Номер патенту: 109470

Опубліковано: 25.08.2015

Автор: Кайзер Юрген

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Поручень для осіб з обмеженими можливостями, зокрема для використання у санвузлах, що містить рухомий між двома кінцевими положеннями поворотний шарнір (15) з дуговою напрямною (30), що має кутовий діапазон 90°, та з упором (25/26), що визначає при відкиданні робоче положення, причому у поворотному шарнірі (15) встановлений поручень (10), переміщуваний із вертикального неробочого положення у горизонтальне робоче положення та навпаки, причому у поворотному шарнірі (15) встановлений механічний енергоакумулятор (38), виконаний з можливістю прикладення до поручня (10) між неробочим положенням і робочим положенням приблизно рівномірного зусилля у напрямку робочого положення, причому поворотний шарнір (15) встановлено між двома прикріпленими на базовій плиті (23) несучими пластинами (18, 19) на відстані від базової плити, причому поворотний шарнір (15) виконано з дуговим пазом (28), що має кутовий діапазон 90° і утворює частину дугової напрямної (30), і встановлено з можливістю повороту навколо осі (17), що сприймає навантаження, причому дуговий паз (28) пронизує болт (29) як частина дугової напрямної (30), утворюючи обмеження поворотного руху, який відрізняється тим, що поворотний шарнір (15) виконано як круговий диск (24), а також тим, що на осі (17) встановлений круговий диск (24) і енергоакумулятор, виконаний у формі витої пружини (38), кінці якої обперті на диск (24) та вісь (17), а також тим, що круговий диск (24) поворотного шарніра (15) оснащений встановленими в несучих пластинах (18, 19) кульковими заскочками (32/33), які визначають робоче та неробоче положення, відчутні на слух і тактильно.

2. Поручень за п. 1, який відрізняється тим, що вісь (17), на якій встановлено поворотний шарнір (15), на своїй зовнішній поверхні має покриття із синтетичного матеріалу.

3. Поручень за пп. 1 і 2, який відрізняється тим, що поворотний шарнір (15) оснащений розміщеними на периферії диска (24) фіксаторами відстані (39) для захисту від защемлення пальців руки.

Текст

Реферат: Винахід стосується поручня для осіб з обмеженими можливостями, зокрема для використання у санвузлах. Винахід відрізняється тим, що рухомий між двома кінцевими положеннями поворотний шарнір (15) з дуговою напрямною (30), що має кутовий діапазон 90°, та з упором (25/26), що визначає при відкиданні робоче положення, служить носієм для поручня (10), який рухається із вертикального неробочого положення у горизонтальне робоче положення та навпаки, і цей поворотний шарнір (15) встановлено між двома прикріпленими на базовій плиті (23) несучими пластинами (18, 19) на відстані від базової плити. UA 109470 C2 (12) UA 109470 C2 UA 109470 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід стосується поручня для інвалідів, зокрема для використання в санвузлах. Особи з обмеженими можливостями в зоні свого пересування потребують стаціонарних опорних поручнів для досягнення мети свого пересування, якщо воно має бути здійснене без обслуговуючого персоналу. Зокрема це стосується перебування в санвузлах. Однак там зазвичай є мало вільного місця, а стаціонарні нерухомі опорні поручні заважають при використанні особам, що не мають обмежених можливостей. Перед даним винаходом стоїть задача створити опорний поручень, який би заощаджував простір без обмеження потрібної опорно-підтримуючої функції. Цю задачу вирішено згідно з винаходом за допомогою поворотного шарніру, що рухається між двома кінцевими положеннями і має напрямну, яка проходить по дузі в 90°, та упор, який визначає досягнуте шляхом повороту кінцеве чи робоче положення ручки, підтримуючи її, причому поворотний шарнір встановлено між двома несучими пластинами, прикріпленими на базовій пластині на відстані від неї. Доцільним чином поворотний шарнір виконано як круговий диск з напрямною, що проходить по дузі в 90°, та з виступом, що служить для обмеження досягнутого шляхом повороту кінцевого чи робочого положення, і він приводиться у обертальний рух віссю, що спирається на несучі пластини, причому дугоподібна напрямна має виїмку та болт, який також встановлено у несучих пластинах. У іншому варіанті винаходу поворотний шарнір від механічного енергоакумулятора отримує зусилля, яке діє у напрямку кінцевого положення приблизно рівномірно між неробочим та робочим положенням. Інші ознаки винаходу викладені в залежних пунктах формули. Отже, внаслідок заходів згідно з винаходом створено виконаний як будівельний фурнітурний елемент простий та зручний у застосуванні поручень, контактна поверхня якого припасована до форми кінцівок інвалідів, а форма виконання є такою, щоб під час приведення в дію можна було зберігати природне положення кінцівок, причому забезпечується надійна досяжність поручня як в робочому положенні, так і в відкинутому неробочому положенні. Приведення в дію опорного поручня має легкий хід, внаслідок застосування енергоакумулятора поручень залишається у заданій позиції вмикання, відтак користувач може потім легко скористатися ним. Завдяки відстані від поручня до його базової плити його можна легко схопити, причому задіяна рука при відкиданні вверх чи вниз є захищеною від затискання між поручнем та стінкою. Крім того, при виконанні піклувалися про те, щоб величина даного приводного зусилля, тобто крутного моменту, що передається, залишалася на рівні 20 Н, а величина опорної сили, тобто навантаження на поручень, була не меншою за 150 кг. Весь пристрій виконано таким чином, що поручень та корпус, що його містить, утворюють предмет будівельної фурнітури з геометричним замиканням, форма якого орієнтована на його функцію, причому поручень в неробочому стані завжди знаходиться у вертикальному положенні, а в робочому стані - завжди у горизонтальному положенні. Цьому сприяють також кулькові заскочки, що діють на поворотний шарнір. Завдяки геометричному замиканню здійснюється захист від заклинювання. При неправильному поводженні є гарантія, що защемлення пальця особи, яка користується відкидним поручнем, не відбудеться. Нижче винахід пояснюється за допомогою прикладу виконання, зображеного на кресленні більш чи менш схематично. Креслення зображують: Фіг. 1 - бічний вид поручня у робочому положенні як частини будівельної фурнітури, Фіг. 2 ізометричне зображення поручня за фіг. 1 у неробочому положенні, Фіг. 3 - вид у плані поручня за фіг. 1 та 2, Фіг. 4 - ізометричне зображення поручня за фіг. 1-3 у розібраному стані. Поручень 10 у формі палиці з кулькою на кінці з'єднано за допомогою різьбового з'єднання 11 з відповідним болтом 13, який завдяки виступу 14 є частиною поворотногошарніру 15. За допомогою осі 17 поворотний шарнір встановлено з можливістю повороту між двома несучими пластинами 18 та 19. Для цього служать втулки 20 та 21 підшипника, впресовані у несучі пластини 18 та 19, які прикріплені на базовій плиті 23 і утворюють з нею предмет будівельної фурнітури, що фіксується у санвузлі або іншому приміщенні. Поворотний шарнір 15 має форму кругового диска 24, на окружності якого поряд з болтом 13 розташовано виступ 25, який визначає кінцеве положення поворотного шарніра, взаємодіючи з відповідним виступом 26 на базовій плиті 23. Крім того, диск 24 має наскрізний паз 28 протяжністю 90°, з яким взаємодіє болт 29, також встановлений у несучих пластинах 18 та 19, щоб утворити напрямну 30 у формі дуги протяжністю 90°, яка визначає межі руху поворотного шарніру 15. Вісь 17 поворотного шарніру 15 взаємодіє з механічним енергоакумулятором у формі витої пружини 38, від якої поворотний шарнір 15 отримує зусилля, що діє в напрямку 1 UA 109470 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 робочого положення поручня приблизно рівномірно між неробочим та робочим положенням. Кінці витої пружини мають опору між диском 24 та віссю 17. Кінцевим положенням (робочому та неробочому) відповідають обернені до диска 24 кулькові заскочки 32 та 33, яким відповідають виїмки 34 та 35 на диску 24, за допомогою яких можна по слуху і тактильно визначати кінцеві положення поручня 10. Щоб підтримати сприйняття навантаження поворотного шарніру 15 в робочому положенні поручня 10 дугова напрямна 30 в диску 24 взаємодіє з болтом 29, який також встановлено в несучих пластинах 18 та 19. Цей болт 29 на зовнішній поверхні має покриття із синтетичного матеріалу, щоб забезпечити добрі якості кріплення. Поручень, базова плита, несучі пластини та фіксатори відстані 39 виготовлені із алюмінію високої міцності, а болт кришки підшипника та напрямний штифт виготовлені із високоякісної сталі. Фіксатори відстані 39 виконані доцільним чином із матеріалу круглої форми, але можуть бути виконані також із матеріалу пласкої форми. Розміщення фіксаторів відстані обрано таким чином, щоб уникнути защемлення пальців. При цьому розміщення описаних вище конструктивних елементів разом з дуговою напрямною здійснене таким чином, щоб утворився предмет будівельної фурнітури з геометричним замиканням, у якому поручень 10 у неробочому положенні завжди розташований вертикально, а в робочому положенні - завжди горизонтально, згідно з фігурами 1-3. Перелік позиційних позначень: 10 - поручень 11 - різьбове з'єднання 13 - відповідний болт 14 - виступ 15 - поворотний шарнір 17 - вісь 18 - несуча пластина 19 - несуча пластина 20 - втулка підшипника 21 - втулка підшипника 23 - базова плита 24 - круговий диск 25 - упор диска 24 26 - упор базової плити 23 28 - паз 29 - болт 30 - дугова напрямна 32 - кулькова заскочка 33 - кулькова заскочка 34 - виїмка 35 - виїмка 38 - вита пружина 39 - фіксатор відстані ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 45 50 55 60 1. Поручень для осіб з обмеженими можливостями, зокрема для використання у санвузлах, що містить рухомий між двома кінцевими положеннями поворотний шарнір (15) з дуговою напрямною (30), що має кутовий діапазон 90°, та з упором (25/26), що визначає при відкиданні робоче положення, причому у поворотному шарнірі (15) встановлений поручень (10), переміщуваний із вертикального неробочого положення у горизонтальне робоче положення та навпаки, причому у поворотному шарнірі (15) встановлений механічний енергоакумулятор (38), виконаний з можливістю прикладення до поручня (10) між неробочим положенням і робочим положенням приблизно рівномірного зусилля у напрямку робочого положення, причому поворотний шарнір (15) встановлено між двома прикріпленими на базовій плиті (23) несучими пластинами (18, 19) на відстані від базової плити, причому поворотний шарнір (15) виконано з дуговим пазом (28), що має кутовий діапазон 90° і утворює частину дугової напрямної (30), і встановлено з можливістю повороту навколо осі (17), що сприймає навантаження, причому дуговий паз (28) пронизує болт (29) як частина дугової напрямної (30), утворюючи обмеження поворотного руху, який відрізняється тим, що поворотний шарнір (15) виконано як круговий диск (24), а також тим, що на осі (17) встановлений круговий диск (24) і енергоакумулятор, виконаний у формі витої пружини (38), кінці якої обперті на диск (24) та вісь (17), а також тим, 2 UA 109470 C2 5 що круговий диск (24) поворотного шарніра (15) оснащений встановленими в несучих пластинах (18, 19) кульковими заскочками (32/33), які визначають робоче та неробоче положення, відчутні на слух і тактильно. 2. Поручень за п. 1, який відрізняється тим, що вісь (17), на якій встановлено поворотний шарнір (15), на своїй зовнішній поверхні має покриття із синтетичного матеріалу. 3. Поручень за пп. 1 і 2, який відрізняється тим, що поворотний шарнір (15) оснащений розміщеними на периферії диска (24) фіксаторами відстані (39) для захисту від защемлення пальців руки. 3 UA 109470 C2 Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Folding support bar

Автори англійською

Kaiser, Jurgen

Автори російською

Кайзер Юрген

МПК / Мітки

МПК: A47K 17/02, A47K 17/00

Мітки: поручень, відкидний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-109470-vidkidnijj-poruchen.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Відкидний поручень</a>

Подібні патенти