Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Формувач ясен для двоетапного внутрішньокісткового імплантата, що включає тіло з наскрізним вертикальним отвором і запресованим гвинтом, який відрізняється тим, що тіло формувача виконане у вигляді виділеної внутрішньоясенної частини, трансформованої у анатомічний формувач ясен індивідуального профілю з виходом із м'яких тканин вище рівня ясен з інтегрованою шахтою для гвинта фіксації його до імплантата і інтегрованими пазами для позиціонування до імплантата трансфера, за формою анатомічної коронки.

Текст

Реферат: Формувач ясен для двоетапного внутрішньокісткового імплантата включає тіло з наскрізним вертикальним отвором і запресованим гвинтом. Тіло формувача виконане у вигляді виділеної внутрішньоясенної частини, трансформованої у анатомічний формувач ясен індивідуального профілю з виходом із м'яких тканин вище рівня ясен з інтегрованою шахтою для гвинта фіксації його до імплантата і інтегрованими пазами для позиціонування до імплантата трансфера, за формою анатомічної коронки. UA 111137 U (12) UA 111137 U UA 111137 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до ортопедичної стоматології, і призначена для використання при ортопедичному лікуванні стоматологічних хворих, зокрема при протезуванні за допомогою двоетапних внутрішньокісткових імплантатів. Відомий формувач ясен для зубного імплантата з опорною головкою у вигляді тіла із наскрізним отвором, для можливого встановлення його на опорній головці зубного імплантата, який виконаний з висотою, меншою, ніж висота опорної головки, з можливістю встановлення на формувачі тимчасової над'ясенної конструкції, крім того, у якій тіло виконане у вигляді циліндра або зрізаного конуса, спрямованого донизу, при цьому у верхній частині тіла виконаний кільцевий виступ, що служить для фіксації тіла на опорній головці, а у нижній частині тіла виконаний другий кільцевий виступ, який перекриває зазор між тілом і основою опорної головки імплантата [Патент на корисну модель № 4358, UA, A61C8/00, бюл. № 1, 2005 p.]. Однак, така конструкція формувача має недостатній ступінь ефективності при формуванні ясенної манжети навколо двоетапного внутрішньокісткового імплантата, оскільки металева конструкція є провідником для мікрофлори з можливим відкладанням м'якого нальоту з контамінацією сапрофітної мікрофлори під слизово-окісний клапоть та ризик розвитку периімплантата, крім того, металевий формувач є провідником для температурних подразників, що негативно впливає на кісткову рану на ранніх етапах загоєння та сприяє виникненню локального остеолізису. Найбільш близькою до корисної моделі, що заявляється, за технічною суттю є формувач ясен для двоетапного внутрішньокісткового імплантата Classic, що включає тіло у формі оберненого зрізаного конуса з наскрізним вертикальним отвором, що виконано із фторопласту, додатково у наскрізний отвір тіла формувача ясен зі сторони більшого діаметра запресований гвинт, що робить формувач нерознімним, головка гвинта має будову плоского конуса і утоплена в тіло формувача урівень, на торцевій частині головки гвинта виконаний шестигранник для геометричного з'єднання формувача ясен з ортопедичною платформою імплантата [Патент на корисну модель № 70178, UA, A61C8/00, бюл. № 10, 2012 p.]. Однак, для конструкції цього відомого формувача ясен можливе транзитне відкручування формувача, що призводить до руйнування м'якотканинного прикріплення, конструкція є трудомісткою у використанні з тривалим періодом відновлення зуба і недостатньо прогнозованою у наданні комфорту пацієнту. В основу корисної моделі поставлено задачу винайти ефективний і надійний формувач ясен для двоетапного внутрішньокісткового імплантата шляхом виділення внутрішньоясенної частини формувача і трансформування її в анатомічний формувач ясен індивідуального профілю з виходом із м'яких тканин вище рівня ясен з інтегрованою шахтою для гвинта фіксації його до імплантата і інтегрованими пазами для позиціонування трансфера за формою анатомічної коронки, забезпечити унеможливлення транзитного відкручування формувача, попередження руйнування м'якотканинного прикріплення, зниження трудомісткості і скорочення періоду тривалості відновлення зуба з підвищенням прогнозованості у наданні комфорту пацієнту і, як результат, підвищення якості ортопедичного лікування. Поставлена задача вирішується тим, що у формувача ясен для двоетапного внутрішньокісткового імплантата, що включає тіло з наскрізним вертикальним отвором і запресованим гвинтом, згідно з корисною моделлю, тіло формувача виконане у вигляді виділеної внутрішньоясенної частини, трансформованої у анатомічний формувач ясен індивідуального профілю з виходом із м'яких тканин вище рівня ясен з інтегрованою шахтою для гвинта фіксації його до імплантата і інтегрованими пазами для позиціонування до імплантата коронки-трансфера, за формою анатомічної коронки. Саме виділена внутрішньоясенна частина формувача дозволяє трансформування його в анатомічний формувач ясен індивідуального профілю з виходом із м'яких тканин вище рівня ясен. При цьому інтегрована шахта для гвинта забезпечує можливість надійної фіксації формувача до імплантата, а наявність інтегрованих пазів забезпечує можливість позиціонування трансфера за формою анатомічної коронки, виготовленої, як приклад, за цифровим віртуальним моделюванням шляхом фрезерування або принтування з STL-формату, що в свою чергу унеможливлює транзитне відкручування формувача надалі, попередження руйнування м'якотканинного прикріплення, і як результат, знижує трудомісткість і суттєво скорочує період тривалості відновлення зуба в 3-5 разів, з підвищенням прогнозованості у наданні комфорту пацієнту та підвищує якість ортопедичного лікування. Таким чином сукупність відомих і пропонованих суттєвих ознак забезпечує отримання технічного результату, достатнього для виконання поставленої задачі корисної моделі. 1 UA 111137 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Суть корисної моделі пояснюють креслення, де: на фіг. 1 наведено пропонований формувач ясен для двоетапного внутрішньокісткового імплантата з анатомічною коронкою; на фіг. 2 вигляд формувача ясен зверху; на фіг. 3 - імплантат з платформою абатменту і коронка. Формувач ясен для двоетапного внутрішньокісткового імплантата 1 має виділену внутрішньоясенну частину 2, яка власне трансформує його в анатомічний формувач ясен індивідуального профілю з виходом із м'яких тканин вище рівня ясен. Формувач оснащений інтегрованою шахтою 3 для гвинта 4 фіксації його до імплантата 5 і інтегрованими пазами 6 для позиціонування трансфера за формою анатомічної коронки 7, виготовленої за цифровим віртуальним моделюванням шляхом фрезерування або принтування з STL-формату. Пропонований формувач ясен використовують так. Спочатку здійснюють інтраоральний скан верхньої та нижньої щелепи пацієнта і конусну томографію (КТ). Далі співставляють КТ зі сканом. Здійснюють віртуальне моделювання анатомічної форми зубів відносно до поряд розміщених зубів та зубів антагоністів на рівні слизової альвеолярного паростка. Вибирають з бібліотеки імплантат в залежності від кісткової пропозиції та позиціонування його відносно змодельованих зубів. Для виготовлення пропонованого формувача ясен для двоетапного внутрішньокісткового імплантата моделюють гінгівальну частину, для чого визначають топографію простору від платформи імплантата до краю зубів, змодельованих відносно до слизової. Саме на цьому етапі розділюють внутрішньоясенну частину формувача від анатомічної частини, яку надалі трансформують в індивідуальний анатомічний формувач ясен 1, інтегрують шахту 2 для гвинта 3, яким фіксують формувач 1 до імплантата 5. В формувачі ясен, окрім індивідуального профілю виходу з м'яких тканин вище рівня ясен, передбачують інтегровані пази 6 (як приклад, прямокутні виїмки) для позиціонування в них трансфера 7. Трансфером 7 є анатомічна форма коронки, яку виготовляють цифровим віртуальним моделюванням, як приклад, шляхом фрезерування або принтування з STL-формату. В трансфері-коронці передбачають виступи 8, за кількістю і формою, що відповідає кількості і формі інтегрованих пазів 6 формувача 1, завдяки чому вони входять і позиціонуються в пази 6 формувача ясен 1 і забезпечують надійну фіксацію. Приклад. Пацієнтка М. 22 роки. Звернулась зі скаргами на руйнування та біль при жуванні нижнього зуба зліва. Об'єктивно: наявна каріозна порожнина, індекс руйнування оклюзійної поверхні зуба >80 %, наявна перфорація в ділянці біфуркації, дно вистелене некротизованим дентином. Рентгенологічне дослідження: при проведенні конусної томографії - відмічається деструкція міжкореневої перегородки, наявні сліди ендодонтичного лікування, зламаний інструмент в медіальнощічному каналі, гранульома на верхівці медіального та дистального коренів зуба 36. В результаті клінічного та рентгенологічного обстежень виставлено діагноз: загострення хронічного гранулематозного періодонтиту, міжкоренева перфорація зуба 36. Рекомендовано екстракцію зуба 36, встановлення імпланта та встановлення пропонованого формувача ясен (заживлюючого гвинта). Використання пропонованого формувача дозволило через 2 місяці виготовити постійну ортопедичну конструкцію, на відміну від формувача за прототипом, за яким необхідно було б здійснити традиційну екстракцію зуба 36, витримати загоєння лунки зуба. Через 4-6 місяців провести конусну томографію, вибір імплантата, встановлення імплантата, ушивання рани, витримати період остеоінтеграції 2-4 місяці, здійснити відкриття імплантата, встановлення круглого заживляючого гвинта (формувача ясен), через 14-20 днів відкручування формувача, закручування транcфера, зняття відбитку з трансфером з переконанням, що профіль прорізування абатменту відповідає профілю прорізування зуба, закручування формувача. Виготовлення коронки, викручування формувача, фіксацію коронки. Таким чином період відновлення втраченого зуба склав би, щонайменше, 7-10 місяців. Пропонований формувач ясен забезпечує унеможливлення транзитного відкручування формувача, попередження руйнування м'якотканинного прикріплення, знижує трудомісткість і скорочує період тривалості відновлення зуба в 3-5 разів з підвищенням прогнозованості у наданні комфорту пацієнту і, як результат, підвищує якість ортопедичного лікування. 55 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 Формувач ясен для двоетапного внутрішньокісткового імплантата, що включає тіло з наскрізним вертикальним отвором і запресованим гвинтом, який відрізняється тим, що тіло формувача виконане у вигляді виділеної внутрішньоясенної частини, трансформованої у анатомічний формувач ясен індивідуального профілю з виходом із м'яких тканин вище рівня ясен з 2 UA 111137 U інтегрованою шахтою для гвинта фіксації його до імплантата і інтегрованими пазами для позиціонування до імплантата трансфера, за формою анатомічної коронки. 3 UA 111137 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61C 13/34, A61C 8/00

Мітки: ясен, формувач, індивідуальний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-111137-individualnijj-formuvach-yasen.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Індивідуальний формувач ясен</a>

Подібні патенти