Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб формування виробу, що включає послідовний вприск декількох матеріалів для формування виробу, що містить щонайменше дві частини, доповнюючі одна одну, який відрізняється тим, що застосовують розплав полімерного матеріалу, причому використовують пристосування для формування і одночасного декорування кінцевого виробу, що містить, як мінімум, дві литтєві форми з формуючими порожнинами різної геометричної форми, яка визначається конфігураціями, як мінімум, двох частин кінцевого виробу, при цьому першу частину виробу відливають у вигляді вставки у першій порожнині литтєвої форми з першим компонентом полімерного матеріалу, яку потім переміщають в іншу формуючу порожнину другої литтєвої форми, де здійснюється вприскування другого компонента полімерного матеріалу, формуючи кінцевий виріб.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для формування виробу застосовують розплав спіненого полімерного матеріалу.

3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що включає формування виробу, при якому, як мінімум, один з компонентів спіненого полімерного матеріалу виконаний в іншому колірному поєднанні або прозорим.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кінцевим виробом є закупорювальний пристрій для пляшки.

Текст

Реферат: UA 110376 U UA 110376 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до способів формування виробу методом лиття під тиском з полімерного матеріалу, що складається як мінімум з двох частин, з одночасним декоруванням і нероз'ємним з'єднанням. Переважно, таким виробом є закупорювальний пристрій для пляшки, виконаний в різних колірних поєднаннях з елементами декору двокомпонентним або багатокомпонентним литтям. Багатокомпонентне лиття під тиском - це універсальний і все більш популярний метод виробництва багатобарвних виробів або виробів з декількох видів пластмас за один підхід при помірних витратах. Воно забезпечує великі можливості при конструюванні та економічному виготовленні багатобарвних або багатофункціональних виробів, застосовується при створенні виробів з кольоровими візерунками, при виготовленні конструктивно складних виробів, які складаються з кількох різних полімерних матеріалів, при литтєвій збірці виробів з рухомим і нероз'ємним з'єднанням окремих деталей. Відомі способи, що дозволяють отримувати ковпачки або капсули з двох різних матеріалів. Наприклад, відомий спосіб формування капсули методом лиття за патентом Франції № 2662144, МПК: В29С 45/16, публ. 22.11.91 р., в якому ковпачок формують одночасно з останньою капсулою з того ж матеріалу, що обмежує, з одного боку, декоративні можливості капсули, надаючи їй однотонний, банальний і неестетичний вигляд, а з іншого боку, обмежує зручність користування через жорсткість ковпачка. Відомий також спосіб формування отриманого литтям під тиском багатошарового виробу, що містить зовнішню обшивку з першого матеріалу і серцевину з другого матеріалу, оточену зовнішньої обшивкою, що передбачає стадії лиття під тиском першого і другого матеріалів у вигляді одинарного потоку в порожнину форми для виливання під тиском, причому другий матеріал оточений першим матеріалом [заявка РФ № 2012142994, МПК В29С 45/00, публ. 20.04.2014]. Відомий спосіб виготовлення комбінованих деталей з комбінації пластику та металу, які складаються з, щонайменше, основної частини, переважно з металу або високоміцного полімеру, особливо переважно з металу, і, щонайменше, однієї першої деталі з термопластичного полімеру та однієї другої деталі з термопластичного полімеру, які з'єднані з основною частиною за рахунок лиття під тиском, причому деталі складаються з різних полімерів, за допомогою закладання основної частини в багатокомпонентну литтєву пресформу з, щонайменше, двома окремими системами подачі розплаву і, щонайменше, двома порожнинами для першої деталі і для другої деталі і приєднаним пристроєм синхронного вприскування різних полімерів в порожнині литтєвої прес-форми, які стосуються контуру основної частини під час процесу лиття під тиском [заявка РФ № 2003127945, МПК: В29С 45/16, опубл. 27.02.05]. Вироби, виготовлені вищевказаними способами, можуть мати дефекти, пов'язані з деформацією щонайменше першого компонента, а також шва, зокрема в зонах або поруч з зонами бічних країв. Зазвичай компоненти з'єднують встик, і навіть при локальних підсилювальних елементів шов може не мати міцності, достатньої для того, щоб витримувати зусилля, дії яких, як очікується, він може піддаватися. Найбільш близьким є спосіб формування капсули шляхом послідовного вприскування декількох матеріалів за патентом РФ № 2222427, МПК: В29С 45/16, публ. 27.01.2004, що дозволяє виготовляти виріб, що містить щонайменше дві частини, доповнюючі одна одну, виконані з двох різних пластичних матеріалів, що зміщуються одна відносно одної шляхом повороту навколо шарнірної петлі, яка утворює кордон між цими двома частинами виробу, причому шарнірна петля складається з декількох елементів, що працюють в режимі згинання або розтягування (найближчий аналог). Недоліком найближчого аналога є низькі технологічні можливості для формування виробів з нероз'ємним з'єднанням і низькими фізико-механічними властивостями. Задача корисної моделі полягає в удосконаленні способу формування виробу з розплаву полімерного матеріалу з посиленими фізико-механічними властивостями з нероз'ємним з'єднанням, а також з різнобарвною і декорованою зовнішньою поверхнею кінцевого виробу. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб формування виробу включає послідовний вприск декількох матеріалів для формування виробу, що містить щонайменше дві частини, доповнюючі одна одну, при цьому застосовують розплав полімерного матеріалу і, згідно з корисною моделлю, використовують пристосування для формування і одночасного декорування кінцевого виробу, що містить, як мінімум, дві литтєві форми з формуючими порожнинами різної геометричної форми, яка визначається конфігураціями, як мінімум, двох частин кінцевого виробу, при цьому першу частину виробу відливають у вигляді вставки у першій порожнини литтєвої форми з першим компонентом полімерного матеріалу, яку потім переміщають в іншу 1 UA 110376 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 формуючу порожнину другої литтєвої форми, де здійснюється вприскування другого компонента полімерного матеріалу, формуючи кінцевий виріб. Переважно, для формування виробу застосовують розплав спіненого полімерного матеріалу. Переважно, спосіб включає формування виробу, при якому, як мінімум, один з компонентів спіненого полімерного матеріалу виконаний в іншому колірному поєднанні або прозорим. Переважно, кінцевим виробом є закупорювальний пристрій для пляшки. Опис пояснюється кресленнями, на яких зображено наступне: - на фіг. 1 представлено пристрій для здійснення способу; - на фіг. 2 показана проміжна деталь - вставка; - на фіг. 3 показано кінцевий виріб. Спосіб за корисною моделлю зокрема включає наступні стадії процесу. В даному прикладі використовують спеціально сконструйовані, як мінімум, дві литтєві форми 1 та 2, розташовані на корпусі 3, як мінімум, з двома вузлами вприскування в формуючі порожнини литтєвих форм. За допомогою вузлів вприскування (на кресленні не показані) здійснюють послідовну подачу розплавів двох або більше компонентів у формуючі порожнини литтєвих форм 1 та 2. Здійснюють вприскування розплаву спіненого полімерного матеріалу з першим компонентом у формуючу порожнину першої литтєвої форми 1, конструкція якої визначена конфігурацією першої частини кінцевого виробу з елементами декору. Потім відливаються зазначена перша частина кінцевого виробу - пластмасова вставка 4, на поверхні якої проявляються елементи декору, наприклад літерні позначення, символи, логотипи і т. д. Потім переміщають пластмасову вставку 4 в іншу порожнину другої литтєвої форми 2 і здійснюють вприскування спіненого полімерного матеріалу з іншим компонентом іншого кольору, текстури або з іншими фізико-хімічними властивостями. Форма порожнини другої литтєвої форми 2 визначається конструкцією першої частини - пластмасовою вставки 4 і конфігурацією кінцевого виробу 5. З'єднання двох різних компонентів полімерного матеріалу здійснюється за рахунок термічного зварювання, що дозволяє отримати кінцевий виріб з посиленими фізико-механічними властивостями з нероз'ємним з'єднанням без вторинної операції. Крім цього кінцевий виріб одержують двоколірним з виступаючими елементами декору, які були спочатку виконані на відлитої першої частини виробу - пластмасової вставці. Крім цього один з компонентів кінцевого виробу може бути виконаний в іншому колірному поєднанні або прозорим. Крім цього кінцевим виробом є закупорювальний пристрій для пляшки. Формування виробу зі спіненого полімерного матеріалу дозволяє отримувати більш легкі вироби. Поряд з литтям під тиском здійснюють одночасно декорування виробу в литтєвій формі. Двокольорове лиття пластмас або формування деталей з двох різних полімерних матеріалів в одному технологічному процесі дозволяє виготовляти закупорювальні пристрої з різнорідного або однорідного полімерного матеріалу методом двокомпонентного лиття під тиском у вигляді однієї деталі, з можливістю формування нероз'ємного з'єднання, що призводить до усунення необхідності складання виробу і зниження загальних витрат. А поєднання різних матеріалів дозволяє посилити фізико-механічні властивості закупорювального пристрою. Корисна модель не обмежується вищенаведеними прикладами, але може бути вільно застосована в межах обсягу домагань прикладеної формули. Наприклад, формування виробу може здійснюватися багатокомпонентним литтям, при якому отримують вироби з трьох або більше компонентів полімерного матеріалу, що дає можливість отримувати багатобарвні вироби за один підхід при помірних витратах. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 60 1. Спосіб формування виробу, що включає послідовний вприск декількох матеріалів для формування виробу, що містить щонайменше дві частини, доповнюючі одна одну, який відрізняється тим, що застосовують розплав полімерного матеріалу, причому використовують пристосування для формування і одночасного декорування кінцевого виробу, що містить, як мінімум, дві литтєві форми з формуючими порожнинами різної геометричної форми, яка визначається конфігураціями, як мінімум, двох частин кінцевого виробу, при цьому першу частину виробу відливають у вигляді вставки у першій порожнині литтєвої форми з першим компонентом полімерного матеріалу, яку потім переміщають в іншу формуючу порожнину другої литтєвої форми, де здійснюється вприскування другого компонента полімерного матеріалу, формуючи кінцевий виріб. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для формування виробу застосовують розплав спіненого полімерного матеріалу. 2 UA 110376 U 5 3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що включає формування виробу, при якому, як мінімум, один з компонентів спіненого полімерного матеріалу виконаний в іншому колірному поєднанні або прозорим. 4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кінцевим виробом є закупорювальний пристрій для пляшки. 3 UA 110376 U Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори російською

Пахомов Дмитрий Иванович, Зощук Ярослав Валерьевич

МПК / Мітки

МПК: B29C 45/16

Мітки: виробу, формування, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-110376-sposib-formuvannya-virobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб формування виробу</a>

Подібні патенти