Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Система кінозалу, що містить мультимедійне обладнання, екран для проекції, ряди з кріслами, що розташовані один за одним, сидінням до екрана, східчасто по відношенню до поверхні підлоги та попереднього ряду крісел, яка відрізняється тим, що екран має спеціально увігнуту форму та срібне покриття, що забезпечує якісне та об'ємне зображення.

2. Система кінозалу за п. 1, яка відрізняється тим, що кінозал оснащений потужним звуковим обладнанням, яке встановлено за спеціальною методикою, сертифікованими спеціалістами.

3. Система кінозалу за п. 1, яка відрізняється тим, що стіни та стеля кінозалу вкриті звуковідбивним матеріалом, завдяки чому поліпшується акустика та стереозвучання.

4. Система кінозалу за п. 1, яка відрізняється тим, що радіус кривизни кіноекрана (R) складає (1,0-0,85)L, де L - довжина кінозалу, а довжина дугоподібного екрана (р), яка визначається за формулою: p=pRa/180°, повинна складати kD, де R - радіус кривизни кіноекрана; D - ширина кінозалу; k - коефіцієнт, який дорівнює 1,05-1,3; π=3,14; a - кут сегмента між двома радіусами, що з'єднують кінці дуги, утвореної екраном.

5. Система кінозалу за п. 1, яка відрізняється тим, що кут сегмента a між двома радіусами, що з'єднують кінці дуги, утвореної екраном, визначається за виразом: a=2arcsin(c/2R), де с - відстань між кінцями дуги, яка складає (1,0-0,7)D.

6. Система кінозалу за п. 1, яка відрізняється тим, що кіноекран розташований на відстані 0,5-1,5 метрів від горизонтальної поверхні підлоги кінозалу, а його площа Se, що визначається за виразом: Se=pRha/l80° (або kDh), де h - ширина кіноекрана, повинна складати не менше ніж (1/6-1/4)S, де S=LD - площа кінозалу в кв. метрах.

7. Система кінозалу за п. 1, яка відрізняється тим, що для розширення кута зору на екран глядачеві крісла розташовані в середині залу з проходами зліва та справа, а перший ряд знаходиться від екрана на відстані щонайменше 1,5-2,0 метрів по осі, що умовно ділить площу залу та ряди крісел на дві рівні за площею частини.

8. Система кінозалу за п. 1, яка відрізняється тим, що збільшено відстань між рядами, а висота сходів, на яких розміщено ряди з кріслами, розташована таким чином, що глядачі, які сидять попереду, не закривають огляд глядачам, що сидять позаду.

9. Система кінозалу за п. 1, яка відрізняється тим, що ряди з кріслами зміщено вліво або вправо по відношенню один до одного на відстань, яка дорівнює ½ ширини крісла, що збільшує огляд і зручність при перегляді фільмів.

Текст

Реферат: Система кінозалу містить мультимедійне обладнання, екран для проекції, ряди з кріслами, що розташовані один за одним, сидінням до екрана, східчасто по відношенню до поверхні підлоги та попереднього ряду крісел. Екран має спеціально увігнуту форму та срібне покриття, що забезпечує якісне та об'ємне зображення. Кінозал оснащений потужним звуковим обладнанням, стіни та стеля кінозалу вкриті звуковідбивним матеріалом. UA 110182 U (12) UA 110182 U UA 110182 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до глядачевих залів, наприклад для демонстрації кінофільмів. Відомий Мультимедійний розважальний комплекс, який містить місце адміністратора, що є пристроєм обробки інформації з таймером реального часу та має зв'язок із іншими приміщеннями комплексу. Приміщення для користувачів містить звукоізоляцію, комплект акустичної системи. На проекційний екран виводиться інформація за допомогою ресивера та/або проектора, та/або системи караоке, та/або медіа-програвача, та/або тюнера, та/або комп'ютера, та/або системи супутникового телебачення, через мережевий фільтр з стабілізатором мережевого живлення (Патент України № 80215). Недоліком корисної моделі є те, що зала розрахована на невелику кількість глядачів і має невеликий плаский екран для перегляду кінофільмів, який не забезпечує об'ємне зображення. Найбільш близьким до корисної моделі, що заявляється, є система кінозалу, яка містить звукове обладнання, екран для проекції, розташований вздовж стіни, ряди з кріслами, що розташовані один за одним, сидінням до екрана, східчасто по відношенню до поверхні підлоги та попереднього ряду крісел (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0 %9A%D0 %B8 %D0 %BD%D0 %BE%Dl%82 %D 0 %B5 %D0 %B0 %D 1 %82 %D 1 %80). Недоліком такого кінозалу є недостатньо якісний звук та пласке зображення, крісла розташовані таким чином, що людина, яка сидить попереду, частково обмежує огляд глядачеві, який сидить за його спиною. Звукове обладнання не відповідає сучасним вимогам. Задачею корисної моделі є усунення зазначених недоліків шляхом удосконалення технічних характеристик системи кінозалу. Поставлена задача вирішується тим, що система кінозалу містить мультимедійне обладнання, екран для проекції, ряди з кріслами, що розташовані один за одним, сидінням до екрана, східчасто по відношенню до поверхні підлоги та попереднього ряду крісел, згідно з корисною моделлю, екран має спеціально увігнуту форму та срібне покриття, що забезпечує якісне та об'ємне зображення. Кінозал забезпечений потужним звуковим обладнанням, яке встановлено за спеціальною методикою, сертифікованими спеціалістами. Стіни та стеля вкриті звуковідбивним матеріалом, завдяки чому поліпшується акустика та стереозвучання. Радіус кривизни кіноекрана (R) складає (1,0-0,85)L, де L - довжина кінозалу, а довжина дугоподібного екрана (р), яка визначається за формулою: p=Rα/180°, повинна складати kD, де R - радіус кривизни кіноекрана; D - ширина кінозалу; k - коефіцієнт, який дорівнює 1,05-1,3; =3,14;  - кут сегмента між двома радіусами, що з'єднують кінці дуги, утвореної екраном. Кут сегмента  між двома радіусами, що з'єднують кінці дуги, утвореної екраном, визначається за виразом: =2arcsin(c/2R), де с - відстань між кінцями дуги, яка складає (1,0-0,7)D. Кіноекран розташований на відстані 0,5-1,5 метрів від горизонтальної поверхні підлоги кінозалу, а його площа Se, що визначається за виразом: Se=Rh/180° (або kDh), де h - ширина кіноекрана, повинна складати не менше, ніж (1/6-1/4)S, де S=LD - площа кінозалу в кв. метрах. Для розширення кута зору на екран глядачеві крісла розташовані в середині залу з проходами зліва та справа, а перший ряд знаходиться від екрана на відстані щонайменше 1,5-2,0 метрів по осі, що умовно ділить площу залу та ряди крісел на дві рівні за площею частини. Крім цього, збільшено відстань між рядами, а висота сходів, на яких розміщено ряди з кріслами, розташована таким чином, що глядачі, які сидять попереду, не закривають огляд глядачам, що сидять позаду. Ряди з кріслами зміщено вліво або вправо по відношенню один до одного на відстань, яка дорівнює ½ ширини крісла, що збільшує огляд і зручність при перегляді фільмів. Корисна модель пояснюється кресленнями: - на Фіг. 1 - Схема, що пояснює кривизну та довжину екрана в залежності від розмірів глядачевого залу: L - довжина глядачевого залу; D - ширина глядачевого залу; R - радіус кривизни екрана (радіус умовного кола, в якому дуга екрана ABC та два радіуси, що з'єднують центр кола з кінцями дуги екрана А і С утворюють сегмент;  - кут сегмента АОС між двома радіусами, що з'єднують кінці дуги екрана А і С); АС - відстань між кінцями дуги екрана (хорда), що в формулі =2arcsin(c/2R) позначена, як с=АС; - на Фіг. 2 - Схема розташування глядачевих крісел: 1- кіноекран, 2 - ряди крісел зі зміщенням. Корисна модель, що пропонується, дозволяє одержати такі позитивні результати: 1. Визначено оптимальну кривизну та розмір екрана в залежності від розміру кінозалу, які пов'язані співвідношенням: - кривизна екрана - R=(1,0-0,85)L, де L - довжина кінозалу; - довжина (р) дугоподібного екрана - R/180°=kD, де =2arcsin(c/2R), с=(1,0-0,7)D, k=1,051,3; D - ширина кінозалу; - площа (Se) кіноекрана - Rh/180°=kDh, де висота екрана h=(1/6-1/4) LD. 1 UA 110182 U 5 10 2. Збільшено чіткість і об'ємність зображення завдяки срібному покриттю, спеціально увігнутій формі та розміру кіноекрана, взаємопов'язаному з розміром кінозалу. 3. Поліпшено акустику та стереозвучання завдяки використанню потужного спеціалізованого звукового обладнанням, покриття стін та стелі звуковідбивним матеріалом. 4. Збільшено огляд і зручність при перегляді фільмів завдяки запропонованій геометрії та площі екрана, розміщенню глядачевих крісел у вигляді амфітеатру з відповідною висотою сходинок, зміщенню крісел сусідніх рядів і збільшенню відстані між рядами крісел. Таким чином, технічним результатом корисної моделі, що заявляється, є удосконалення характеристик відомих властивостей об'єкта - кінозалу, покращення видового та звукового сприйняття, збільшення комфорту та зручності при перегляді кінофільму. Також в кінозалі, який заявляється корисною моделлю, є можливість перегляду кінострічок у форматі 3D, що робить його більш функціональним. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 30 35 40 45 1. Система кінозалу, що містить мультимедійне обладнання, екран для проекції, ряди з кріслами, що розташовані один за одним, сидінням до екрана, східчасто по відношенню до поверхні підлоги та попереднього ряду крісел, яка відрізняється тим, що екран має спеціально увігнуту форму та срібне покриття, що забезпечує якісне та об'ємне зображення. 2. Система кінозалу за п. 1, яка відрізняється тим, що кінозал оснащений потужним звуковим обладнанням, яке встановлено за спеціальною методикою, сертифікованими спеціалістами. 3. Система кінозалу за п. 1, яка відрізняється тим, що стіни та стеля кінозалу вкриті звуковідбивним матеріалом, завдяки чому поліпшується акустика та стереозвучання. 4. Система кінозалу за п. 1, яка відрізняється тим, що радіус кривизни кіноекрана (R) складає (1,0-0,85)L, де L - довжина кінозалу, а довжина дугоподібного екрана (р), яка визначається за формулою: p=R/180°, повинна складати kD, де R - радіус кривизни кіноекрана; D - ширина кінозалу; k - коефіцієнт, який дорівнює 1,05-1,3; =3,14;  - кут сегмента між двома радіусами, що з'єднують кінці дуги, утвореної екраном. 5. Система кінозалу за п. 1, яка відрізняється тим, що кут сегмента  між двома радіусами, що з'єднують кінці дуги, утвореної екраном, визначається за виразом: =2arcsin(c/2R), де с відстань між кінцями дуги, яка складає (1,0-0,7)D. 6. Система кінозалу за п. 1, яка відрізняється тим, що кіноекран розташований на відстані 0,51,5 метрів від горизонтальної поверхні підлоги кінозалу, а його площа Se, що визначається за виразом: Se=Rh/180° (або kDh), де h - ширина кіноекрана, повинна складати не менше ніж (1/6-1/4)S, де S=LD - площа кінозалу в кв. метрах. 7. Система кінозалу за п. 1, яка відрізняється тим, що для розширення кута зору на екран глядачеві крісла розташовані в середині залу з проходами зліва та справа, а перший ряд знаходиться від екрана на відстані щонайменше 1,5-2,0 метрів по осі, що умовно ділить площу залу та ряди крісел на дві рівні за площею частини. 8. Система кінозалу за п. 1, яка відрізняється тим, що збільшено відстань між рядами, а висота сходів, на яких розміщено ряди з кріслами, розташована таким чином, що глядачі, які сидять попереду, не закривають огляд глядачам, що сидять позаду. 9. Система кінозалу за п. 1, яка відрізняється тим, що ряди з кріслами зміщено вліво або вправо по відношенню один до одного на відстань, яка дорівнює ½ ширини крісла, що збільшує огляд і зручність при перегляді фільмів. 2 UA 110182 U 3 UA 110182 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A63J 25/00, G03B 21/00, E04H 3/30

Мітки: кінозалу, система

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-110182-sistema-kinozalu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система кінозалу</a>

Подібні патенти