Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Водний атракціон, що містить ємність для води, робочу поверхню, зливну решітку, установлені у верхній частині ємності для води, насос і пристосування для транспортування води, вихідний отвір якого розташований над робочою поверхнею, який відрізняється тим, що ємність для води виконана у вигляді бетонної або металевої чаші, з боків якої розташовані бічні оглядові майданчики, а в тильній стороні чаші розташований верхній оглядовий майданчик, закріплений на стійках, робоча поверхня покладена на настил, на якому установлений переносний поріг для створення хвилі, зливна решітка установлена під нахилом, а в тильній стороні чаші розташований гідровузол, що включає набір Г-подібних сопел, в кожному з яких установлений насос, при цьому верхні частини Г-подібних сопел розташовані під верхнім оглядовим майданчиком, а вихідні їх отвори - над робочою поверхнею.

2. Водний атракціон за п 1, який відрізняється тим, що настил виконаний у вигляді трьох з'єднаних між собою ділянок, при цьому крайні ділянки настилу розташовані горизонтально, а середній похило, причому ділянка в тильній стороні бетонної чаші розташована вище ділянки настилу в передній стороні.

3. Водний атракціон за п 1, який відрізняється тим, що під верхнім оглядовим майданчиком установлені напрямні для потоку води, що виходить з Г-подібних сопел.

Текст

Реферат: Водний атракціон містить ємність для води, робочу поверхню, зливну решітку, установлені у верхній частині ємності для води, насос і пристосування для транспортування води, вихідний отвір якого розташований над робочою поверхнею. Ємність для води виконана у вигляді бетонної або металевої чаші, з боків якої розташовані бічні оглядові майданчики, а в тильній стороні чаші розташований верхній оглядовий майданчик, закріплений на стійках, робоча поверхня покладена на настил, на якому установлений переносний поріг для створення хвилі, зливна решітка установлена під нахилом, а в тильній стороні чаші розташований гідровузол, що включає набір Г-подібних сопел, в кожному з яких установлений насос. При цьому верхні частини Г-подібних сопел розташовані під верхнім оглядовим майданчиком, а вихідні їх отвори над робочою поверхнею. UA 111184 U (12) UA 111184 U UA 111184 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до розважальних атракціонів на воді для дітей і дорослих. Відомий надувний атракціон, виконаний у вигляді ємності з міцної прозорої плівки, з розрізом, що закривається герметичною застібкою і ніпелем для закачування повітря. Із зовнішнього боку ємності по діаметральній площині закріплені лопаті, а всередині в площині розташування лопатей закріплена доріжка з рифленням і перпендикулярно в діаметральній площині, - поручні. Поручні виконані у вигляді двох штанг, розташованих на відстані одна від одної, достатньої для розміщення між ними людини, з'єднаних кінцями з кривошипами, цапфи яких установлені в підшипникових опорах, закріплених у діаметральній площині порожнього об'єму. Ємність виконана у вигляді еліпса, а перила і лопаті відповідно розташовані вздовж і перпендикулярно більшій осі її симетрії (див. Патент України на корисну модель № 50650 "Надувний водний атракціон"). Але, на відомому атракціоні неможливо кататися на дошці або вчитися серфінгу. Він має обмежені функціональні можливості. Відома також конструкція водного атракціону "Sea Box" (див. www.awm.technologies.com, www.cubicinspirations.com). Атракціон "Sea Box" являє собою основну (робочу) металеву ємність (водний танк), під якою установлена додаткова (акумулююча) металева ємність і систему подачі води, що включає трубопроводи подачі води в основну (робочу) ємність, трубопровід подачі води з додаткової (акумулюючої) ємності і насоси. Над трубопроводами, що подають воду в основну (робочу) ємність, розташована металева решітка. По краях ємності розміщені борти безпеки. Атракціон "Sea Box" працює таким чином. Вода подається через кілька трубопроводів в основну (робочу) ємність за принципом фонтана, завдяки чому створюється ефект водяного потоку певної ширини. Після наповнення основної ємності водою до певного об'єму, вода через спеціальні отвори потрапляє в нижню додаткову (акумулюючу) ємність та звідти насосами по трубопроводах подається у верхню основну (робочу) ємність. Вказаному водному атракціону притаманний суттєвий недолік - вода протікає в робочій ємності з малою швидкістю. В атракціоні створюються умови, що імітують річку. Він не забезпечує утворення високої хвилі з гребенем. Найбільш близькою до корисної моделі, що заявляється, є конструкція водного атракціону, описана в патенті Російської Федерації № 136972 на корисну модель. Зазначений водний атракціон містить ємність для води, виконану у вигляді об'ємної фігури Г-подібної форми, утвореної двома порожнистими елементами однакового прямокутного поперечного перерізу, осі яких взаємно перпендикулярні. Висота вертикального елемента ємності більше висоти горизонтального елемента. Верхні частини ємності з'єднані еластичною робочою поверхнею. Водний атракціон також містить решітку для стікання води, установлену над ємністю і заглибний насос, розташований усередині ємності для води. Заглибний насос з'єднаний з подавальним трубопроводом. Вихідне сопло подавального трубопроводу розташоване над нижньою частиною еластичної робочої поверхні. Конструкція даного водного атракціону вибрана як найближчий аналог. Найближчий аналог і корисна модель, що заявляється, мають такі спільні ознаки: - ємність для води; - робоча поверхня; - зливна решітка, установлена у верхній частині ємності для води; - насос; - пристосування для транспортування води; - вихідний отвір пристосування для транспортування води розташований над робочою поверхнею. Однак найближчому аналогу притаманні такі недоліки. 1. Товщина потоку води всього лише 6…8 см, що не дозволяє використовувати стандартні дошки для серфінгу. 2. В атракціоні за найближчим аналогом можна використовувати тільки спеціальні дошки. 3. Недостатня безпека користування атракціоном, пов'язана з тим, що при падінні на робочу поверхню можливі вивихи, переломи рук, ніг, через те, що потік води рухається з великою швидкістю (близько 40 км/год.). 4. В атракціоні за найближчим аналогом використовується спеціальна дошка, виконана з дерева; при падінні людини з дошки можливо отримати травму плаваючою дошкою. В основу корисної моделі поставлена задача створити удосконалений водний атракціон, в якому шляхом зміни конструкції як атракціону в цілому, так і його окремих ділянок, забезпечити 1 UA 111184 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 збільшення товщини водного потоку до 40…60 см, що істотно підвищує ефективність атракціону. Поставлена задача вирішена в водному атракціоні, що містить ємність для води, робочу поверхню, зливну решітку, установлені у верхній частині ємності для води, насос і пристосування для транспортування води, вихідний отвір якого розташований над робочою поверхнею, тим що, на відміну від найближчого аналога, ємність для води виконана у вигляді бетонної або металевої чаші, з боків якої розташовані бічні оглядові майданчики, а в тильній стороні чаші розташований верхній оглядовий майданчик, закріплений на стійках, робоча поверхня покладена на настил, на якому установлений переносний поріг для створення хвилі, зливна решітка установлена під нахилом, а в тильній стороні чаші розташований гідровузол, що включає набір Г-подібних сопел, в кожному з яких установлений насос, при цьому верхні частини Г-подібних сопел розташовані під верхнім оглядовим майданчиком, а вихідні їх отвори над робочою поверхнею. Крім того, настил виконаний у вигляді трьох з'єднаних між собою ділянок, при цьому крайні ділянки настилу розташовані горизонтально, а середній похило, причому ділянка в тильній стороні бетонної чаші розташована вище ділянки настилу в передній стороні. Під верхнім оглядовим майданчиком установлені напрямні для потоку води, що виходить з Г-подібних сопел. Принципові відмінності водного атракціону, що заявляється, від атракціону за прототипом полягають у тому, що: - потік води рухається зверху униз від тильної сторони чаші до передньої, а в атракціоні за найближчим аналогом вода рухається знизу вгору; - товщина потоку складає 40…60 см, в атракціоні за прототипом можливо отримати товщину потоку 6…8 см. Зазначені відмінності дозволяють підвищити ефективність атракціону. Крім того, водний атракціон, що заявляється, додатково містить настил з твердого матеріалу (дошки, оцинковане залізо, пластикові листи та ін.), На якому покладена робоча поверхня. Це підвищує безпеку осіб, що користуються атракціоном. Водний атракціон зображений на кресленнях, де: Фіг. 1 - вигляд водного атракціону в аксонометрії; Фіг. 2 - вигляд водного атракціону в поперечному перерізі; Фіг. 3 - водний атракціон, вигляд зверху; Фіг. 4 - схема потоків води у водному атракціоні. Водний атракціон містить бетонну або металеву чашу 1, виконану у вигляді прямокутного короба. З боків чаші 1 розташовані бічні оглядові майданчики 2. У тильній стороні чаші 1 розташований верхній оглядовий майданчик 3, який спирається на стояки 4, закріплені в основі чаші 1. Всередині чаші 1, в центральній її частині, установлений настил 5, наприклад, з оцинкованого заліза, на якому закріплена робоча поверхня 6, наприклад, з пластикових листів. Настил 5 виконаний у вигляді трьох з'єднаних між собою ділянок, при цьому крайні ділянки настилу 5 розташовані горизонтально, а середній - похило, причому ділянка в тильній стороні чаші 1 розташована вище ділянки в передній стороні чаші 1. Настил 5 з робочою поверхнею 6 кріпиться за допомогою стійок 7, нижні частини яких зафіксовані в основі чаші 1. На настилі 5 розташований переносний поріг 8 для створення хвилі, при цьому поріг 8 може бути закріплений на настилі 5 як в передній частині, так і в тильній стороні настилу 5. У передній стороні чаші 1 установлена похила зливна решітка 9. Між верхнім оглядовим майданчиком 3 і задньою стінкою бетонної чаші 1 установлені технологічні решітки 10. У тильній стороні чаші 1 розташований гідровузол 11, що включає декілька, наприклад вісім Г-подібних сопел 12, в кожному з яких розташований насос 13. При цьому усмоктувальна частина кожного насоса 13 розташована в нижній частині чаші 1 (нижче рівня води), а нагнітальна частина кожного насоса 13 розташована у верхній частині кожного Г-подібного сопла 12. Вихідні отвори Г-подібних сопел 12 розташовані над робочою поверхнею 6. Під верхнім оглядовим майданчиком 3 розташовані напрямні 14. З боків чаші 1, у верхній її частині, установлені борти 15. Водний атракціон використовується в наступному порядку. Спочатку чаша 1 заповнюється водою. Потім включаються всі насоси 13, розташовані в Гподібних соплах 12 гідровузла 11. Насоси 13 подають воду через Г-подібні сопла 12 на робочу поверхню 6 зверху униз. Напрямок потоку води формується за допомогою напрямних 14. Завдяки наявності набору, наприклад, восьми, потужних насосів 13, створюється потік води висотою 40…60 см, який рухається по робочій поверхні 6 зверху униз, збільшуючи швидкість 2 UA 111184 U 5 руху завдяки тому, що настил 5 виконаний з нахилом в середній його частині. При подальшому русі по робочій поверхні 6 потік води стикається з порогом 8, в результаті чого утворюється хвиля, на гребені якої можна кататися за допомогою дошки для серфінгу. Під дією сил тяжіння, швидкості і об'єму води людина, стоячи або сидячи на дошці для серфінгу, може ковзати по поверхні води з верхньої точки "хвилі" униз і при необхідності вгору і по діагоналі. Ефект катання на реальних хвилях в даному атракціоні набагато більше, ніж в атракціоні за патентом РФ на корисну модель № 136972. У випадку падіння людини з дошки для серфінгу його безпеку забезпечує товщина потоку і робоча поверхня 6, закріплена на настилі 5. Борти в даному водному атракціоні не обов'язкові. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 1. Водний атракціон, що містить ємність для води, робочу поверхню, зливну решітку, установлені у верхній частині ємності для води, насос і пристосування для транспортування води, вихідний отвір якого розташований над робочою поверхнею, який відрізняється тим, що ємність для води виконана у вигляді бетонної або металевої чаші, з боків якої розташовані бічні оглядові майданчики, а в тильній стороні чаші розташований верхній оглядовий майданчик, закріплений на стійках, робоча поверхня покладена на настил, на якому установлений переносний поріг для створення хвилі, зливна решітка установлена під нахилом, а в тильній стороні чаші розташований гідровузол, що включає набір Г-подібних сопел, в кожному з яких установлений насос, при цьому верхні частини Г-подібних сопел розташовані під верхнім оглядовим майданчиком, а вихідні їх отвори - над робочою поверхнею. 2. Водний атракціон за п 1, який відрізняється тим, що настил виконаний у вигляді трьох з'єднаних між собою ділянок, при цьому крайні ділянки настилу розташовані горизонтально, а середній похило, причому ділянка в тильній стороні бетонної чаші розташована вище ділянки настилу в передній стороні. 3. Водний атракціон за п 1, який відрізняється тим, що під верхнім оглядовим майданчиком установлені напрямні для потоку води, що виходить з Г-подібних сопел. 3 UA 111184 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B63B 35/73, A63G 31/00

Мітки: атракціон, водний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-111184-vodnijj-atrakcion.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Водний атракціон</a>

Подібні патенти