Стенд для розбирання, складання та контролю технічного стану аксіально-поршневих гідромашин

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Стенд для розбирання, складання та контролю технічного стану аксіально-поршневих гідромашин, що включає в себе основу, на якій розміщується опора для установки аксіально-поршневої гідромашини за торець її передньої кришки, та підйомний механізм, для установки і зняття гідроагрегату при проведенні розбирально-складальних та контрольно-регулювальних операцій в процесі ремонту, який відрізняється тим, що аксіально-поршнева гідромашина закріплюється на опорі гвинтовим механізмом за бокову частину корпуса, яка може обертатися в вертикальній та горизонтальній площинах на кут 360°, та лінійно переміщуватися в вертикальній площині за допомогою гідроциліндра на довжину технологічного паза стійки стенда.

2. Стенд за п. 1, який відрізняється тим, що дозволяє скласти гідравлічну систему з відремонтованих аксіально-поршневих гідроагрегатів та гідравлічних рукавів і провести випробування, обкатку та контроль їх технічного стану.

Текст

Реферат: Стенд для розбирання, складання та контролю технічного стану аксіально-поршневих гідромашин, що включає в себе основу, на якій розміщується опора для установки аксіальнопоршневої гідромашини за торець її передньої кришки, та підйомний механізм, для установки і зняття гідроагрегату при проведенні розбирально-складальних та контрольно-регулювальних операцій в процесі ремонту, причому аксіально-поршнева гідромашина закріплюється на опорі гвинтовим механізмом за бокову частину корпуса, яка може обертатися в вертикальній та горизонтальній площинах на кут 360°, та лінійно переміщуватися в вертикальній площині за допомогою гідроциліндра на довжину технологічного паза стійки стенда. UA 111285 U (12) UA 111285 U UA 111285 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до гаражного обладнання і стосується конструювання стендів для розбирання, складання та контролю технічного стану аксіально-поршневих гідравлічних машин і може бути застосована на спеціалізованих виробничих підрозділах з ремонту гідравлічних агрегатів. Відома конструкція пристрою для розбирання та складання аксіально-поршневих гідромашин (Эксплуатация и ремонт объемного гидропривода Кирилов Ю. И., Каулин Ф. А., Хмелевой А. М. - М.: Агропромиздат, 1987г., стр. 52), що включає в себе основу з направляючими для установки гідромашини на торець її передньої кришки. Недоліком даного пристрою є те, що він не забезпечує механізацію переміщення гідроагрегату в просторі при проведення розбирально-складальних робіт та ускладнює застосування підйомних механізмів для установки гідромашини на пристрій, що значно збільшує трудомісткість ремонтних робіт. Більш близькою за технічною суттю і результатом є конструкція стенда (Чертежи ремонтнотехнологического оборудования и оснастки для ремонта гидроагрегатов М.: ГОСНИТИ - 1989 г. - С. 5), яка включає в себе основу, на якій розміщується опора для установки аксіальнопоршневої гідромашини на торець її передньої кришки, та підйомний механізм, для установки і зняття гідроагрегату при проведенні розбирально-складальних та контрольно-регулювальних операцій в процесі ремонту. Недоліком вказаної конструкції є часте застосування підйомного механізму для кантування гідроагрегату при проведенні розбирально-складальних робіт, що приводить до зростання трудомісткості робіт, та ускладнення проведення контрольнорегулювальних операцій, які обумовлюються обмеженим доступом до складальних одиниць та деталей, із-за установки гідромашини на торець її передньої кришки. Технічною задачею, що вирішується заявленим стендом, є зниження трудомісткості і підвищення якості проведення розбирально-складальних робіт при ремонті аксіальнопоршневих гідромашин та контрольних робіт при обкатці та випробуванні. Поставлена задача вирішується тим, що в стенді для розбирання, складання та контролю технічного стану аксіально-поршневих гідромашин, який включає в себе основу, на якій розміщується опора для закріплення аксіально-поршневої гідромашини за торець її передньої кришки, та підйомний механізм, для установки і зняття гідроагрегату при проведенні розбирально-складальних та контрольно-регулювальних операцій в процесі ремонту, відповідно до корисної моделі, аксіально-поршнева гідромашина закріплюється на опорі гвинтовим механізмом за бокову частину корпуса, яка може обертатися в вертикальній та горизонтальній площинах на кут 360°, та лінійно переміщуватися в вертикальній площині за допомогою гідроциліндра на довжину технологічного паза стійки стенда. Загальною ознакою корисної моделі є те, що стенд включає в себе основу, на якій встановлюється опора для закріплення гідроагрегату. Відмінною ознакою, є те, що аксіально-поршнева гідромашина закріплюється на опорі гвинтовим механізмом за бокову частину корпуса, яка може обертатися в вертикальній та горизонтальній площинах на кут 360, та лінійно переміщуватися в вертикальній площині за допомогою гідроциліндра на довжину технологічного паза стійки стенда. Корисна модель пояснюється графічно. На фіг. 1 зображено загальний вид конструкції стенда, на фіг. 2 опора для гідроагрегатів, на фіг. 3 механізм стопоріння підшипникової опори вала. Стенд включає в себе основу 1, установлену на колесах 2 з гальмівним механізмом 3 та керуючих колесах 4, на якій розміщено ручку 5 для переміщення стенда і стійки 6 з гідроциліндрами 7 та горизонтальними важелями 8, які включають в себе вал 9, який установлюють в підшипникову опору 10 і з'єднують з гідромотором 11 за допомогою муфти. Задане положення вала фіксується запобіжними пальцями 12 та 13. Опору 14 з гвинтовим механізмом 15 установлюють в втулці 16 за допомогою направляючої вісі 17, яка стопориться фіксатором 18. До гідромотора 11 та гідроциліндра 7 підводять гідравлічні рукава 19 з швидкоз'ємними муфтами 20. На осях 6 закріплюють на поворотному механізмі 21 телескопічні штанги 22 з фіксаторами довжини 23, 24, та піддонами 25 з механізмом їх фіксації 26 та нахилу 27. Конструкція стенда працює наступним чином. Попередньо проводять фіксацію коліс 2 стенда, гальмівним механізмом 3 і підключають стенд до гідравлічної насосної станції з розподільником потоку робочої рідини (не показано), за допомогою гідравлічних рукавів 19 та швидкоз'ємних муфт 20. Гідроагрегати (аксіально-поршневий гідронасос, та аксіальнопоршневий гідромотор) укладають на опори 14 за допомогою підйомного механізму (не показано) і закріплюють гвинтовим механізмом 15 за бокову частину корпуса. Розбирання гідроагрегатів розпочинають з зняття торцевих ущільнень при горизонтальному їх розміщенні. Для цього розстопорюють фіксатором 18 направляючу вісь 17 опори 14 і переміщують їх на кут 1 UA 111285 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 45° в горизонтальній площині з послідуючим застопоренням фіксатором 18. За необхідності опора може обертатися в горизонтальній площині на кут 360° з фіксацією через кут 45°. Для зняття інших складових, гідромашину обертають в вертикальній площині на визначений кут за допомогою гідромотора 11, який забезпечує обертання вала 9 в підшипниковій опорі 10 через муфту на кут 360°, і стопорять запобіжним пальцем 13, через кут 45°. Для збирання мастила, яке витікає з гідроагрегатів при їх розбиранні або складанні, висовують телескопічні штанги 22 з піддонами 25, що забезпечує чистоту робочого місця та покращує умови роботи слюсаря. Після закінчення операцій, піддони разом з телескопічними штангами переміщують на поворотному механізмі 21 на кут 90° і зливають мастило з піддона застосовуючи механізм нахилу 27. Складання аксіально-поршневих гідроагрегатів проводять в зворотній послідовності з проведенням необхідних контрольно-регулювальних операцій. Для проведення контролю технічного стану відремонтованих аксіально-поршневих гідромашин проводять розблокування коліс 2 і за ручку 5 транспортують стенд разом з гідроагрегатами до випробувальної установки (не показано). За допомогою гідроциліндрів 7 центрують положення гідронасоса для закріплення його через муфту з електродвигуном установки (не показано) для забезпечення приводу гідравлічної системи, та гідромотора з закріпленням його через муфту з навантажувальним пристроєм (не показано), виконують гальмування коліс 2 гальмівним механізмом 3, за допомогою гідравлічних рукавів і відремонтованих, закріплених аксіально-поршневих гідроагрегатів збирають гідравлічну систему і проводять випробування, обкатку та контроль технічного стану аксіально-поршневих гідромашин, що дозволяє знизити трудомісткість розбирально-складальних робіт на 30 % та збільшити якість ремонтних робіт на 15-20 % за рахунок обертання гідроагрегатів в горизонтальних та вертикальних площинах на кут 360°, та лінійного переміщення на довжину паза з забезпеченням необхідного просторового положення гідроагрегатів з їх фіксацією, і дає можливість на 35% знизити трудомісткість підготовчих операцій пов'язаних з транспортуванням, демонтажем та монтажем гідроагрегатів при проведенні контрольно-випробувальних робіт. Запропонована конструкція стенда проходить випробування в лабораторних умовах Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Запропонована конструкція стенда для розбирання, складання та контролю технічного стану аксіально-поршневих гідромашин забезпечує зниження трудомісткості розбиральноскладальних робіт на 30 % та підготовчих операцій при проведенні контрольно-випробувальних робіт на 35 % і підвищення якості ремонтних робіт на 15-20 %, за рахунок обертання гідроагрегатів в горизонтальних та вертикальних площинах на кут 360, та лінійного переміщення на довжину паза з забезпеченням необхідного просторового положення гідроагрегатів з їх фіксацією. Запропонована корисна модель може бути багаторазово відтворена і використана як стенд для розбирання, складання та контролю технічного стану аксіально-поршневих гідромашин. Отже, корисна модель відповідає критерію «промислова придатність». ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Стенд для розбирання, складання та контролю технічного стану аксіально-поршневих гідромашин, що включає в себе основу, на якій розміщується опора для установки аксіальнопоршневої гідромашини за торець її передньої кришки, та підйомний механізм, для установки і зняття гідроагрегату при проведенні розбирально-складальних та контрольно-регулювальних операцій в процесі ремонту, який відрізняється тим, що аксіально-поршнева гідромашина закріплюється на опорі гвинтовим механізмом за бокову частину корпуса, яка може обертатися в вертикальній та горизонтальній площинах на кут 360°, та лінійно переміщуватися в вертикальній площині за допомогою гідроциліндра на довжину технологічного паза стійки стенда. 2. Стенд за п. 1, який відрізняється тим, що дозволяє скласти гідравлічну систему з відремонтованих аксіально-поршневих гідроагрегатів та гідравлічних рукавів і провести випробування, обкатку та контроль їх технічного стану. 2 UA 111285 U 3 UA 111285 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B63H 20/36

Мітки: гідромашин, контролю, розбирання, складання, стенд, аксіально-поршневих, стану, технічного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-111285-stend-dlya-rozbirannya-skladannya-ta-kontrolyu-tekhnichnogo-stanu-aksialno-porshnevikh-gidromashin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Стенд для розбирання, складання та контролю технічного стану аксіально-поршневих гідромашин</a>

Подібні патенти