Тренажер для автоматичної розробки рухів у колінному та кульшовому суглобах

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Тренажер для автоматичної розробки рухів у колінному та кульшовому суглобах, що містить ложемент гомілки із закріпленими на ньому стопоутримувачем, розміщений в трубчастому корпусі прямокутної форми механізм зворотно-поступального переміщення і кутового повороту хитних важелів, кінематично з'єднаних шарнірно з ложемента гомілки, електропривід зазначеного механізму переміщення і повороту важелів, а також пульт керування електроприводом і два кінцевих перемикачі, який відрізняється тим, що додатково оснащений ложементом таза пацієнта з фіксуючими пасами, встановленим з можливістю поперечного переміщення і фіксації на консольному виступі прямокутного несучого бруса, закріпленого до днища корпуса з можливістю вільного переміщення вздовж поздовжньої осі корпуса і фіксації до нього у розрахунковому положенні.

2. Тренажер для автоматичної розробки рухів у колінному та кульшовому суглобах згідно з п. 1, який відрізняється тим, що несучий брус розташований в проміжках U-подібних тримачів, прикріплених до днища корпуса і оснащених фіксаторами бруса до нього.

Текст

Реферат: Тренажер для автоматичної розробки рухів у колінному та кульшовому суглобах містить ложемент гомілки із закріпленими на ньому стопоутримувачем, розміщений в трубчастому корпусі прямокутної форми механізм зворотно-поступального переміщення і кутового повороту хитних важелів, кінематично з'єднаних шарнірно з ложемента гомілки, електропривід зазначеного механізму переміщення і повороту важелів, а також пульт керування електроприводом і два кінцевих перемикачі. Додатково оснащений ложементом таза пацієнта з фіксуючими пасами, встановленим з можливістю поперечного переміщення і фіксації на консольному виступі прямокутного несучого бруса, закріпленого до днища корпуса з можливістю вільного переміщення вздовж поздовжньої осі корпуса і фіксації до нього у розрахунковому положенні. UA 111068 U (54) ТРЕНАЖЕР ДЛЯ АВТОМАТИЧНОЇ РОЗРОБКИ РУХІВ У КОЛІННОМУ ТА КУЛЬШОВОМУ СУГЛОБАХ UA 111068 U UA 111068 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до спортивної та медичної техніки, а саме - до пристроїв для здійснення механотерапії, і стосується, безпосередньо, удосконалення тренажера для автоматичної розробки рухів у колінному та кульшовому суглобах. Відомий тренажер для розробки рухів у колінному та кульшовому суглобах, що містить опорну раму, шарнірно з'єднані між собою ложементи стегна і гомілки, та розташований на рамі гвинтовий стержень з рукояткою, кінематично зв'язаний з ложементом гомілки (а.с. СРСР № 860762, A61F 5/04, 1988). Недоліком даного тренажера є незручності користування ним, так як пацієнт вимушений виконувати розробку рухів у суглобах або самостійно шляхом обертання рукоятки, або потребує допомоги персоналу для цього. Найбільш близьким по суті і результату, що досягається, до запропонованого технічного рішення є тренажер для автоматичної розробки рухів у колінному та кульшовому суглобах, що містить ложемент гомілки із закріпленим на ньому стопоутримувачем, розміщений в трубчастому корпусі прямокутної форми механізм зворотно-поступального переміщення і кутового повороту хитних важелів, кінематично з'єднаних з ложементом гомілки, електропривід зазначеного механізму переміщення і повороту важелів, а також пульт керування електроприводом і два кінцевих перемикачі (пат. UA № 49351, A61F 5/04; А61Н 1/02; 2010). Наявність електроприводу переміщення і кутового повороту хитних важелів, а також кінцевих перемикачів дозволяє здійснювати автоматичну розробку рухів у суглобах кінцівок без втручання пацієнта, що значно підвищує зручність у користуванні тренажером. В той же час, у відомому тренажері не передбачається закріплення і фіксація таза пацієнта відносно осі діючих на його суглоби навантажень у разі періодичних згинань та розгинань суглобів нижньої кінцівки. Це викривлює схему навантажень на суглоби при розробці рухів у них, викликаючи часто больові відчуття у пацієнта, що негативно впливає на надійність використання тренажера і якість відновлення рухів у суглобах. Відомий тренажер може бути налагодженим тільки для визначеної вікової групи пацієнтів (дітей або дорослих) і визначеної кінцівки (правої або лівої), що обмежує можливість і знижує, таким чином, універсальність його використання. Так як тривалість кожного сеансу розробки рухів у суглобах складає значний час (від 25 до 60 хвилин) декілька разів на день, у пацієнтів спостерігається потертість і пролежні в області таза за рахунок тертя шкіри об ложементи тренажера, що також зменшує ефективність його використання. Задачею корисної моделі є створення тренажера для автоматичної розробки рухів у колінному та кульшовому суглобах, який передбачає закріплення та фіксацію таза пацієнта у заданому положенні, створює умови для співвісного щодо осі суглобів навантаження, виключає зсув таза, а також надає можливість регулювання положення окремих вузлів тренажера щодо антропометричних параметрів пацієнта і сприяє, таким чином, підвищенню надійності його використання і якості розробки рухів у суглобах, а також підвищенню функціональних його можливостей. Поставлена задача вирішується тим, що тренажер для автоматичної розробки рухів у колінному та кульшовому суглобах, що містить ложемент гомілки із закріпленим на ньому стопоутримувачем, розміщений в трубчастому корпусі прямокутної форми механізм зворотнопоступального переміщення і кутового повороту хитних важелів, кінематично з'єднаних з ложементом гомілки, електропривід зазначеного механізму переміщення і повороту важелів, а також пульт керування електроприводом і два кінцевих перемикачі, згідно з корисною моделлю, він додатково оснащений ложементом таза пацієнта з фіксуючими пасами, встановленим з можливістю поперечного переміщення і фіксації на консольному виступі прямокутного несучого бруса, закріпленого до днища корпуса з можливістю вільного переміщення вздовж поздовжньої осі корпуса і фіксації до нього у розрахунковому положенні. Несучий брус розташований при цьому в проміжках U-подібних тримачів, прикріплених до днища корпуса і оснащених фіксаторами бруса до нього. Оснащення тренажера ложементом таза пацієнта з фіксуючими пасами та закріплення зазначеного ложемента з можливістю поперечного переміщення і фіксації на консольному виступі прямокутного несучого бруса створює умови для співвісного відносно осі розроблюваних суглобів навантаження і попереджає викривлення схеми навантажень на суглоби, що позитивно впливає на надійність використання тренажера і якість відновлювання рухів у суглобах. Виконання несучого бруса з можливістю вільного переміщення вздовж поздовжньої осі корпуса та фіксації до нього у розрахунковому положенні надає можливість налагодження тренажера для будь-яких вікових груп пацієнтів, а поперечне переміщення і фіксація ложемента 1 UA 111068 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 таза на консольному виступі бруса створює умови для розробки рухів у будь-якій нижній кінцівці, що розширює універсальність використання тренажера. Аналогічних технічних рішень зі схожими ознаками при проведенні патентно-інформаційного пошуку не виявлено. Це свідчить про те, що запропоноване технічне рішення є новим, промислово та клінічно придатним. Корисна модель пояснюється кресленнями і фотовідбитками, де на фіг. 1 зображена кінематична схема тренажера; на фіг. 2 - теж саме, переріз А А; на фіг. 3 - тренажер, вид збоку; на фіг. 4 - теж саме - вигляд зверху. Тренажер містить ложемент 1 гомілки із закріпленим на ньому стопоутримувачем 2, трубчастий корпус 3 прямокутної форми, в якому розміщений механізм зворотно-поступального переміщення і кутового повороту двох паралельно розташованих один від одного хитних важелів 4 і 5, кінематично з'єднаних шарнірно з ложементом гомілки, який у свою чергу, за допомогою важелів 6 і кронштейнів 7 і 8 шарнірно з'єднаний з корпусом 3. Механізм переміщення і кутового повороту хитних важелів 4 і 5 виконаний у вигляді безкінечної стрічки 9, що охоплює два обертальних ролика 10 і 11, закріплених на корпусі 3. Ролик 10 є привідним і кінематично з'єднаний з електроприводом його обертання, що включає електродвигун 12 і черв'ячний редуктор 13, а ролик 11 є відомим. Обидва важелі 4 і 5 розташовані безпосередньо на U-подібному кронштейні 14, закріпленому на верхній ділянці 15 стрічки 9. Тренажер додатково оснащений ложементом 16 таза пацієнта, встановленим з можливістю поперечного переміщення і фіксації на планці 17, закріпленій на консольному виступі 18 прямокутного несучого бруса 19, закріпленого до днища корпуса 3 з можливістю вільного переміщення вздовж поздовжньої його осі та фіксації до нього у розрахунковому положенні. Несучий брус 19 розташований у проміжках U-подібних тримачів 20, прикріплених до днища корпуса і оснащених фіксаторами 21 бруса до нього. Тренажер має також два кінцевих перемикача 22 і 23, встановлених пересувними на поздовжній планці 24, закріпленій на корпусі, а також пульт керування 25 електроприводом і фіксуючі паси 26, 27 і 28 для закріплення відповідно гомілки, стегна і таза пацієнта. Тренажер працює наступним чином. Залежно від антропометричних даних пацієнта регулюють розміщення ложемента 16 таза шляхом переміщення несучого бруса 19 на визначену відстань L вздовж поздовжньої осі корпуса 3 і закріплюють брус до днища корпуса за допомогою фіксаторів 21. Шляхом поперечного зміщення ложемента 16 вздовж планки 17 регулюють додатково розташування зазначеного ложемента у поперечному напрямку відносно поздовжньої осі корпуса 3 і закріплюють ложемент у зручному для пацієнта положенні. Шляхом пересування вздовж планки 24 перемикачів 22 і 23 встановлюють необхідний кут згинання між собою ложемента 1, а отже кут згинання гомілки відносно стегна пацієнта. Швидкість розробки рухів у суглобах визначається передаточним числом черв'ячного редуктора 13 і частотою обертання електродвигуна 12. Укладають нижню кінцівку пацієнта на ложемент 1, а стегно - на ложемент 16 таким чином, щоб ступня його спиралася у стопоутримувач 2. Гомілка, стопа і таз пацієнта фіксуються пасами 25, 26 і 27 відповідно. При включенні через пульт керування 25 електродвигуна починає обертатися привідний ролик 10, що призводить до руху безкінечну стрічку 9 із закріпленим на верхній її ділянці 15 кронштейном 14 з хитними важелями 4 і 5. Завдяки шарнірному з'єднанню зазначених важелів з ложементом гомілки і шарнірному з'єднанню останнього з корпусом 3 здійснюється кутовий поворот важелів 4 і 5 відносно стегна пацієнта, за рахунок чого виконується рух у колінному і кульшовому суглобах. При досягненні того або іншого упорів відповідного перемикача 22 або 23 виконується автоматичне переключення переміщення стрічки 9 разом із кронштейном 14 в іншому напрямку, що викликає згинання або розгинання суглобів пацієнта. Постачання тренажера ложементом таза з фіксуючими пасами та закріплення зазначеного ложемента з можливістю поперечного переміщення і фіксації на консольному виступі прямокутного несучого бруса створює умови для співвісного відносно осі розроблюваних суглобів навантаження у вигляді згинання і розгинання їх і попереджає викривлення запрограмованої схеми навантаження на суглоби, що позитивно впливає на надійність використання тренажера і якість відновлювання рухів у суглобах. Виконання несучого бруса з можливістю вільного переміщення його вздовж поздовжньої осі корпуса тренажера і фіксації його до корпуса у розрахунковому положенні надає можливість налагодження тренажера для будь-яких вікових груп пацієнтів - дітей і дорослих з різними антропометричними показниками їх кінцівок, а можливість поперечного переміщення і фіксації ложемента таза на поперечній планці, закріпленій на консольному виступі несучого бруса, 2 UA 111068 U створює умови для розробки рухів у будь-якій нижній кінцівці - лівій або правій, що розширює універсальність використання тренажера. Зручність та універсальність використання тренажера збільшується у декілька разів. 5 10 15 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Тренажер для автоматичної розробки рухів у колінному та кульшовому суглобах, що містить ложемент гомілки із закріпленими на ньому стопоутримувачем, розміщений в трубчастому корпусі прямокутної форми механізм зворотно-поступального переміщення і кутового повороту хитних важелів, кінематично з'єднаних шарнірно з ложемента гомілки, електропривід зазначеного механізму переміщення і повороту важелів, а також пульт керування електроприводом і два кінцевих перемикачі, який відрізняється тим, що додатково оснащений ложементом таза пацієнта з фіксуючими пасами, встановленим з можливістю поперечного переміщення і фіксації на консольному виступі прямокутного несучого бруса, закріпленого до днища корпуса з можливістю вільного переміщення вздовж поздовжньої осі корпуса і фіксації до нього у розрахунковому положенні. 2. Тренажер для автоматичної розробки рухів у колінному та кульшовому суглобах згідно з п. 1, який відрізняється тим, що несучий брус розташований в проміжках U-подібних тримачів, прикріплених до днища корпуса і оснащених фіксаторами бруса до нього. 3 UA 111068 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61F 5/04, A61H 1/02

Мітки: тренажер, розробки, суглобах, автоматичної, колінному, рухів, кульшовому

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-111068-trenazher-dlya-avtomatichno-rozrobki-rukhiv-u-kolinnomu-ta-kulshovomu-suglobakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Тренажер для автоматичної розробки рухів у колінному та кульшовому суглобах</a>

Подібні патенти