Спосіб оцінки перебігу хронічного верхівкового періодонтиту

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб оцінки перебігу хронічного верхівкового періодонтиту, що включає визначення рентгенологічних оцінок навколоверхівкових тканин зуба по шестибальній шкалі за критеріями модифікованого періапікального індексу РАІ: 0 балів - нормальна рентгенологічна картина верхівкового періодонтиту, 1 бал - періодонтальна щілина розширена, кортикальна пластинка збережена, відсутня демінералізація кістки, радіальна орієнтація кісткових балок губчастої кістки, 2 бали - періодонтальна щілина розширена, кортикальна пластинка збережена, розширені кістково-мозкові простори губчастої кістки, хаотична орієнтація кісткових балок губчастої кістки, 3 бали - кортикальна пластинка в ділянці верхівки відсутня, ділянка просвітлення (демінералізації) у губчастій кістці зі збереженням малюнка кісткових балок, 4 бали - кортикальна пластинка в ділянці верхівки відсутня, ділянка просвітлення в губчастій кістці з відсутністю малюнка кісткових балок, чітко виражена границя дефекту, верхівка кореня сформована, 5 балів - кортикальна пластинка в ділянці верхівки відсутня, ділянка просвітлення в губчастій кістці з відсутністю малюнка кісткових балок, нечітка границя дефекту з ділянкою розширення кістково-мозкових просторів по периферії, верхівка кореня сформована, 6 балів - кортикальна пластинка в ділянці верхівки відсутня, ділянка просвітлення в губчастій кістці з відсутністю малюнка кісткових балок, верхівка кореня не сформована чи резорбірована, який відрізняється тим, що додатково визначають клініко-анамнестичні характеристики зубів і оцінюють їх по шестибальній шкалі пропорційно ступеню ураження хронічним верхівковим періодонтитом за критеріями: 0 балів - зуб інтактний чи лікувався з приводу карієсу, слизова оболонка в ділянці зуба без видимих патологічних змін, 1 бал - зуб депульпований за ортопедичними показниками чи внаслідок травми, симптомів, характерних для хронічного верхівкового періодонтиту, немає, 2 бали - зуб лікувався (не лікувався) з приводу пульпіту або періодонтиту, симптомів, характерних для хронічного верхівкового періодонтиту, немає, 3 бали - зуб з хронічним гранулематозним періодонтитом або лікувався з цього приводу, наявні симптоми, характерні для даного захворювання, загострень хронічного процесу немає, 4 бали - зуб з хронічним гранулюючим періодонтитом або лікувався з цього приводу, наявні симптоми, характерні для даного захворювання, загострень хронічного процесу немає, 5 балів - зуб з хронічним гранулематозним (гранулюючим) періодонтитом або лікувався з цього приводу, наявні симптоми, характерні для даного захворювання, і загострення хронічного процесу в анамнезі, а також зуб, для лікування якого показаний комбінований метод, 6 балів - зуб, що підлягає видаленню з приводу безуспішного лікування хронічного верхівкового періодонтиту, крім того зуб, видалений з приводу безуспішного лікування хронічного верхівкового періодонтиту оцінюють в 12 балів, причому зуби, видалені за іншими причинами, не оцінюють і не враховують, а рентгенологічну оцінку видаленого зуба не визначають і приймають рівною 0 балів,  розраховують показник інтенсивності перебігу хронічного верхівкового періодонтиту: комплексний апікальний індекс (КАІ) за формулою:

КАІ= S клініко-анамнестичних балів + S балів РАІ, а також показник активності перебігу хронічного верхівкового періодонтиту (АП) за формулою:

                                                      ,

де n - число зубів, сукупна оцінка яких за клініко-анамнестичними і рентгенологічними характеристиками більша від нуля,

і при значенні показника АП від 0,08 до 0,33 діагностують легкий ступінь активності, від 0,34 до 0,66 - середній ступінь, від 0,67 до 1,0 - важкий ступінь активності перебігу хронічного верхівкового періодонтиту.

2. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що при неможливості визначення рентгенологічної оцінки зуба, крім видалених зубів, її значення приймають рівним значенню визначеної клініко-анамнестичної оцінки.

Текст

1. Спосіб оцінки перебігу хронічного верхівкового перюдонтиту, що включає визначення рентгенологічних оцінок навколоверхівкових тканин зуба ло шестибальній шкалі за критеріями модифікованого періапікального Індексу РАІ: 0 балів нормальна рентгенологічна картина верхівкового періодонтиту, 1 бал - періодонтальна щілина розширена, кортикальна пластинка збережена, відсутня демінералізація кістки, радіальна орієнтація кісткових балок губчастої кістки, 2 бали - періодонтальна щілина розширена, кортикальна пластинка збережена, розширені кістково-мозкові простори губчастої кістки, хаотична орієнтація кісткових балок губчастої кістки, 3 бали - кортикальна пластинка в ділянці верхівки відсутня, ділянка просвітлення (де мінералізації) у губчастій кістці зі збереженням малюнка кісткових балок, 4 бали кортикальна пластинка в ділянці верхівки відсутня, ділянка просвітлення в губчастій кістці з відсутністю малюнка кісткових балок, чітко виражена границя дефекту, верхівка кореня сформована, 5 балів - кортикальна пластинка в ділянці верхівки відсутня, ділянка просвітлення в губчастій кістці з відсутністю малюнка кісткових балок, нечітка границя дефекту з ділянкою розширення кістковомозкових просторів по периферії, верхівка кореня сформована, 6 балів - кортикальна пластинка в ДІЛЯНЦІ верхівки відсутня, ділянка просвітлення в губчастій кістці з відсутністю малюнка кісткових балок, верхівка кореня не сформована чи резорбірована, який відрізняється тим, що додатково визначають клініко-анамнестичні характеристики зубів і оцінюють їх по шестибальній шкалі пропорційно ступеню ураження хронічним верхівковим періодонтитом за критеріями: 0 балів - зуб інтактний чи лікувався з приводу карієсу, слизова оболонка в ділянці зуба без видимих патологічних змін, 1 бал - зуб депульпований за ортопедичними показниками чи внаслідок травми, симптомів, ха рактерних для хронічного верхівкового перюдонтиту, немає, 2 бали - зуб лікувався (не лікувався) з приводу пульпіту або періодонтиту, симптомів, характерних для хронічного верхівкового періодонтиту, немає, 3 бали - зуб з хронічним гранулематозним періодонтитом або лікувався з цього приводу, наявні симптоми, характерні для даного захворювання, загострень хронічного процесу немає, 4 бали - зуб з хронічним гранулюючим періодонтитом або лікувався з цього приводу, наявні симптоми, характерні для даного захворювання, загострень хронічного процесу немає, 5 балів - зуб з хронічним гранулематозним (гранулюючим) періодонтитом або лікувався з цього приводу, наявні симптоми, характерні для даного захворювання, і загострення хронічного процесу в анамнезі, а також зуб, для лікування якого показаний комбінований метод, 6 балів - зуб, що підлягає видаленню з приводу безуспішного лікування хронічного верхівкового періодонтиту, крім того зуб, видалений з приводу безуспішного лікування хронічного верхівкового періодонтиту оцінюють в 12 балів, причому зуби, видалені за іншими причинами, не оцінюють і не враховують, а рентгенологічну оцінку видаленого зуба не визначають і приймають рівною 0 балів, розраховують показник інтенсивності перебігу хронічного верхівкового перюдонтиту: комплексний апікальний індекс (КАІ) за формулою: КАІ= кпініко-анамнестичних балів + балів РАІ, а також показник активності перебігу хронічного верхівкового періодонтиту (АП) за формулою: о АЛ 12 п де п - число зубів, сукупна оцінка яких за клінікоа нам неетичним и і рентгенологічними характеристиками більша від нуля, і при значенні показника АП від 0,08 до 0,33 діагностують легкий ступінь активності, від 0,34 до 0,66 - середній ступінь, від 0,67 до 1,0 - важкий ступінь активності перебігу хронічного верхівкового періодонтиту. 2. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що при неможливості визначення рентгенологічної оцінки зуба, крім видалених зубів, її значення приймають рівним значенню визначеної клініко-анамнестичної оцінки. Ої 11043 Корисна модель відноситься до медицини, зокрема до терапевтичної стоматології і може бути використаний для оцінки інтенсивності та активності перебігу хронічного верхівкового перюдонтиту. Відомий спосіб оцінки стану навколоверхівкових тканин зуба за допомогою пер іап і кального індексу РАІ, заснованого на оцінці рентгенологічної картини по п'ятибальній шкалі критеріїв [Orstavik D., Kerekes К., Eriksen H.M. The periapical index: a scoring system for radiographic assessment of apical periodontitis // Endod Dent Traumatol. 1986. -V.2 (№1). -P.20-34]. Недоліком даного способу, що обмежує можливість його застосування, є те, що він не враховує стан верхівки кореня зуба і характеру сполучення між ендодонтом І періодонтом. За найближчий аналог обрано спосіб визначення модифікованого періапікального індексу РАІ, який полягає в тому, що проводять рентгенологічне дослідження навколоверхівкових тканин зуба І на основі аналізу рентгенологічної картини по шестибальній шкалі визначають кількісний модифікований періапікальний індекс РАІ, а в оцінні критерії введена додаткова категорія, яка описує наявність широкого просвіту апікального отвору, що уможливлює застосування індексу РАІ як в дорослої, так і в дитячої ендодонтії [Соловьёва A.M. Применение модифицированного периапикального индекса PAI для оценки результатов эндодонтического лечения постоянных зубов с незавершенным формированием корней. Парод онтология №3 (13) -1999г. -С.48-50]. Недоліком даного способу являється те, що він не забезпечує достатньої точності при оцінці з його допомогою інтенсивності перебігу хронічного верхівкового періодонтиту. Це обумовлено тим, що визначення індексу РАІ базується тільки на даних рентгенологічного дослідження. Разом з тим відомо, що більша частина рентгенологічних проявів, без врахування їхнього взаємозв'язку з клінічними І морфологічними змінами, не дозволяє точно диференціювати між собою різні форми навколокорінних деструктивних процесів. Тому що розмір осередку деструкцій, їхня форма, чіткість границь, однорідність І прозорість осередку просвітлення в значній мірі не відповідають істинним макроморфологічним характеристикам патологічного осередку і гістологічній природі наявних в ньому змін. Так само, рентгенологічні характеристики значною мірою обумовлені локалізацією поразки в різних шарах альвеолярного відростка, і при цьому можлива невідповідність розмірів істинного осередку поразки та його рентгенологічної тіні. Крім того, спосіб визначення індексу РАІ не передбачає визначення активності перебігу захворювання. Ознаками, що співпадають з істотними ознаками пропонованого способу, являються: визначення рентгенологічних оцінок навколоверхівкових тканин зуба по шестибальній шкалі за критеріями модифікованого періапікального Індексу РАІ. 0 балів - нормальна рентгенологічна картина верхівкового періодонта; 1 бал - перюдонтальна щілина розширена, кортикальна пластинка збережена, відсутня демінералізація кісті, радіальна орієнтація кісткових балок губчатоґ кісті; 2 бали - перюдонтальна щілина розширена, кортикальна пластинка збережена, розширені кістково-мозкові простори губчатої кісти, хаотична орієнтація кісткових балок губчатої кісті; 3 бали - кортикальна пластинка в області верхівки відсутня, область просвітлення (демінералізації) у губчатій кісті зі збереженням малюнка кісткових балок; 4 бали - кортикальна пластинка в області верхівки відсутня, область просвітлення в губчатій кісті з відсутністю малюнка кісткових балок, чітко виражена границя дефекту, верхівка кореня сформована; 5 балів - кортикальна пластинка в області верхівки відсутня, область просвітлення в губчатій кісті з відсутністю малюнка кісткових балок, нечітка границя дефекту з областю розширення кістковомозкових просторів по периферії, верхівка кореня сформована; 6 балів - кортикальна пластинка в області верхівки відсутня, область просвітлення в губчатій кісті з відсутністю малюнка кісткових балок, верхівка кореня не сформована чи резорбірована; Причинами, що перешкоджають досягненню очікуваного технічного результату (підвищення точності оцінки інтенсивності, а також визначення активності перебігу хронічного верхівкового періодонтиту) являються: використання для оцінки тільки даних рентгенологічного обстеження без врахування зв'язку з анамнезом захворювання, клінічною виразністю симптомів, особливостями перебігу хронічного верхівкового періодонтиту, а також без врахування зубів, видалених з приводу даного захворювання, що не дозволяє досить точно оцінити інтенсивність і визначити активність перебігу хронічного верхівкового періодонтиту. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу-оцінки шляхом введення додаткового кількісного оцінювання по шестибальній шкалі пропорційно ступеню поразки, клінікоанамнестичних даних зубів з хронічним верхівковим періодонтитом, а також оцінювання в 12 балів зубів, видалених з приводу даного захворювання, з наступною комплексною оцінкою показника інтенсивності, та показника і ступеню активності перебігу хронічного верхівкового періодонтиту по значенням клініко-анамнестичних і рентгенологічних оцінок, та числу зубів, сукупна клінікоанамнестична та рентгенологічна оцінка котрих більше нуля. Поставлена задача вирішується тим, що в способі оцінки перебігу хронічного верхівкового періодонтиту, що включає визначення рентгенологічних оцінок навколоверхівкових тканин зуба по шестибальній шкалі за критеріями модифікованого 11043 одонтиту - КАІ по сукупності клініко-анамнестичних пері а пі кально го індексу РАІ, відповідно до винахоі рентгенологічних оцінок та числу зубів, сукупна ду додатково визначають клініко-анамнестичні клініко-анамнестична та рентгенологічна оцінка характеристики зубів і оцінюють їх по шестибалькотрих більше нуля, дозволяє підвищити точність ній шкалі пропорційно ступеню поразки хронічним оцінки показника інтенсивності, а також визначити верхівковим лерюдонтитом за наступними критепоказник і ступінь активності перебігу хронічного ріями: верхівкового періодонтиту. 0 балів - зуб інтактний чи лікувався з приводу карієсу; слизова оболонка в області зуба без виОцінку перебігу хронічного верхівкового перідимих патологічних змін; одонтиту здійснюють наступним образом. У особи, що обстежують, проводять огпяд по1 бал - зуб депульпірован за ортопедичними рожнини рота і оцінюють зуби відповідно до клініпоказниками чи внаслідок травми; ко-анамнестичних та рентгенологічних оцінних симптомів, характерних для хронічного верхівкритеріїв, що наведені вище. кового періодонтиту, немає; За значенням клініко-анамнестичних і рентге2 бали - зуб лікувався (не лікувався) з приводу нологічних оцінок по формулі (1) розраховують пульпіту або періодонтиту; показник інтенсивності перебігу хронічного верхівсимптомів, характерних для хронічного верхівкового періодонтиту -КАІ. кового періодонтиту, немає; За значенням КАІ і числу зубів п, сукупна кліні3 бали - зуб з хронічним гранулематозним пеко-анамнеетична і рентгенологічна оцінка котрих ріодонтитом або лікувався з цього приводу, мабільше нуля, по формулі (2) визначають показник ються симптоми, характерні для даного захворюактивності перебігу хронічного верхівкового перівання, загострень хронічного процесу немає; одонтиту - АП. 4 бали - зуб з хронічним гранулюючим періодонтитом або лікувався з цього приводу, маються За значенням показника АП роблять оцінку симптоми, характерні для даного захворювання, ступеню активності перебігу хронічного верхівкозагострень хронічного процесу немає; вого періодонтиту і при значенні АП від 0,08 до 0,33 діагностують легкий ступінь активності, від 5 балів - зуб з хронічним гранулематозним 0,34 до 0,66 - середній ступінь, від 0,67 до 1,0(гранулюючим) періодонтитом або лікувався з цьоважкий ступінь активності перебігу хронічного верго приводу, маються симптоми, характерні для хівкового періодонтиту. даного захворювання І загострення хронічного процесу в анамнезі, а також зуб, для лікування Можливість використання способу підтверякого показано комбінований метод; джує наступний приклад. 6 балів - зуб, що підлягає видаленню з привоХворий А., 26 років, скаржиться на періодичну ду безуспішного лікування хронічного верхівкового появу ниючих болів у 26 і 37 зубі, що стихають періодонтиту. після утворення свища на яснах. Кілька років назад зуби лікувались з приводу пульпіту, болі, що Крім того зуб видалений з приводу безуспішниють, стали з'являтися рік назад. ного лікування хронічного верхівкового періодонтиту оцінюють в 12 балів. Причому зуби, видалені Крім того, у хворого видалено зуб 16 з приводу за іншими причинами не оцінюються і не враховубезуспішного лікування загострення хронічного ються. верхівкового періодонтиту. За отриманими оцінками розраховують показОб'єктивно: на жувальній поверхні зуба 37 ник, що характеризує інтенсивність хронічного пломба, зуб змінений у кольорі, перкусія злегка верхівкового періодонтиту - комплексний апікальболісна, пеокуторний звук притуплений. Зуб 26 ний Індекс (КАІ), по формулі: покрито металевою коронкою, перкусія безболісКАІ= клініко-анамнестичних 6алів+ балів РАІ (1) на. Слизова оболонка ясен в області зубів 26 і 37 ціанотична, в області проекції верхівок коренів а також визначають показник активності перізуба 37 мається свищ з незначною кількістю сероодонтиту (АП), по формулі: зно-гнійного відокремлюваного, в області проекції А П . верхівок коренів зуба 26 є два маленьких білясо{2) W 12 n ватих рубця від свища. Симптоми Лукомского, де п - число зубів, сукупна оцінка яких по клініКране позитивні. ко-анамнестичним і рентгенологічним характерисНа прицільній внутріротовій рентгенограмі: тикам більше нуля, І при значенні показника АП від - піднебний канал зуба 26 виконаний рентгено0,08 до 0,33 діагностують легкий ступінь активносконтрастним пломбувальним матеріалом до верхіті, від 0,34 до 0,66 - середній ступінь, від 0,67 до вки, щічні канали зуба запломбовані на 3/4. В об1,0 - важкий ступінь активності перебігу запальноласті верхівок коренів відзначається відсутність го процесу в навколоверхівкових тканинах. кортикальної пластинки, область просвітлення в Між сукупністю істотних ознак запропонованогубчатій кісті з нечіткими контурами у виді «язиків го способу і очікуваним технічним результатом, що полум'я» зі збереженням малюнка кісткових балок, може бути досягнуто, виявляється наступний прищо відповідає рентгенологічній оцінці 3 бала; чинно-наслідковий зв'язок: проведення додатково- дистальний канал зуба 37 виконаний рентгего кількісного оцінювання в балах, по шестибальноконтрастним пломбувальним матеріалом до ній шкалі, пропорційно ступеню поразки, верхівки, медіальні канали зуба 37 запломбовані сукупності клініко-анамнестичних даних для кожнона 3/4. В області верхівок коренів відзначається го із зубів з хронічним верхівковим періодонтитом, відсутність кортикальної пластинки, область проа також зубів, видалених з приводу цього захвосвітлення в губчатій кісті з нечіткими контурами у рювання, з наступним розрахунком показника інвиді «язиків полум'я» зі збереженням малюнка тенсивності перебігу хронічного верхівкового пері 11043 кісткових балок, що відповідає рентгенологічній оцінці 3 бала. Для зуба 16, що видалений, рентгенологічну оцінку не визначають, і приймають рівною 0 балів. Остаточний діагноз: - зуб 26 - хронічний гранулематозний гтеріодонтит, що відповідає клініко-анамнестичній оцінці 5 балів; 8 - зуб 37 - хронічний гранулюючий періодонтит, що відповідає клініко-анамнестичній оцінці 5 балів; - зуб 16 - видалений з приводу безуспішного лікування загострення хронічного верхівкового перюдонтиту, що відповідає клініко-анамнестичній оцінці 12 балів. Рентгенологічні та клініко-анамнестичні оцінки зубів хворого А наведені в підсумкової Таблиці 1. Таблиця 1 Рентгенологічні та клініко-анамнестичні оцінки хворого А Рентгенологічна оцінка Клініко-анамнестична оцінка Зуб Зуб Клініко-анамнестична оцінка Рентгенологічна оцінка КАІ= 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 По запропонованому способу за формулою (1) визначають КАІ як суму КЛІНІКО-анамнестичних і рентгенологічних оцінок усіх зубів. КА!=28 Число зубів, сукупна оцінка яких по клінікоанамнестичним і рентгенологічним критеріям більше нуля, становить п=3. За значенням КАІ та п за формулою (2) розраховують показник АП. 0,78 АП З 12 Так як показник АП більше 0,67, то у хворого А діагностують важку ступінь активності перебігу хронічного верхівкового періодонтиту. Хворий Б., 30 років, звернувся до лікаряортопеда з метою заміни незнімного протеза в області верхніх фронтальних зубів через естетичні властивості ортопедичної конструкції, що погіршилися. Після її зняття пацієнта було направлено на консультацію до стоматолога-терапевта. З анамнезу: зуби 14, 13, 12, 23, 24 були депульпіровани за ортопедичними показниками 7 років тому, зуби 11, 21 лікувались з приводу травматичного пульпіту 10 років тому, зуби 22, 36 і 46 лікувались з приводу загострення хронічного фіброзного пульпіту 12-15 років тому. При обстеженні зуби 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24 - раніше препаровані під коронки, 36, 46 - за 0 0 28 38 0 0 =3 ЛІ =5 =3 28 пломбовані. Зондування, реакція на холодовій подразник, перкусія безболісні. Слизова оболонка в області проекції верхівок коренів без видимих патологічних змін, при пальпації безболісна. На прицільній внутріротовій рентгенограмі: - кореневі канали зубів 14,13, 12, 22, 23 виконані рентгеноконтрастним пломбувальним матеріалом до верхівки, перюдонтальна щілина розширена, кортикальна пластинка збережена, змін у губчатій речовині немає, що відповідає рентгенологічній оцінці 1 бал; - кореневі канали зубів 11,21, 24, 36, 46 виконані рентгеноконтрастним пломбувальним матеріалом до верхівки, періодонтальна щілина розширена, кортикальна пластинка збережена, розширені кістковомозкові простори губчатої кісти, хаотична орієнтація що відповідає рентгенологічній оцінці 2 бала. Остаточний діагноз: - зуби 14, 13, 12, 23 і 24 депульпіровани за ортопедичними показниками, що відповідає клінікоанамнестичної оцінці 1 бал; - зуби 11 і 21 - травматичний пульпіт, що відповідає клініко-анамнестичної оцінці 1 бал; - зуби 22, 36 і 46 - хронічний фіброзний пульпіт, що відповідає клініко-анамнестичної оцінці 2 бала. Рентгенологічні та клініко-анамнестичні оцінки зубів хворого Б наведені в підсумкової Таблиці 2. Таблиця 2 Рентгенологічні та клініко-анамнестичні оцінки хворого Б Рентгенологічна оцінка 0 0 1 1 1 2 0 0 2 1 1 Клініко-анамнестична оцінка 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 Зуб 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 Зуб 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 Клініко-анамнестична оцінка 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Рентгенологічна оцінка 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 КАІ= 2 1 24 34 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 27 35 36 37 0 2 0 0 2 0 0 0 28 38 0 0 41 =9 =4 =4 28 11043 По запропонованому способу за формулою (1) визначають КАІ як суму клініко-анамнестичних і рентгенологічних оцінок усіх зубів: КАІ=28 Число зубів, сукупна оцінка яких по клінікоанамнестичних і рентгенологічних критеріям більше нуля, складає п=10. За значенням КАІ і п за формулою (2) розраховують показник АП. 28 АП= 10 12 0,23 Так як показник АП менш 0,33, то у хворого Б діагностують легку ступінь активності перебігу хронічного верхівкового періодонтиту. Якщо для порівняльної оцінки інтенсивності перебігу хронічного верхівкового періодонтиту, у хворих А і Б користуватися тільки сумарним індексом РАІ, який становить для балів РАІ=6 для хворого А і балів РАІ=15 для хворого Б, то можливо зробити висновок, що і інтенсивність перебігу захворювання у хворого Б у 2,5 рази більше, ніж у хворого А. У даному випадку методика підрахунку індексу РАІ не враховує зуб 16 хворого А, видалений з приводу безуспішного лікування хронічного верхівкового періодонтиту. Тому, якщо оцінювати інтенсивність перебігу хронічного верхівкового періодонтиту тільки за допомогою індексу РАІ, то реальна оцінка інтенсивності перебігу захворювання для хворого А буде значно занижена. Така ж оцінка проведена запропонованим способом дає однакове значення індексу КАІ=28 балів як для хворого А, так і для хворого Б. В цьому випадку оцінка інтенсивності перебігу хронічного верхівкового періодонтиту для хворого А є більше точною, у порівнянні з оцінкою зробленою тільки по індексу РАІ, так як в розрахунках враховано видалений зуб хворого А. Разом з тим, число зубів, що оцінені, у хворого А (п=3) менше, ніж у хворого Б (п=10), що при однакових значеннях КАІ вказує на більш високу активністю розвитку патологічного процесу у хворого Комп'ютерна верстка Н. Лисенко 10 А. Дану ситуацію відсвічує показник АП, який у хворого А (АП=0,78) в 3,4 рази вище ніж у хворого Б(АП=0,23). В залежності від діагнозу ступеню АП для кожної групи осіб з тяжкою, середньою, або легкою отупінню активності перебігу верхівкового періодонтиту вибирається відповідна тактика лікування і моніторингу результатів лікування, визначається частота відвідування стоматолога і т.п. При оцінці розповсюдженості хронічного верхівкового періодонтиту, проведення відповідних досліджень ускладнено через необхідність виконання рентгенологічних досліджень, проведення яких у наукових цілях і при широкому масовому обстеженні являється порушенням етичних норм. У випадку неможливості одержання рентгенівських знімків, або неможливості їхнього вивчення за рахунок плохої якості, при здійснені запропонованого способу рентгенологічна оцінка не визначається, а її значення приймається рівним клінікоанамнестичній оцінці. При такому допущенні точність оцінки інтенсивності і активності перебігу захворювання трохи знизиться, але, у свою чергу, це дозволить проводити відповідні масові або наукові дослідження в умовах, коли неможливо або неетично одержувати рентгенівські знімки. Таким чином запропонований спосіб оцінки інтенсивності і активності перебігу хронічного верхівкового періодонтиту є більш інформативним і вигідно відрізняється від запропонованих раніше методів тому, що дозволяє представити кількісну і якісну оцінку стану навколоверхівкових тканин при періодонтиті, охарактеризувати інтенсивність поразки і ступінь активності перебігу хронічного верхівкового періодонтиту, проводити статистичний аналіз віддалених результатів ендодонтичного лікування, результатів лікування різними методами і даних, отриманих при масових обстеженнях. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти І науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ - 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for assessing course of chronic apical periodontitis

Автори англійською

Dehtiariova Liudmyla Anatoliivna, Avdonina Larysa Ivanivna, Dolhov Oleksandr Ivanovych

Назва патенту російською

Способ оценки течения хронического верхушечного периодонтита

Автори російською

Дегтярева Людмила Анатольевна, Авдонина Лариса Ивановна, Долгов Александр Иванович

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/00

Мітки: периодонтиту, верхівкового, перебігу, хронічного, спосіб, оцінки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-11043-sposib-ocinki-perebigu-khronichnogo-verkhivkovogo-periodontitu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки перебігу хронічного верхівкового періодонтиту</a>

Подібні патенти