Збірний різець для змінної поворотної пластини

Номер патенту: 110620

Опубліковано: 25.10.2016

Автор: Настасенко Валентин Олексійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Збірний різець для змінної поворотної пластини, який має прихоплювач для закріплення її на головці різця і введений у отвір в головці різця штифт із виступаючою частиною, що призначена для введення в центральний отвір пластини при її установці і закріпленні на різці, який відрізняється тим, що для використання в різці змінних пластин без отворів, штифт виконаний із можливістю осьового руху і занурення його виступаючої частини на всю висоту у отворі в головці різця, а знизу на штифті виконані обмежувальні бокові виступи, які є упором для пружини стиску, що введена в нижній отвір в головці різця і закріплена в ньому пробкою.

2. Збірний різець для змінних поворотних пластин за п. 1, який відрізняється тим, що пробка виконана різьбовою.

3. Збірний різець для змінних поворотних пластин за п. 1, який відрізняється тим, що для зменшення висоти головки і корпусу різця, пружина закріплена накладною кришкою, яка встановлена знизу на основі головки різця і закріплена на ній гвинтами.

4. Збірний різець для змінних поворотних пластин за п. 1, який відрізняється тим, що для використання встановленої на основі гнізда різця опорної пластини, стрижневий елемент для її кріплення, який введений в її центральний отвір і в отвір в головці різця, виконаний з подовжнім осьовим отвором, в який штифт введений із можливістю осьового руху і занурення на всю висоту його виступаючої частини.

5. Збірний різець для змінних поворотних пластин за будь-яким з пп 1, 2, який відрізняється тим, що елементом для кріплення опорної пластини до основи гнізда різця є гвинт, який має конічну головку, із щонайменше одним шліцом під викрутку, та різьбову частину, якою він введений в адекватний різьбовий отвір в головці різця, а цей гвинт виконаний із подовжнім осьовим отвором, в який штифт введений з можливістю осьового руху і занурення на всю висоту його виступаючої частини.

Текст

Реферат: Збірний різець для змінної поворотної пластини, який має прихоплювач для закріплення її на головці різця і введений у отвір в головці різця штифт з виступаючою частиною для введення в центральний отвір пластини при її установці і закріпленні, а для використання в різці змінних пластин без отворів, штифт виконаний з можливістю осьового руху і занурення його виступаючої частини на всю висоту у отворі в головці різця, а знизу на штифті виконані обмежувальні бокові виступи, на які встановлена пружина стиску, що введена в нижній отвір в головці різця і закріплена в ньому різьбовою пробкою або накладною кришкою з гвинтами для кріплення знизу на основі різця. UA 110620 U (54) ЗБІРНИЙ РІЗЕЦЬ ДЛЯ ЗМІННОЇ ПОВОРОТНОЇ ПЛАСТИНИ UA 110620 U UA 110620 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сфери різального інструмента, зокрема до збірних різців з механічним кріплення швидкозмінних поворотних різальних пластин. Відомі токарні різці з механічним кріпленням змінних багатогранних пластин (ЗБП) з чотирма основними схемами їх кріплення, серед яких слід виділити схеми С і М: С - пластин без отворів: зверху, у виконаннях з прихватом і гвинтом та з різнонаправленою різьбою з прихоплювачем і гвинтом; Μ - пластин з отвором: зверху прихоплювачем і через отвір, у виконаннях: з клинприхоплювачем, пружним клин-прихоплювачем, прихоплювачем через отвір. (Див. книгу: Металлообрабатывающий твердосплавной инструмент: Справочник /В.С. Самойлов, Э.Ф. Эйманс, В.А. Фальковский и др. - М.: Машиностроение, 1988. - C. 119, 123). При цьому пластини можуть бути виконані з отвором, або без, а різці можуть мати, або не мати, опорну пластину (див. там же, стор. 82-94). Недоліком різців з Μ схемою кріплення зверху прихоплювачем і через отвір, є неможливість використання їх в схемі С, для пластин без отворів, хоча основні елементи конструкцій гнізд під пластину і прихоплювачів у них ідентичні. Задачею даної заявки на корисну модель є забезпечення у збірного різця для змінної поворотної пластини, який має прихоплювач для закріплення її на головці різця і введений у отвір в головці різця штифт з виступаючою частиною для введення в центральний отвір пластини при її установці і закріпленні, можливості використання пластин, як з отворами, так і без них, шляхом виконання штифта з можливістю осьового руху і занурення його виступаючої частини на всю висоту у отворі в головці різця, а знизу на штифті виконані обмежувальні бокові виступи, які є упором для пружини стиску, що введена в нижній отвір в головці різця і закріплена в ньому різьбовою пробкою або накладною кришкою з гвинтами для її закріплення знизу на основі головки різця, а для використання встановленої на основі гнізда різця опорної пластини, стрижневий елемент для її кріплення, який введений в її центральний отвір і в отвір в головці різця, виконаний із подовжнім осьовим отвором, в який штифт введений із можливістю осьового руху і занурення на всю висоту його виступаючої частини, при цьому елементом кріплення опорної пластини до основи гнізда різця може бути гвинт, який має конічну головку, із щонайменше одним шліцом під викрутку, та різьбову частину, якою він введений в адекватний різьбовий отвір в головці різця, а цей гвинт виконаний із подовжнім осьовим отвором, в який штифт введений із можливістю осьового руху і занурення на всю висоту його виступаючої частини. Конструкції запропонованих збірних різців приведені на кресленнях. На фіг. 1 показаний збірний різець, який має корпус 1 з гніздом 2 під змінну поворотну пластину 3, а також введений у отвір 4 в головці різця циліндричний штифт 5 з виступаючою частиною, що призначена для введення в центральний отвір 6 змінної поворотної пластини при її установці і закріпленні прихоплювачем 7 на головці різця гвинтом 8. Для використання в різці змінних поворотних пластин без отворів, штифт виконаний з можливістю осьового руху і занурення його виступаючої частини на всю висоту h у отворі в головці різця, а знизу на штифті виконані обмежувальні бокові виступи 9, на які встановлена пружина 10, що введена в нижній отвір 11 в головці різця і закріплена в ньому різьбовою пробкою 12. На фіг. 2 показаний розвиток попереднього виконання збірного різця, у якому для зменшення висоти корпусу різця, пружина закріплена накладною кришкою 13, з гвинтами 14 для її кріплення знизу на основі головки різця. На фіг. 3 показаний розвиток попереднього виконання збірного різця, у якому для на основі гнізда 15 різця закріплена опорна пластина 16, а штифт 5 введений в стрижневий елемент 17 для її кріплення з можливістю осьового руху штифта на висоту h, для чого цей елемент виконаний пустотілим з осьовим отвором 18 і збільшеним відносно штифта діаметром, а відповідно йому - збільшені діаметри центрального отвору 18 опорної пластини і отвору 19 в гнізді в головці різця для введення в них елемента кріплення 17, а також збільшені бокові обмежувальні виступи 9 штифта, діаметри пружини 10, нижнього отвору 11 на головці різця і різьбової пробки 12. Всі інші елементи різця однакові з попереднім виконанням. На фіг. 4 показаний розвиток попереднього виконання збірного різця, у якому елементом кріплення опорної пластини 16 до основи гнізда різця є пустотілий гвинт 21 з подовжнім отвором 22, який має конічну головку, щонайменше з одним шліцом під викрутку, та різьбову частину 23, що введена в адекватний їй різьбовий отвір 24, виконаний на головці різця, а в отвір гвинта введений з можливістю осьового руху на висоту h циліндричний штифт 5, виступаюча 1 UA 110620 U 5 10 15 20 25 30 частина якого введена в отвір змінної поворотної пластини. Всі інші елементи різця однакові з попереднім виконанням. Принцип роботи запропонованого різця відрізняється від відомих тим, що він дозволяє використовувати, як змінні різальні пластини з отвором, так і без отвору, за рахунок занурення штифта 5 на всю його висоту у отвір 4 на головці різця або у отвір 18 осьового елемента 17, або у отвір 20 різьбового гвинта 21 для кріплення опорної пластини 16. Конкретне виконання запропонованого різця залежить від параметрів змінної поворотної пластини, яка може бути тригранною, чотиригранною, п'ятигранною, шестигранною, круглою, або будь-якої іншої форми, під яку виконане гніздо та прихоплювач різця. Діаметр і висота штифта також обумовлені розмірами отвору і товщини змінної поворотної пластини, а його довжина повинна бути в 2-4 рази більшою, ніж ця висота. Діаметри бокових виступів штифта, пружини для його притискання, нижнього отвору для їх введення в головку різця і різьбової пробки для закріплення пружини, також повинні бути в 1,5-2,5 разу більшими діаметра штифта. Діаметр стрижневого елемента або гвинта для кріплення опорної пластини, повинен бути більшим діаметра штифта у 1,2-1,4 разу. При товщині квадратної пластини 3,18 мм і діаметрі її отвору 3,81 мм, у виконанні в парі з опорною пластиною тієї ж товщини, довжина штифта становить 15 мм, висота його виступаючої частини - 3 мм, а глибина отвору під пружину і пробку - 12 мм, що потребує висоти головки різця у 24 мм, яка доцільна для подібних різців. При виконанні накладної кришки можливе зменшення висоти головки різця до 20 мм. Це підтверджує можливість їх виконання у різних варіантах висоти корпусів, адекватних базовим різцям. Для їх впровадження немає потреби суттєвих змін базових технологічних процесів виробництва збірних різців, використовуване для цього обладнання і оснастка також не відрізняється від вже існуючих. Економічний ефект при впровадженні запропонованих різців витікає за рахунок скорочення номенклатури їх корпусів, кожен з яких має вартість від 5 до 20 у.о. Тому збільшення вартості виробництва таких різців на 3-5 у.о. перекривається зменшенням кількості використовуваних корпусів, що дає прибуток від 2 до 15 у.о. на 1 корпус. Однак більш точний розрахунок економічних показників залежить від конкретних умов виробництва корпусів і їх використання, тому він може бути умовним у визначених вище межах. Можливе також виконання запропонованих пружинних штифтів для інших видів збірних різальних інструментів, в т.ч. - для вставок і ножів фрез та свердел. Наведені данні підтверджують доцільність широкого впровадження запропонованих різців. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 50 55 1. Збірний різець для змінної поворотної пластини, який має прихоплювач для закріплення її на головці різця і введений у отвір в головці різця штифт із виступаючою частиною, що призначена для введення в центральний отвір пластини при її установці і закріпленні на різці, який відрізняється тим, що для використання в різці змінних пластин без отворів, штифт виконаний із можливістю осьового руху і занурення його виступаючої частини на всю висоту у отворі в головці різця, а знизу на штифті виконані обмежувальні бокові виступи, які є упором для пружини стиску, що введена в нижній отвір в головці різця і закріплена в ньому пробкою. 2. Збірний різець для змінних поворотних пластин за п. 1, який відрізняється тим, що пробка виконана різьбовою. 3. Збірний різець для змінних поворотних пластин за п. 1, який відрізняється тим, що для зменшення висоти головки і корпусу різця, пружина закріплена накладною кришкою, яка встановлена знизу на основі головки різця і закріплена на ній гвинтами. 4. Збірний різець для змінних поворотних пластин за п. 1, який відрізняється тим, що для використання встановленої на основі гнізда різця опорної пластини, стрижневий елемент для її кріплення, який введений в її центральний отвір і в отвір в головці різця, виконаний з подовжнім осьовим отвором, в який штифт введений із можливістю осьового руху і занурення на всю висоту його виступаючої частини. 5. Збірний різець для змінних поворотних пластин за будь-яким з пп. 1, 2, який відрізняється тим, що елементом для кріплення опорної пластини до основи гнізда різця є гвинт, який має конічну головку, із щонайменше одним шліцом під викрутку, та різьбову частину, якою він введений в адекватний різьбовий отвір в головці різця, а цей гвинт виконаний із подовжнім осьовим отвором, в який штифт введений з можливістю осьового руху і занурення на всю висоту його виступаючої частини. 2 UA 110620 U 3 UA 110620 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Nastasenko Valentyn Oleksiiovych

Автори російською

Настасенко Валентин Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: B23B 27/16

Мітки: пластини, поворотної, збірний, різець, змінної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-110620-zbirnijj-rizec-dlya-zminno-povorotno-plastini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Збірний різець для змінної поворотної пластини</a>

Подібні патенти