Агрегат для внутрішньоґрунтового комплексного мінерального удобрення ґрунту з одночасною сівбою сільськогосподарських культур

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Агрегат для внутрішньоґрунтового комплексного мінерального удобрення ґрунту одночасно з сівбою сільськогосподарських культур, який включає сівалку з сошниками для внесення у ґрунт основної дози мінеральних добрив і сівалку сільськогосподарських культур з пристроєм для внесення у ґрунт стартової дози мінеральних добрив, який відрізняється тим, що сівалка сільськогосподарських культур приєднана до рами сівалки для внесення добрив сницею з вертикальним шарніром, вісь якого розміщена на відстані, що дорівнює половині ширини міжряддя, створеного суміжними сошниками сівалки для внесення добрив, від середньої лінії, що проходить паралельно до напрямку робочого руху агрегату і рівновіддалена від крайніх сошників сівалки для внесення добрив, при цьому до рами сівалки для внесення добрив нерухомо закріплений направляючий елемент з отвором, вісь котрого паралельна до середньої лінії і перетинається з віссю вертикального шарніра, а в отворі направляючого елемента встановлений блокуючий повзун, який штангою кінематично з'єднаний з механізмом підйому сошників сівалки для внесення добрив, при цьому до сниці сівалки сільськогосподарських культур нерухомо закріплений фіксуючий елемент з отвором, ідентичним отвору направляючого елемента і співвісного з ним в робочому стані агрегату.

2. Агрегат за п. 1, який відрізняється тим, що блокуючий повзун виготовлений із пружного матеріалу.

3. Агрегат за п. 1, який відрізняється тим, що задній кінець блокуючого повзуна, відносно напрямку руху агрегату, виконаний конічним.

Текст

Реферат: Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування. Заявлений агрегат для внутрішньоґрунтового комплексного мінерального удобрення ґрунту одночасно з сівбою сільськогосподарських культур включає сівалку з сошниками для внесення у ґрунт основної дози мінеральних добрив і сівалку сільськогосподарських культур з пристроєм для внесення у ґрунт стартової дози мінеральних добрив. Сівалка сільськогосподарських культур приєднана до рами сівалки для внесення добрив сницею з вертикальним шарніром, вісь якого розміщена на відстані, що дорівнює половині ширини міжряддя, створеного суміжними сошниками сівалки для внесення добрив, від середньої лінії, що проходить UA 110432 C2 (12) UA 110432 C2 паралельно до напрямку робочого руху агрегату і рівновіддалена від крайніх сошників сівалки для внесення добрив. До рами сівалки для внесення добрив нерухомо закріплений направляючий елемент з отвором, вісь котрого паралельна до середньої лінії і перетинається з віссю вертикального шарніра. В отворі направляючого елемента встановлений блокуючий повзун, який штангою кінематично з'єднаний з механізмом підйому сошників сівалки для внесення добрив. До сниці сівалки сільськогосподарських культур нерухомо закріплений фіксуючий елемент з отвором, ідентичним отвору направляючого елемента і співвісного з ним в робочому стані агрегату. Застосування винаходу дозволяє вносити насіння посередині міжрядь внесеної у ґрунт основної дози мінеральних добрив. UA 110432 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до галузі сільськогосподарського машинобудування і може використовуватись при створенні машин для комплексного внутрішньоґрунтового внесення мінеральних добрив з одночасною сівбою сільськогосподарських культур. Відоме обладнання для комплексного мінерального удобрення ґрунту, яке включає відцентрову машину для поверхневого удобрення ґрунту, наприклад, 1РМГ-4, і важкі борони або культиватор [кн. Лурье А.Б., Гусинцев Ф.Г., Давидсон Е.И. Сельскохозяйственные машины. - Μ.: Колос, 1976. - С. 77-79, 85-88]. При роботі такого обладнання відцентровою машиною розсівається по поверхні поля повний комплекс мінеральних добрив, які загортаються у ґрунт важкими боронами або культиватором. Недоліком такого обладнання є те, що мінеральні добрива розсіваються по поверхні поля недостатньо рівномірно, а також загортаються у ґрунт на різну і недостатню глибину. Тому при проростанні насіння на таким чином удобреному полі паростки рослин недостатньо забезпечуються поживними речовинами, що обумовлює уповільнення їх росту і розвитку та зниження зимостійкості. Крім того, в процесі вегетації рослин верхній шар ґрунту висихає, а тому мінеральні добрива, що знаходяться у цьому шарі не розчиняються і не використовуються рослинами, що знижує ефективність удобрення ґрунту. Відоме також обладнання для комплексного мінерального удобрення ґрунту і сівби сільськогосподарських культур, яке включає сівалку для поверхневого розсівання основної дози мінеральних добрив, наприклад РТТ-4,2, важкі борони або культиватор і сівалку з пристроєм для одночасного висіву насіння сільськогосподарських культур та внесення стартової дози мінеральних добрив в рядки сумісно з насінням [кн. Лурье А.Б., Гусинцев Ф.Г., Давидсон Е.И. Сельскохозяйственные машины. - Μ.: Колос, 1976. - С. 77-85 і кн. Сисолін П.В., Сало В.М., Кропившій В.М. Сільськогосподарські машини. К.: Урожай. - 2001. - С.257-259]. Використання в цьому обладнанні сівалки для розсівання основної дози мінеральних добрив забезпечує більш рівномірне розподілення основної дози мінеральних добрив по поверхні ґрунту, а використання сівалки сільськогосподарських культур з пристроєм для внесення стартової дози мінеральних добрив в рядки сумісно з насінням забезпечує паростки рослин при проростанні насіння в достатній кількості поживними речовинами, що забезпечує прискорення їх росту і розвитку. Однак і в цьому випадку значна частина основної дози внесених добрив розміщується вище висіяного насіння, що ускладнює використання їх поживних речовин корінням культурних рослин, які проростають вниз і тому ці поживні речовини використовуються бур'янами. Крім того, в процесі вегетації рослин верхній шар ґрунту висихає і тому частина мінеральних добрив, які знаходяться в ньому не розчиняються і не використовуються взагалі, що знижує ефективність використання основної дози мінеральних добрив. Відоме також обладнання для комплексного мінерального удобрення ґрунту і сівби сільськогосподарських культур, яке включає сівалку з сошниками для внесення в ґрунт основної маси мінеральних добрив і сівалку сільськогосподарських культур з пристроєм для внесення у ґрунт стартової дози мінеральних добрив [пат. RU 2293461 C1, 20.02.2007]. Це обладнання є найближчим аналогом заявленого винаходу. Задачею винаходу є агрегат для внутрішньоґрунтового комплексного мінерального удобрення ґрунту одночасно з сівбою сільськогосподарських культур, в якому шляхом розміщення у ґрунті основної дози мінеральних добрив нижче одночасно висіяного насіння, тобто в зоні розміщення коріння зернових культур, підвищується ефективність використання основної дози мінеральних добрив. Поставлена задача вирішується завдяки тому, що в агрегаті для внутрішньоґрунтового комплексного мінерального удобрення ґрунту одночасно з сівбою сільськогосподарських культур, який містить сівалку з сошниками для внесення у ґрунт основної дози мінеральних добрив і сівалку сільськогосподарських культур з пристроєм для внесення в ґрунт стартової дози мінеральних добрив, відповідно до винаходу, причіпний пристрій сівалки сільськогосподарських культур приєднаний до рами сівалки для внесення добрив вертикальним шарніром, вісь якого розміщена на віддалі, що дорівнює половині відстані між суміжними сошниками, від середньої лінії, що проходить паралельно до напрямку робочого руху агрегату і рівновіддалена від крайніх сошників сівалки для внесення добрив, а до її рами нерухомо закріплений направляючий елемент з отвором, вісь котрого паралельна до середньої лінії і перетинається з віссю вертикального шарніра, і в отворі направляючого елемента встановлений блокуючий повзун, який штангою кінематично з'єднаний з механізмом підйому сошників сівалки для внесення добрив, а до сниці сівалки сільськогосподарських культур нерухомо закріплений фіксуючий елемент з отвором, ідентичним отвору направляючого елемента і співвісного з ним в робочому стані агрегату, причому блокуючий повзун 1 UA 110432 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 виготовлений із пружного матеріалу, а задній кінець блокуючого повзуна, відносно напрямку руху агрегату, виконаний конічним. Завдяки такому виконанню агрегату для внутрішньоґрунтового комплексного мінерального удобрення ґрунту одночасно з сівбою сільськогосподарських культур спочатку забезпечується внесення у ґрунт основної дози мінеральних добрив на більшу глибину (60-150 мм), а потім у середину міжрядь внесеної основної дози добрив висівається насіння сумісно з стартовою дозою мінеральних добрив на меншу глибину (20-60 мм). При цьому стартова доза мінеральних добрив забезпечує ефективне живлення паростків зернових культур, що обумовлює їх прискорений ріст і розвиток, а по мірі росту цих рослин аж до дозрівання урожаю їх коріння живиться добривами основної дози, які знаходяться на більшій глибині і тому у вологому ґрунті, що забезпечує їх розчинення і ефективне використання рослинами. Приклад реалізації винаходу пояснюється кресленнями, де: фіг. 1 - агрегат для внутрішньоґрунтового комплексного мінерального удобрення ґрунту з одночасною сівбою сільськогосподарських культур (вид збоку); фіг. 2 - агрегат для внутрішньоґрунтового комплексного мінерального удобрення ґрунту одночасною з сівбою сільськогосподарських культур (вид зверху). Агрегат для виутрішньоґрунтового комплексного мінерального удобрення ґрунту одночасно з сівбою сільськогосподарських культур включає сівалку 1 для внесення у ґрунт основної дози мінеральних добрив, яка містить раму 2, на котрій встановлений бункер 3 для мінеральних добрив з висівними апаратами 4 для їх висівання. До рами 2 на повідцях 5 шарнірно закріплені сошники 6, обладнані механізмом 7 для підняття їх в транспортне положення, який приводиться в дію гідроциліндром 8. Висівні апарати 4 струмопроводами 9 сполучені з сошниками 6. До рами 2 сівалки 1 шарніром 10 приєднана сниця 11 сівалки сільськогосподарських культур 12. Зазначена сівалка 12 включає раму 13, на якій встановлено ящик 14, котрий розділений на два відсіки - відсік 15 для насіння сільськогосподарських культур та відсік 16 для стартової дози мінеральних добрив. Ці відсіки обладнані висівними апаратами 17 для висівання насіння і 18 для висівання мінеральних добрив. До рами 13 цієї сівалки також повідцями 5 шарнірно закріплені сошники 6, обладнані механізмом 7 для їх піднімання у транспортне положення. При цьому висівні апарати 17 і 18 з'єднані насіннєпроводами 19 з сошниками 6. Вісь шарніра 10 розміщена на віддалі, що дорівнює половині відстані між суміжнимисошниками 6 від середньої лінії, що проходить паралельно до напрямку робочого руху агрегату і рівновіддалена від крайніх сошників сівалки 1 для внесення основної дози добрив. До рами 2 сівалки 1 нерухомо закріплений направляючий, елемент 20 з отвором, вісь якого паралельна до середньої лінії і перетинається з віссю вертикального шарніра 10. В отворі направляючого елемента 20 встановлений блокуючий повзун 21, виготовлений із пружного матеріалу, причому його задній кінець 22, відносно напрямку руху агрегату, виконаний конічним. Повзун 21 штангою 23 кінематично з'єднаний з механізмом підйому 7 сошників 6 сівалки 1 для внесення добрив. До сниці 11 сівалки сільськогосподарських культур 12 нерухомо закріплений фіксуючий елемент 24 з отвором, ідентичним отвору направляючого елемента 20 і співвісного з ним в робочому стані агрегату. Перед початком роботи агрегату в ящик 3 сівалки 1 завантажуються мінеральні добрива основної дози їх внесення, а у відсік 15 ящика 14 сівалки 12 завантажується необхідне насіння сільськогосподарських культур, а у відсік 16 ящика 14 завантажуються мінеральні добрива стартової дози. Після цього агрегат заїжджає у загінку і сошники 6 обох сівалок механізмами 7 опускаються в робоче положення. Одночасно з цим за рахунок кінематичного зв'язку через штангу 23 між механізмом 7 підйому сошників 6 і повзуном 21, останній перемішується назад відносно напрямку руху агрегату, і повзун 21 заходить у фіксуючий елемент 24 і шарнір 10 повністю блокується, в результаті чого рама 2 сівалки 1 і рама 13 сівалки 12 з'єднуються як одне нерухоме ціле. При русі агрегату в загінці спочатку сошниками 6 сівалки 1 в рядки на більшу глибину (60-150 мм) вноситься основна доза мінеральних добрив, а потім у середину міжрядь внесеної основної дози добрив висівається сошниками 6 сівалки 12 насіння сільськогосподарських культур і вноситься стартова доза мінеральних добрив в одні рядки сумісно з насінням на оптимальну глибину загортання насіння - 20-80 мм (фіг.2). В кінці загінки механізмом 7 сошники 6 піднімаються в транспортне положення і штангою 23 повзун 21 виводиться із фіксуючого елемента 24, в результаті чого шарнір 10 розблоковується і на поворотній смузі агрегат робить розворот, при якому сівалки 1 і 12 рухаються по окремих траєкторіях. 60 2 UA 110432 C2 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 10 15 20 1. Агрегат для внутрішньоґрунтового комплексного мінерального удобрення ґрунту одночасно з сівбою сільськогосподарських культур, який включає сівалку з сошниками для внесення у ґрунт основної дози мінеральних добрив і сівалку сільськогосподарських культур з пристроєм для внесення у ґрунт стартової дози мінеральних добрив, який відрізняється тим, що сівалка сільськогосподарських культур приєднана до рами сівалки для внесення добрив сницею з вертикальним шарніром, вісь якого розміщена на відстані, що дорівнює половині ширини міжряддя, створеного суміжними сошниками сівалки для внесення добрив, від середньої лінії, що проходить паралельно до напрямку робочого руху агрегату і рівновіддалена від крайніх сошників сівалки для внесення добрив, при цьому до рами сівалки для внесення добрив нерухомо закріплений направляючий елемент з отвором, вісь котрого паралельна до середньої лінії і перетинається з віссю вертикального шарніра, а в отворі направляючого елемента встановлений блокуючий повзун, який штангою кінематично з'єднаний з механізмом підйому сошників сівалки для внесення добрив, при цьому до сниці сівалки сільськогосподарських культур нерухомо закріплений фіксуючий елемент з отвором, ідентичним отвору направляючого елемента і співвісного з ним в робочому стані агрегату. 2. Агрегат за п. 1, який відрізняється тим, що блокуючий повзун виготовлений із пружного матеріалу. 3. Агрегат за п. 1, який відрізняється тим, що задній кінець блокуючого повзуна, відносно напрямку руху агрегату, виконаний конічним. 3 UA 110432 C2 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Adamchuk Valerii Vasyliovych, Nasonov Vasyl Andriiovych, Hovorov Oleksandr Fedorovych, Moiseienko Volodymyr Kostiantynovych

Автори російською

Адамчук Валерий Васильевич, Насонов Василий Андреевич, Говоров Александр Федорович, Моисеенко Владимир Константинович

МПК / Мітки

МПК: A01C 21/00, A01C 7/06, A01B 49/06, A01B 59/042, A01B 63/14

Мітки: комплексного, агрегат, сільськогосподарських, удобрення, одночасною, внутрішньоґрунтового, ґрунту, сівбою, мінерального, культур

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-110432-agregat-dlya-vnutrishnoruntovogo-kompleksnogo-mineralnogo-udobrennya-runtu-z-odnochasnoyu-sivboyu-silskogospodarskikh-kultur.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Агрегат для внутрішньоґрунтового комплексного мінерального удобрення ґрунту з одночасною сівбою сільськогосподарських культур</a>

Подібні патенти