Універсальний тримач для харчових продуктів

Номер патенту: 109914

Опубліковано: 12.09.2016

Автори: Дмітрієв Станіслав Наумович, Батрак Микола Григорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Універсальний тримач для харчових продуктів, що містить корпус (1), на якому розташовано гніздо (5) та рукоятка (6) для утримання тримача користувачем, який відрізняється тим, що універсальний тримач для харчових продуктів додатково містить розташовані в отворах корпусу (1) підшипники ковзання (3), в яких вільно обертається ексцентрик (2), який має проточки (8) для паличок продукту (9), на одному з кінців ексцентрика (2) розташований важіль (7), який може рухатись відносно осі ексцентрика (2), положення важеля (7) на ексцентрику (2) фіксується за допомогою гвинта (4).

2. Тримач за п. 1, який відрізняється тим, що зазор між поверхнею ексцентрика (2) та площиною корпусу (1) змінюється за допомогою положення важеля (7), яке фіксується відносно осі ексцентрика (2) гвинтом (4), що надає можливість для використання паличок різного перерізу.

3. Тримач за п. 1, який відрізняється тим, що гніздо (5) виконане з можливістю встановлення тримача на технологічному обладнанні.

Текст

Реферат: Універсальний тримач для харчових продуктів містить корпус, на якому розташовано гніздо та рукоятка для утримання тримача користувачем. Тримач додатково містить розташовані в отворах корпусу підшипники ковзання, в яких вільно обертається ексцентрик, який має проточки для паличок продукту. На одному з кінців ексцентрика розташований важіль, який може рухатись відносно осі ексцентрика. Положення важеля на ексцентрику фіксується за допомогою гвинта. Зазор між поверхнею ексцентрика та площиною корпусу змінюється за допомогою положення важеля, яке фіксується відносно осі ексцентрика гвинтом, що надає можливість для використання паличок різного перерізу. Гніздо виконане з можливістю встановлення тримача на технологічному обладнанні. UA 109914 U (12) UA 109914 U UA 109914 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до харчової промисловості, зокрема до пристроїв для тримання харчових продуктів, таких як сосиски, фрукти та морозиво, при їх обробці. Серед аналогів даного пристрою відомий подовжений інструмент для мокання і занурення, що включає пару довгих трубчастих елементів щодо великих і менших поперечних розмірів, розташованих в одній осі, телескопічно спрямованих один до одного, зазначені трубчасті елементи, кожен з яких має ряд поздовжньо розташованих отворів розміщених в двох протилежних напрямках, використовуються для виборчого зачеплення за допомогою безлічі паличок, зазначені отвори, розташовані парами, і пара отворів одного з трубчастих елементів, будучи вирівняною з відповідною парою отворів іншого з трубчастих елементів в одному положенні трубчастих елементів по відношенню один до одного, за допомогою чого зазначені палички можуть легко проходити через суміщені отвори, "легко" означає, що один примикає (суміжний) кінець чинного трубчастого елемента зміщує їх в поздовжньому напрямку відносно один одного, за допомогою чого зазначені палички пристосовані для їх надійного затиснення між відповідними отворами відповідних трубчастих елементів, а колінчастий важіль, суміжний з згаданим протилежним кінцем, яке впливає на трубчасті елементи з метою їх переміщення в поздовжньому напрямку по відношенню один до одного в напрямку, протилежному першому згаданому напрямку, всупереч опору згаданих піддатливих пристроїв, за допомогою чого зазначені палички пристосовані таким чином, щоб бути від'єднаними від тримача. [Пат. US3316010A, МПК А23Р 1/005. Stick holder for food items / Thomas F. Lowrance (US); опубл. 1967-04-25]. До недоліків аналога відносяться надмірне ускладнення конструкції, засмічення вузлів механізму залишками продукту та складність в очищенні і експлуатації. Відсутність рукоятки для утримання в руці, а також відсутність гнізд для установки на технологічному обладнанні. Найбільш близьким по суті до запропонованого пристрою, а тому прийнятий нами за прототип, є пристрій для мінімізації кількості рослинного масла, необхідного для обсмажування у фритюрі однієї порції "корн-догу" (сосисок в кукурудзяній муці) над верхньою плитою пальника. Пристрій містить циліндричний контейнер для утримання масла для смаження, стабілізуюче кільце, і забезпечує утримання контейнера над пальником. Фіксатор, вставлений в контейнер, утримує "корн-доги", занурені в кулінарному жирі, у вертикальному положенні, під час процесу смаження. [Пат. US5431092A, МПК A47J 37/12. Corn dog fryer / Sheila A. Guillory (US); опубл. 1995-07-11]. До недоліків прототипу можна віднести недосконалу схему кріплення, яка не може надійно утримувати паличку і не дозволяє використовувати тримач в разі використання паличок іншого перерізу, що може призвести до дискомфорту в роботі з тримачем. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення надійності роботи та покращення функціональності універсального тримача для харчових продуктів шляхом: наявності в отворах корпусу підшипників ковзання, в яких вільно обертається ексцентрик, які можуть бути замінені після їх зношування; наявності з однієї із сторін ексцентрика обертового важеля, за допомогою якого ексцентрик приводиться для обертового руху; наявності на ексцентрику проточок, за допомогою яких можливе зручне попадання паличкою продукту в зазор між ексцентриком і внутрішньою поверхнею корпусу; наявності гвинта, за допомогою якого фіксується положення важеля на ексцентрику, що дозволяє змінювати зазор між поверхнею ексцентрика та площиною корпусу, за рахунок чого можливо використовувати палички різних перерізів; наявності на корпусі тримача гнізда, що надає змогу закріплювати тримач на технологічному обладнанні, за рахунок чого досягається ефективність в роботі універсального тримача для харчових продуктів, зокрема зниження зусиль користувача для обробляння продукту, можливість експлуатації пристрою в різних умовах, отримання на виході бажаного обробленого продукту та його вигляду, можливість істотно заощадити час. Технічним результатом є удосконалення універсального тримача для харчових продуктів, підвищення безпеки, зручності та надійності в роботі, а також підвищення продуктивності процесу тримання таких продуктів, як сосиски, фрукти та морозиво при їх обробці. Поставлена задача досягається тим, що універсальний тримач для харчових продуктів має корпус з двома отворами, в яких вільно обертається затискний ексцентрик. В отворах корпусу встановлені підшипники ковзання, які можуть бути замінені після їх зношування. На корпусі закріплена рукоятка для утримання тримача користувачем, а також гніздо для закріпленні тримача на технологічному обладнанні. З однієї з сторін ексцентрика розміщується обертовий важіль, за допомогою якого ексцентрик приводиться для обертового руху. На ексцентрику передбачені проточки, що дозволяє реалізувати зручне попадання паличкою продукту в зазор і її просте позиціонування. Спосіб кріплення важеля дозволяє змінювати його положення відносно вісі ексцентрика. Зміна положення важеля відносно вісі ексцентрика фіксується за 1 UA 109914 U 5 10 15 20 допомогою гвинта, що дозволяє змінювати зазор між поверхнею ексцентрика та площиною корпусу, за рахунок чого можливо використовувати палички різних перерізів. Надалі корисна модель пояснюється прикладом її здійснення з посиланнями на прикладені креслення. На Фіг. 1 зображений універсальний тримач для харчових продуктів, загальний вид. На Фіг. 2 зображений універсальний тримач для харчових продуктів в розрізі. На Фіг. 3 зображений універсальний тримач для харчових продуктів з продуктом. Універсальний тримач (Фіг. 1) має корпус 1, в отворах якого розташовані підшипниками ковзання 3, в яких вільно обертається ексцентрик 2 з проточками 8, на одному з кінців якого розташований (Фіг. 2 - Фіг. 3) важіль 7, який може рухатись відносно вісі ексцентрика 2, положення важеля 7 на ексцентрику 2 фіксується за допомогою (Фіг. 2) гвинта 4, також на корпусі 1 розташована рукоятка 6 і гніздо 5 для встановлення тримача на технологічному обладнанні. Працює універсальний тримач для харчових продуктів наступним чином. Продукт 9 попередньо з'єднаний із паличкою встановлюється в зазор між ексцентриком 2 і внутрішньою поверхнею корпусу 1 за допомогою проточок 8 ексцентрика 2, після повороту ексцентрика 2 за допомогою важеля 7 паличка з продуктом 9 затискається і далі тримач може бути встановлений за допомогою гнізд 5 на технологічному обладнанні для подальшої обробки. Для зняття обробленого продукту 9 з тримача необхідно повернути важіль 7 в зворотному напрямку та зняти продукт 9. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 1. Універсальний тримач для харчових продуктів, що містить корпус (1), на якому розташовано гніздо (5) та рукоятка (6) для утримання тримача користувачем, який відрізняється тим, що універсальний тримач для харчових продуктів додатково містить розташовані в отворах корпусу (1) підшипники ковзання (3), в яких вільно обертається ексцентрик (2), який має проточки (8) для паличок продукту (9), на одному з кінців ексцентрика (2) розташований важіль (7), який може рухатись відносно осі ексцентрика (2), положення важеля (7) на ексцентрику (2) фіксується за допомогою гвинта (4). 2. Тримач за п. 1, який відрізняється тим, що зазор між поверхнею ексцентрика (2) та площиною корпусу (1) змінюється за допомогою положення важеля (7), яке фіксується відносно осі ексцентрика (2) гвинтом (4), що надає можливість для використання паличок різного перерізу. 3. Тримач за п. 1, який відрізняється тим, що гніздо (5) виконане з можливістю встановлення тримача на технологічному обладнанні. 2 UA 109914 U 3 UA 109914 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A23P 20/15, A47J 37/12, A23P 10/10, A23G 9/26

Мітки: харчових, продуктів, універсальний, тримач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-109914-universalnijj-trimach-dlya-kharchovikh-produktiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Універсальний тримач для харчових продуктів</a>

Подібні патенти