Спосіб одержання пробіотичної селеновмісної добавки

Номер патенту: 111251

Опубліковано: 10.11.2016

Автори: Капрельянц Леонід Вікторович, Трегуб Наталія Сергіївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб одержання пробіотичної селеновмісної добавки, при якому готують живильне середовище, охолоджують його до температури культивування, вносять чисту культуру біфідобактерій і селеніту натрію, культивують мікроорганізми і відокремлюють біомасу від культуральної рідини, який відрізняється тим, що додатково готують живильне середовище для культивування лактобактерій, охолоджують його до температури культивування, обидва живильні середовища об'єднують при співвідношенні 1:1, а в отриману суміш вносять інокулят добових культур лакто- і біфідобактерій при їх співвідношенні 10:1 в кількості 5 об. % після чого додають 15-20 мкг/см селеніту натрію, а у відокремлену біомасу додають захисне середовище і висушують.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як живильне середовище для культивування лактобактерій використовують суміш, що містить наступні інгредієнти, мас. %:

натрій оцтово-кислий

0,6

кукурудзяний екстракт

1,5

молоко 11 %-не

1,0

сирна сироватка

96,9.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як захисне середовище використовують суміш, що містить наступні компоненти, %:

сахароза

50

желатоза

25

молоко

25.

Текст

Дивитися

Реферат: UA 111251 U UA 111251 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до біотехнології, мікробіології, харчової технології і призначена для отримання біологічно-активних добавок на основі селенозбагачених культур лакто- та біфідобактерій, в яких селен знаходиться в органічній формі. Найближчим до корисної моделі, що заявляється, є спосіб отримання селенозбагаченого бактеріального препарату на основі біфідобактерій, лікувально-профілактичного призначення (патент РФ на винахід № 2171034, МПК А 23 С 9/12). Спосіб включає приготування живильного середовища наступного складу (мас. %): пептон - 1,0; лактоза - 1,0; цитрат натрію - 0,6; дигідрофосфат калію - 0,1; гідрофосфат натрію - 0,2; гідрохлорид цистеїну -0,015 (або аскорбінова кислота 0,05); агар-агар - 0,05; розчин кукурудзяного екстракту - 5,0; дистильована вода - 92,0, з подальшим охолоджуванням до температури культивування, внесенням чистих культур біфідобактерій, культивуванням з подальшим виділенням біомаси з культуральної рідини. При цьому в живильне середовище в процесі його приготування вносять селеніт натрію 3 в кількості 12 і 15 мкг/см і сірчанокислий магній в співвідношенні (1-1,25):1. Як чисті культури в середовище вносять принаймні одну культуру або асоціацію біфідобактерій, що включає Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum і Bifidobacterium adolescentis, та / або Bifidobacterium breve, та / або Bifidobacterhim infantis в кількості від 1,0 до 1,5 об. % кожної культури. Даний спосіб вибрано прототипом. Прототип і корисна модель, що заявляється, мають наступні спільні ознаки: приготування живильного середовища; охолодження його до температури культивування; внесення в живильне середовище чистих культур біфідобактерій і селеніту натрію; культивування мікроорганізмів; відокремлення біомаси від культуральної рідини. Відомий спосіб має недоліки. В живильне середовище вносять сірчанокислий магній. Але цей компонент негативно впливає на процес біотрансформації селену біомасою біфідобактерій. Відомо, що селен в живих організмах здатен заміщати сірку в амінокислотах та білках, в результаті чого утворюються його органічні форми. Наявність джерела сірки в живильному середовищі сповільнює цей процес. В результаті цього не весь об'єм селену, внесеного в живильне середовище, повноцінно біотрансформується мікроорганізмами. Це веде до зниження рівня лікувально-профілактичної дії отриманого препарату. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб одержання пробіотичної селеновмісної добавки шляхом культивування лакто- і біфідобактерій в суміші із двох живильних середовищ з додаванням селену. Отриманий препарат дає можливість розширити асортимент відомих біологічно активних добавок та забезпечити лікувально-профілактичну дію за рахунок використання штамів мікроорганізмів котрі є нормальною мікробіотою організму людини. Поставлена задача вирішена в способі одержання пробіотичної селеновмісної добавки, що передбачає приготування живильного середовища, охолодження його до температури культивування, внесення чистої культури біфідобактерій і селеніту натрію, культивування мікроорганізмів і наступне відокремлення біомаси від культуральної рідини, на відміну від прототипу, додатково готують живильне середовище для культивування лактобактерій, охолоджують його до температури культивування, обидва живильні середовища об'єднують при співвідношенні 1:1, а в отриману суміш вносять інокулят добових культур Bifidobacterium bifidum і Lactobacillus acidophihis при їх співвідношенні 10:1 в кількості 5 об. %, після чого додають захисне середовище і висушують. Як живильне середовище для культивування Lactobacillus acidophihis використовують суміш, що містить наступні інгредієнти, мас. %: натрій оцтовокислий 0,6 кукурудзяний екстракт 1,5 молоко 11 %-не 1,0 сирна сироватка 96,9. Як захисне середовище використовують суміш, що містить наступні компоненти, %: сахароза 50 желатоза 25 молоко 25. Новим в корисній моделі, що заявляється, є наявність наступних ознак: використання декількох культур мікроорганізмів (лакто- і біфідобактерій) і їх культивування на кукурудзянолактозному середовищі та середовищі із сирної сироватки; культивування біфідобактерій здійснюють без додавання агару-агару; 1 UA 111251 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 культивування лакто- і біфідобактерій здійснюють одночасно, змішуючи живильні середовища у співвідношенні 1:1 з подальшим внесенням культур лакто- і біфідобактерій у співвідношення 1:10; 3 внесення селеніту натрію в кількості 15-20 мкг/см . Запропонований спосіб здійснюють наступним методом. Готують живильне середовище для біфідобактерій наступного складу (мас. %): пептон 1,0 лактоза 1,0 цитрат натрію 0,6 дигідрофосфат калію 0,1 гідрофосфат натрію 0,2 аскорбінова кислота 0,05 розчин кукурудзяного 5,0 екстракту дистильована вода 92,05. Живильне середовище стерилізують при 115-120 °С, протягом 30 хвилин, охолоджують до 37-39 °C. Паралельно готують живильне середовище для лактобактерій наступного складу (мас. %): натрій оцтово-кислий 0,6 кукурудзяний екстракт 1,5 молоко 11 %-не 1,0 сирна сироватка 96,9. Об'єм живильного середовища доводять до 1000 мл молочною сироваткою. Значення рН середовища 6,7-7,0. Живильне середовище стерилізують при 115-120 °C, протягом 30 хвилин, охолоджують до 37-39 °C. Отримані середовища об'єднують у співвідношенні 1:1. Водний розчин селеніту натрію вносять в об'єднану систему безпосередньо перед внесенням мікроорганізмів у кількості 15-20 3 мкг/см . Добову культуру Bifidobacterium bifidum та Lactobacillns acidophihis вносять в кількості 5 об. %. Культивування проводять 24 години. Відокремлення біомаси здійснюють шляхом центрифугування при 10000 об., протягом 15 хвилин. Отриману біомасу промивають дистильованою водою, після чого вносять захисне середовище, що містить 50 % сахарози, 25 % желатози, 25 % молока та ліофільно висушують. Приклад 1 Готують середовища для культивування біфідо- і лактобактерій, як наведено вище, стерилізують при 115 °C, протягом 30 хвилин та охолоджують до температури культивування. Отримані середовища об'єднують у співвідношенні 1:1. Селеніт натрію вносять в кількості 15 3 мкг/см . Культури біфідо- і лактобактерій вносять в отримане середовище у співвідношенні 10:1. Культивування проводять при 37 °C протягом 24 годин. Отриману біомасу відділяють від культуральної рідини шляхом центрифугування при 10000 об., протягом 15 хвилин. Промивають в дистильованій воді і додають захисне середовище, що включає 50 % сахарози, 25 % желатози та 25 % молока та ліофільно висушують. Динаміка накопичення біомаси мікроорганізмів представлена на фіг. 1. Приклад 2 Здійснюють аналогічно прикладу 1, але розчин селеніту натрію вводять у кількості 20 3 мкг/см і культивували. Динаміка накопичення біомаси мікроорганізмів представлена на фіг. 1. 3 Динаміка росту мікроорганізмів виражена в КУО/см відображена в таблиці 1. Приклад 3 Живильне середовище для лактобактерій стерилізують при 115 °C, протягом 30 хвилин та охолоджують до температури культивування. Водний розчин селеніту натрію вносять в кількості 3 15 мкг/см перед внесенням культури Lactobacillus acidophilus (5 об. %). Культивування проводять протягом 24 годин, при 37 °C. Отриману біомасу відділяють від культуральної рідини шляхом центрифугування при 10000 об., протягом 15 хвилин. Промивають в дистильованій воді і додають захисне середовище, що включає сахарозу, желатозу та молоко та ліофільно висушують. Динаміка накопичення біомаси мікроорганізмів представлена на фіг. 2. Приклад 4 Здійснюють аналогічно прикладу 3, але розчин селеніту натрію вводять у кількості 20 мкг/см і культивували. Динаміка накопичення біомаси мікроорганізмів представлена на фіг. 2. Динаміка 3 росту мікроорганізмів виражена в КУО/см відображена в таблиці 2. 2 UA 111251 U Таблиця 1 3 Показники КУО/см біфідобактерій п/н прикладу Приклад 1 Приклад 2 Час/год. 5 10 24 5 10 24 Титр лактобактерій КУО/мл -6 10 -8 10 -10 10 -5 10 -7 10 -9 10 Титр біфідобактерій КУО/мл -6 10 -7 10 -9 10 -6 10 -6 10 -8 10 Таблиця 2 3 Показники КУО/см лактобактерій п/н прикладу Приклад 3 Приклад 4 5 10 15 Час/год. 5 10 24 5 10 24 Титр КУО/мл -6 10 -8 10 -10 10 -5 10 -7 10 -9 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Спосіб одержання пробіотичної селеновмісної добавки, при якому готують живильне середовище, охолоджують його до температури культивування, вносять чисту культуру біфідобактерій і селеніту натрію, культивують мікроорганізми і відокремлюють біомасу від культуральної рідини, який відрізняється тим, що додатково готують живильне середовище для культивування лактобактерій, охолоджують його до температури культивування, обидва живильні середовища об'єднують при співвідношенні 1:1, а в отриману суміш вносять інокулят добових культур лакто- і біфідобактерій при їх співвідношенні 10:1 в кількості 5 об. % після чого додають 15-20 мкг/см селеніту натрію, а у відокремлену біомасу додають захисне середовище і висушують. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як живильне середовище для культивування лактобактерій використовують суміш, що містить наступні інгредієнти, мас. %: натрій оцтово-кислий 0,6 кукурудзяний екстракт 1,5 молоко 11 %-не 1,0 сирна сироватка 96,9. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як захисне середовище використовують суміш, що містить наступні компоненти, %: сахароза 50 желатоза 25 молоко 25. 3 UA 111251 U Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A23C 9/12, C12N 1/20

Мітки: спосіб, селеновмісної, пробіотичної, добавки, одержання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-111251-sposib-oderzhannya-probiotichno-selenovmisno-dobavki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання пробіотичної селеновмісної добавки</a>

Подібні патенти