Спосіб безгирьової повірки платформних вагів

Номер патенту: 110349

Опубліковано: 25.12.2015

Автори: Сухінін Андрій Вікторович, Сухінін Віктор Олександрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб безгирьової повірки платформних вагів за допомогою переносних задатчиків сили й еталонних датчиків, що включає прикладення навантаження на ваги, що повіряються, навантажуючим пристроєм, вимір цього навантаження еталонним датчиком, порівняння вимірів прикладених навантажень із показаннями вагів і визначення погрішності вагів, який відрізняється тим, що переносний задатчик сили з механізмом силовведення й еталонний датчик розміщають на вантажоприймальній платформі, а для навантаження вагів використовують вантаж, розташований за межами вантажоприймальної платформи, поза її контуром, масою не менше значення верхньої межі зважування, механізмом силовведення переносного задатчика сили навантажують вантажоприймальну платформу, за допомогою еталонного датчика вимірюють прикладене навантаження, порівнюють обмірювані значення прикладених навантажень із показаннями вагів, фіксують показання в межах регламентованого методикою повірки циклу навантаження й розвантаження вагів і визначають погрішність зважування.

2. Спосіб безгирьової повірки платформних вагів за п. 1, який відрізняється тим, що контакт механізму силовведення переносного задатчика сил з вантажем, установленим за межами вантажоприймальної платформи, здійснюють через проміжну ланку.

Текст

Реферат: Винахід належить до ваговимірювальної техніки й може бути використаний при повірці платформних вагів, переважно вагонних. Спосіб безгирьової повірки вагів, при якому для навантаження вагів використовують вантаж будь-якої маси, але не менше значення верхньої межі зважування, розташований за межами вантажоприймальної платформи, а переносний задатчик сили з механізмом силовведення й еталонним датчиком розташовують на вантажоприймальній платформі. Технічний результат: підвищення точності й надійності безгирьової повірки платформних вагів, зниження її трудомісткості й часу повірки за рахунок розміщення переносного задатчика сили й еталонного датчика на вантажоприймальній платформі, а також використання для навантажування вагів вантажу, розташованого за межами вантажоприймальної платформи, поза її контуром. UA 110349 C2 (12) UA 110349 C2 UA 110349 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до ваговимірювальної і силовимірювальної техніки й може бути використаний при повірці платформних вагів, переважно вагонних. Відомий спосіб безгирьової повірки платформних вагів, відповідно до якого прикладають до вантажоприймальної платформи спрямовані униз по вертикалі відомі навантаження, за допомогою силоввідної ланки переносного задатчика сили, порівнюють номінальні значення прикладених навантажень із показаннями вагів і визначають погрішність вагів (див., наприклад, довідник "Ваги, вагові дозатори, системи зважування і дозування", книга перша під ред. М.П. Нікітінського. – Одеса, 2001. - С. 251-252). Недоліком даного способу є неможливість прикласти силу до кутів вантажоприймальної платформи, що необхідно при юстируванні вагів, цей спосіб не можна використовувати у звичайних вагах без доробки основи. Потрібно мати зачепи для втримання датчика сили. Крім того, цей спосіб прикладення сили є реверсивним, тобто сила стиснення, що прикладається до вантажоприймальної платформи, створюється через силу розтягання, прикладену до основи вагів як до опори, а це приводить до збільшення габаритів пристрою, що реалізує спосіб, і до зниження мобільності. Відомий спосіб безгирьової повірки платформних вагів за допомогою переносного задатчика сили й еталонного датчика, при якому на вантажоприймальній платформі вагів розміщають об'єкт, маса якого дорівнює, наприклад, верхній межі значення заданого діапазону виміру, силоввідну ланку задатчика сили з еталонними датчиками розміщають між вантажоприймальною платформою вагів і основою, прикладають із його допомогою до вантажоприймальної платформи спрямовані по вертикалі навантаження, вимірюють їх за допомогою еталонного датчика, порівнюють вимірювані значення прикладених навантажень із показаннями вагів у всьому діапазоні виміру й визначають погрішність виміру (див. наприклад, спосіб безгирьового навантаження платформних вагів по патенту Росії RU 2419771 МПК G 01G 23/01 - прототип). Недолік такого способу полягає в тому, що для повірки вагів необхідно розміщати на них вантаж, який дорівнює верхній межі заданого діапазону виміру, що пов'язане із транспортуванням вантажу до місця повірки, при цьому протягом транспортування вантажу й повірки - ваги в штатному режимі не працюють, що зв'язано зі значними матеріальними витратами. Розміщення переносного задатчика сили по центрі вантажоприймальної платформи при даному способі повірки ускладнює її підйом, приводить до зниження її характеристик міцності, а також до порушення контакту силоввідних елементів датчиків ваги із вантажоприймальною платформою, порушенню механізму силовведення. Крім того, переміщення переносних задатчиків сили для прикладення зусиль по кутах вантажоприймальної платформи при юстируванні вагів вимагає втручання в конструкцію вантажоприймальної платформи, що в багатьох випадках утруднено за умовами експлуатації, що різко знижує галузь застосування даного способу. Задачею даного винаходу є створення універсального економічного мобільного способу безгирьової повірки платформних вагів, що підвищує точність і надійність виміру, який знижує трудомісткість і енергоємність повірки. В основу винаходу поставлено задачу створення економічного мобільного способу безгирьової повірки платформних вагів, що дозволяє за рахунок розміщення переносного задатчика сили з механізмом силовведення й еталонного датчика на вантажоприймальній платформі, а також використання для навантаження вагів вантажу будь-якої маси не нижче верхньої межі зважування, розташованого за межами вантажоприймальної платформи, поза її контуром, підвищити точність і надійність виміру, одержати можливість створення максимально необхідного навантаження в різних місцях вантажоприймальної платформи при визначенні незалежності показань вагів від положення вантажу на платформі, значно скоротити трудомісткість і час повірки вагів. Поставлена задача вирішується тим, що, відповідно до запропонованого способу безгирьової повірки платформних вагів за допомогою переносних задатчиків сили й еталонних датчиків, що включає прикладення навантаження на ваги, що повіряються, навантажуючим пристроєм, вимір цього навантаження еталонним датчиком, порівняння вимірів прикладених навантажень із показаннями вагів і визначення погрішності вагів, - переносний задатчик сили з механізмом силовведення й еталонний датчик розміщають на вантажоприймальній платформі, а для навантаження вагів використовують вантаж, розташований за межами вантажоприймальної платформи, поза її контуром, масою не менше значення верхньої межі зважування, механізмом силовведення переносного задатчика сили навантажують вантажоприймальну платформу, за допомогою еталонного датчика вимірюють прикладене 1 UA 110349 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 навантаження, порівнюють обмірювані значення прикладених навантажень із показаннями вагів, фіксують показання в межах регламентованого методикою повірки циклу навантаження й розвантаження вагів і визначають погрішність зважування, а контакт механізму силовведення переносного задатчика сил з вантажем, установленим за межами вантажоприймальної платформи, здійснюють через проміжну ланку. Технічним результатом способу є підвищення точності й надійності безгирьової повірки платформних вагів, зниження її трудомісткості й часу повірки за рахунок розміщення переносного задатчика сили й еталонного датчика на вантажоприймальній платформі, а також використання для навантаження вагів вантажу, розташованого за межами вантажоприймальної платформи, поза її контуром, масою не нижче верхньої межі зважування. Новизна способу полягає у використанні при повірці вагів вантажу, розташованого за межами вантажоприймальної платформи, поза її контуром, масою не нижче верхньої межі зважування, а також розміщенні переносного задатчика сили з механізмом силовведення й еталонного датчика на вантажоприймальній платформі вагів. Порівняльний аналіз технічного рішення, що заявляється, з іншими, відомими з науковотехнічної й патентної літератури, дозволяє виявити ознаки, які відрізняють рішення, що заявляється, від прототипу, що дає можливість авторам зробити висновок про відповідність ознак, які заявляються, критерію "істотні відмінності", що визначає новизну винаходу. Суть винаходу пояснюється кресленням на прикладі зважування залізничних вагонів, хоча пропонований спосіб придатний для повірки вагів багатьох типів (залізничних, автомобільних, бункерних і т.п.). На фіг. 1 і 2 представлений пристрій, що реалізує спосіб, який заявляється. На основі вагів (фундаменті) 1 (фіг. 1) жорстко встановлені датчики ваги 2, на яких розміщена вантажоприймальна платформа 3, на якій по її центрі розташований переносний задатчик 4 сили з еталонним датчиком 6 і механізмом силовведення із силовимірювальним елементом 7, що контактує з рамою 8 залізничної цистерни 9, візки 10 якої розташовані на рейках 11 за межами вантажоприймальної платформи 3. У тому випадку, коли характеристики міцності рами 8 не відповідають максимальному навантаженню, прикладеному переносним задатчиком 4 сили, силоввідний елемент 7 механізму 6 силовведення контактує із проміжною ланкою - опорною балкою 12, нерухомо, з можливістю від'єднання, пов'язаної з рамою 8 залізничної цистерни 9 і рамою 13 вагона 14 (фіг. 2). У процесі повірки можливе переміщення задатчика 4 сили з еталонним датчиком 5 по вантажоприймальній платформі 3 (позиція 15). Спосіб, що заявляється, реалізується таким чином. Над вагами, що повіряються, над вантажоприймальною платформою 3, за її межами, розміщають вантаж з масою не менше верхньої межі вимірюваного навантаження (найбільшої межі зважування вагів). У цьому випадку це залізнична цистерна 9, візки 10 якої розташовують на рейках 11 за межами вантажоприймальної платформи 3 (фіг. 1). На вантажоприймальну платформу 3, по її центру, встановлюють переносний задатчик 4 сили з еталонним датчиком 5 і механізмом 6 силовведення, включають механізм 6 силовведення й силоввідним елементом 7 впливають на раму 8 залізничної цистерни 9, при цьому на вантажоприймальну платформу 3 впливаєспрямована униз по вертикалі сила F. Переносними задатчиками 4 сили задають значення зусиль, що навантажують вантажоприймальну платформу 3 від нуля до найбільшої межі зважування, потім розвантажують вантажоприймальну платформу 3 від найбільшої межі зважування до нуля, за допомогою еталонного датчика 5 вимірюють прикладене навантаження, порівнюють обмірювані значення прикладених навантажень із показаннями вагів, фіксують показання в межах регламентованого методикою повірки циклу навантаження й розвантаження вагів і визначають погрішність зважування. Таким чином, пропонований спосіб безгирьової повірки платформних вагів дозволяє підвищити точність і надійність виміру, знизити трудомісткість і енергоємність повірки, значно скоротити час повірки. У теперішній час НВЦ "Измеритель" (м. Одеса) розробляє пристрій для реалізації пропонованого способу безгирьової повірки вагів для залізничного транспорту. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 60 1. Спосіб безгирьової повірки платформних вагів за допомогою переносних задатчиків сили й еталонних датчиків, що включає прикладення навантаження на ваги, що повіряються, 2 UA 110349 C2 5 10 навантажуючим пристроєм, вимір цього навантаження еталонним датчиком, порівняння вимірів прикладених навантажень із показаннями вагів і визначення погрішності вагів, який відрізняється тим, що переносний задатчик сили з механізмом силовведення й еталонний датчик розміщають на вантажоприймальній платформі, а для навантаження вагів використовують вантаж, розташований за межами вантажоприймальної платформи, поза її контуром, масою не менше значення верхньої межі зважування, механізмом силовведення переносного задатчика сили навантажують вантажоприймальну платформу, за допомогою еталонного датчика вимірюють прикладене навантаження, порівнюють обмірювані значення прикладених навантажень із показаннями вагів, фіксують показання в межах регламентованого методикою повірки циклу навантаження й розвантаження вагів і визначають погрішність зважування. 2. Спосіб безгирьової повірки платформних вагів за п. 1, який відрізняється тим, що контакт механізму силовведення переносного задатчика сил з вантажем, установленим за межами вантажоприймальної платформи, здійснюють через проміжну ланку. 15 3 UA 110349 C2 Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Sukhinin Viktor Oleksandrovych, Sukhinin Andrii Viktorovych

Автори російською

Сухинин Виктор Александрович, Сухинин Андрей Викторович

МПК / Мітки

МПК: G01G 19/02, G01G 23/01

Мітки: платформних, безгирьової, повірки, вагів, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-110349-sposib-bezgirovo-povirki-platformnikh-vagiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб безгирьової повірки платформних вагів</a>

Подібні патенти