Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Наземний стартовий комплекс, що містить пускову установку для ракети з двома бічними блоками і установник ракети, котрий включає стрілу з можливістю повороту у поздовжній вертикальній площині, який відрізняється тим, що він споряджений двома фермами, на кожній з котрих змонтовані кран з підвіскою і радіальні напрямні з цапфами для переміщення рами з опорами для бічного блока, при цьому ферми встановлені рухомо на під'їзних рейках, розташованих перпендикулярно поздовжній вертикальній площині установника ракети, на кожній рамі змонтовані вузли для кріплення підвіски і вушка для взаємодії з цапфами, вісь котрих розташована горизонтально і орієнтована перпендикулярно радіальним напрямним.

2. Наземний стартовий комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що на кожній рамі змонтовані вертикальні опори для взаємодії з додатковими рейками, розташованими паралельно під'їзним рейкам.

Текст

Реферат: Наземний стартовий комплекс (НСК) містить пускову установку для ракети з двома бічними блоками і установник ракети, котрий включає стрілу з можливістю повороту у поздовжній вертикальній площині. НСК споряджений двома фермами, на кожній з котрих змонтовані кран з підвіскою і радіальні напрямні з цапфами для переміщення рами з опорами для бічного блока. Ферми встановлені рухомо на під'їзних рейках, розташованих перпендикулярно поздовжній вертикальній площині установника ракети. На кожній рамі змонтовані вузли для кріплення підвіски і вушка для взаємодії з цапфами, вісь котрих розташована горизонтально і орієнтована перпендикулярно радіальним напрямним. UA 110993 U (12) UA 110993 U UA 110993 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до ракетно-космічної галузі, а більш конкретно - до наземних стартових комплексів і може використовуватися для забезпечення пуску ракет з бічними блоками. Відомим аналогом є наземний стартовий комплекс (НСК), що містить пускову установку (ПУ) для ракети і установник ракети, котрий включає стрілу з можливістю повороту у поздовжній вертикальній площині [див. патент України № 47983А, МПК B64G 5/00, 2002 р.]. Відомий НСК забезпечує пуски моноблочних ракет. Недоліком аналога є його низькі експлуатаційні якості, тому що він не забезпечує пуски ракет з бічними блоками. Найближчим аналогом до корисної моделі є стартовий комплекс, який описаний у патенті України № 60926u, МПК B64G 5/00, В63В 1/00, 2011 р. Цей стартовий комплекс містить пускову установку для ракети з двома бічними блоками і установник ракети, котрий включає стрілу з можливістю повороту у поздовжній вертикальній площині. Бічні блоки монтуються на ракеті у горизонтальному положенні за допомогою автокранів і монтажних підставок, коли установник ракети знаходиться біля ПУ. Потім стріла установника піднімає ракету у вертикальне положення і встановлює її на ПУ. Як бічні блоки застосовуються підвішені баки, котрі мають малу вагу 1-2 т і заправляються рідкими компонентами палива, коли ракета стоїть на ПУ. Недоліком найближчого аналога є його невисокі експлуатаційні якості, тому що він не забезпечує підготовку ракети з бічними блоками, які містять тверде паливо. Такі блоки мають велику вагу 10-20 т і для встановлення ракети з такими блоками на ПУ потрібна велика потужність установника ракети. В основу корисної моделі поставлена задача створення удосконаленої конструкції наземного стартового комплексу, яка б дозволила забезпечити підвищення її експлуатаційних якостей шляхом уведення в неї нових елементів і технічних рішень, таких як: - наявність двох ферм, на кожній з котрих монтуються кран з підвіскою і радіальні напрямні з цапфами для переміщення рами з опорами для бічного блока, при цьому ферми встановлюються рухомо на під'їзних рейках, розташованих перпендикулярно поздовжній вертикальній площині установника ракети, на кожній рамі монтуються вузли для кріплення підвіски і вушка для взаємодії з цапфами, вісь котрих розташовується горизонтально і орієнтується перпендикулярно радіальним напрямним, що дозволяє монтувати великовагові бічні блоки у вертикальному положенні після встановлення ракети на ПУ; - на кожній рамі монтуються вертикальні опори для взаємодії з додатковими рейками, розташованими паралельно під'їзним рейкам, що дозволяє спростити переміщення кожної рами з бічним блоком по радіальних напрямних. Поставлена задача вирішується тим, що наземний стартовий комплекс мітить пускову установку для ракети з двома бічними блоками і установник ракети, котрий включає стрілу з можливістю повороту у поздовжній вертикальній площині, згідно з корисною моделлю, він споряджений двома фермами, на кожній з котрих змонтовані кран з підвіскою і радіальні напрямні з цапфами для переміщення рами з опорами для бічного блока, при цьому ферми встановлені рухомо на під'їзних рейках, розташованих перпендикулярно поздовжній вертикальній площині установника ракети, на кожній рамі змонтовані вузли для кріплення підвіски і вушка для взаємодії з цапфами, вісь котрих розташована горизонтально і орієнтована перпендикулярно радіальним напрямним. На кожній рамі змонтовані вертикальні опори для взаємодії з додатковими рейками, розташованими паралельно під'їзним рейкам. Корисна модель пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 - загальний вигляд НСК; на фіг. 2 вигляд А фіг. 1 (вигляд зверху). Запропонований НСК містить пускову установку 1 для ракети 2 з двома бічними блоками 3 і 4 з твердим паливом, газохід 5, установник 6 ракети з поворотною стрілою 7 і дві ферми 8, 9. Кожна ферма 8 (9) містить кран 10 з підвіскою 11 і радіальні напрямні 12 з цапфами 13 для переміщення рами 14. На кожній рамі 14 змонтовані вузли 15 для кріплення підвіски 11, вушка 16 для взаємодії з цапфами 13, опори 17 для бічного блока 3 (4) і вертикальні опори 18. Осі цапф 13 розташовані горизонтально і орієнтовані перпендикулярно радіальним напрямним 12. Кожна ферма 8 (9) встановлена на під'їзних рейках 19, розташованих перпендикулярно поздовжній вертикальній площині установника 6 ракети, а вертикальні опори 18 взаємодіють з додатковими рейками 20, розташованими паралельно під'їзним рейкам 19. Бічні блоки 3 і 4 кріпляться до ракети 2 за допомогою вузлів 21. Корисну модель виконують наступним чином. Ракету 2 готують у монтажно-випробувальному корпусі і завантажують її на установник 6. Потім установник 6 доставляє ракету 2 на стартовий комплекс, піднімає її у поздовжній вертикальній площині за допомогою стріли 7 і встановлює на ПУ 1. 1 UA 110993 U 5 10 15 До ракети 2 підводять ферми 8 і 9 по під'їзних рейках 19. Рами 14 переміщують по радіальних напрямних 12 і додаткових рейках 20 у напрямку від ракети 2 за допомогою лебідок (не зображені). Із сховища послідовно подають бічні блоки 3 і 4 на автомобільних тягачах і перевантажують на опори 17 рам 13 за допомогою автомобільних кранів (не зображено). Раму 13 переміщують по радіальних напрямних 12 до суміщення цапф 13 з вушками 16. До вузлів 15 кріплять підвіску 11 і раму 13 з бічним блоком 3 (4) піднімають у вертикальне положення за допомогою крана 10. Підвіску 11 відкріплюють від рами 13 і закріплюють на бічному блоку 3 (4). Бічний блок 3 (4) кріплять до ракети 2 за допомогою вузлів 21. Потім за допомогою підвіски 11 опускають раму 13 у горизонтальне положення і ферми 8 (9) відводять від ракети 2. Ракета 2 готова до пуску. Бічні блоки можуть запускати як одночасно з двигунами ракети, так і після підйому ракети на безпечну висоту. Якщо пуск відміняють, роботи з ракетою 2 виконують у зворотній послідовності. Запропонований НСК може застосовуватися на космодромі за патентом України № 60987u, 2010 р. Переміщення установника здійснюють за допомогою буферної платформи за патентом РФ № 2.477.692, МПК В6ID 3/16, 2011 р. Запропонований НСК, який має прості конструктивні рішення, дозволяє надійно вирішувати широке коло задач по виконанню різноманітних програм з різними бічними блоками. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 1. Наземний стартовий комплекс, що містить пускову установку для ракети з двома бічними блоками і установник ракети, котрий включає стрілу з можливістю повороту у поздовжній вертикальній площині, який відрізняється тим, що він споряджений двома фермами, на кожній з котрих змонтовані кран з підвіскою і радіальні напрямні з цапфами для переміщення рами з опорами для бічного блока, при цьому ферми встановлені рухомо на під'їзних рейках, розташованих перпендикулярно поздовжній вертикальній площині установника ракети, на кожній рамі змонтовані вузли для кріплення підвіски і вушка для взаємодії з цапфами, вісь котрих розташована горизонтально і орієнтована перпендикулярно радіальним напрямним. 2. Наземний стартовий комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що на кожній рамі змонтовані вертикальні опори для взаємодії з додатковими рейками, розташованими паралельно під'їзним рейкам. 2 UA 110993 U 3 UA 110993 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65G 5/00

Мітки: стартовий, комплекс, наземний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-110993-nazemnijj-startovijj-kompleks.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Наземний стартовий комплекс</a>

Подібні патенти