Спосіб формування тістового виробу кільцевої форми за допомогою машини для формування тістових виробів кільцевої форми

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб формування тістового виробу кільцевої форми за допомогою машини для формування тістових виробів кільцевої форми, котрий включає незалежне виконання таких операцій як завантаження тіста в накопичувач тіста машини, подальше подавання тіста в проміжний встановлений об'єм машини, рівномірне розподілення тіста по проміжному встановленому об'єму машини і подальше подавання тіста в формувальний об'єм пристрою машини, який пристосований для формування тістових виробів кільцевої форми, випресовування тіста з формувального об'єму і виготовлення тістового виробу кільцевої форми, відрізання тістового виробу кільцевої форми, прокочування тістового виробу кільцевої форми та подальше видалення тістового виробу кільцевої форми, з пристрою машини, пристосованого для формування тістових виробів кільцевої форми в пристрій машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми, а керування цими технологічними операціями здійснюють в автоматичному режимі за допомогою електронної системи, яка здатна керувати всією роботою машини для формування тістових виробів кільцевої форми, який відрізняється тим, що тістовий виріб кільцевої форми, для виштовхування на пристрій машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми, розташовують таким чином, що його торцева поверхня паралельна поверхні пристрою машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми за допомогою того, що траверса з розкочувальними втулками і тістовим виробом кільцевої форми, розташованим в розкочувальній втулці в кінці першого ходу при одноходовому розкочуванні і в кінці третього ходу при потрійному розкочуванні при виході за поверхню скалок повертається на кут a=90 виходом втулок до поверхні пристрою машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми механічним, електричним, пневматичним, гідравлічним способом або їх поєднанням.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що траверса з розкочувальними втулками і тістовими виробами кільцевої форми в них, зупиняється в точно визначеному місці.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що тістовий виріб кільцевої форми виштовхується і падає на пристрій машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми торцевою поверхнею за допомогою виштовхувачів, розташованих над повернутою траверсою з розкочувальними втулками і тістовими виробами кільцевої форми в них, причому привід виштовхувачів може бути механічним, електричним, пневматичним, гідравлічним або їх поєднанням, а виштовхуюча поверхня виштовхувачів паралельна пристрою машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми.

Текст

Реферат: Винахід належить до способу формування тістового виробу кільцевої форми за допомогою машини для формування тістових виробів кільцевої форми, котрий включає незалежне виконання таких операцій як завантаження тіста в накопичувач тіста машини, подальше подавання тіста в проміжний встановлений об'єм машини, рівномірне розподілення тіста по проміжному встановленому об'єму машини і подальше подавання тіста в формувальний об'єм пристрою машини, який пристосований для формування тістових виробів кільцевої форми, випресовування тіста з формувального об'єму і виготовлення тістового виробу кільцевої форми, відрізання тістового виробу кільцевої форми, прокочування тістового виробу кільцевої форми та подальше видалення тістового виробу кільцевої форми з пристрою машини, пристосованого для формування тістових виробів кільцевої форми в пристрій машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми, а керування цими технологічними операціями здійснюють в автоматичному режимі за допомогою електронної системи, яка здатна керувати всією роботою машини для формування тістових виробів кільцевої форми, причому, тістовий виріб кільцевої форми, для виштовхування на UA 110753 C2 (12) UA 110753 C2 пристрій машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми, розташовують таким чином, що його торцева поверхня паралельна поверхні пристрою машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми за допомогою того, що траверса з розкочувальними втулками і тістовим виробом кільцевої форми, розташованим в розкочувальній втулці в кінці першого ходу при одноходовому розкочуванні і в кінці третього ходу при потрійному розкочуванні при виході за поверхню скалок повертається на кут а=90° виходом втулок до поверхні пристрою машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми механічним, електричним, пневматичним, гідравлічним способом або їх поєднанням. UA 110753 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до харчової промисловості і може бути використаний при виготовленні тістових виробів кільцевої форми, тобто бубликів, баранок чи сушок в хлібопекарному або кондитерському виробництві. Відомий спосіб роботи машини для формування тістових виробів кільцевої форми, котрий включає незалежне виконання таких операцій як завантаження тіста в накопичувач тіста машини, подальше подавання тіста в проміжний встановлений об'єм машини, рівномірне розподілення тіста по проміжному встановленому об'єму машини, подальше подавання тіста в формувальний об'єм пристрою машини, який пристосований для формування тістових виробів кільцевої форми, випресовування тіста з формувального об'єму і виготовлення тістового виробу кільцевої форми, відрізання тістового виробу кільцевої форми, прокочування тістового виробу кільцевої форми та подальше видалення тістового виробу кільцевої форми з пристрою машини, пристосованого для формування тістових виробів кільцевої форми в пристрій машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми. Всі ці технологічні операції проходять в автоматичному режимі за допомогою електронної системи, яка здатна керувати всією роботою машини для формування тістових виробів кільцевої форми [1]. Недоліком цього способу є те, що не забезпечується точність геометричної форми та розмірів тістових виробів кільцевої форми із-за того, що виштовхування цих виробів на пристрій для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми виконується виштовхувачами зі скосами або без скосів, але в горизонтальній площині При виштовхувачах без скосів сформовані тістові вироби кільцевої форми падають периферією своєї поверхні на пристрій машини, пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми і деформуються. При виштовхувачах зі скосами тістові вироби кільцевої форми при падінні на пристрій машини, пристосований для транспортування тістових виробів кільцевої форми деформуються менше, але за рахунок скосу на виштовхувачах мають еліптичну форму: чим більший кут скосу на виштохувачах, тим більш еліптичну форму мають тістові вироби кільцевої форми. Низька точність геометричної форми та розмірів тістових виробів кільцевої форми призводять до зниження якості виготовлених тістових виробів кільцевої форми і збільшення енерговитрат на їх випікання. Найбільш близьким є спосіб роботи машини для формування тістових виробів кільцевої форми, котрий включає незалежне виконання таких операцій, як завантаження тіста в накопичувач тіста машини, подальше подавання тіста в проміжний, встановлений об'єм машини, рівномірне розподілення тіста по проміжному встановленому об'ємі машини і подальше подавання тіста в формувальний об'єм пристрою машини, який пристосований для формування тістових виробів кільцевої форми, випресування тіста з формувального об'єму і виготовлення тістового виробу кільцевої форми, відрізання тістового виробу кільцевої форми, прокочування тістового виробу кільцевої форми та подальше видалення тістового виробу кільцевої форми з пристрою машини, пристосованого для формування тістових виробів кільцевої форми в пристрій машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми, а керування операціями, такими як подавання тіста в проміжний встановлений об'єм машини, випресовування тіста при формуванні тістового виробу кільцевої форми, прокочування тістового виробу кільцевої форми, виштовхування тістового виробу кільцевої форми, а також транспортування тістового виробу кільцевої форми за допомогою пристрою машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми, здійснюють в автоматичному режимі [2]. Ці операції виконуються в вертикальній площині. Цьому способу властиві такі недоліки: після прокочування тістовий виріб кільцевої форми залишається на скалці, що позначається на якості прокочування: при якісному дозуванні тіста і прокочуванні тістовий виріб кільцевої форми повинен залишитись в розкочувальній втулці на виході з неї. Крім цього виштовхування тістового виробу кільцевої форми зі скалки значно деформує цей тістовий виріб так як він має пройти через рифлення скалки і для цього треба прикласти значні зусилля. Таким чином, цей спосіб не дає можливості одержувати тістові вироби кільцевої форми з точною геометричною формою та розмірами. В основу винаходу поставлена задача, шляхом вдосконалення способу формування тістового виробу кільцевої форми за допомогою машини для формування тістових виробів кільцевої форми підвищити точність геометричної форми та розмірів вказаних тістових виробів кільцевої форми і таким чином підвищити якість тістових виробів кільцевої форми та зменшити енерговитрати при їх випіканні. 1 UA 110753 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 1. Поставлена задача вирішується тим, що в способі формування тістового виробу кільцевої форми за допомогою машини для формування тістових виробів кільцевої форми, котрий включає незалежне виконання таких операцій як завантаження тіста в накопичувач тіста машини, подальше подавання тіста в проміжний встановлений об'єм машини, рівномірне розподілення тіста по проміжному встановленому об'ємі машини і подальше подавання тіста в формувальний об'єм пристрою машини, який пристосований для формування тістових виробів кільцевої форми, випресування тіста з формувального об'єму і виготовлення тістового виробу кільцевої форми, відрізання тістового виробу кільцевої форми, прокочування тістового виробу кільцевої форми та подальше видалення тістового виробу кільцевої форми з пристрою машини, пристосованого для формування тістових виробів кільцевої форми в пристрій машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми, а керування технологічними операціями, такими як подавання тіста в проміжний встановлений об'єм машини, випресовування тіста при формуванні тістового виробу кільцевої форми, відрізання тістового виробу кільцевої форми, прокочування тістового виробу кільцевої форми, а також транспортування тістового виробу кільцевої форми за допомогою пристрою машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми, здійснюється в автоматичному режимі за допомогою електронної системи, яка здатна керувати всією роботою машини для формування тістових виробів кільцевої форми, новим є те, що тістовий виріб кільцевої форми для виштовхування на пристрій машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми, розташовують таким чином, що його торцева поверхня паралельна поверхні пристрою машини, який пристосований для транспортування вироблених тістових виробів кільцевої форми за допомогою того, що траверса з розкочувальними втулками і тістовим виробом кільцевої форми, розташованим в розкочувальній втулці в кінці першого ходу при одноходовому розкочуванні і в кінці третього ходу при потрійному розкочуванні при виході за поверхню скалок повертається на кут α=90° виходом втулок до поверхні пристрою машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми будь-яким способом: механічним, електричним, пневматичним, гідравлічним або їх поєднанням. 2. Новим за п. 1 є те, що траверса з розкочувальними втулками і тістовими виробами кільцевої форми в них, зупиняється в точно визначеному місці. 3. Новим за п. 1 є те, що тістовий виріб кільцевої форми виштовхується і падає на пристрій машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми торцевою поверхнею за допомогою виштовхувачів, розташованих над повернутою траверсою з розкочувальними втулками і тістовими виробами кільцевої форми в них, причому привід виштовхувачів може бути механічним, електричним, пневматичним, гідравлічним або їх поєднання, а виштовхуюча поверхня виштовхувачів паралельна пристрою машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми. На кресленні схематично зображена машина для формування тістових виробів кільцевої форми, а також схематично вказано виконання способу формування тістового виробу кільцевої форми. Крапками позначено тісто, суцільною стрілкою та літерою V позначено напрямок руху прокочування тістового виробу кільцевої форми, літерою V1 - напрямок руху при виштовхуванні тістового виробу кільцевої форми, літерою V2 - напрямок руху при транспортуванні виготовленого тістового виробу кільцевого. Пунктирною лінією позначено можливі положення тістового виробу кільцевої форми при його падінні на пристрій машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми. Пунктирною лінією також позначений проміжний встановлений об'єм машини. Спосіб здійснюють наступним чином. Тісто 1 завантажують в накопичувач тіста машини 2 (кресл.). Подальше подавання тіста 1 в проміжний встановлений об'єм машини І та рівномірне розподілення тіста по проміжному встановленому об'ємі машини І, здійснюють за допомогою пристрою подавання тіста 3. Далі подають тісто в формувальний об'єм пристрою машини II, який пристосований для формування тістових виробів кільцевої форми за допомогою поршнів 4. Випресовування тіста з формувального об'єму II і виготовлення тістового виробу кільцевої форми 5 за допомогою поршня 4, здійснюють через кільцевий отвір IIІ. Відрізання тістового виробу кільцевої форми 5 здійснюють за допомогою ножа 6, підпружиненого пружиною 7. Прокочування тістового виробу кільцевої форми 5 здійснюють по скалці 8 за допомогою розкочувальної втулки 9, яка знаходиться в траверсі 10 і яка пересувається поздовжньо. Прокочування може бути одноходове або триходове. 2 UA 110753 C2 5 10 15 20 25 30 35 Після виходу траверси 10 з розкочувальними втулками 9 за межі поверхні скалок 8 траверса 10 повертається на кут α=90° виходом IV розкочувальної втулки 9 до поверхні пристрою машини, пристосованого для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми 11 і встановлюється в точно визначеному місці під виштовхувачами 12. Далі виштовхувачі 12, які розташовані над траверсою 10 з розкочувальними втулками 9, в яких на виході знаходиться тістовий виріб кільцевої форми 5 і ці виштовхувачі 12 розташовані вертикально до поверхні пристрою, який пристосований для транспортування тістових виробів кільцевої форми 11, і ці виштовхувачі 12 виконують поступально-зворотний рух V1, виштовхуючи тістові вироби кільцевої форми 5 на пристрій пристосований для транспортування тістових виробів кільцевої форми 11. Так як виштовхувачі 12 виконані без скосів і їх виштовхуюча поверхня паралельна поверхні пристрою, пристосованому для транспортування тістових виробів кільцевої форми 11, то тістові вироби кільцевої форми 5 подають на пристрій пристосований для транспортування тістових виробів кільцевої форми 11 торцевою поверхнею точними по розмірах, без деформацій і порушення геометричної форми. Поворот на кут α=90° траверси 10, а також поступально-зворотний рух виштовхувачів 12 виконується за допомогою приводу; механічного, електричного, пневматичного, гідравлічного або їх поєднання. Керування технологічними операціями здійснюється в автоматичному режимі. Таким чином запровадження вказаного способу для формування тістових виробів кільцевої форми підвищить якість тістових виробів кільцевої форми та зменшить енерговитрати на їх випікання. ПРИКЛАД КОНКРЕТНОГО ВИКОНАННЯ Спосіб випробуваний в лабораторних умовах на ділильно-закатувальній машині Ж7-ХМФ, де була реконструйована траверса з розкочувальними втулками і замість існуючих виштовхувачів поставлені вертикальні з пневмоприводом. В результаті комп'ютерного аналізу виявлено, що при реалізації зазначеного способу формування тістового виробу кільцевої форми за допомогою машини для формування тістових виробів кільцевої форми точність геометричної форми та розмірів тістових виробів кільцевої форми збільшилась на 15-20 %, відсутні деформовані тістові вироби кільцевої форми. Точність геометричної форми та розмірів тістових виробів кільцевої форми покращить якість продукції в хлібопекарному виробництві і зменшить енерговитрати при їх випіканні. ДЖЕРЕЛА ІНФОМАЦІЇ 1. Патент України на винахід № 93841, опублікований 10.03.2011, бюлетень № 5. 2. Патент РФ на винахід № 2391822, опублікований 20.06.2010, бюлетень № 17. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 40 45 50 55 60 1. Спосіб формування тістового виробу кільцевої форми за допомогою машини для формування тістових виробів кільцевої форми, котрий включає незалежне виконання таких операцій як завантаження тіста в накопичувач тіста машини, подальше подавання тіста в проміжний встановлений об'єм машини, рівномірне розподілення тіста по проміжному встановленому об'єму машини і подальше подавання тіста в формувальний об'єм пристрою машини, який пристосований для формування тістових виробів кільцевої форми, випресовування тіста з формувального об'єму і виготовлення тістового виробу кільцевої форми, відрізання тістового виробу кільцевої форми, прокочування тістового виробу кільцевої форми та подальше видалення тістового виробу кільцевої форми, з пристрою машини, пристосованого для формування тістових виробів кільцевої форми в пристрій машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми, а керування цими технологічними операціями здійснюють в автоматичному режимі за допомогою електронної системи, яка здатна керувати всією роботою машини для формування тістових виробів кільцевої форми, який відрізняється тим, що тістовий виріб кільцевої форми, для виштовхування на пристрій машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми, розташовують таким чином, що його торцева поверхня паралельна поверхні пристрою машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми за допомогою того, що траверса з розкочувальними втулками і тістовим виробом кільцевої форми, розташованим в розкочувальній втулці в кінці першого ходу при одноходовому розкочуванні і в кінці третього ходу при потрійному розкочуванні при виході за поверхню скалок повертається на кут =90 виходом втулок до поверхні пристрою машини, який пристосований для транспортування 3 UA 110753 C2 5 10 виготовлених тістових виробів кільцевої форми механічним, електричним, пневматичним, гідравлічним способом або їх поєднанням. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що траверса з розкочувальними втулками і тістовими виробами кільцевої форми в них зупиняється в точно визначеному місці. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що тістовий виріб кільцевої форми виштовхується і падає на пристрій машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми торцевою поверхнею за допомогою виштовхувачів, розташованих над повернутою траверсою з розкочувальними втулками і тістовими виробами кільцевої форми в них, причому привід виштовхувачів може бути механічним, електричним, пневматичним, гідравлічним або їх поєднанням, а виштовхуюча поверхня виштовхувачів паралельна пристрою машини, який пристосований для транспортування виготовлених тістових виробів кільцевої форми. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A21C 11/18, A21C 11/16

Мітки: кільцевої, тістових, формування, форми, виробу, машини, тістового, спосіб, допомогою, виробів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-110753-sposib-formuvannya-tistovogo-virobu-kilcevo-formi-za-dopomogoyu-mashini-dlya-formuvannya-tistovikh-virobiv-kilcevo-formi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб формування тістового виробу кільцевої форми за допомогою машини для формування тістових виробів кільцевої форми</a>

Подібні патенти