Спосіб попередження заселення лісових розсадників та молодих культур пластинчастовусими фітофагами

Номер патенту: 110216

Опубліковано: 26.09.2016

Автори: Коренчук Євген Володимирович, Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб попередження заселення лісових розсадників та молодих культур пластинчастовусими фітофагами, що включає спрямоване обприскування місць локалізації фітофагів інсектицидними препаратами, який відрізняється тим, що по периметру розсадників, на відстані 2,0-2,5 м від краю насаджень, восени висаджують у рівній пропорції такі чагарники як жимолость козолиста (Lonicera caprifolium LJ), дерен справжній (Cornus mas L.), маслина вузьколиста (Elaeagnus angustifolia L.), скумпія звичайна (Cotinus coggygria Scop.), причому ширина чагарникової ділянки становить 1,2-1,3 м, крім того навесні у міжряддях розсадників висівають гречку звичайну (Fagopurum sagittatum Gilib.), крім того навесні в період льоту імаго хрущів, на початку масової яйцекладки самиць, на ділянці землі, що відокремлює кущові рослини від розсадників, знищують бур'яни шляхом механічного рихлення ґрунту, крім того через 1-2 дні проводять один прийом обприскування цієї ділянки землі 5,0 % водним розчином ентомопатогеного препарату Боверин, сухий порошок, при цьому титр становить 10 млрд. спор у одному грамі препарату.

Текст

Реферат: Спосіб попередження заселення лісових розсадників та молодих культур пластинчастовусими фітофагами включає спрямоване обприскування місць локалізації фітофагів інсектицидними препаратами. По периметру розсадників, на відстані 2,0-2,5 м від краю насаджень, восени висаджують у рівній пропорції такі чагарники як жимолость козолиста (Lonicera caprifolium L.), дерен справжній (Cornus mas L.), маслина вузьколиста (Elaeagnus angustifolia L.), скумпія звичайна (Cotinus coggygria Scop.), причому ширина чагарникової ділянки становить 1,2-1,3 м, крім того навесні у міжряддях розсадників висівають гречку звичайну (Fagopurum sagittatum Gilib.), крім того навесні в період льоту імаго хрущів, на початку масової яйцекладки самиць, на ділянці землі, що відокремлює кущові рослини від розсадників, знищують бур'яни шляхом механічного рихлення ґрунту, крім того через 1-2 дні проводять один прийом обприскування цієї ділянки землі 5,0 % водним розчином ентомопатогеного препарату Боверин, сухий порошок, при цьому титр становить 10 млрд. спор у одному грамі препарату. UA 110216 U (54) СПОСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАСЕЛЕННЯ ЛІСОВИХ РОЗСАДНИКІВ ТА МОЛОДИХ КУЛЬТУР ПЛАСТИНЧАСТОВУСИМИ ФІТОФАГАМИ UA 110216 U UA 110216 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до лісового господарства, зокрема до галузі захисту розсадників та молодих культур від ґрунтоживучих фітофагів, і може бути використана в технологіях захисту лісостанів. Відомо, що серед комплексу фітофагів лісових розсадників та молодих лісових культур, найбільшу небезпеку становлять види, котрі пошкоджують кореневу систему рослин. Ґрунтоживучі фітофаги - дротяники, несправжні дротяники, пилкоїди та пластинчастовусі. Саме останні є найбільш небезпечними видами - сім видів хрущів, листовий квіткоїд, кукурудзяний гнойовик. Вони поширені в ценозах держлісгоспів та на облогових землях Полісся і Північного Лісостепу України. Вони завдають великої шкоди у розсадниках та молодих культурах до їхнього зімкнення [Добровольский Б.В., Пономаренко А.В. Химическая борьба с вредными насекомыми в почве. - Изд. МГУ, 1965. - 130 с.]. Відомо також, що для попередження заселення насаджень цією групою фітофагів відомі різноманітні способи, прийоми та технології [Щелбанов В.Ю., Крюкова Е.А. Система мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями в защитных лесанасаджениях и лесных питомниках. - М.: Колос, 1987. - 32 с.]. Пропонується комплекс прийомів попереджувального, біологічного та хімічного захисту. Переважають прийоми та способи винищувального характеру з максимальним використанням хімічних пестицидів. Ці способи супроводжуються цілим рядом негативних наслідків, котрі пов'язані із забрудненням екосистем та масовою загибеллю ентомофагів. Відомий також спосіб контролю чисельності довгоносиків в лісових біоценозах, який є найближчим аналогом до способу, що пропонується і вибраний як найближчий аналог [Дрозда В.Ф., Цилюрик А.В., Редчич О.В. Спосіб боротьби з довгоносиками (Coleoptera, Curculionidae) в лісових біоценозах. Патент України № 23463, МПК А01М 5/00. Опубл. 25.05.2007. Бюл. №7]. Спосіб, викладений у найближчому аналогу, полягає у тому, що у розсадниках саджанці сосни висаджують в ґрунт з розгорнутою у вертикальному профілі кореневою системою. В період весняної реактивації шкідників імаго довгоносиків приваблюють рослинні жердини, як специфічний субстрат для відкладання яєць. В результаті на них скупчується значна кількість дорослих особин фітофагів. Згідно зі способом, ці жердини оброблюють водним розчином препарату Актара 25 WG, водорозчинні гранули, з розрахунку 150 г/га. Ловильні жердини розставляють на тих ділянках, які покриті лісовою підстилкою. У підсумку, ефективність способу становить 88,6 %. Проте, спосіб-найближчий аналог має такі недоліки: невстановлена ефективність використання способу для попередження заселення лісових розсадників пластинчастовусими фітофагами; у складі способу використовується хімічний інсектицид Актара25 WG, водорозчинні гранули, що не виключає негативної його дії на ентомофагів. В основу корисної моделі поставлена задача експериментально обґрунтувати спосіб попередження заселення лісових розсадників пластинчастовусими фітофагами. Поставлена задача не допустити масового заселення насаджень лісових розсадників найбільш небезпечними видами фітофагів. При цьому задача полягає у використовуванні прийомів у складі способу органічного походження. Поставлена задача вирішується шляхом послідовної реалізації суттєвих елементів запропонованого способу. Зокрема перший з них полягає у висадженні по периметру розсадників, на відстані 2,0 і 2,5 м від краю насаджень, восени у рівній пропорції таких чагарникових рослин, як жимолость козолиста (Lonicera caprifolium L.), дерен справжній (Cornus mas L), маслина вузьколиста (Elaeagnus angustifolia L.), скумпія звичайна (Cotinus coggygria Scop.). Ширина чагарникової ділянки становить 1,2-1,3 м. Суттєвим у способі є і те, що навесні у міжряддях розсадників висівають гречку звичайну (Fagopurum sagittatum Gilib.). Навесні, в період льоту імаго хрущів, на початку масової яйцекладки самиць, на ділянці землі, що відокремлює кущові рослини від розсадників, знищують бур'яни шляхом механічного рихлення ґрунту. У складі способу прийом, який проводять через 1-2 дні після рихлення ґрунту, що включає обприскування цієї ділянки землі 5,0 %-ним водним розчином ентомопатогеного препарату Боверин, сухий порошок. Титр становить 10 млрд. спор у одному грамі препарату. Суть запропонованого способу полягає у тому, що в результаті попередніх досліджень встановлено виражену сумісну взаємодію комплексу різноманітних біологічних та екологічних факторів чагарникових рослин по відношенню до природних популяцій пластинчастовусих фітофагів, перш за усе хрущів. Присутність запропонованих чагарників у системі лісових розсадників стає несприятливим фактором для хрущів. Як встановлено, самиці хрущів уникають таких насаджень і зовсім мало відкладають яйця у цих екосистемах. Крім цього, як встановлено дослідженнями, виражена атрактивна дія по відношенню до пластинчастовусих фітофагів 1 UA 110216 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 властива і посівам гречки звичайної. Інші прийоми у складі способу спрямовані на підсилення атрактивної дії сукупності складових частин запропонованого способу по відношенню до популяцій цих фітофагів. Типовий лісовий розсадник та молоді культури, де вирощують саджанці сосни звичайної. Серед стресових факторів, з вираженою негативною дією по відношенню до насаджень молодих рослин сосни, найбільше значення мають пластинчастовусі фітофаги, личинки та імаго хрущів. Саме вони інтенсивно пошкоджують незімкнені культури дубів - коріння і надземну частину. В період досліджень, серед шкідливих видів спостерігалось шість видів хрущів. Серед них домінували такі види: травневий західний (польовий) хрущ (Melolontha melolontha L.), травневий східний (лісовий) хрущ (Melolontha hippocastani F.), червневий (Amphimallon solstitial is L), сірий волохатий хрущ (Anoxia pilosa F), мармуровий хрущ (Polyphylla fullo L.), металева кузька-квіткоїд (Apomala dubia Scop.) та кукурудзяний дубляк-гнойовик (Pentodon idiota Hbst.). Для обґрунтування ефективності способу та оцінки можливого позитивного результату, формували дослідні варіанти, яких було три та контроль. У першому варіанті досліджували ефективність прийомів запропонованого способу. У другому – аналогічну задачу вирішували шляхом використання елементів способу - найближчого аналога. У третьому використовували комплекс елементів - стандартні прийоми попереджувального та винищувального характеру, котрі є загальноприйнятими. Серед винищувальних прийомів використовували хімічні інсектициди, шляхом їх внесення в ґрунт. Контрольний варіант - не менше 10 рослин сосни звичайної, в період вегетації не використовували будь-які прийоми захисту насаджень. Для оцінки ефективності способу, визначення отриманого позитивного результату, використовували найбільш інформативні тестові показники. В динаміці чисельності пластинчастовусих фітофагів суттєву роль відіграють хижі членистоногі туруни та стафілініди. Це природні популяції, як складова частина ентомокомплексу розсадників, їх личинки та дорослі особини поїдають яйця личинки та лялечки фітофагів. Саме тому, до складу тестових показників, що характеризують величину позитивного результату, залучали показники сезонної динаміки чисельності хижаків цієї групи. Отриманий цифровий результат обробляли статистично. Результати досліджень наведено у таблицях. У сукупності запропонований спосіб досить ефективно попереджував процес заселення лісових розсадників пластинчастовусими фітофагами. Як видно з матеріалів таблиці 1, підсумкова ефективність запропонованого способу становила 82,6 %, проти 71,4 % у найближчому аналогу. Ефективність базового варіанта становила 86,5 %. Різниця між показниками запропонованого способу та базового варіанта несуттєва. Важливим є механізм, що супроводжував господарську ефективність запропонованого способу. За практично однакової в усіх варіантах початкової чисельності личинок хрущів (2,42 3,4 екз./м ), у подальшому, кількість яєць на облікову одиницю у варіанті запропонованого способу становила 7,6 екз. Тоді, як у найближчому аналогу, базовому варіанті та контролі, ці показники становили відповідно 24,8; 16,3 та 38,6 екз. Відповідною була й господарська ефективність. Елементи запропонованого способу ефективно перешкоджали не тільки заселенню молодих культур сосни звичайної пластинчастовусими фітофагами, але і певним чином блокували яйцекладку самиць. Останні уникали цих екосистем. У підсумку, отримано сприйнятливі господарські показники ефективності. Крім цього спостерігалась також низька чисельність личинок фітофагів на цьому варіанті в кінці вегетації. Екологічна складова способу, яка свідчить про характер функціонування розсадника молодих культур сосни наведено у таблиці 2. У запропонованому способі чисельність комплексу хижих жужелиць та стафілінід, а отже, і трофічна їх активність, значно підвищує показники найближчого аналога та базового варіанта. Це важливий та суттєвий елемент природного регуляторного процесу. Реалізація запропонованого способу не тільки попереджує процеси заселення молодих насаджень сосни від фітофагів, але і сприяє накопиченню та активізації природних популяцій хижаків. Встановлено, що серед жужелиць домінують такі види, як красотіл степовий, турун фіолетовий та облямований, головач звичайний, бігунчик мінливий та польовий. Серед стафілінід зустрічались такі види: філонт простий, стафілон світлокрилий, оксител темний. Таким чином, запропоновано спосіб, реалізація якого забезпечує необхідну господарську ефективність. За своєю суттю, спосіб екологічно безпечний, активізує природні популяції хижих комах, котрі ефективно стримують проникнення та чисельність пластинчастовусих фітофагів у лісових розсадниках та молодих культурах сосни звичайної. 2 UA 110216 U Таблиця 1 Ефективність різних способів попередження заселення лісових розсадників пластинчастовусими фітофагами Початкова Відкладено Ефекти чисельність яєць Приріст Чисельність Способи, що Пошкоджено вність личинок самицями, пагонів за личинок порівнюються коренів, % способів, 2 хрущів, екз/облікова вегетацію, см восени, екз/м % 2 екз/м одиниця Спосіб, що 2,7 7,6 5,9 16,3 82,6 0,5 заявляється Спосіб найближчий 3,1 24,8 12,7 12,7 71,4 1,0 аналог Базовий варіант 2,4 16,3 4,8 16,8 86,5 0,4 Стандартна технологія Контроль 3,4 38,6 30,6 10,2 6,2 НІР05 2,8 2,7 2,6 5,4 0,2 Таблиця 2 Динаміка чисельності хижих членистоногих за реалізації різних способів контролю чисельності пластинчастовусих фітофагів Способи, що порівнюються Початкова Чисельність Чисельність чисельність хижих 2 2 хижаків, екз/м , хижаків, екз/м , членистоногих, середина серпня кінець жовтня 2 екз/м туруни стафілініди туруни стафілініди туруни стафілініди Спосіб, що заявляється 4,6 1,2 8,7 3,6 5,9 3,1 Спосібнайближчий аналог 3,9 1,6 5,4 2,7 5,7 2,8 Базовий варіант, стандартна технологія 4,1 0,9 1,8 0,8 2,4 1,6 Контроль 4,8 1,7 7,9 3,7 8,7 3,2 0,8 0,7 1,7 0,8 НІР05 Позитивний результат Спостерігається виражена трофічна активність хижаків. Виражені елементи саморегуляції Тільки спорадична регуляторна роль хижаків Виключається із регуляторного процесу діяльність хижаків Хижаки не забезпечують суттєвого зниження чисельності хрущів ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Спосіб попередження заселення лісових розсадників та молодих культур пластинчастовусими фітофагами, що включає спрямоване обприскування місць локалізації фітофагів 3 UA 110216 U 5 10 інсектицидними препаратами, який відрізняється тим, що по периметру розсадників, на відстані 2,0-2,5 м від краю насаджень, восени висаджують у рівній пропорції такі чагарники як жимолость козолиста (Lonicera caprifolium L.), дерен справжній (Cornus mas L.), маслина вузьколиста (Elaeagnus angustifolia L.), скумпія звичайна (Cotinus coggygria Scop.), причому ширина чагарникової ділянки становить 1,2-1,3 м, крім того навесні у міжряддях розсадників висівають гречку звичайну (Fagopurum sagittatum Gilib.), крім того навесні в період льоту імаго хрущів, на початку масової яйцекладки самиць, на ділянці землі, що відокремлює кущові рослини від розсадників, знищують бур'яни шляхом механічного рихлення ґрунту, крім того через 1-2 дні проводять один прийом обприскування цієї ділянки землі 5,0 % водним розчином ентомопатогеного препарату Боверин, сухий порошок, при цьому титр становить 10 млрд. спор у одному грамі препарату. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01G 13/00

Мітки: лісових, пластинчастовусими, попередження, молодих, фітофагами, культур, заселення, розсадників, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-110216-sposib-poperedzhennya-zaselennya-lisovikh-rozsadnikiv-ta-molodikh-kultur-plastinchastovusimi-fitofagami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб попередження заселення лісових розсадників та молодих культур пластинчастовусими фітофагами</a>

Подібні патенти