Спосіб лікування вродженої розщілини м’якого та частково (до 5 мм) твердого піднебіння

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування вродженої розщілини м'якого та частково (до 5 мм) твердого піднебіння, що полягає у загальному знеболенні (ендотрахеальний наркоз) і додатковій інфільтраційній анестезії (sol. Ultracaini 1 % -15 ml), проведенні вертикальних розрізів м'яких тканин по внутрішньому краю розщілини, який відрізняється тим, що проводять два бокових розрізи м'яких тканин в ділянці горба верхньої щелепи, модифікованих по Ернсту, не виходячи на крило-щелепну складку, виконують дисекцію м'яких тканин по задньому краю твердого піднебіння з виділенням м'яза, який піднімає м'яке піднебіння (m. Levatorvelipalatine), та піднебінної порції піднебінно-язикового м'яза (m. Palatoglossus), піднебінно-глоткового м'яза (m. Palatopharigeus), носової слизової, м'язового шару і слизової порожнини рота, виконують за Лангенбеком бокові розрізи м'яких тканин по межі м'якого та твердого піднебіння по зубоясенному краю, доходячи до 54 та 64 зубів.

Текст

Реферат: Спосіб лікування вродженої розщілини м'якого та частково (до 5 мм) твердого піднебіння полягає у загальному знеболенні (ендотрахеальний наркоз) і додатковій інфільтраційній анестезії (sol. Ultracaini 1 % -15 ml), проведенні вертикальних розрізів м'яких тканин по внутрішньому краю розщілини. Проводять два бокових розрізи м'яких тканин в ділянці горба верхньої щелепи, модифікованих по Ернсту, не виходячи на крило-щелепну складку. Виконують дисекцію м'яких тканин по задньому краю твердого піднебіння з виділенням м'яза, який піднімає м'яке піднебіння (m. Levatorvelipalatine), та піднебінної порції піднебінно-язикового м'яза (m. Palatoglossus), піднебінно-глоткового м'яза (m. Palatopharigeus), носової слизової, м'язового шару і слизової порожнини рота. Виконують за Лангенбеком бокові розрізи м'яких тканин по межі м'якого та твердого піднебіння по зубоясенному краю, доходячи до 54 та 64 зубів. UA 110063 U (12) UA 110063 U UA 110063 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, конкретно до хірургічної стоматології, і може бути використана при проведенні первинного хірургічного втручання у пацієнтів з вродженими розщілинами м'якого та частково твердого піднебіння. Світовий досвід хірургічного лікування хворих з розщілиною верхньої губи та піднебіння демонструють хороші результати усунення як первинних дефектів, так і виправлених вторинних деформацій, але результати операції не завжди можуть трактуватися як позитивні. (Hemrich A., 2006). До теперішнього часу залишаються спірними та широко обговорюються в вітчизняній літературі такі питання, як: оптимальний вік дитини для виконання первинного хірургічного втручання, вибір найбільш оптимального, в функціональному відношенні та найменш травматичного методу. Разом з тим очевидно, що своєчасне та правильне виконання першого етапу хірургічного лікування визначає успіх реабілітації пацієнтів з вродженими розщілинами верхньої губи та піднебіння (Кугушев О.Ю., 2012). Оперуючи пацієнтів з вродженою розщілиною м’якого та частково твердого піднебіння, хірург часто зустрічається з дилемою - оперувати пацієнта за типовим протоколом велопластики і залишати частковий залишковий дефект твердого піднебіння або оперувати м'яке і тверде піднебіння одночасно. Якщо оперувати дану патологію в один етап, враховуючи анатомо-функціональні особливості твердого та м'якого піднебіння, постає проблема дефіциту м'яких тканих по межі твердого та м'якого піднебіння, недостатня мобільність даних тканин, висока сила натягу даної ділянки, що інколи приводить до часткового розходження швів по межі твердого та м'якого піднебіння. Використовуючи бокові розрізи по Лангенбеку при радикальній ураностафілопластиці з подальшим відшаруванням і мобілізацією слизово-окісних клаптів піднебіння порушуємо росткові зони верхньої щелепи, що в ранньому віці веде до затримки її росту та значних післяопераційних деформацій. Сьогодні відомий спосіб хірургічного лікування хворих з розщілиною піднебіння, за яким оперативне втручання проводять в два етапи (типовий протокол велопластики та уранопластики (Швекендик). Але, проводячи оперативне втручання в два етапи, незначний залишковий дефект твердого піднебіння не завжди вдається прооперувати вдало із-за його розмірів та недостатньої мобільності тканин повного дефекту, а також це додаткова операція і травма для дитини (Набатчикова Л.П., 2006; Рявкин С.Р., 2007; Берсенев С.В., 2010). В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу первинного оперативного втручання у пацієнтів при вродженій ізольованій розщілині м'якого піднебіння та незначній - до 5 мм розщілині твердого піднебіння, шляхом здійснення модифікації бокових розрізів м'яких тканин по Лангенбеку та Ернсту по межі м'якого та твердого піднебіння, за рахунок чого стає можливою адекватна і достатня мобілізація тканин проблемної зони, зменшення під час пошарового ушивання рани натягу даної ділянки, створення умов для кращої адаптації ранової поверхні, що дозволить зменшити кількість етапів хірургічного лікування (менша фізична та психічна травма для дитини), досягти кращої реабілітації пацієнта в післяопераційному періоді, здійснити заживання тканин первинним натягом. Поставлена задача вирішується тим. що в способі лікування вродженої розщілини м’якого та частково (до 5 мм) твердого піднебіння, що полягає у загальному знеболенні (ендотрахеальний наркоз) і додатковій інфільтраційній анестезії (sol. Ultracaini 1 % - 15 ml), проведенні вертикальних розрізів м'яких тканин по внутрішньому краю розщілини, згідно з корисною моделлю, проводять два бокових розрізи м'яких тканин в ділянці горба верхньої щелепи, модифікованих по Ернсту, не виходячи на крило-щелепну складку, виконують дисекцію м'яких тканин по задньому краю твердого піднебіння з виділенням м’яза, який піднімає м'яке піднебіння (m. Levatorvelipalatine), та піднебінної порції піднебінно-язикового м'яза (m. Palatoglossus), піднебінно-глоткового м'яза (m. Palatopharigeus), носової слизової, м'язового шару і слизової порожнини рота, виконують за Лангенбеком бокові розрізи м'яких тканин по межі м'якого та твердого піднебіння по зубоясенному краю, доходячи до 54 та 64 зубів, здійснюють мобілізацію м'яких тканин, рану і бокові модифіковані розрізи ушивають матеріалом Vicril 4/0. Причинно-наслідкові зв’язки: 1. здійснення модифікації бокових розрізів м'яких тканин по Лангенбеку та Ернсту по межі м'якого та твердого піднебіння, за рахунок цього стає можливою адекватна і достатня мобілізація тканин проблемної зони, що дозволяє вирішити проблему дефіциту м'яких тканих по межі твердого та м'якого піднебіння. 2. достатня мобілізація тканин проблемної зони - за рахунок цього зменшується під час пошарового ушивання рани натягання даної ділянки, створюються умови для кращої адаптації ранової поверхні, що дозволяє зменшити кількість етапів хірургічного лікування (менша фізична 1 UA 110063 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 та психічна травма для дитини), досягти кращої реабілітації пацієнта в післяопераційному періоді, здійснити заживання тканин первинним натягом. Слизова оболонка твердого піднебіння вкрита багатошаровим неороговіваючим плоским епітелієм. Підслизовий шар ущільнюється і утворює фіброзну пластинку, яка зростається з окістям. Особливо міцне зрощення в області швів і при переході в ясна, тому слизова оболонка твердого піднебіння нерухома, що ускладнює мобілізацію слизово-окісного клаптя по межі твердого та м’якого піднебіння. В інших місцях між власною пластинкою слизової оболонки і окістям локалізується тонкий шар жирової тканини, в якій розташовуються дрібні слизові піднебінні залози (gll. palatinae), що мають трубчасто-альвеолярну будову. Дане анатомотопографічне утворення, використовуючи бокові модифіковані розрізи по Лангенбеку, дає можливість в адекватній і достатній мобілізації тканин для заміщення часткового дефекту твердого піднебіння. М'яке піднебіння являє собою м'язово-апоневротичне утворення, покрите слизовою оболонкою. З боку ротової порожнини слизова оболонка вкрита багатошаровим неороговіючим епітелієм, а з боку носоглотки - багаторядним війчастим епітелієм. Багатошаровий плоский епітелій розташовується на добре розвиненій базальній мембрані з великою кількістю еластичних волокон, а в товщі базальної мембрани слизової оболонки з війчастим епітелієм знаходяться численні слизові залози, секрет яких зволожує поверхню слизової. Така особливість м'якого піднебіння по межі піднебінного шва також дає можливість для латерилізації слизово-м'язових клаптів. Опис способу. На Фіг. 1 - Вроджена ізольована розщілина м'якого та частково твердого піднебіння. Спосіб виконують наступним чином: під загальним знеболенням (ендотрахеальний наркоз) і додатково інфільтраційною анестезією (sol. Ultracaini 1 % - 15 ml) по внутрішньому краю розщілини (Фіг. 2 Модифіковані розрізи. Мобілізація м'яких тканин) виконують вертикальні розрізи (1) м'яких тканин, далі також проводять два бокових розрізи (2) м'яких тканин за Лангенбеком, а в ділянці горба верхньої щелепи модифікованих по Ернсту. Проводять дисекцію м'яких тканин по задньому краю твердого піднебіння з виділенням m. Levatorvelipalatine та піднебінної порції m. Palatoglossus та m. Palatopharigeus. Виділяють носову слизову, м'язовий шар і слизову порожнини рота (Фіг. 3 - Виділення м'язового шару м'якого піднебіння). З метою мобілізації м'яких тканин по межі м'якого та твердого піднебіння модифіковані бокові розрізи по Лангенбеку проводять по зубоясенному краю до 54 та 64 зубів. Распатором виділяють слизово-окісний лоскут зліва і справа. Проводять його мобілізацію з виходом распатора на внутрішній край розщілини. Також проводять мезофарингоконстрикцію за рахунок зламування крилоподібного гачка та медіального переміщення m. Tensorvelipalatini. Слизова оболонка зі сторони порожнини носа, m. Levatorvelipalatini, слизова оболонка порожнини рота. Рану пошарово ушито матеріалом Vicril 4/0. (Фіг. 4 - Пошарове ушивання рани, Фіг. 5 - Повне закриття дефекту) Клінічний приклад 22.09.2014 в клініку щелепно-лицевої хірургії ДУ ІСНАМНУ госпіталізовано пацієнтку З., 2012 року народження з діагнозом: «Вроджена ізольована розщілина м'якого та частково твердого піднебіння». 23.09.2014 під загальним знеболенням (ендотрахеальний наркоз) і додатково інфільтраційною анестезією (sol. Ultracaini 1 % - 15 ml) проведено вертикальні розрізи м'яких тканин по внутрішньому краю розщілини, також проведені два бокових розрізи м'яких тканин в ділянці горба верхньої щелепи модифікованих по Ернсту. Проведена дисекція м'яких тканин по задньому краю твердого піднебіння з виділенням m. Levatorvelipalatinera піднебінної порції m. Palatoglossus тa m. Palatopharigeus. Виділено носову слизову, м'язевий шар і слизову порожнини рота. З метою мобілізації м'яких тканин по межі м'якого та твердого піднебіння модифіковані бокові розрізи по Лангенбеку проведено по зубоясенному краю до 54 та 64 зубів. Фіг. 2 Хвора З., 2012 р.н. бокові розрізи в модифікації Ернста Распатором виділено слизово-окісний клапоть зліва і справа. Проведено його мобілізацію з виходом распатора на внутрішній край розщілини. Також проведена мезофарингоконстрикція за рахунок зламування крилоподібного гачка та медіального переміщення m. Tensorvelipalatini. Слизова оболонка зі сторони порожнини носа, m. Levatorvelipalatini, слизова оболонка порожнини рота. Рану пошарово ушито матеріалом Vicril 4/0. Бокові модифіковані розрізи ушито матеріалом Vicril 4/0. Таким чином, використовуючи під час операції подовжені бокові розрізи м'яких тканин по межі м'якого та твердого піднебіння маємо можливість їх мобілізувати, що під час пошарового ушивання рани зменшує натяг даної ділянки, сприяючи умові для кращої адаптації ранової поверхні. Це в підсумку приводить до скорочення етапів хірургічного лікування 2 UA 110063 U (менша фізична та психічна травма для дитини), кращої післяопераційному періоді, заживання тканин первинним натягом. реабілітації пацієнта в ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 Спосіб лікування вродженої розщілини м'якого та частково (до 5 мм) твердого піднебіння, що полягає у загальному знеболенні (ендотрахеальний наркоз) і додатковій інфільтраційній анестезії (sol. Ultracaini 1 % -15 ml), проведенні вертикальних розрізів м'яких тканин по внутрішньому краю розщілини, який відрізняється тим, що проводять два бокових розрізи м'яких тканин в ділянці горба верхньої щелепи, модифікованих по Ернсту, не виходячи на крило-щелепну складку, виконують дисекцію м'яких тканин по задньому краю твердого піднебіння з виділенням м'яза, який піднімає м'яке піднебіння (m. Levatorvelipalatine), та піднебінної порції піднебінно-язикового м'яза (m. Palatoglossus), піднебінно-глоткового м'яза (m. Palatopharigeus), носової слизової, м'язового шару і слизової порожнини рота, виконують за Лангенбеком бокові розрізи м'яких тканин по межі м'якого та твердого піднебіння по зубоясенному краю, доходячи до 54 та 64 зубів. 3 UA 110063 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61C 7/00, A61C 11/00

Мітки: м'якого, частково, лікування, до, розщілини, твердого, м.м, піднебіння, спосіб, вродженої

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-110063-sposib-likuvannya-vrodzheno-rozshhilini-myakogo-ta-chastkovo-do-5-mm-tverdogo-pidnebinnya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування вродженої розщілини м’якого та частково (до 5 мм) твердого піднебіння</a>

Подібні патенти