Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Обладнання для виробництва дизельного біопалива, що містить контейнер метилового спирту, контейнер каталізатора, дозатор каталізатора, контейнер для жиру, ємність для розчинення каталізатора, яка розміщена всередині контейнера для жиру і має решітку для утримання каталізатора, насос для перекачування розчину каталізатора в метиловому спирті та його подачі, насос для подачі жиру, гравітаційний роздільник, оснащений форсунками, патрубком для підводу емульсії та жиру, патрубками для відводу дизельного біопалива та гліцеринового осаду, а також патрубками для перемішування емульсії, яке відрізняється тим, що форсунки встановлені в корпусі гравітаційного роздільника таким чином, що кожна наступна форсунка зміщена по висоті відносно попередньої форсунки, патрубок для перемішування емульсії послідовно об'єднує всі форсунки від верхньої до нижньої та одночасно виконує роль патрубка для відводу дизельного біопалива, крім того, гравітаційний роздільник оснащений патрубком для заливки емульсії та управління видаленням залишків метилового спирту.

Текст

Реферат: Винахід стосується переробки жиру рослинного або тваринного походження в дизельне біопаливо (метиловий ефір жирних кислот). Обладнання для виробництва дизельного біопалива, що містить контейнер метилового спирту, контейнер каталізатора, дозатор каталізатора, контейнер для жиру, ємність для розчинення каталізатора, яка розміщена всередині контейнера для жиру і має решітку для утримання каталізатора, насос для перекачування розчину каталізатора в метиловому спирті та його подачі, насос для подачі жиру, гравітаційний роздільник, оснащений форсунками, патрубком для підводу емульсії та жиру, патрубками для відводу дизельного біопалива та гліцеринового осаду, а також патрубками для перемішування емульсії, причому форсунки встановлені в корпусі гравітаційного роздільника таким чином, що кожна наступна форсунка зміщена по висоті відносно попередньої форсунки, патрубок для перемішування емульсії послідовно об'єднує всі форсунки від верхньої до нижньої та одночасно виконує роль патрубка для відводу дизельного біопалива, крім того, гравітаційний роздільник оснащений патрубком для заливки емульсії та UA 109729 C2 (12) UA 109729 C2 управління видаленням залишків метилового спирту. Винахід забезпечує зменшення витрат енергії на перемішування та спрощення конструкції обладнання при забезпеченні показників якості дизельного біопалива. UA 109729 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід стосується галузі переробки жиру рослинного або тваринного походження в дизельне біопаливо (метиловий ефір жирних кислот). Відоме обладнання для виробництва дизельного біопалива (Патент №94346, МПК (2011.01), C10L 1/02 (2006/01), С07С 67/03 (2006/01), заявка № а201002835 від 12.03.2010, опубл. 26.04.2011, бюл. № 8), яке містить контейнер метилового спирту, контейнер каталізатора, дозатор каталізатора, контейнер для жиру, ємність для розчинення каталізатора, яка розміщена всередині контейнера для жиру і має решітку для утримання каталізатора, насос для перекачування розчину каталізатора в метиловому спирті, змішувач потоків розчину каталізатора в метиловому спирті з жиром, насос для подачі жиру в змішувач потоків розчину каталізатора в метиловому спирті з жиром, гравітаційний розділювач з патрубком для підводу емульсії та патрубками для відводу дизельного біопалива і гліцеринового осаду та трубчатий змійовик для етерифікації жиру. Це обладнання дозволяє забезпечити безперервний процес виробництва дизельного біопалива у великих об'ємах при постійному його використанні. Недоліком обладнання є те, що його потрібно використовувати при постійній подачі сировини до реактора, що забезпечується при великих обсягах виробництва дизельного біопалива. Періодичне використання такого обладнання призводить до складного і дорогого технічного оснащення і обслуговування. Відоме обладнання для виробництва дизельного біопалива (Патент №100569, МПК C10L1/00, C10L1/08, СПСЗ/04, В01J14/00, заявка № а201100450 від 14.01.2011, опубл. 10.01.2013, бюл. №1) Це обладнання містить контейнер метилового спирту, контейнер каталізатора, дозатор каталізатора, контейнер для жиру, ємність для розчинення каталізатора, яка розміщена всередині контейнера для жиру і має решітку для утримання каталізатора, насос для перекачування розчину каталізатора в метиловому спирті, змішувач потоків розчину каталізатора в метиловому спирті з жиром, насос для подачі жиру в змішувач потоків розчину каталізатора в метиловому спирті з жиром, гравітаційний розділювач з патрубком для підводу емульсії та патрубками для відводу дизельного біопалива і гліцеринового осаду, також гравітаційний розділювач оснащений штанговою гідромеханічною мішалкою, яка обертається за рахунок гідрореактивної сили струменів, що виходять із форсунок, розміщених на штангах штангової гідромеханічної мішалки, має додаткові патрубки, які дають можливість забезпечити подачу емульсії насосом для подачі жиру із нижньої частини гравітаційного розділювача до штангової гідромеханічної мішалки, причому розміщення форсунок на штанзі та кількість рівнів штанг по висоті штангової гідромеханічної виконано таким чином, щоб забезпечити контакт тороподібних потоків рідини, що виходять із сусідніх форсунок незалежно від довжини штанги і висоти шару емульсії в гравітаційному розділювачі Це обладнання також дозволяє забезпечити безперервний процес виробництва дизельного біопалива у великих об'ємах при постійному його використанні. Недоліком даного обладнання є те, що перемішування емульсій відбувається пошарово і не забезпечується достатній рівень перемішування її шарів. Найбільш близьким до пропонованого є обладнання для виробництва дизельного біопалива (Патент №83164, МПК C10L1/00, C10L1/08, СПС3/04, B01J14/00, заявка № а2.01303451 від 20.03.2013, опубл. 27.08.2013, бюл. №16). Це обладнання містить контейнер метилового спирту, контейнер каталізатора, дозатор каталізатора, контейнер для жиру, ємність для розчинення каталізатора, яка розміщена всередині контейнера для жиру і має решітку для утримання каталізатора, насос для перекачування розчину каталізатора в метиловому спирті, змішувач потоків розчину каталізатора в метиловому спирті з жиром, насос для подачі жиру в змішувач потоків розчину каталізатора в метиловому спирті з жиром, гравітаційний розділювач оснащений гідромеханічною мішалкою із штангами, яка обертається за рахунок гідрореактивної сили струменів, що виходять із форсунок, розмішених на штангах штангової гідромеханічної мішалки, з патрубком для підводу емульсії та патрубками для відводу дизельного біопалива і гліцеринового осаду, а також має додаткові патрубки, які дають можливість забезпечити подачу емульсії насосом для подачі жиру із нижньої частини гравітаційного розділювача до гідромеханічної мішалки, причому штанги гідромеханічної мішалки гравітаційного розділювача встановлені під кутом до вертикальної осі гідромеханічної мішалки, а кожна штанга гідромеханічної мішалки оснащена лопатками, встановленими з можливістю зміни кута установки відносно поздовжньої осі штанги. Це обладнання забезпечує рівномірне перемішування емульсії по всьому об'ємі, результатом чого є збільшення виходу дизельного біопалива. Недоліком даного-обладнання є складність у забезпеченні герметичності вузлів та з'єднань гідромеханічної мішалки, що призводить до втрат енергії при перемішуванні. 1 UA 109729 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Задачею винаходу є зменшення витрат енергії на перемішування та спрощення конструкції обладнання при забезпеченні показників якості дизельного біопалива. Поставлена задача вирішується завдяки тому, що обладнання для виробництва дизельного біопалива містить контейнер метилового спирту, контейнер каталізатора, дозатор каталізатора, контейнер для жиру, ємність для розчинення каталізатора, яка розміщена в середині контейнера для жиру і має решітку для утримання каталізатора, насос для перекачування розчину каталізатора в метиловому спирті та його подачі, насос для подачі жиру, гравітаційний роздільник, оснащений форсунками, патрубком для підводу емульсії та жиру, патрубками для відводу дизельного біопалива та гліцеринового осаду, а також патрубками для перемішування емульсії, причому форсунки встановлені в корпусі гравітаційного роздільника таким чином, що кожна наступна форсунка зміщена по висоті відносно попередньої форсунки, патрубок для перемішування емульсії послідовно об'єднує всі форсунки від верхньої до нижньої та одночасно виконує роль патрубка для відводу дизельного біопалива, крім того, гравітаційний роздільник оснащений патрубком для заливки емульсії та управління видаленням залишків метилового спирту. Завдяки тому, що форсунки встановлені в корпусі гравітаційного роздільника таким чином, що кожна наступна форсунка зміщена по висоті відносно попередньої форсунки, забезпечується рівномірне перемішування емульсії у всьому об'ємі гравітаційного розділювача і за рахунок цього досягається підвищення якості дизельного біопалива. Завдяки тому, що патрубок для перемішування емульсії послідовно об'єднує всі форсунки від верхньої до нижньої та одночасно виконує роль патрубка для відводу дизельного біопалива, забезпечується можливість перемішування емульсії, оперативний злив продуктів реакції із патрубка при перекритих форсунках та злив дизельного біопалива із гравітаційного роздільника. Завдяки тому, що гравітаційний роздільник оснащений патрубком для заливки емульсії та управління подачею повітря, забезпечується заливання продуктів реакції у гравітаційний роздільник, що зливаються з патрубка для перемішування емульсії після закінчення процесу етерифікації, а також забезпечується можливість управління подачею повітря для того, щоб вивільнити залишки метилового спирту в отриманому дизельному біопаливі. На фіг. 1 приведено схематичне зображення загального вигляду обладнання для виробництва дизельного біопалива, на фіг. 2 його схематичний переріз у площині А-А, а на фіг. 3 збільшене зображення вигляду І. Обладнання для виробництва дизельного біопалива містить контейнер 1 метилового спирту, контейнер 2 каталізатора, дозатор 3 каталізатора, контейнер 4 для жиру, ємність 5 для розчинення каталізатора, яка розміщена всередині контейнера 4 для жиру і має решітку для утримання каталізатора, насос 6 для перекачування розчину каталізатора в метиловому спирті та його подачі, насос 7 для подачі жиру, гравітаційний розділювач 8, оснащений форсунками 9, патрубком для підводу емульсії та жиру 10, патрубками для відводу дизельного біопалива 11 та гліцеринового осаду 12, а також патрубками 13 для перемішування емульсії, причому форсунки 9 встановлені в корпусі гравітаційного розділювача 8 таким чином, що кожна наступна форсунка зміщена по висоті відносно попередньої форсунки, патрубок для перемішування емульсії 13 послідовно об'єднує всі форсунки 9 від верхньої до нижньої та одночасно виконує роль патрубка для відводу дизельного біопалива 11, крім того, гравітаційний розділювач 8 оснащений патрубком 14 для заливки емульсії та управління видаленням залишків метилового спирту. Обладнання для виробництва дизельного біопалива працює наступним чином: до ємності 5 для розчинення каталізатора, яка розміщена всередині контейнера 4 для жиру і має решітку для утримання каталізатора, із контейнера 1 метилового спирту подається метиловий спирт. Каталізатор із контейнера 2, дозатором 3, подається в ємність 5 для розчинення каталізатора. Насос 6 для перекачування розчину каталізатора в метиловому спирті та його подачі забезпечує повне розчинення каталізатора в метиловому спирті. Насос 7 для подачі жиру подає із контейнера 4 жир і одночасно або після цього, насос 6 для перекачування розчину каталізатора в метиловому спирті та його подачі із ємності 5 подає розчин каталізатора в метиловому спирті в патрубок 10 для підводу емульсії та жиру в гравітаційний розділювач 8. Під час перемішування емульсії, насос 7 для подачі жиру, через патрубки 13 для перемішування емульсії забирає емульсію із нижньої частини гравітаційного розділювача 8 і підводить її до форсунок 9, які забезпечують додаткове перемішування емульсії. Після проходження естерифікації жиру отримана емульсія залишається у гравітаційному роздільнику 8 до повного розділення на фракції дизельного біопалива та гліцеринового осаду, а емульсія, яка залишилася в патрубку 13, зливається через патрубок 11 для відводу дизельного біопалива і заливається до гравітаційного роздільника 8 через патрубок 14 для заливки емульсії, яким 2 UA 109729 C2 5 також після повного розділення емульсії на фракції регулюється видалення залишків метилового спирту. Дизельне біопаливо відводиться із гравітаційного роздільника через патрубок 11, а гліцериновий осад - через патрубок 12. Обладнання для виробництва дизельного біопалива забезпечує зменшення витрат енергії на перемішування та спрощення конструкції обладнання при забезпеченні показників якості дизельного біопалива. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 10 15 20 Обладнання для виробництва дизельного біопалива, що містить контейнер метилового спирту, контейнер каталізатора, дозатор каталізатора, контейнер для жиру, ємність для розчинення каталізатора, яка розміщена всередині контейнера для жиру і має решітку для утримання каталізатора, насос для перекачування розчину каталізатора в метиловому спирті та його подачі, насос для подачі жиру, гравітаційний роздільник, оснащений форсунками, патрубком для підводу емульсії та жиру, патрубками для відводу дизельного біопалива та гліцеринового осаду, а також патрубками для перемішування емульсії, яке відрізняється тим, що форсунки встановлені в корпусі гравітаційного роздільника таким чином, що кожна наступна форсунка зміщена по висоті відносно попередньої форсунки, патрубок для перемішування емульсії послідовно об'єднує всі форсунки від верхньої до нижньої та одночасно виконує роль патрубка для відводу дизельного біопалива, крім того, гравітаційний роздільник оснащений патрубком для заливки емульсії та управління видаленням залишків метилового спирту. 3 UA 109729 C2 Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Holub Hennadii Anatoliiovych, Pavlenko Maksym Yuriiovych, Chuba Viacheslav Volodymyrovych

Автори російською

Голуб Геннадий Анатольевич, Павленко Максим Юрьевич, Чуба Вячеслав Владимирович

МПК / Мітки

МПК: C10L 1/00, C11C 3/04, B01J 14/00

Мітки: дизельного, обладнання, виробництва, біопалива

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-109729-obladnannya-dlya-virobnictva-dizelnogo-biopaliva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Обладнання для виробництва дизельного біопалива</a>

Подібні патенти