Універсальний пристрій для ефективного зменшення енергії вертикального потоку урагану

Номер патенту: 110100

Опубліковано: 26.09.2016

Автор: Бернацький Віктор Антонович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Універсальний пристрій для ефективного зменшення енергії вертикального потоку урагану, який зменшує швидкість переміщення повітряної маси урагану за допомогою вентиляторів, розміщених на осях у вертикальних циліндричних корпусах з соплами на виході повітряного потоку, а на рівні циліндричних корпусів на горизонтальних взаємно перпендикулярних осях розміщені по дві S-подібні пластини, від яких обертальний рух передається на осі з вентиляторами, який відрізняється тим, що в нижній частині вертикальних осей з вентиляторами додатково розміщені S-подібні пластини, і пристрій приводиться в дію горизонтальним потоком повітря, що діє на S-подібні пластини.

Текст

Реферат: Універсальний пристрій для ефективного зменшення енергії вертикального потоку урагану зменшує швидкість переміщення повітряної маси урагану за допомогою вентиляторів, розміщених на осях у вертикальних циліндричних корпусах з соплами на виході повітряного потоку, а на рівні циліндричних корпусів на горизонтальних взаємно перпендикулярних осях розміщені по дві S-подібні пластини, від яких обертальний рух передається на осі з вентиляторами, причому в нижній частині вертикальних осей з вентиляторами додатково розміщені S-подібні пластини, і пристрій приводиться в дію горизонтальним потоком повітря, що діє на S-подібні пластини. UA 110100 U (54) УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗМЕНШЕННЯ ЕНЕРГІЇ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОТОКУ УРАГАНУ UA 110100 U UA 110100 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області штучної зміни погодних умов, і може бути використана для ослаблення і боротьби з ураганами та іншими стихійними процесами в атмосфері біля поверхні Землі. Відомий пристрій для зменшення руйнівної сили ураганів [1], взятий як аналог. Пристрій зменшує енергію повітряної маси урагану за допомогою системи пропелерів, розміщених на осях в циліндричних корпусах з соплами на виході повітряного потоку пропелерів. В даному пристрої на рівні циліндричних корпусів розміщені дві S-подібні пластини, закріплені на горизонтальних осях. Від цих осей, з допомогою зубчатої передачі, обертальний рух передається на осі з пропелерами. Це забезпечує однакову реакцію всього пристрою на повітряний потік урагану тому, що швидкість потоку урагану буде однаковою на даній висоті. Потік повітря, створений пропелерами, буде протидіяти швидкості повітряної маси урагану, зменшуючи його енергію. Недоліком вказаного пристрою є те, що при вертикальному розміщенні циліндричних корпусів, при зміні напрямку горизонтального потоку урагану потрібно змінювати орієнтацію корпусів, щоб привести в обертальний рух S-подібні пластини. Вказаний недолік компенсується в пристрої для ефективного зменшення енергії вертикального потоку урагану [2], взятого як прототип. На відміну від аналога, до осей, розміщених на рівні циліндричних корпусів з двома S-подібними пластинами, в перпендикулярному напрямі, додатково розміщені ще дві S-подібні пластини. Від цих осей обертальний рух передається на осі з вентиляторами, розміщеними у вертикальних корпусах. Пристрій приводиться в дію горизонтальним потоком повітря, що діє на дві пари S-подібних пластин, розміщених на взаємно перпендикулярних осях. В залежності від напрямку горизонтального потоку урагану, в дію буде приводитись пара S-подібних пластин, яка перпендикулярна цьому потоку. Недоліком вказаного пристрою є те, що невелика зона вертикального фронту урагану діє на S-подібні пластини. При цьому обертальний момент сили, який діє на горизонтальні осі з S-подібними пластинами, а від них на осі з вентиляторами, може бути недостатнім. Виникла проблема збільшення вертикальної зони потоку урагану, який приводить в дію пристрій. На відміну від попереднього пристрою [2], запропоновано пристрій, в якому в нижній частині вертикальних осей з вентиляторами, додатково розміщені S-подібні пластини. Задача корисної моделі - підвищення ефективності зменшення енергії вертикального потоку урагану. Поставлена задача вирішується тим, що в універсальному пристрої для ефективного зменшення енергії вертикального потоку урагану, який зменшує швидкість переміщення повітряної маси урагану за допомогою вентиляторів, розміщених на осях у вертикальних циліндричних корпусах з соплами на виході повітряного потоку, а на рівні циліндричних корпусів на горизонтальних взаємно перпендикулярних осях розміщені по дві S-подібні пластини, від яких обертальний рух передається на осі з вентиляторами, в нижній частині вертикальних осей з вентиляторами додатково розміщені S-подібні пластини, і пристрій приводиться в дію горизонтальним потоком повітря, що діє на S-подібні пластини. Тобто, на відміну від прототипу, пропонується пристрій, який є більш ефективним і мобільним. В якому в нижній частині вертикальних осей з вентиляторами, додатково розміщені S-подібні пластини. Зміна напрямку горизонтального повітряного потоку урагану приводить в рух по дві S-подібні пластини, які розміщені перпендикулярно до потоку повітря. Цей самий повітряний потік діятиме на S-подібні пластини, розміщені в нижній частині вертикальних осей. Дякуючи різниці тисків на опуклу та вгнуту поверхні S-подібних пластин, розміщенихв нижній частині вертикальних осей, їх обертання в потрібному напрямі не залежить від напряму горизонтального повітряного потоку урагану. Результуючий момент сили, що діє на вертикальну вісь з вентиляторами буде збільшеним. На Фіг. 1-5 приведено переріз запропонованого універсального пристрою для ефективного зменшення енергії вертикального потоку урагану. Введені наступні позначення: вентилятори - 1, закріплені на осі - 2 у вертикальному циліндричному корпусі - 3, з соплом - 4, S-подібні пластини - 5 прикріплені до взаємно перпендикулярних осей - 6, система кріплення - 7, зубчаті передачі 8 між осями - 6 та - 2, горизонтальний потік повітря урагану - 9, S-подібні пластини - 10, розміщені в нижній частині вертикальних осей - 2. Зменшення енергії вертикального потоку урагану відбувається наступним чином: горизонтальний, повітряний потік - 9 одночасово діє на S-подібні пластини - 5, розміщені на рівні корпусів - 3, і S-подібні пластини - 10 розміщені в нижній частині вертикальних осей - 2. Повітряний потік, діючи на S-подібні пластини - 5, розміщені на рівні корпусів - 3, приводить в обертальний рух осі - 6. Через зубчаті передачі - 8 цей рух передається на осі - 2, на яких розміщені вентилятори - 1. В залежності від напрямку горизонтального потоку урагану в дію приводиться відповідна пара S-подібних пластин - 5. Цей самий повітряний потік діятиме на S 1 UA 110100 U 5 10 15 подібні пластини - 10, розміщені в нижній частині вертикальних осей - 2. Тобто обертання Sподібних пластин - 5 та - 10 буде узгодженим, а результуючий обертальний момент сили, що діє на вісь - 2 з вентиляторами – 1, буде збільшеним, в порівнянні з пристроєм [2]. Обертаючись в корпусі - 3, вентилятори - 1 створюють потужний потік повітря напрямлений через сопло - 4 проти вертикального потоку урагану, приводячи до його ослаблення. Це приведе до підвищення ефективності зменшення енергії вертикального потоку ураганів. Таким чином, додаткове використання S-подібних пластин - 10, розміщених в нижній частині вертикальних осей - 2 з вентиляторами - 1, сприяє підвищенню ефективності та мобільності роботи пристрою. Використання сукупності пристроїв, розміщених вертикально, дає можливість ефективно зменшувати енергію вертикального потоку ураганів. Джерела інформації: 1. Бернацький В.А. Пристрій для зменшення руйнівної сили ураганів. Патент України на корисну модель № 62789 від 12.09.2011 р. Бюл. № 17. 2. Бернацький В.А., Левко О.О. Пристрій для ефективного зменшення енергії вертикального потоку урагану. Патент України на корисну модель № 100172 від. 10.07.2015 р. Бюл. № 13. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 Універсальний пристрій для ефективного зменшення енергії вертикального потоку урагану, який зменшує швидкість переміщення повітряної маси урагану за допомогою вентиляторів, розміщених на осях у вертикальних циліндричних корпусах з соплами на виході повітряного потоку, а на рівні циліндричних корпусів на горизонтальних взаємно перпендикулярних осях розміщені по дві S-подібні пластини, від яких обертальний рух передається на осі з вентиляторами, який відрізняється тим, що в нижній частині вертикальних осей з вентиляторами додатково розміщені S-подібні пластини, і пристрій приводиться в дію горизонтальним потоком повітря, що діє на S-подібні пластини. 2 UA 110100 U 3 UA 110100 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01G 15/00, B01F 7/16

Мітки: пристрій, зменшення, вертикального, урагану, універсальний, енергії, потоку, ефективного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-110100-universalnijj-pristrijj-dlya-efektivnogo-zmenshennya-energi-vertikalnogo-potoku-uraganu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Універсальний пристрій для ефективного зменшення енергії вертикального потоку урагану</a>

Подібні патенти