Спосіб перевезення вантажів водним транспортом

Номер патенту: 110628

Опубліковано: 25.10.2016

Автори: Жуков Юрій Даниїлович, Жеребецький Андрій Владиславович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб перевезення вантажів водним транспортом, що передбачає перевантажування частини вантажу великотоннажного судна із застосуванням судна-носія на віддалі від берегової зони, який відрізняється тим, що у великотоннажне судно у вигляді великотоннажного судна, призначеного для перевезення рідкого вантажу, або у вигляді комбінованого великотоннажного судна, призначеного для одночасного перевезення вантажів хоча б двох різних видів, одним із яких є рідкий вантаж, на віддалі від берегової зони порту відправлення рідкого вантажу рідкий вантаж завантажують із судна-носія у вигляді танкера або танкера-бункерувальника і/або із великотоннажного судна у вигляді великотоннажного судна, призначеного для перевезення рідкого вантажу, або у вигляді комбінованого великотоннажного судна, призначеного для одночасного перевезення вантажів хоча б двох різних видів, одним із яких є рідкий вантаж, на віддалі від берегової зони порту призначення рідкого вантажу рідкий вантаж вивантажують у судно-носій у вигляді танкера або танкера-бункерувальника.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що рідкий вантаж у великотоннажне судно завантажують із танкера або танкера-бункерувальника в процесі руху від порту відправлення рідкого вантажу і/або рідкий вантаж із великотоннажного судна вивантажують у танкер або танкер-бункерувальник у процесі руху до порту призначення рідкого вантажу.

3. Спосіб за п. 1 або за п. 2, який відрізняється тим, що перевезення вантажів водним транспортом здійснюють регулярно між хоча б двома портами із застосуванням більше одного великотоннажного судна, забезпечуючи знаходження в зоні порту відправлення і/або порту призначення рідкого вантажу тільки одного великотоннажного судна і хоча б одного танкера або танкера-бункерувальника.

4. Спосіб за п. 1 або за п. 2, або за п. 3, який відрізняється тим, що як рідкий вантаж перевозять нафту або нафтопродукти

Текст

Реферат: Спосіб перевезення вантажів водним транспортом передбачає перевантажування частини вантажу великотоннажного судна із застосуванням судна-носія на віддалі від берегової зони. У великотоннажне судно у вигляді великотоннажного судна, призначеного для перевезення рідкого вантажу, або у вигляді комбінованого великотоннажного судна, призначеного для одночасного перевезення вантажів хоча б двох різних видів, одним із яких є рідкий вантаж, на віддалі від берегової зони порту відправлення рідкого вантажу рідкий вантаж завантажують із судна-носія у вигляді танкера або танкера-бункерувальника і/або із великотоннажного судна у вигляді великотоннажного судна, призначеного для перевезення рідкого вантажу, або у вигляді комбінованого великотоннажного судна, призначеного для одночасного перевезення вантажів хоча б двох різних видів, одним із яких є рідкий вантаж, на віддалі від берегової зони порту призначення рідкого вантажу рідкий вантаж вивантажують у судно-носій у вигляді танкера або танкера-бункерувальника. UA 110628 U (12) UA 110628 U UA 110628 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до водного транспорту й може бути застосована під час перевезення вантажів водним транспортом. Відомий спосіб перевезення вантажів водним транспортом, що передбачає перевантажування частини вантажу великотоннажного судна із застосуванням судна-носія на віддалі від берегової зони (Патент України № 72921, В63В 35/00, від 03.07.2012). Однак відомий спосіб перевезення вантажів водним транспортом призначений для перевезення однорідного вантажу за допомогою суховантажних суден і не передбачає перевезення на далекі відстані рідких вантажів або одночасне перевезення на далекі відстані вантажів різних видів, коли одним з видів вантажу є рідкий вантаж, зокрема нафта або нафтопродукти. Відомий спосіб не передбачає підвищення економічності за рахунок відсутності необхідності користування нафтовою гаванню для великотоннажного судна. В основу корисної моделі поставлена задача в удосконаленні способу перевезення вантажів водним транспортом, що передбачає перевантажування частини вантажу великотоннажного судна із застосуванням судна-носія на віддалі від берегової зони шляхом застосування великотоннажного судна у вигляді великотоннажного судна, призначеного для перевезення рідкого вантажу, зокрема нафти або нафтопродуктів, або у вигляді комбінованого великотоннажного судна, призначеного для одночасного перевезення вантажів хоча б двох різних видів, одним із яких є рідкий вантаж, зокрема нафта або нафтопродукти, і застосування як судна-носія танкера або танкера-бункерувальника, а також завантаження рідкого вантажу в великотоннажне судно з танкера або танкера-бункерувальника на віддалі від берегової зони порту відправлення рідкого вантажу і/або вивантаження рідкого вантажу із великотонажного судна у танкер або танкер-бункерувальник на віддалі від берегової зони порту призначення рідкого вантажу. Подальше вдосконалення способу перевезення вантажів водним транспортом полягає в тому, що рідкий вантаж завантажують із танкера або танкера-бункерувальника в великотоннажне судно у процесі руху від порту відправлення рідкого вантажу і/або рідкий вантаж вивантажують у танкер або танкер-бункерувальник із великотоннажного судна у процесі руху до порту призначення рідкого вантажу. Подальше вдосконалення способу полягає в тому, що перевезення вантажів водним транспортом здійснюють регулярно між хоча б двома портами із застосуванням більше одного великотоннажного судна, забезпечуючи знаходження в зоні порту відправлення і/або порту призначення рідкого вантажу тільки одного великотоннажного судна і хоча б одного танкера або танкера-бункерувальника. Технічний результат полягає в тому, що при здійсненні способу, що заявляється, а саме перевезення вантажів водним транспортом - можуть бути одержані нові властивості, а саме перевезення з довантаженням або частковим розвантаженням поза акваторією порту рідкого вантажу завдяки тому, що великотоннажне судно представлене великотоннажним судном, призначеним для перевезення рідкого вантажу або комбінованим великотоннажним судном, призначеним для одночасного перевезення вантажів хоча б двох різних видів, одним із яких є рідкий вантаж, а судно-носій представлене танкером або танкером-бункерувальником, та здійснення довантаження або часткового розвантаження під час руху, тобто суміщення операції довантаження або розвантаження рідкого вантажу (або його частини) з операцією власне перевезення, завдяки використанню пристосованого для цього судна-носія у вигляді танкера або танкера-бункерувальника, а також покращення характеристик відомих властивостей, а саме усунення необхідності додаткового перевантажувального обладнання для здійснення довантаження (або розвантаження частини вантажу) поза акваторією порту завдяки використанню пристосованого для цього судна-носія у вигляді танкера або танкерабункерувальника. Поставлена задача вирішується тим, що у великотоннажне судно у вигляді великотоннажного судна, призначеного для перевезення рідкого вантажу, зокрема нафти або нафтопродуктів, або у вигляді комбінованого великотоннажного судна, призначеного для одночасного перевезення вантажів хоча б двох різних видів, одним із яких є рідкий вантаж, зокрема, нафта або нафтопродукти, на віддалі від берегової зони порту відправлення рідкого вантажу рідкий вантаж завантажують із судна-носія у вигляді танкера або танкерабункерувальника і/або із великотоннажного судна у вигляді великотоннажного судна, призначеного для перевезення рідкого вантажу, зокрема нафти або нафтопродуктів, або у вигляді комбінованого великотоннажного судна, призначеного для одночасного перевезення вантажів хоча б двох різних видів, одним із яких є рідкий вантаж, зокрема нафта або нафтопродукти, на віддалі від берегової зони порту призначення рідкого вантажу рідкий вантаж вивантажують у судно-носій у вигляді танкера або танкера-бункерувальника. Рідкий вантаж можуть завантажувати у великотоннажне судно із танкера або танкера-бункерувальника в процесі руху від порту відправлення рідкого вантажу і/або вивантажувати із великотоннажного 1 UA 110628 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 судна у танкер або танкер-бункерувальник у процесі руху до порту призначення рідкого вантажу. Перевезення вантажів водним транспортом можуть здійснювати між декількома портами, наприклад, по лінії між хоча б двома портами із застосуванням більше одного великотоннажного судна, забезпечуючи знаходження в зоні порту відправлення і/або порту призначення рідкого вантажу тільки одного великотоннажного судна і хоча б одного танкера або танкера-бункерувальника. Суттєвими ознаками корисної моделі, що заявляється, є виконання дій у часі та умови виконання дій, а саме використання таких пристроїв, як великотоннажне судно у вигляді призначеного для перевезення рідкого вантажу великотоннажного судна або комбінованого великотоннажного судна, призначеного для одночасного перевезення вантажів хоча б двох різних видів, одним із яких є рідкий вантаж, і судно-носій у вигляді танкера або танкерабункерувальника. Даний спосіб забезпечує можливість обійти обмеження по осадці великотоннажного судна, що їх накладає глибина в порту біля причальної стінки. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де наведено схему здійснення способу перевезення вантажів водним транспортом. Перевезення вантажів водним транспортом здійснюють по лінії між двома портами 1 й 2 із застосуванням комплексу суден, до складу якого входять декілька комбінованих великотоннажних суден 3, призначених для одночасного перевезення вантажів хоча б двох різних видів, одним із яких є рідкий вантаж, зокрема нафта або нафтопродукти; до складу комплексу суден для перевезення вантажів водним транспортом входять також хоча б два танкери 4 й 5 (по одному в кожному порту), вантажомісткість яких порівнянна з кількістю рідкого вантажу, що його перевозить комбіноване великотоннажне судно. Відомі приклади комбінованих великотоннажних суден, призначених для одночасного перевезення вантажів різних видів, одним із яких є рідкий вантаж, зокрема нафта або нафтопродукти - див. наприклад, патентний документ Великобританії GB1383887 (А), В63В 11/00, В63В 25/00, опубл. 12.02.1974 (суховантажне судно - танкер), патентний документ Кореї KR20030024292 (А), В63В 25/00, опубл. 26.03.2003 (танкер-контейнеровоз), патентний документ Кореї KR20120068205 (А), В63В 25/08, В62В 3/26, В63В 3/56, опубл. 27.06.2012 (балкер-танкер), патентний документ Кореї KR20120068207 (А), В63В 25/08, В62В 3/26, В63В 3/56, опубл. 27.06.2012 (балкер-танкер), патент Російської Федерації на корисну модель RU28668 (U1), В63В 25/12, В63В 11/04, опубл. 10.04.2003 (балкер-танкер). Як танкери можуть бути використані малотоннажні танкери для перевезення нафтопродуктів (постачальники й бункерувальники дедвейтом 3000-10000 т або танкери типу "products" або "handysize" дедвейтом 10000-60000 т див. Станков Ю. Танкерний флот мира в цифрах, BlackSeaTrans, 2005, № 4http://portsukraine.com/node/3000) або танкери-бункерувальники (див., наприклад, http://www.transbunker.com/store/fleet.html, http://www.rosneft.ru/news/news_in_press/191I2013.html). Для конкретних ліній може знадобитися проектування й будівництво спеціальної серії комбінованих великотоннажних суден, призначених для одночасного перевезення вантажів різних видів, одним із яких є рідкий вантаж, зокрема, нафта або нафтопродукти, і танкерів з відповідними характеристиками вантажомісткості рідкого вантажу, зокрема нафти або нафтопродуктів. Перевезення вантажів водним транспортом здійснюють таким чином. У порту 1 комбіноване великотоннажне судно 3, призначене для одночасного перевезення вантажів хоча б двох різних видів, одним із яких є рідкий вантаж, зокрема нафта або нафтопродукти, завантажують біля причальної стінки (або біля пірса) нерідким вантажем (навалочні вантажі, контейнери й ін.), після чого судно 3 відходить від причальної стінки (або від пірса) і виходить за межі акваторії порту. До комбінованого великотоннажного судна 3, що перебуває поза акваторією порту, підходить танкер 4, завантажений рідким вантажем, зокрема нафтою або нафтопродуктами, і на стоянці на рейді або під час проходження від порту 1 рідкий вантаж перевантажують із танкера 4 у відповідні відсіки для рідкого вантажу комбінованого великотоннажного судна 3. Після завантаження рідкого вантажу комбіноване великотоннажне судно 3 продовжує рух відповідним маршрутом (по лінії) з метою досягнення порту 2. По шляху проходження комбінованого великотоннажного судна 3 при наближенні його до порту 2 або на рейді поза акваторією порту 2 до комбінованого великотоннажного судна 3 підходить базований у цій зоні танкер 5, у який перекачують рідкий вантаж з відповідних відсіків для рідкого вантажу комбінованого великотоннажного судна 3 (зокрема, наприклад, якщо порт 2 перебуває на узбережжі Чорного моря, а порт 1 - поза басейнами Чорного й Середземного морів, перекачування рідкого вантажу з відповідних відсіків для рідкого вантажу комбінованого великотоннажного судна 3 у танкер 5 може бути розпочато після входу комбінованого великотоннажного судна 3 у Чорне море й тривати протягом усього переходу до порту 2). Після 2 UA 110628 U 5 10 15 20 25 30 35 40 звільнення від рідкого вантажу комбіноване великотоннажне судно 3 входить у порт 2 й біля причальної стінки (або біля пірса) з нього вивантажують нерідкий вантаж (навалочні вантажі, контейнери й ін.). Потім комбіноване великотоннажне судно приймає біля причальної стінки (або біля пірса) нерідкий вантаж (навалочні вантажі, контейнери й ін.) для зворотного рейсу, після чого залишає порт 2 і здійснює рух відповідним маршрутом (по лінії) з метою досягнення порту 1. Після розвантаження комбінованого великотоннажного судна 3 у порту 1 цикл повторюється. Встановленим маршрутом (по лінії) між двома портами 1 й 2 можуть курсувати декілька комбінованих великотоннажних суден 3, призначених для одночасного перевезення вантажів хоча б двох різних видів, одним із яких є рідкий вантаж, зокрема, нафта або нафтопродукти; графік руху суден 3 може передбачати знаходження в кожному з портів 1 або 2 тільки одного комбінованого великотоннажного судна 3, що стоїть під навантаженням або розвантаженням нерідких вантажів, при цьому досить, щоб у зоні кожного порту 1 і 2 було хоча б по одному танкеру 4 або 5. У наведеному варіанті відносно рідкого вантажу, зокрема нафти або нафтопродуктів, порт 1 може розглядатися як порт відправлення, а порт 2 як порт призначення, і в порту 1 танкер 4 може бути завантажений рідким вантажем, зокрема нафтою або нафтопродуктами, біля спеціального причалу, а в порту 2 розвантаження танкера 5 також може здійснюватися біля спеціального причалу. Можливий варіант, при якому танкер 4, з якого рідкий вантаж, зокрема нафту або нафтопродукти, завантажують в завантажене нерідким вантажем у порту 1 комбіноване великотоннажне судно 3, прийняв цей рідкий вантаж не в порту 1, а в якому-небудь іншому пункті, що перебуває поблизу від порту 1 у порівнянні з відстанню між портами 1 й 2. Можливий також варіант, при якому у танкер 5 розвантажують рідкий вантаж, зокрема нафту або нафтопродукти, з комбінованого великотоннажного судна 3, що доставляє нерідкий вантаж у порт 2, і танкер 5 доставляє цей вантаж не в порт 2, а в який-небудь інший пункт, що перебуває поблизу від порту 2 у порівнянні з відстанню між портами 1 й 2. Можливий також варіант, коли кількість рідкого вантажу, що його приймає великотоннажне судно 3 (комбіноване великотоннажне судно, призначене для одночасного перевезення вантажів різних видів, одним із яких є рідкий вантаж, або великотоннажне судно, призначене для перевезення рідкого вантажу) більше вантажопідйомності танкера 4 або 5; у цьому випадку можлива одночасна або послідовна робота декількох танкерів 4 або 5 під час завантаження судна 3 рідким вантажем або його розвантаження від рідкого вантажу. Пропонований спосіб перевезення вантажів водним транспортом забезпечує підвищення економічності перевезень як за рахунок відсутності необхідності стоянки великотоннажного судна в порту для навантаження/розвантаження рідкого вантажу, так і за рахунок відсутності необхідності користування нафтовою гаванню для великотоннажного судна, розміри якого набагато більше розмірів судна-носія, яким є танкер; також може бути забезпечена економія часу за рахунок здійснення довантаження або часткового розвантаження рідкого вантажу під час руху від порту або в порт. Крім того, забезпечується можливість паралельної доставки вантажів з декількох розташованих поблизу один від одного портів або в декілька розташовані поблизу один від одного портів за один далекий рейс (коли відстань між групою портів відправлення й групою портів прибуття значно перевищує відстань між портами цих груп). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 55 1. Спосіб перевезення вантажів водним транспортом, що передбачає перевантажування частини вантажу великотоннажного судна із застосуванням судна-носія на віддалі від берегової зони, який відрізняється тим, що у великотоннажне судно у вигляді великотоннажного судна, призначеного для перевезення рідкого вантажу, або у вигляді комбінованого великотоннажного судна, призначеного для одночасного перевезення вантажів хоча б двох різних видів, одним із яких є рідкий вантаж, на віддалі від берегової зони порту відправлення рідкого вантажу рідкий вантаж завантажують із судна-носія у вигляді танкера або танкера-бункерувальника і/або із великотоннажного судна у вигляді великотоннажного судна, призначеного для перевезення рідкого вантажу, або у вигляді комбінованого великотоннажного судна, призначеного для одночасного перевезення вантажів хоча б двох різних видів, одним із яких є рідкий вантаж, на віддалі від берегової зони порту призначення рідкого вантажу рідкий вантаж вивантажують у судно-носій у вигляді танкера або танкера-бункерувальника. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що рідкий вантаж у великотоннажне судно завантажують із танкера або танкера-бункерувальника в процесі руху від порту відправлення рідкого вантажу і/або рідкий вантаж із великотоннажного судна вивантажують у танкер або танкер-бункерувальник у процесі руху до порту призначення рідкого вантажу. 3 UA 110628 U 5 3. Спосіб за п. 1 або за п. 2, який відрізняється тим, що перевезення вантажів водним транспортом здійснюють регулярно між хоча б двома портами із застосуванням більше одного великотоннажного судна, забезпечуючи знаходження в зоні порту відправлення і/або порту призначення рідкого вантажу тільки одного великотоннажного судна і хоча б одного танкера або танкера-бункерувальника. 4. Спосіб за п. 1 або за п. 2, або за п. 3, який відрізняється тим, що як рідкий вантаж перевозять нафту або нафтопродукти Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B63B 35/00, B63B 27/30, B65G 67/60

Мітки: спосіб, вантажів, перевезення, водним, транспортом

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-110628-sposib-perevezennya-vantazhiv-vodnim-transportom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб перевезення вантажів водним транспортом</a>

Подібні патенти