Спосіб корекції системи антиоксидантного захисту організму бичків за нітратно-кадмієвого навантаження

Номер патенту: 110844

Опубліковано: 25.10.2016

Автори: Гутий Богдан Володимирович, Назарук Назарій Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції системи антиоксидантного захисту організму бичків за нітратно-кадмієвого навантаження, який включає згодовування тваринам метіфену у дозі 0,28 г/кг комбікорму один раз на добу протягом одного місяця, який відрізняється тим, що одночасно із згодовуванням комбікорму, збагаченого метіфеном, тваринам додатково згодовують препарат біовет-віт в дозі 20 г/тварину один раз на добу протягом одного місяця.

Текст

Реферат: Спосіб корекції системи антиоксидантного захисту організму бичків за нітратно-кадмієвого навантаження включає згодовування тваринам метіфену у дозі 0,28 г/кг комбікорму один раз на добу протягом одного місяця. Одночасно із згодовуванням комбікорму, збагаченого метіфеном, тваринам додатково згодовують препарат біовет-віт в дозі 20 г/тварину один раз на добу протягом одного місяця. UA 110844 U (12) UA 110844 U UA 110844 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі ветеринарної медицини, зокрема ветеринарної фармакології, а саме до способів знешкодження токсичної дії нітратів і кадмію на організм молодняку великої рогатої худоби. Заявлений спосіб може бути використаний у господарствах із різними формами власності, що вирощують і утримують молодняк великої рогатої худоби в умовах нітратного-кадмієвого навантаження, тобто при підвищеному рівні нітратів і кадмію у кормах і воді, для нормалізації обміну речовин у тварин для інтенсифікації галузі. Відомі способи лікування сільськогосподарських тварин при нітратному і кадмієвому отруєнні (Методичні рекомендації з профілактики, діагностики та лікування тварин при отруєнні нітратами і нітритами. Харків, 2001. 58 с.; Внутрішні хвороби тварин / В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, В.В. Влізло та ін.; За ред. B.I. Левченка. - Біла Церква, 2001. - Ч. 2. 544 с.; Винярська А.В. Ефективність використання тетравіту при нітратно-нітритних навантаженнях тільних корів // Наук.-техн. бюл. Ін-ту біол. тварин. Львів, 2006. С. 62-66; Bogdan Gutij. Wplyw dodatkow paszowych Meweselu і Metifenu na poziom produktow peroksydacji lipidow w warunkach przewleklego zatrucia kadmem / Pasze przemyslowe slowe NR4/2013. - st. 24-26; Мусієнко М.Т. Особливості хронічного нітратного токсикозу корів // Наук. вісн. НАУ. - Київ, 2002. - № 55. - С. 120-123; Хмельницький Г.О., Вовк Д.М., Панько М.Ф. Тривале згодовування підвищених доз нітратів та клініко-біохімічний статус організму нетелів // Вісник с.-г. науки. - 1986. - № 12. - С. 58-60; Ястремська C.O., Соловодзінська І.Є. Корекція прополісом і ентеросорбентом "Фібрабет" порушень окиснювальних процесів і ендогенної інтоксикації організму при отруєнні кадмій хлоридом // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Біологія. -2002. - № 4(19). - С. 93-98; Соловодзінська І.Є. Корекція змін показників детоксикуючої системи та ендогенної інтоксикації при експериментальному кадмієвому токсикозі за допомогою ліпосом // Медична хімія. - 2001. - Т. 3. №4. - С. 40-44.), в яких використовуються різні біологічно активні речовини, які гальмують надходження токсичних нітратних сполук з шлунково-кишкового тракту в кров, сприяють виведенню нітратних і кадмієвих сполук з організму, а також нейтралізують продукти порушеного обміну речовин і забезпечують видужання тварин, які отруїлися нітратними і кадмієвими сполуками. Недоліком цих способів є мала ефективність виведення токсикантів з організму у початковій стадії токсикозу і недостатня корекція системи антиоксидантного захисту організму молодняку великої рогатої худоби. Найбільш близьким по суті до способу, що заявляється, є спосіб лікування жуйних тварин при хронічних нітратно-кадмієвих токсикозах (Патент України № 72186. Спосіб корекції системи антиоксидантного захисту організму бичків при лікуванні хронічного нітратно-кадмієвого токсикозу). Відомий спосіб включає згодовування з кормом метіфену у дозі 0,28 г/кг комбікорму. Спосіб базується на здатності метіфену попереджувати надходження токсичних речовин із травного каналу до крові, а також вступати у взаємодію із радикалами жирних кислот і затримувати розвиток ланцюгової реакції окиснювального стресу, шляхом підвищення активності ферментної системи антиоксидантного захисту. Заявлений спосіб і найближчий аналог мають суттєві спільні ознаки: обидва способи включають згодовування з кормом метіфену у дозі 0,28 г/кг комбікорму протягом тридцяти діб. Недоліком даного способу є недостатня корекція функцій антиоксидантної системи та інтенсивності процесів перекисного окиснення ліпідів, які відіграють важливе значення у патогенезі нітратно-кадмієвого токсикозу. Заявлений нами спосіб усуває вказані недоліки найближчого аналога і забезпечує високу ефективність видужання тварин. Заявлений спосіб прискорює відновлення рівноваги активності функцій системи антиоксидантного захисту та інтенсивності перекисного окиснення ліпідів у крові молодняку великої рогатої худоби. Таким чином, запропонований спосіб сприяє корекції системи антиоксидантного захисту організму молодняку великої рогатої худоби, а це, у свою чергу, прискорює видужання хворих і потребує менших економічних затрат на їх лікування. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити ефективний спосіб корекції стану антиоксидантного захисту у молодняку великої рогатої худоби за нітратно-кадмієвих навантажень, зручний в застосуванні, економічно вигідний для використання в господарствах з різними формами власності, що утримують молодняк великої рогатої худоби. Технічний результат досягають тим, що в комбінації з метіфеном тваринам згодовують препарат біовет-віт у дозі 20 г на тварину один раз на добу протягом одного місяця. Дія нітритів і кадмію на організм тварин супроводжується утворенням в крові метгемоглобіну, де двохвалентне залізо гемоглобіну окиснюється до тривалентного. Процес окиснення гемоглобіну реалізується через взаємодію його оксиформи з нітрит-іоном по ланцюговому шляху. При окисненні гемоглобіну утворюється цілий ряд радикальних 1 UA 110844 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 метаболітів, які є активними окисниками біологічних субстратів, мають виражену цитотоксичну дію, ініціюють процеси перекисного окиснення ліпідів. Даному патологічному процесу запобігає багатокомпонентна система антиоксидантного захисту організму. Велику роль відіграє глутатіонова система (глутатіон, глутатіонредуктаза, глутатіонпероксидаза, глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа). Глутатіонредуктаза входить до складу глутатіонової системи антиоксидантного захисту. Даний фермент не каталізує знешкодження радикалів кисню та продуктів пероксидації ліпідів, проте активність глутатіонової системи антиоксидантного захисту у значній мірі залежить від інтенсивності відновлення глутатіону. Глутатіонредуктаза забезпечує відновлення глутатіону за допомогою NADPH·H, NADPH, що виступають донорами водню. Глутатіонпероксидаза - каталізує розклад гідроперекисів ліпідів нерадикальним шляхом за допомогою глутатіону відновленого, а саме каталізує розпад перекису водню і окиснює глутатіон. Глутатіонпероксидаза разом з іншими антиоксидантами сприяє видаленню первинних продуктів частково редукованого кисню. Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа - пусковий ензим пентозофосфатного циклу окиснення вуглеводів як джерела відновленої форми NADPH та пентозних основ для синтезу нуклеїнових кислот. Технічний результат заявленого способу обумовлений одночасним застосування препаратів метіфену і біовет-віту і механізмом впливу цих препаратів на організм молодняку великої рогатої худоби за нітратно-кадмієвого навантаження та роллю цих препаратів у процесах обміну речовин і, зокрема, впливом їх на стан системи антиоксидантного захисту. Так, метіфен це є комплексна сполука, що містить метіонін (80 мг), фенарон (200 мг) та наповнювач (до 1 г). Компоненти препарату за фізико-хімічними властивостями є сумісні та діють як синергісти. Фенарон, у свою чергу, містить 70 % феназан-кислоти та 30 % цеоліту. Встановлено, що він вступає у взаємодію із радикалами жирних кислот і затримує розвиток ланцюгової реакції окиснювального стресу, зменшує окиснення фосфоліпідів та утворює біологічно неактивні сполуки з продуктами перекисного окиснення жирів. Метіонін є донатором метильних груп для утворення біологічно активних речовин, необхідних для регенеративних процесів. Він об'єднує ферментну та неферментну системи протирадикального захисту біологічних мембран клітин. В організмі ця амінокислота забезпечує перетворення нейтральних жирів у фосфоліпіди, які стабілізують субклітинні мембрани і забезпечують антиоксидний захист та підвищують стійкість гепатоцитів проти токсичної дії нітритів і кадмію. Метіонін підтримує кальцієвий гомеостаз та запобігає розвитку жирової дистрофії печінки Препарат біоветвіт містить комплекс вітамінів (А, Д, Е, К, групи В), макро- і мікроелементи (кальцій, фосфор, залізо, цинк, марганець, мідь, кобальт, йод), амінокислоти (лізин, метіонін). Мінерально-вітамінно-амінокислотний премікс. Забезпечує високу інтенсивність обміну речовин, що сприяє підвищенню продуктивності тварин. Вітамін Е - це ендогенний прямий антиоксидант. Він утворює менш реакційні радикали та володіє вираженою антиоксидантною активністю. Антиоксидантна роль вітаміну Е зумовлена його локалізацією у фосфоліпідних шарах мембран клітин. У останніх він контактує з ненасиченими жирними кислотами і захищає їх від вільних радикалів. Токофероли у клітинних мембранах реагують із радикалами жирних кислот і нейтралізують їх шкідливу дію. Вітамін А є потужним акцептором перекисних радикалів, що пов'язано із його здатністю активно перехоплювати пероксидні сполуки. Вітамін D об'єднує групу похідних стеринів рослинного та тваринного походження. Основна біологічна роль вітаміну D - це вплив на метаболізм кальцію та фосфору, починаючи від всмоктування з кишечника, розподілу у тканинах і закінчуючи виведенням з організму. Тіамін (вітамін Ві) бере участь у пентозофосфатному шунті при перетворенні глюкози, застосовують при невритах, парезах, радикулітах, хворобах серця, патологіях травного каналу. Рибофлавін (вітамін В2) з участю АТФ переходить у ферменти флавінмононуклеотид /ФМН/ і флавінаденіндинуклеотид /ФАД/. При нестачі в організмі появляються стоматити, дерматити шкіри носа, голови, шиї, світлобоязнь, сльозотечі, анемії. Піридоксин (вітамін В6) бере участь у обміні амінокислот (трансамінази, декарбоксилази), коферментів, нуклеїнових кислот, синтезі гемоглобіну, міоглобіну. Застосовують при міокардіодистрофії, опіках, дерматитах, лизусі у корів, апластичній анемії, порушенні обміну заліза, набряковій хворобі поросят, хворобі печінки, для попередження ускладнень при застосуванні антибіотиків і сульфаніламідів. Ціанкобаламін (вітамін В11) активізує захисні сили організму, посилює еритропоез, прискорює регенерацію тканин, покращує розвиток ембріонів. Застосовується при: анемії, променевій хворобі, вагітності, парезах і паралічах, нефритах, отруєння важкими металами. 2 UA 110844 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Поєднаний вплив препаратів метіфену і біовет-віту на обмін речовин у тварин в умовах нітратно-кадмієвого навантаження обумовлює нормалізацію функціонування систем і органів. Таким чином наведені інформативні відомості пояснюють технічний результат заявленого способу, підтверджують його ефективність і об'єктивність. При проведені патентно-інформаційного пошуку авторами і заявником виявлено аналог (Патент України № 72186. Спосіб корекції системи антиоксидантного захисту організму бичків при лікуванні хронічного нітратно-кадмієвого токсикозу), що містить найбільшу кількість суттєвих ознак, спільних із заявленим способом. Спосіб включає згодовування молодняку великої рогатої худоби з кормом метіфену у дозі 0,28 г/кг комбікорму. Але наявність зазначених, спільних із найближчим аналогом ознак недостатня для одержання технічного результату, який забезпечує заявлений спосіб. Аналогів, які б за сукупністю ознак повністю б співпадали із заявленим, не виявлено У патентній і науково-технічній літературі не знайдено аналогів, в яких були б описані відомості про ознаки, що відрізняють заявлений спосіб від найближчого аналога і забезпечують досягнення технічного результату тим, що одночасно з метіфеном застосовують біовет-віт у дозі 20 г на тварину. Корисна модель належить до галузі ветеринарної медицини, зокрема ветеринарної фармакології, а саме до способів корекції стану антиоксидантного захисту у молодняку великої рогатої худоби при нітратно-кадмієвих навантаженнях. Заявлений спосіб може бути використаний у господарствах із різними формами власності, що вирощують молодняк великої рогатої худоби в умовах нітратно-кадмієвого навантаження, тобто при підвищеному рівні кадмію і нітратів у кормах. Заявлений спосіб здійснюють наступним чином: 1. В господарствах, що вирощують і утримують молодняк великої рогатої худоби, в умовах нітратно-кадмієвого навантаження, приймають міри щодо придбання препаратів-антиоксидантів - метіфен та біовет-віт. 2. Готують комбікорм для тварин з додаванням метіфену в кількості 0,28 г/кг комбікорму та біовет-віту у дозі 20 г на тварину. Ефективність заявленого способу та його переваги перед найближчим аналогом підтверджені прикладом конкретного виконання. У навчально-науково-виробничому центрі "Комарнівський" Городоцького району, Львівської області було відібрано 15 телят шестимісячного віку. За принципом аналогів тварини були поділені на 3 групи по 5 тварин у кожній (контрольну і дві дослідні). Тваринам контрольної групи згодовували з кормом нітрат натрію у дозі 0,15 г NO3 /кг маси тіла та хлорид кадмію у дозі 0,03 мг/кг тварин один раз на добу, протягом місяця. Телятам першої дослідної групи (найближчий аналог) згодовували з кормом нітрат натрію у дозі 0,15 г NO3 /кг маси тіла та хлорид кадмію у дозі 0,03 мг/кг тварин один раз на добу, протягом місяця та задавали метіфен у дозі 0,28 г/кг комбікорму. Телятам другої дослідної групи згодовували з кормом нітрат натрію у дозі 0,15 г NO3 /кг маси тіла та хлорид кадмію у дозі 0,03 мг/кг тварин один раз на добу, протягом місяця та задавали метіфен у дозі 0,28 г/кг комбікорму і біовет-віт у дозі 20 г на тварину. Матеріалом для дослідження слугувала кров. З яремної вени венозну кров відбирали на початку досліду та на 5, 10, 15, 20 та 30 доби після згодовування вищезгаданих токсикантів. Одержані показники активності ферментів як дослідних, так і контрольної груп подані у таблиці. Таблиця Активність ферментів антиоксидантної системи та рівень продуктів перекисного окиснення ліпідів у крові бичків за нітратно-кадмієвого навантаження, (M±m, n=5) Період досліджень (доби) Групи тварин контроль 1 доба 5 доба 10 доба 15 доба 20 доба 30 доба Активність глутатіонредуктази, нмоль NADPH/хв. на 1 мг білка К 1,60±0,055 1,81±0,064 1,93±0,068 1,54±0,058 1,30±0,058 1,25±0,025 1,35±0,040 Д1 1,61±0,058 1,73±0,045 1,72±0,051 1,60±0,057 1,51±0,045 1,49±0,054 1,58±0,055 Д2 1,63±0,060 1,77±0,045 1,75±0,061 1,70±0,053 1,67±0,040 1,64±0,026 1,63±0,040 Активність глутатіонпероксидази, нмоль NADPH/хв. на 1мг білка К 36,6±1,25 39,5±1,35 41,8±1,40 30,1±1,14 28,4±1,15 27,7±1,25 34,6±1,20 Д1 36,5±1,28 37,1±1,25 36,4±1,26 33,7±1,18 33,2±1,21 32,7±1,16 33,5±1,18 3 UA 110844 U Таблиця Активність ферментів антиоксидантної системи та рівень продуктів перекисного окиснення ліпідів у крові бичків за нітратно-кадмієвого навантаження, (M±m, n=5) Період досліджень (доби) Групи тварин контроль 1 доба 5 доба 10 доба 15 доба 20 доба 30 доба Д2 36,4±1,26 38,5±1,35 38,1±1,19 37,3±1,25 37,1±1,31 36,9±1,27 36,8±1,30 Активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, нмоль NADPH/хв. на 1 мг білка К 0,77±0,029 0,81±0,025 0,89±0,038 0,57±0,024 0,47±0,020 0,52±0,021 0,61±0,025 Д1 0,76±0,029 0,73±0,022 0,74±,022 0,66±0,024 0,61±0,020 0,68±0,024 0,70±0,023 Д2 0,75±0,028 0,76±0,023 0,77±0,021 0,79±0,024 0,78±0,020 0,75±0,027 0,77±0,025 Активність каталази, одиниці К 6,56±0,15 6,40±0,15 6,21±0,14 5,81±0,15 5,52±0,16 5,61±0,12 5,86±0,15 Д1 6,54±0,14 6,45±0,15 6,44±0,14 6,31±0,13 6,27±0,13 6,40±0,14 6,42±0,12 Д2 6,56±0,18 6,49±0,14 6,55±0,15 6,53±0,17 6,50±0,14 6,59±0,15 6,55±0,11 Рівень дієнових кон'югатів, мкмоль/л К 5,80±0,17 6,81±0,25 6,96±0,30 7,25±0,35 7,52±0,30 7,67±0,34 7,81±0,38 Д1 5,78±0,21 6,67±0,22 6,69±0,23 6,63±0,25 6,61±0,23 6,34±0,22 6,16±0,20 Д2 5,75±0,23 6,59±0,21 6,43±0,22 6,05±0,20 5,98±0,20 5,86±0,21 5,80±0,23 Рівень малонового діальдегіду, мкмоль/л К 0,233±0,010 0,264±0,011 0,277±0,012 0,286±0,011 0,292±0,012 0,299±0,011 0,310±0,013 Д1 0,235±0,010 0,262±0,011 0,260±0,010 0,263±0,011 0,258±0,010 0,251±0,009 0,252±0,011 Д2 0,239±0,011 0,260±0,010 0,256±0,011 0,251±0,011 0,248±0,009 0,244±0,011 0,244±0,010 5 10 15 Результати досліджень, що наведені в таблиці, свідчать, що застосування препаратівантиоксидантів за умов розвитку хронічного нітратно-кадмієвого токсикозу бичків сприяли підвищенню активності ферментів антиоксидантної системи (глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази та каталази) у крові дослідних тварин, крім того сукупне застосування метіфену з біовет-вітом проявляло кращу дію на систему антиоксидантного захисту організму бичків ніж застосування лише метіфену. Отже, біохімічні показники крові лікованих телят, наведені в таблиці свідчать, що за умов хронічного нітратно-кадмієвого токсикозу, сукупне застосування метіфену з біовет-вітом проявляє кращу лікувальну ефективність та нормалізуючу дію на антиоксидантну систему захисту організму телят. Отже, ефективність заявленого способу і його переваги перед відомим способом (найближчим аналогом) при лікуванні телят, хворих на нітратно-кадмієвий токсикоз підтверджена прикладами конкретного застосування. Заявлений спосіб доцільно використовувати для лікування телят, хворих на нітратнокадмієвий токсикоз. Даний спосіб можна використовувати у господарствах з різними формами власності при різних способах утримання телят. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 Спосіб корекції системи антиоксидантного захисту організму бичків за нітратно-кадмієвого навантаження, який включає згодовування тваринам метіфену у дозі 0,28 г/кг комбікорму один раз на добу протягом одного місяця, який відрізняється тим, що одночасно із згодовуванням комбікорму, збагаченого метіфеном, тваринам додатково згодовують препарат біовет-віт в дозі 20 г/тварину один раз на добу протягом одного місяця. Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A23K 20/00, A61K 31/198

Мітки: антиоксидантного, системі, спосіб, нітратно-кадмієвого, захисту, організму, корекції, бичків, навантаження

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-110844-sposib-korekci-sistemi-antioksidantnogo-zakhistu-organizmu-bichkiv-za-nitratno-kadmiehvogo-navantazhennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції системи антиоксидантного захисту організму бичків за нітратно-кадмієвого навантаження</a>

Подібні патенти