Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Операційний стіл, що містить основу, у вилках якої встановлені колеса із здатністю їх обертального руху відносно горизонтальної і вертикальної осей, тумбу, панель, привод панелі, фіксатор колеса в горизонтальній площині, який відрізняється тим, що функцію панелі виконує жорстко встановлена на ній тривісна гіростабілізована платформа, яка забезпечує горизонтальну нерухомість своєї поверхні на визначений термін оперативної медичної допомоги безпосередньо в салоні транспортного засобу під час його руху.

Текст

Реферат: Винахід належить до сфери обладнання операційних кабінетів, а саме до операційних столів, і може бути використаний в складі медичного устаткування мобільного шпиталю, обладнаного в салоні транспортного засобу, зокрема на вертольоті. Операційний стіл мобільного шпиталю містить основу, у вилках якої встановлені колеса із здатністю їх обертального руху відносно горизонтальної і вертикальної осей, тумбу, панель, привод панелі, фіксатор колеса в горизонтальній площині. Функцію панелі виконує жорстко встановлена на ній тривісна гіростабілізована платформа, яка забезпечує горизонтальну, нерухомість своєї поверхні на визначений термін оперативної медичної допомоги безпосередньо в салоні транспортного засобу під час його руху. UA 109383 C2 (12) UA 109383 C2 UA 109383 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до сфери обладнання операційних кабінетів, а саме до операційних столів, і може бути використаний в складі медичного устаткування мобільного шпиталю, обладнаного в салоні транспортного засобу, зокрема на вертольоті. Відомий медичний стіл, який містить основу на колесах, лежак, вузли кріплення хворого, приводи обертання навколо поздовжньої осі, механізм підйому лежака, П-подібний кронштейн з віссю та прямокутну раму з сергами. П-подібний кронштейн жорстко закріплений на валу привода обертання лежака навколо поперечної осі, прямокутна рама шарнірно з'єднана за допомогою серги з піввіссю П-подібного кронштейна і жорстко скріплена за допомогою серги з валом привода обертання лежака навколо поздовжньої осі. Лежак змонтовано на рамі з можливістю знімання, а геометричні осі валів приводів обертання з'єднані з геометричною віссю, яка проходить через центр мас прямокутної рами і лежака. При цьому прямокутна рама виконана з Т-подібними пазами і внутрішніми рухомими планками. Крім цього, прямокутна рама медичного стола виконана з Г-подібною гребінкою [1]. Недоліком цього технічного рішення є складність конструкції і певні труднощі використання медичного стола на транспортних засобах в складі мобільного шпиталю. Зокрема, на вертольотах. Відомий також операційний стіл, що містить основу, самоорієнтовні колеса, тумбу, панель, привод панелі, фіксатор, педаль з фігурним пазом, кулісу з роликами, чотирма вертикальними важелями і тягами, зубчату муфту з дисками і двома сергами, з'єднаними шарнірно. Кожне колесо має зубчатий диск, який взаємодіє з фіксатором через штовхач, пружину, клиновидний важіль з шайбою. Педалі з'єднані між собою за допомогою роликів і важеля блокування з пазами на кінцях [2]. Недолік цього технічного рішення полягає в надто обмеженій функціональній спроможності операційного стола в умовах транспортних засобів, коли хитавиця кузова (фюзеляжу) ставить під сумнів саму можливість надання хірургічної допомоги постраждалому. В першу чергу, це стосується таких транспортних засобів як вертоліт, фюзеляж якого під час польоту підвладний дії багатьох негативних чинників. Це хитавиця, лінійні. і кутові прискорення, вібрація, бовтанка тощо. Цей операційний стіл є найбільш близьким до заявленого за технічною суттю та ефектом, що досягається, і може бути визнаним за найближчий аналог. В основу винаходу поставлена задача підвищення функціональної спроможності операційного столу мобільного шпиталю на транспортному засобі шляхом забезпечення горизонтальної нерухомості панелі операційного столу, разом з постраждалим, на визначений термін оперативної медичної допомоги безпосередньо в салоні транспортного засобу під час його руху, за допомогою жорстко встановленої на панелі операційного столу тривісної гіростабілізованої платформи, яка надалі виконує функції панелі операційного столу при транспортуванні постраждалих. Поставлена задача вирішується тим, що заявлений винахід усуває недоліки відомого рішення, прийнятого за найближчий аналог, і пропонує нове ефективне технічне рішення з новим технічним результатом. Заявлений операційний стіл мобільного шпиталю містить основу, у вилках якої встановлені колеса із здатністю їх обертального руху відносно горизонтальної і вертикальної осей, тумбу, панель, привод панелі, фіксатор колеса в горизонтальній площині, згідно з заявленим винаходом, функцію панелі виконує жорстко встановлена на ній тривісна гіростабілізована платформа, яка забезпечує горизонтальну нерухомість своєї поверхні на визначений термін оперативної медичної допомоги безпосередньо в салоні транспортного засобу під час його руху. Аналіз причинно-наслідкових зв'язків дає підстави дійти висновку, що наведені ознаки заявленого операційного столу мобільного шпиталю належать до суттєвих, бо забезпечують досягнення нового технічного результату, вигідно відрізняючи заявлений винахід від відомих аналогів і найближчого аналога. Технічний результат від використання заявленого операційного столу мобільного шпиталю забезпечується жорсткою установкою на панелі операційного столу тривісної гіростабілізованої платформи, яка забезпечує горизонтальну нерухомість своєї поверхні і виконує функції панелі на визначений термін оперативної медичної допомоги безпосередньо в салоні транспортного засобу під час його руху Тривісна гіростабілізована платформа має три осі підвісу, які забезпечують три степені вільності її обертального руху. Розташування осей може бути різним. варіантом, що найбільш часто зустрічається, є такий, коли одна ось платформи перпендикулярна до її площини 1 UA 109383 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 (вертикальна), а інші дві розташовуються уздовж поздовжньої і поперечної її осей в площині платформи [3]. На платформі розміщуються три двостепеневі гіроскопи, на осях, прецесії кожного з яких знаходяться датчики кута прецесії та датчики моментів. Осі чутливості всіх трьох гіроскопів взаємно перпендикулярні. Один гіроскоп, вісь власного обертання і вісь прецесії якого паралельні площині платформи, здійснює, разом із своєю системою розвантаження, стабілізацію платформи відносно вертикальної осі, перпендикулярної до її площини. Два інших гіроскопи здійснюють, разом із своїми системами розвантаження, стабілізацію платформи відносно двох інших осей її підвісу. Осі чутливості цих двох гіроскопів взаємно перпендикулярні і перпендикулярні до осі платформи (вертикальної осі). Тривісні платформи з силовою гіроскопічною стабілізацією використовують як вільні платформи, які зберігають задане вихідне положення, або як коректовні у просторі [3]. Таким чином, постраждалий, який потребує нагальної хірургічної допомоги, знаходячись на платформі гіростабілізатора, весь час займає горизонтальне положення, що забезпечує неперервне, оперативне його відновлення під час руху вертольота, або іншого транспортного засобу, аж до місця призначення. Сукупність наведених ознак заявленого операційного столу мобільного шпиталю забезпечує досягнення нового технічного результату. Суть винаходу пояснюють креслення. на Фіг. 1 показаний загальний вид операційного столу мобільного шпиталю; на Фіг. 2 наведена кінематична схема гіростабілізованої платформи; на Фіг. 3 показані кути прецесії гіроскопів, які слідкують за збереженням горизонтального положення гіростабілізованої платформи. Заявлений операційний стіл мобільного шпиталю (Фіг. 1) використовується в складі медичного устаткування, обладнаного в салоні транспортного засобу, наприклад, на вертольоті, і містить основу 1 з вилками 2, колеса 3, що самоорієнтуються, з можливістю обертання навколо горизонтальної 4 і вертикальної 5 осей, тумбу 6, панель 7, привод панелі 7 (не показаний), фіксатор 8 колеса в горизонтальній площині, пристрої 9 для установки осей 10 зовнішньої рами 11 із стабілізуючим уздовж поздовжньої осі платформи 14 двигуном 12 і редуктором 13, внутрішню раму 15 із стабілізуючим уздовж поперечної осі платформи 14 двигуном 16 і редуктором 17, стабілізуючий двигун 18 і редуктор 19 обертального руху гіростабілізованої платформи 14 навколо вертикальної осі, двоступеневі гіроскопи 20, 21 і 22, які розміщуються у нижній, частині платформи 14 (Фіг. 2). На схемі, для зручності сприйняття, гіроскопи наведені зверху платформи. Робота заявленого операційного столу мобільного шпиталю здійснюється наступним чином. Після прибуття до району бойових дій (або місця здійснення терористичного акту), штучно виставляється горизонтальне положення платформи 14 безпосередньо в салоні фюзеляжу. Від бортових джерел, живлення подається змінний струм 36 В 400 Гц (або 40 В 1000 Гц) та стале живлення ±27 В на промотори гіроскопів 2.0, 21, 22 та на їх датчики кута, відповідно. На обмотки збудження стабілізуючих двигунів 12, 16 і 18 подається напруга від бортового джерела. На управляючі обмотки стабілізуючих двигунів надходять, попередньо підсилені, сигнали з датчиків кута двостепеневих гіроскопів, які пропорціональні кутовій швидкості повороту платформи від початково встановленого горизонтального положення платформи (Фіг. 2). Сигнал датчика кута прецесії першого гіроскопа (β1), пропорціональний кутовій швидкості повороту платформи 14 відносно поздовжньої її осі ХП, надходить на управляючу обмотку стабілізуючого двигуна 12 і через редуктор. 13 повертає платформу у вихідне горизонтальне положення (Фіг. 3). Сигнал датчика кута прецесії другого гіроскопа (β2), пропорційний кутовій швидкості повороту платформи 14 відносно поперечної осі УП, попередньо підсилений, надходить на управляючу обмотку стабілізуючого двигуна 16, який через редуктор 17 повертає платформу відносно поперечної осі УП у вихідне, горизонтальне, положення. Сигнал датчика кута прецесії третього гіроскопа (β3), пропорційний кутовій швидкості повороту платформи 14 відносно вертикалі ZП, попередньо підсилений, надходить на управляючу обмотку стабілізуючого двигуна 18, який через редуктор 19 повертає платформу у вихідне положення. Коли вертоліт приземлюється в районі бойових дій, на платформі 14 розміщують постраждалого, попередньо загальмувавши всі колеса 3 операційного столу відносно горизонтальної 4 і вертикальної 5 осей обертання натиском на відповідну педаль основи 1 (процес розгальмування здійснюється натиском на другу педаль основи 1, але в протилежному порядку). Двигун 19 відключають для збереження вихідного взаємного положення площини платформи відносно салона фюзеляжу. Пацієнта оперують під час польоту вертольота до бази. 2 UA 109383 C2 5 10 15 Після приземлення на базі, колеса операційного столу розгальмовують і хворого перевозять до реанімації. Поранена людина до повернення на базу, завдяки гіростабілізованій платформі, не змінює свого горизонтального положення, що створює виключно комфортні і безпечні умови для необхідної хірургічної допомоги людині. Причому ані погодні умови, ані хитавиця чи бовтанка, не впливають на вихідний стан платформи. Таким чином, використання заявленого операційного столу мобільного шпиталю дозволяє, за допомогою нових властивостей, підвищити оперативність медичної допомоги постраждалому у вогневих сутичках і, тим самим, забезпечити ефективність заходів боротьби за життя людини. Джерела інформації: 3 1. А.с. 988287 СССР; МКл A61G13/00, А61 В 6/04. Медицинский стол [Текст]/ В.Ф. Кечуев, Е.Г. Волченков, А.С. Шидловский (СССР). - № 3301481/28-13; заявл. 09.06.81; опубл. 15.01.83, Бюл. № 2. - 1 с: ил. 4. 2. А.с. 1664315 А1 СССР; A61G13/00, А61 В 6/04. Операционный стол [Текст]/ В.М. Собчук, В.В. Морозов (СССР). - № 4719272/14; заявл. 14.07.89; опубл. 23.07.91, Бюл. № 27. - 1 с: ил. 6. 3. Данилин, В.П. Гироскопические приборы [Текст]: уч. пособие / В.П. Данилин; Минвуз СССР. - М.: Высш. шк., 1965. - 539 с. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 20 25 Операційний стіл, що містить основу, у вилках якої встановлені колеса із здатністю їх обертального руху відносно горизонтальної і вертикальної осей, тумбу, панель, привод панелі, фіксатор колеса в горизонтальній площині, який відрізняється тим, що функцію панелі виконує жорстко встановлена на ній тривісна гіростабілізована платформа, яка забезпечує горизонтальну нерухомість своєї поверхні на визначений термін оперативної медичної допомоги безпосередньо в салоні транспортного засобу під час його руху. 3 UA 109383 C2 Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Melnyk Viktoriia Mykolaivna, Karachun Volodymyr Volodymyrovych, Shybetskyi Vladyslav Yuriovych

Автори російською

Мельник Виктория Николаевна, Карачун Владимир Владимирович, Шибецкий Владислав Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: A61G 13/04, A61G 13/02, G01C 21/18, G05D 3/00

Мітки: мобільного, стіл, шпиталю, операційний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-109383-operacijjnijj-stil-mobilnogo-shpitalyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Операційний стіл мобільного шпиталю</a>

Подібні патенти