ознаками корисної моделі, що заявляється. Але, незважаючи на наявність у відомому способі цих спільних з корисною моделлю, що заявляється, ознак, не забезпечується необхідна якість підготовки ґрунту, садіння ризомів, удобрення, догляду за плантаціями у перший та наступні роки вирощування, погіршуються умови для росту і розвитку рослин, що призводить до низької врожайності біомаси міскантусу та значних витрат на його вирощування. Отже, відомий спосіб не забезпечує необхідної якості підготовки ґрунту, садіння ризомів, удобрення, догляду за плантаціями у перший та наступні роки вирощування, внаслідок цього не реалізується потенціал рослин за врожайністю, збільшуються витрати на вирощування міскантусу та собівартість біопалива. Тобто відомий спосіб не забезпечує досягнення необхідного технічного результату. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити спосіб вирощування міскантусу шляхом послідовного виконання визначених раціональних технологічних операцій підготовки ґрунту, проведення передсадильного обробітку ґрунту і садіння ризомів на оптимальну глибину з оптимальною нормоюсадіння на кінцеву густоту рослин, з визначеною необхідною відстанню між рослинами в рядках та між рядками, внесення мінеральних добрив у перший рік вирощування в ґрунт під глибоку оранку в визначеній необхідній нормі, а після зрізування міскантусу позакоренево відповідних мінеральних добрив, проведення для боротьби з бур'янами дворазового суцільного обробітку ґрунту після оранки оборотними плугами, суцільного ранньовесняного і передсадильного обробітку та міжрядного розпушування ґрунту і присипання ґрунтом бур'янів у зоні рядків міскантусу у визначені відповідні строки, хімічного захисту міскантусу від бур'янів, що включає послідовне проведення обприскування у відповідні строки визначеним гербіцидом та з відповідною нормою внесення, проведення для створення сприятливого водно-повітряного режиму розпушування ґрунту в міжряддях фрезерними або обладнаними лапами-бритвами та стрілчатими лапами культиваторами на оптимальну глибину у відповідні строки, замочування ризомів перед їх садінням для боротьби з ґрунтовими личинками шкідників у розчинах інсектицидів системної дії з визначеними різними активними речовинами на необхідний термін. Для захисту від хвороб в період вегетації проводять обприскування посівів фунгіцидами, які включені до "Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні", проведення зрізування та збирання міскантусу для виробництва біопалива (тріски, гранул, брикетів) через визначені терміни вирощування у відповідну пору року (у відповідному стані рослин). Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі, який включає: підготовку ґрунту, садіння ризомів, удобрення, догляд за плантаціями в перший рік та наступні роки вирощування, зрізування та збирання біомаси, згідно з корисною моделлю, підготовку ґрунту проводять шляхом послідовного виконання протягом року технологічних операцій: мульчування поверхні, лущення, глибокої оранки оборотними плугами, дворазового суцільного обробітку, ранньовесняний та передсадильний обробіток ґрунту. Садіння ризомів проводять на глибину 8 1 UA 111363 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 10 см з нормою садіння на кінцеву густоту рослин 14-18 тис./га ризомів, з міжряддям 70 см та кроком садіння 90 см, мінеральні добрива вносять у перший рік вирощування в ґрунт під глибоку оранку в нормі: суперфосфату 40 кг/га д.р., калій магнезіуму 150 кг/га д.р., після зрізування міскантусу (кожного року) вносять аміачну селітру 70 кг/га д.р., для боротьби з бур'янами проводять дворазовий суцільний обробіток ґрунту після оранки оборотними плугами, суцільний ранньовесняний і передсадильний обробітки, розпушування ґрунту в міжряддях та присипання ґрунтом бур'янів у зоні рядків міскантусу (перше присипання, коли сходи бур'янів досягнуть висоти 5 см, друге - через 15-18 днів), хімічний захист міскантусу від бур'янів включає проведення обприскування гербіцидом Майе Тер Пауер з нормою внесення 1,2-1,5 л/га (у фазі вилочки-кущення міскантусу), для створення сприятливого водно-повітряного режиму проводять розпушування ґрунту в міжряддях фрезерними або обладнаними лапами-бритвами чи стрілчатими лапами культиваторами (на глибину 5-6 см, через 10-18 днів - на глибину 6-8 см, при необхідності - на глибину 8-10 см), для боротьби з ґрунтовими личинками шкідників (особливо хрущів) перед садінням ризомів замочують їх у розчинах інсектицидів системної дії з різними активними речовинами (імідаклоприд, тіаметоксам або клотіанідин) протягом однієї доби, для захисту від хвороб в період вегетації проводять обприскування посівів фунгіцидами. У запропонованій корисній моделі нова (відмітна) ознака - підготовку ґрунту проводять шляхом послідовного виконання протягом року технологічних операцій: мульчування поверхні, лущення, глибока оранка оборотними плугами, дворазового суцільного обробітку, що сприяє накопиченню вологи в ґрунті, забезпечує якісне проведення наступних технологічних операцій передсадильного обробітку ґрунту та садіння ризомів міскантусу. Нова (відмітна) ознака - передсадильний обробіток ґрунту і садіння ризомів проводять на глибину 8-10 см з нормою садіння 14-18 тис. шт./га, міжряддям 70 см і кроком садіння 90 см. Це забезпечує необхідні умови для приживання та проростання ризомів міскантусу, а також догляду за насадженнями. Нова (відмітна) ознака - мінеральні добрива вносять у перший рік вирощування в ґрунт під глибоку оранку в нормі: суперфосфату 40 кг/га д.р., калій магнезіуму 150 кг/га д.р., навесні після з'явлення сходів у перший рік та після кожного скошуваннявносять позакоренево аміачну селітру 70 кг/га д.р. Застосування такої системи удобрення дає можливість значно покращити умови для росту і розвитку рослин та підвищити урожайність вегетативної маси міскантусу. Нова (відмітна ознака) - для боротьби з бур'янами застосовують агротехнічні операції: дворазовий суцільний обробіток ґрунту після оранки оборотними плугами, ранньовесняний суцільний обробіток ґрунту, суцільний передсадильний обробіток, розпушування ґрунту в міжряддях, а також присипання ґрунтом бур'янів у зоні рядка (перше - коли сходи бур'янів досягнуть висоти до 5 см, друге - через 18-20 днів), хімічний захист міскантусу від бур'янів включає проведення обприскування гербіцидом Майе Тер Пауер з нормою внесення 1,2-1,5 л/га (у фазі вилочки-кущення міскантусу). Комплекс агротехнічних і хімічних заходів дає можливість знищити 80-90 % бур'янів, забезпечує раціональне використання гербіцидів, необхідну чистоту плантацій від бур'янів та зменшення хімічного навантаження на довкілля. Нова (відмітна) ознака - для створення сприятливого водно-повітряного режиму проводять щорічно розпушування ґрунту в міжряддях фрезерними або культиваторами, обладнаними лапами-бритвами та стрілчатими лапами, (перше - на глибину 5-6 см, друге - через 10-18 днів на глибину 6-8 см, при необхідності третє - на глибину 8-10 см). Це дозволяє створити сприятливий водно-повітряний режим ґрунту для росту і розвитку рослин міскантусу. Нова (відмітна) ознака - для боротьби з ґрунтовими личинками шкідників (особливо травневого і червневого хрущів, хлібних жуків, дротяників) перед садінням ризомів замочують їх у розчинах інсектицидів системної дії з різними активними речовинами (імідаклоприд, тіаметоксам або клотіанідин) протягом однієї доби. Замочування ризомів міскантусу у розчинах інсектицидів системної дії забезпечує захист кореневої системи цих рослин від личинок ґрунтових шкідників за рахунок створення захисної зони біля ризомів після їх садіння в ґрунт, а також проникнення інсектицидів у кореневу систему і збереження певної їх концентрації у молодій рослині протягом 30 і більше днів, що забезпечує надійний захист міскантусу від шкідників. Нова (відмітна) ознака - для профілактики захисту від хвороб доцільно проводити якісно і своєчасно зяблеву оранку, яка сприяє зниженню шкідливих мікроорганізмів і загибелі патогенів. При перших симптомах прояву хвороби на нижніх листках необхідно провести обприскування плантацій фунгіцидами. Нова (відмітна) ознака - зрізування та збирання біомаси міскантусу для виробництва біопалива (щепи, гранул, брикетів) проводять кожного року в кінці осені - закінчення вегетаційного періоду, а також в зимовий період - при сприятливих погодних умовах та на 2 UA 111363 U 5 10 15 20 25 30 початку весни. Це дозволяє за раціональних витрат коштів заготовлювати якісну сировину для виробництва біопалива. Нова (відмітна) ознака - міскантус може рости на одному місці 25 років вирощування за способом, що пропонується. Такий строк вирощування міскантусу на одній плантації є оптимальним за застосування способу вирощування, що пропонується. Нові (відмітні) ознаки, при взаємодії з відомими ознаками, забезпечують виявлення нових технічних властивостей корисної моделі. Для вирощування міскантусу підготовку ґрунту проводять шляхом послідовного виконання протягом року визначених раціональних технологічних операцій, ранньовесняний і передсадильний обробіток ґрунту і садіння ризомів проводять на оптимальну глибину з оптимальною нормою садіння, з визначеною необхідною відстанню між рослинами в рядку та між рядками, мінеральні добрива вносять у перший рік вирощування в ґрунт під глибоку оранку в необхідній нормі, а після зрізування міскантусу (кожного року) вносять мінеральні добрива, для боротьби з бур'янами проводять дворазовий суцільний обробіток ґрунту після оранки оборотними плугами, суцільний ранньовесняний та передсадильний обробіток, розпушування ґрунту в міжряддях, дворазове присипання ґрунтом бур'янів у зоні рядків міскантусу у визначені відповідні строки, хімічний захист міскантусу від бур'янів включає проведення обприскування у відповідні строки визначеним гербіцидом та з відповідною нормою внесення, для створення сприятливого водно-повітряного режиму проводять розпушування ґрунту в міжряддях фрезерними або обладнаними лапами-бритвами та стрілчатими лапами-культиваторами, на оптимальну глибину у відповідні строки, для боротьби з ґрунтовими личинками шкідників перед садінням ризомів замочують їх у розчинах інсектицидів системної дії з визначеними різними активними речовинами на необхідний термін, та проводять ранньовесняну обробку рекомендованими для багаторічних насаджень інсектицидами у визначені строки, для профілактики і захисту від хвороб у визначені строки обприскують при перших симптомах прояву хвороби нижні листки фунгіцидами та проводять в установлені строки зрізування та збирання міскантусу, вирощеного за способом, що пропонується, для виробництва біопалива (щепи, гранул, брикетів) проводять через визначені терміни вирощування (кожен рік) у відповідну пору року (у відповідному стані рослин), 25 років. Наслідком виявлення цих властивостей є одержання технічного результату, що проявляється у підвищенні врожайності вегетативної маси міскантусу, зменшенні витрат на його виробництво, починаючи з першого року та в наступні роки вирощування відповідно на 52,2 грн/т (від 1043,8 до 948,9 грн/т) та 49,3 грн/т (від 98,7 до 87,5 грн/т). Це підтверджується результатами досліджень, одержаних на Дослідному полі Ксаверівка-2 Дослідного господарства "Саливонківське" Васильківського району Київської області, (таблиця). 35 Таблиця Спосіб вирощування міскантусу Запропонований Відомий 40 45 50 Витрати на виробництво міскантусу, грн./т перший рік наступні роки 948,9 87,5 1043,8 98,7 Запропонований спосіб вирощування міскантусу виконують так. Для вирощування міскантусу проводять підготовку ґрунту шляхом послідовного виконання протягом року технологічних операцій: мульчування поверхні, лущення, глибокої оранки оборотними плугами, дворазового суцільного обробітку. Ранньовесняний та передсадильний обробіток ґрунту, садіння ризомів проводять на глибину 8-10 см з нормою садіння на кінцеву густоту рослин 14-18 тис. шт./га з міжряддям 70 см та кроком садіння 90 см. Вносять мінеральні добрива у перший рік вирощування в ґрунт під глибоку оранку в нормі: суперфосфату 40 кг/га д.р., калій магнезіуму 150 кг/га д.р., після зрізування міскантусу (кожен подальший рік) вносять аміачну селітру 70 кг/га д.р. Для боротьби з бур'янами проводять дворазовий суцільний обробіток ґрунту після оранки оборотними плугами, ранньовесняний та суцільний передсадильний обробіток, розпушування ґрунту в міжряддях та присипання ґрунтом бур'янів у зоні рядків міскантусу (перше присипання, коли сходи бур'янів досягнуть висоти 5 см, друге - через 15-18 днів), хімічний захист міскантусу від бур'янів включає проведення обприскування гербіцидом Майе Тер Пауер з нормою витрат 1,2-1,5 л/га (у фазі вилочки-кущення міскантусу). Для створення сприятливого водноповітряного режиму проводять розпушування ґрунту в міжряддях фрезерними або обладнаними лапами-бритвами або стрілчатими лапами культиваторами, (на глибину 5-6 см, через 10-18 днів - на глибину 6-8 см, при необхідності - на глибину 8-10 см). Для боротьби з ґрунтовими личинками шкідників (особливо хрущів) перед садінням ризомів замочують їх у 3 UA 111363 U 5 розчинах інсектицидів системної дії з різними активними речовинами (імідаклопрід, тіаметоксам або клотіанідин) протягом однієї доби. Для захисту від хвороб в період вегетації міскантусу проводять обприскування на нижніх листках фунгіцидами. Зрізування та збирання біомаси міскантусу для виробництва біопалива (щепи, гранул, брикетів) проводять кожного року в кінці осені після закінчення вегетаційного періоду, а також в зимовий період при сприятливих погодних умовах та на початку весни. Це дає можливість підвищити врожайність вегетативної маси міскантусу, зменшити витрати на його виробництво першого року та в наступні роки вирощування відповідно на 52,2 грн/т (від 1043,8 до 948,9 грн/т) та 49,3 грн/т (від 97,8 до 87,5 грн/т). 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 30 35 Спосіб вирощування міскантусу, що включає: підготовку ґрунту, садіння ризомів, удобрення, догляд за плантаціями в перший рік та наступні роки вирощування, зрізування та збирання біомаси, який відрізняється тим, що підготовку ґрунту проводять шляхом послідовного виконання протягом року технологічних операцій: мульчування поверхні, лущення, глибокої оранки оборотними плугами, дворазового суцільного обробітку, ранньовесняний та передсадильний обробіток ґрунту і садіння ризомів проводять на глибину 8-10 см з нормою садіння на кінцеву густоту рослин 14-18 тис./га ризомів з міжряддям 70 см та кроком садіння 90 см, мінеральні добрива вносять у перший рік вирощування в ґрунт під глибоку оранку в нормі: суперфосфату 40 кг/га д. р., калій магнезіуму 150 кг/га д. р., після зрізування міскантусу (кожного року) вносять аміачну селітру 70 кг/га д. р., проводять дворазовий суцільний обробіток ґрунту після оранки оборотними плугами, ранньовесняний та суцільний передсадильний обробіток та розпушування ґрунту в міжряддях, присипання ґрунтом бур'янів у зоні рядків міскантусу (перше присипання, коли сходи бур'янів досягнуть висоти 5 см, друге - через 15-18 днів), хімічний захист міскантусу від бур'янів включає проведення обприскування гербіцидом Майе Тер Пауер з нормою внесення 1,2-1,5 л/га (у фазі вилочки-кущення міскантусу), проводять розпушування ґрунту в міжряддях фрезерними або обладнаними лапами-бритвами чи стрілчатими лапами культиваторами (на глибину 5-6 см, через 10-18 днів - на глибину 6-8 см, при необхідності - на глибину 8-10 см), перед садінням ризомів їх замочують у розчинах інсектицидів системної дії з різними активними речовинами (імідаклоприд, тіаметоксам або клотіанідин) протягом однієї доби, в період вегетації міскантусу проводять обприскування на нижніх листках фунгіцидами, зрізування та збирання біомаси міскантусу для виробництва біопалива (щепи, гранул, брикетів) проводять кожного року в кінці осені після закінчення вегетаційного періоду, а також в зимовий період при сприятливих погодних умовах та на початку весни. Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01B 79/00

Мітки: вирощування, міскантусу, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-111363-sposib-viroshhuvannya-miskantusu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вирощування міскантусу</a>

Подібні патенти