Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Багатокоординатний фрезерний верстат, що містить нижню нерухому основу, на якій прикріплено шість напрямних з механізмами поступового руху і рухомими каретками, які з'єднані шарнірно через відповідні штанги постійної довжини з рухомою платформою, на якій розташований інструментальний виконавчий орган з приводом обертання інструмента, який відрізняється тим, що верстат конструктивно виконано з двох опозитно розташованих модулів, кожен з яких містить по три напрямні разом з рухомими каретками і шарнірами, паралельні одна до одної горизонтальні осі обертання в нижній нерухомій основі з можливістю змінювати кут нахилу модулів за допомогою двох окремих штанг змінної довжини, які з одного боку шарнірно з'єднані з нерухомою нижньою основою, а з другого боку шарнірно з'єднані з модулями.

Текст

Реферат: Багатокоординатний фрезерний верстат містить нижню нерухому основу, на якій прикріплено шість напрямних з механізмами поступового руху і рухомими каретками, які з'єднані шарнірно через відповідні штанги постійної довжини з рухомою платформою. На платформі розташований інструментальний виконавчий орган з приводом обертання інструмента. Верстат конструктивно виконано з двох опозитно розташованих модулів. Кожен з яких містить по три напрямні разом з рухомими каретками і шарнірами, паралельні одна до одної горизонтальні осі обертання в нижній нерухомій основі з можливістю змінювати кут нахилу модулів за допомогою двох окремих штанг змінної довжини, які з одного боку шарнірно з'єднані з нерухомою нижньою основою, а з другого боку шарнірно з'єднані з модулями. UA 110470 U (12) UA 110470 U UA 110470 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі верстатобудування, а саме до гнучких автоматизованих виробництв, і може бути використана для виконання різноманітних фрезерних, свердлильних, розточувальних операцій при обробці складно-профільних деталей. Відомий верстат-гексапод [патент України на винахід № 54937. Верстат-гексапод. Крижанівський В.А., Валявський І.А., МПК B21D5/00, опубл. 17.03.2003, бюл. № 3], який складається з нерухомої платформи зі столом, рухомої платформи з робочим органом, шести механізмів поздовжнього переміщення, корпуси та вихідні елементи яких шарнірно зв'язані відповідно з нерухомою та рухомою платформами. Шарніри механізмів поздовжнього переміщення виконані з можливістю їх переміщення вздовж напрямних, розташованих на нерухомій платформі. До недоліків цього верстата належить обмежена здатність розширення робочого простору за рахунок невеликої довжини напрямних, розташованих на нерухомій платформі, та й те що зміни робочого простору відбуваються в більшості відносно вертикальної осі верстата. Відомий також багатокоординатний фрезерний верстат [патент України на корисну модель № 66830. Багатокоординатний фрезерний верстат Кузнецов Ю.М., Дмитрієв Д.О., Фіранський В.Б., Степаненко О.О., МПК В23В 35/00, В23С 1/00, опубл. 25.01.2012, бюл. № 2], прийнятий за прототип, що містить верхню і нижню основи, механізми поступового руху постійної довжини, шарнірно зв'язані між собою через штанги постійної довжини, одні кінці яких з'єднані через шарніри з повзунами механізмів поступового руху, а другі - з платформою, на якій розташований інструментальний виконавчий орган з приводом обертання інструмента, причому опори осей механізмів поступового руху утворюють в нижній частині прямокутник, а бокові грані з нижньою основою утворюють два рівнобедрених трикутники, верхні вершини яких мають по одній точці перетинання на верхній основі по її кінцях, з одних взаємно протилежних сторін, і разом з верхньою основою - два прямокутники або дві рівнобічні трапеції, з інших сторін площини мають спільну лінію перетинання, перетворюючи верхню основу в траверсу-балку на двох опорах трикутниках, встановлені шарніри з можливістю їх переміщення вздовж напрямних, розташованих на нижній опорі і відповідного переміщення верхньої опори-траверси-балки. Недоліком прототипу є неефективне співвідношення між робочою зоною верстата, його габаритами і великою масою конструктивних елементів, наявність багатьох приводів поступального руху, наявність траверси-балки. Задачею корисної моделі є створення багатокоординатного фрезерного верстата, в якому за рахунок конструктивних особливостей можливо було б розширити робочу зону, керувати параметрами жорсткості пружної системи та підвищити технологічну ефективність. Вирішення даної задачі досягається тим, що багатокоординатний фрезерний верстат, який містить нижню нерухому основу, на якій прикріплено шість напрямних з механізмами поступового руху і рухомими каретками, які з'єднані шарнірно через відповідні штанги постійної довжини з рухомою платформою, на якій розташований інструментальний виконавчий орган з приводом обертання інструмента має дві паралельні осі обертання, на яких закріплено по три напрямні разом з рухомими каретками і шарнірами та об'єднано в два окремих модулі, з можливістю змінювати кут нахилу модулів за допомогою двох окремих штанг змінної довжини, які з одного боку шарнірно з'єднані з нерухомою нижньої основою, а з другого боку шарнірно з'єднані з модулями. Розташування в двох площинах по три напрямні є початковою формою компоновки верстата, яка змінюється за потребою безпосередньо обертанням двох паралельних горизонтальних поворотних осей, встановлених в нерухомій нижній основі за допомогою двох окремих штанг змінної довжини, які з одного боку шарнірно з'єднані з нерухомою нижньої основою, а з другого боку шарнірно з'єднані з модулями. На кожній з трьох напрямних в кожному з цих модулів знаходяться рухомі каретки, які одними кінцями з'єднані з повзунами механізмів поступового руху, а другими кінцями шарнірно з'єднані через відповідні штанги постійної довжини з платформою, на якій розташований інструментальний виконавчий орган з приводом обертання інструмента, що дає можливість додаткового розширення робочої зони та зміни значення жорсткості для відповідної форми просторового каркасу компоновки верстата. Опозитно розташовані модулі виконано з трьох напрямних з механізмами поступового руху, які утворюють трикутники, нижні сторони яких знаходяться на паралельних осях, мають здатність обертатись і прикріплені до нижньої основи, що дозволяє збільшити об'єм робочої зони верстата та збільшити жорсткість за рахунок керованої зміни форми просторової компоновки верстата. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 зображено просторову кінематичну схему запропонованого верстата, а на фіг. 2 можливі варіанти положення для розширення і регулювання робочої зони на відстань Δ. Верстат містить нижню основу 1, на якій 1 UA 110470 U 5 10 15 20 розміщені дві паралельні осі 2 з можливістю повертати відповідно по три напрямні 3, об'єднані в два окремих модулі з механізмами поступового руху 4, одні кінці яких з'єднані через шарніри 5 з повзунами механізмів поступового руху 6, каретками 7, а другі кінці через шарніри 8 та через відповідні штанги постійної довжини 9, з'єднані з платформою 10, на якій розташований інструментальний виконавчий орган 11. Рух кареток 7 забезпечується кроковими двигунами 13 через ходові гвинти 12. На нижній основі 1 шарнірами 14 прикріплені телескопічні штанги змінної довжини 15, які з'єднано через шарніри 16 з напрямними 3 таким чином, щоб регулювати положення їх кута нахилу φ та тим самим змінювати (розширювати) розмір робочої зони і керувати жорсткістю компоновки верстата. Багатокоординатний фрезерний верстат працює наступним чином. Формоутворюючі рухи верстата отримуються шляхом переміщення по напрямних 3 кареток 7, які шарнірно зв'язані зі штангами постійної довжини 9 які, в свою чергу, переміщують у просторі платформу 10, на якій розташований інструментальний виконавчий орган 11. При зміні довжини телескопічних штанг 15 змінюється кут нахилу φ напрямних 3 до нижньої основи 1, тим самим, змінюючи форму і розмір робочого простору на величину Δ. Відмінність запропонованої конструкції полягає в тому, що сукупність основних ознак надає конструкції нові властивості - можливість зміни форми компоновки і розмірів робочого простору верстата, керування значенням жорсткості компоновки верстата в необхідному напрямі та розширення технологічних можливостей. Багатокоординатний фрезерний верстат може знайти широке використання в машинобудуванні для обробки і формоутворення складно-профільних поверхонь. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 Багатокоординатний фрезерний верстат, що містить нижню нерухому основу, на якій прикріплено шість напрямних з механізмами поступового руху і рухомими каретками, які з'єднані шарнірно через відповідні штанги постійної довжини з рухомою платформою, на якій розташований інструментальний виконавчий орган з приводом обертання інструмента, який відрізняється тим, що верстат конструктивно виконано з двох опозитно розташованих модулів, кожен з яких містить по три напрямні разом з рухомими каретками і шарнірами, паралельні одна до одної горизонтальні осі обертання в нижній нерухомій основі з можливістю змінювати кут нахилу модулів за допомогою двох окремих штанг змінної довжини, які з одного боку шарнірно з'єднані з нерухомою нижньою основою, а з другого боку шарнірно з'єднані з модулями. 2 UA 110470 U 3 UA 110470 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B23B 39/04, B23Q 1/00, B23B 35/00

Мітки: верстат, фрезерний, багатокоординатний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-110470-bagatokoordinatnijj-frezernijj-verstat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Багатокоординатний фрезерний верстат</a>

Подібні патенти