Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Цанговий патрон, в якому на кожній пелюстці цанги кульки розташовані рядами по колу в поглибленнях і обмежені від випадання в радіальному, який відрізняється тим, що кожна губка затискної цанги споряджена наскрізними отворами, які розміщено рівномірно по колу в кілька рядів, їх виконано під гострими кутами до осі патрона, з розміщеними в них кульками, причому вершини вищезазначених гострих кутів розміщені на осі патрона зі сторони робочої зони верстата.

2. Цанговий патрон за п. 1, який відрізняється тим, що кожна губка затискної цанги споряджена наскрізними отворами, розміщеними рівномірно по колу щонайменше в два ряди, які виконано під гострими кутами до осі патрона по схемі X-X та по схемі V-V, з розміщеними в них кульками.

Текст

Реферат: Цанговий патрон, в якому на кожній пелюстці цанги кульки розташовані рядами по колу в поглибленнях і обмежені від випадання в радіальному. Кожна губка затискної цанги споряджена наскрізними отворами, які розміщено рівномірно по колу в кілька рядів, їх виконано під гострими кутами до осі патрона, з розміщеними в них кульками, причому вершини вищезазначених гострих кутів розміщені на осі патрона зі сторони робочої зони верстата. UA 110634 U (12) UA 110634 U UA 110634 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області металообробки і може бути використана при затиску деталей на токарних верстатах. Відомі цангові патрони з кульками, розташованими між затискними пелюстками і натискним конусом. [1]. Відомі цангові патрони, в порожнистому корпусі якого встановлені цанга і натискна гільза з кульковим підсилювачем, кінематично пов'язані з механізмом приводу, що відрізняється тим, що, з метою підвищення надійності затиску, патрон забезпечений розташованими концентрично в порожнині корпуса підпружиненим ступінчастим поршнем подачі з конусним отвором і поршнем захоплення з шарнірно встановленими підпружиненими між собою клиновими елементами, призначеними для взаємодії з конусним отвором поршня подачі [2]. Недоліками вищенаведеної конструкції є складність виготовлення та складання в умовах виробництва. Як найближчий аналог вибрано патрон, в якому на кожній пелюстці цанги кульки розташовані рядами по колу в поглибленнях і обмежені від випадання в радіальному напрямку розмірами відкритої частини поглиблення, а в тангенціальному в напрямку штифтами, встановленими паралельно твірній конуса цанги. [3]. У поглибленнях губок корпусу цанги, пов'язаного з приводом за допомогою труби, розташовані кульки, що контактують з похилою поверхнею шпинделя. Кульки вставляються в поглиблення через отвори, виконані в корпусі цанги і утримуються від випадання в тангенціальному напрямку шириною поглиблення, меншою діаметра кульок, і в радіальному напрямку Така конструкція підвищує жорсткість затискати заготовок. Недолік вказаного цангового патрона – нетехнологічна конструкція патрона і значні зусилля на робочій поверхні цанги, що призводить до швидкого зношення його робочої поверхні, особливо при затиску деталей з відхиленням діапазону поверхні затиску більшим від паспортного. В основу корисної моделі поставлена задача створення такого цангового патрона в якому будуть усунені вищезазначені недоліки. Поставлена задача вирішується тим, що в цанговому патроні, що містить корпус з розташованою в ньому затискною цангою з робочими губками, кожна губка затискної цанги споряджена наскрізними отворами, розміщеними рівномірно по колу в кілька рядів, виконаними під кутом до осі патрона, з розміщеними в них кульками з охоплюючим їх сепаратором. При цьому для забезпечення зменшення швидкого зношення, кожний ряд отворів, виконаних під різним кутом до осі патрона та вершини вищезазначених гострих кутів, розміщено на осі патрона зі сторони робочої зони верстата. Можливий варіант виконання розміщення наскрізних отворів щонайменше в два ряди під гострими кутами по схемі X-X та по схемі V-V. Тобто в цанговому патроні реалізується комбінована схема передавально-підсилюючої ланки - клинова та шарнірна. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 показано загальний вигляд цангового патрона (вигляд з робочої зони), на фіг. 2 - переріз А-А на фіг. 1 (поздовжній переріз в затиснутому стані), на фіг. 3 - варіант виконання переріз А-А з розміщенням наскрізних отворів під гострими кутами α1 та α2 по схемі X-X, на фіг. 4, варіант виконання переріз А-А з розміщенням наскрізних отворів під гострими кутами α1 та α2 по схемі V-V. Цанговий патрон (фіг. 1, 2) складається із затискної цанги 1, з'єднаної з приводом верстата (не показаний), кожна губка затискної цанги споряджена наскрізними отворами 3, розміщеними рівномірно по колу в кілька рядів, виконаними під гострими кутами α 1, α2, α3 до осі патрона, з розміщеними в них кульками 2, причому вершини вищезазначених гострих кутів розміщені на осі патрона зі сторони робочої зони верстата. В затиснутому стані кульки 2 контактують з конусом шпинделя верстата (не показаний). Кульки 2 утримуються від випадання в радіальному напрямку втулкою 4 з отворами, меншими діаметра кульок 2. Кульки 2 через отвори у втулці 4 взаємодіють з заготовкою 5. Втулка 4 фіксується на торці цангового патрона гвинтами 6 (фіг. 1). Таким чином в цанговому патроні реалізується комбінована схема передавально-підсилюючої ланки - клинова та шарнірна. Можливий варіант виконання розміщення наскрізних отворів під гострими кутами α1 та α2 по схемі X-X, на фіг. 4, варіант виконання переріз А-А з розміщенням наскрізних отворів під гострими кутами α1 та α2 по схемі V-V. Цанговий патрон працює наступним чином. Після встановлення заготовки в патрон переміщується вліво затискна цанга, губки якої при цьому переміщуються вліво і водночас радіально до моменту, коли кульки почнуть взаємодіяти з заготовкою. При подальшому переміщенні цанги вліво відбувається затиск заготовки. Розтиск цангового патрона відбувається в зворотній послідовності. 1 UA 110634 U 5 Технічний результат полягає в підвищенні технологічності конструкції цангового патрона та забезпеченні зменшення швидкого зношення. Джерела інформації: 1. Дальский А. М. Цанговые зажимные механизмы. М.: Машиностроение, 1966, с. 10, рис. 2 (в). 2. Авторське свідоцтво СРСР № 784104, МПК В 23 В 31/20. Цанговий патрон. / Р.І.Силін, Я.Ф.Стадник, В.П.Вовк Я.Н.Ельгорт, В.І.Казмирчук. - опубл. бюл. № 38, 1979. 3. Авторське свідоцтво СРСР №383539. МПК В 23 В 31/20. Цанговий патрон./ Ю.Н Кузнецов, М.Д.Боханков. - Опубл. 23.05.1973, бюл. №24. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 1. Цанговий патрон, в якому на кожній пелюстці цанги кульки розташовані рядами по колу в поглибленнях і обмежені від випадання в радіальному, який відрізняється тим, що кожна губка затискної цанги споряджена наскрізними отворами, які розміщено рівномірно по колу в кілька рядів, їх виконано під гострими кутами до осі патрона, з розміщеними в них кульками, причому вершини вищезазначених гострих кутів розміщені на осі патрона зі сторони робочої зони верстата. 2. Цанговий патрон за п. 1, який відрізняється тим, що кожна губка затискної цанги споряджена наскрізними отворами, розміщеними рівномірно по колу щонайменше в два ряди, які виконано під гострими кутами до осі патрона по схемі X-X та по схемі V-V, з розміщеними в них кульками. 2 UA 110634 U 3 UA 110634 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B23B 31/20

Мітки: патрон, цанговий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-110634-cangovijj-patron.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Цанговий патрон</a>

Подібні патенти