Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для укладання склопосуду в тару, що складається із конвеєра для подачі пляшок, стола-накопичувача з напрямними, конвеєра для подачі тари з механізмом підйому і фіксації, та механізму укладання склопосуду в тару, який відрізняється тим, що механізм для укладання склопосуду в тару виконаний у вигляді закріпленого на каретці з можливістю вертикального і горизонтального переміщення штовхача П-подібної форми, каретка встановлена з можливістю переміщення на нерухомій вертикальній напрямній з боку стола-накопичувача напроти конвеєра подачі тари, сторони штовхача мають висоту, що становить 0,7-0,8 висоти склопосуду а зверху, на відстані не більше діаметра склопосуду від вільної сторони, він має горизонтальну поперечну з'єднувальну планку, причому штовхач кінематично зв'язаний з приводом чотириланкового важільного шарнірного механізму, що забезпечує його переміщення по прямолінійній траекторії в горизонтальній і напівеліптичній траєкторії в вертикальній площині, а стіл-накопичувач оснащений розвантажувальним підпружиненим торцевим роликом та поворотною багатороликовою боковою напрямною, встановленою з боку конвеєра подачі тари.

Текст

Реферат: Винахід належить до пристроїв для укладання склопосуду в тару і може бути використаний в харчовій, фармацевтичній, хімічній та інших галузях народного господарства. Пристрій для укладання склопосуду в тару складається із конвеєрів для подачі пляшок і тари, столанакопичувача з напрямними, механізму підйому і фіксації тари, механізму укладання склопосуду в тару. Механізм для укладання склопосуду в тару виконаний у вигляді закріпленого на каретці з можливістю вертикального і горизонтального переміщення штовхача П-подібної форми, що кінематично зв'язаний з приводом чотириланкового важільного шарнірного механізму, який забезпечує його переміщення по прямолінійній в горизонтальній і напівеліптичній траєкторії в вертикальній площині, а стіл-накопичувач оснащений розвантажувальними підпружиненими торцевим роликом та поворотною багатороликовою боковою напрямною. Досягається спрощення конструкції механізму для укладання склопосуду і пристрою в цілому; скорочення шляху і траєкторії руху масиву склопосуду при укладанні в тару; вдосконалення конструкції пристрою для укладання склопосуду в тару підвищує продуктивність і надійність в роботі; створюється відсутність коливань як всієї системи, так і шару склопосуду при їх переміщенні, а також забезпечується безударне їх укладання в транспортну тару: забезпечується компактність, простота обслуговування пристрою, а також безпека роботи на ньому; утворюється можливість укладання масиву склопосуду в тару з різною розкладкою, а також різних розмірів і місткості; підвищується надійність в роботі пристрою. UA 109235 C2 (12) UA 109235 C2 UA 109235 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до пристроїв для укладання склопосуду в тару і може бути використаний в харчовій, фармацевтичній, хімічній та інших галузях народного господарства. Відомі пристрої для укладання пляшок в тару в вертикальному положенні, які складаються з конвеєрів для подачі пляшок і тари, нерухомого стола-накопичувача для формування шару пляшок, захватної головки, механізмів вертикальної і горизонтальної подачі пляшок, системи керування рухом робочих органів, механізму міжшарових прокладок. Це пристрої для укладання пляшок: ОУД, фірми "Regent", "Энцингер", "Холынтейн и Капперт", "Зейтц" (В.М. Новиков "Автоматы для извлечения бутылок из ящиков и укладка их в ящики", М, "Пищевая промышленность", 1977 год., стр. 20, 50, 54, 57), авторські свідоцтва СРСР № 291839, 448149, 423708, 379467, 925771, 763191 та інші. Недоліком таких пристроїв є наявність великої кількості приводів, громіздкість, складна конструкція, великі витрати часу холостого ходу на переміщення захватної головки, трудоємкість експлуатації і налагоджування. Відомо також пристрій для укладання пляшок в контейнери (а.с. № 1088998, опубл. Бюл № 16, 1984 p.), який складається із конвеєрів для подачі пляшок і контейнерів, нерухомого столанакопичувача для формування шару пляшок, каретки, закріпленої на ній захватної головки, що змонтована на вільних кінцях кронштейнів і з'єднана з кареткою за допомогою вертикальної напрямної, механізму приводу, який складається із двох установлених на зірочках нескінченних ланцюгових контурів, обладнаних тягою. Недоліком такого пристрою є складна конструкція пристрою, який має велику довжину ланцюгових контурів, та кількість частин, що обертаються, наявність складного кронштейна підвіски захоплювальної головки, а також складна конструкція самої захватної головки. Крім цього, наявність холостих ходів на ділянках kf, fg і gb значно зменшують продуктивність пристрою в цілому. В основу винаходу поставлена задача удосконалення пристрою для укладання склопосуду в транспортну тару шляхом зміни конструкції, яка забезпечує гарантоване 100 % укладання в тару за рахунок його зсуву із стола-накопичувача на дно тари або міжшарову прокладку, за відсутності динамічних складових навантажень при зсуві і склобою, скорочення часу холостого ходу а також спрощення самої конструкції в цілому. Крім того, досягається можливість укладання склотари в тару різних розмірів, різної місткості, а також і в різній кількості розміщених шарами по висоті. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для укладання склопосуду в тару, складається із конвеєрів подачі склопосуду і тари, стола-накопичувача з напрямними, механізму підйому і фіксації тари, механізму укладання склопосуду в тару. Згідно з винаходом, механізм для укладання склопосуду в тару виконаний у вигляді закріпленого на каретці з можливістю вертикального і горизонтального переміщення штовхача П-подібної форми, сторони якого мають висоту, що становить 0,7-0,8 висоти склопосуду і зверху, на відстані не більше діаметра склопосуду від вільної сторони, має горизонтальну поперечну з'єднувальну планку, який кінематично зв'язаний з приводом чотириланкового важільного шарнірного механізму, що забезпечує його переміщення по прямолінійній в горизонтальній і напівеліптичній траєкторії в вертикальній площині, а стіл-накопичувач оснащений розвантажувальними підпружиненими торцевим роликом та поворотною багатороликовою боковою напрямною. Причинно-наслідковий зв'язок між запропонованими ознаками та очікуваним технічним результатом полягає в наступному: - закріплення на каретці з можливістю вертикального і горизонтального переміщення штовхача П-подібної форми, сторони якого мають висоту, що становить 0,7-0,8 висоти склопосуду і зверху, на відстані не більше діаметра склопосуду від вільної сторони, має горизонтальну поперечну з'єднувальну планку, дозволяє здійснити гарантоване 100 % перевантаження шару склопосуду із стола-накопичувача в тару, а також повністю виключає їх склобій і коливання при укладанні; - застосування приводу чотириланкового важільного механізму дозволяє здійснити заданий рух штовхача П-подібної форми по прямолінійній траєкторії на робочому ході, і напівеліптичній траєкторії на холостому ході не зупиняючи привод; - нерухомі вертикальні напрямні каретки сприяють забезпеченню складного руху штовхача П-подібної форми; - оснащення стола-накопичувача розвантажувальними підпружиненими торцевим роликом та поворотною багатороликовою боковою напрямною забезпечує виключення тиску з боку склопосуду, що знаходиться на столі-накопичувачі, на масив склопосуду, який переміщується, та його надійне переміщення в тару; 1 UA 109235 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 - конструкція пристрою дає можливість укладання склопосуду в тару різних розмірів, різної місткості а також і в різній кількості розміщених шарами по висоті. На фіг. 1 показано пристрій для укладання склопосуду в тару; на фіг. 2 - вид зверху. Пристрій для укладання склопосуду в тару складається з конвеєрів для подачі пляшок 1 і тари 2, стола-накопичувача 3 з напрямними 4 та розвантажувальними підпружиненими торцевим роликом 5 і поворотною багатороликовою боковою напрямною 6, механізму підйому і фіксації тари 7 нерухомої вертикальної напрямної 8 механізму укладання склопосуду в тару, який виконаний у вигляді закріпленого на каретці 9 з можливістю вертикального і горизонтального переміщення штовхача П-подібної форми 10, сторони якого мають висоту, що становить 0,7-0,8 висоти склопосуду і зверху, на відстані не більше діаметра склопосуду від вільної сторони, має горизонтальну поперечну з'єднувальну планку, який кінематично зв'язаний з приводом чотириланкового важільного шарнірного механізму 11 за допомогою паза 12 і поперечної тяги 13, змонтованої на важелі 14, що забезпечує його переміщення по прямолінійній в горизонтальній і напівеліптичній траєкторії в вертикальній площині. Пристрій працює наступним чином. Порожня тара 2, що подається конвеєром, попередньо орієнтується і фіксується в необхідному положенні приводом механізму підйому і фіксації 7, після чого піднімається до рівня стола-накопичувача 3 для склопосуду 1 і займає вихідне положення. При цьому на столі-накопичувачі 3 формується масив (шар) склопосуду. Штовхач Пподібної форми 10 знаходиться або переміщується по верхній - напівеліптичній траєкторії над масивом склопосуду 1 за допомогою приводу чотириланкового шарнірного механізму 11, важеля 14 і торцевої тяги 13, що взаємодіє з пазом 12 штовхача, далі опускаючись на нижню горизонтальну траєкторію руху відсікає і розміщується на частині масиву склопосуду, відхиляючи при цьому вздовж осі стола накопичувача 3 розвантажувальний торцевий ролик 5, чим знімає тиск між склопосудом, що дає можливість за подальшого його руху по горизонтальній (нижній) прямолінійній траєкторії переміщувати масив склопосуду у тару, який по ходу переміщення відхиляє поворотну багатороликову бокову напрямну 6 від вертикального положення на кут 90°, яка займаючи горизонтальне положення дає можливість вільно і без перешкод переміщувати склопосуд в тару 2. Після виходу із контакту штовхача П-подібної форми 10 з торцевим підпружиненим роликом 5, і масиву склопосуду - з підпружиненою поворотною багатороликовою напрямною 6, останні займають своє початкове положення забезпечуючи можливість формування масиву склопосуду на столі-накопичувачі за час подальшого руху штовхача П-подібної форми по напівеліптичній (верхній) траєкторії, а механізм підйому і фіксації тари виконує опускання її на висоту склопосуду і за розміщення міжшарової прокладки процес укладання склопосуду в тару продовжується до її повного заповнення. Повністю заповнена тара опускається на конвеєр подачі тари, який виконує її відведення і подачу порожньої тари під завантаження. Після чого цикл повторюється. Поетапна робота пристрою для укладання склопосуду в тару наведена в додатку. Технічний результат полягає в наступному: - спрощується конструкція механізму для укладання склопосуду і пристрою в цілому; - скорочується шлях і траєкторія руху масиву склопосуду при укладанні в тару; - вдосконалення конструкції пристрою для укладання склопосуду в тару підвищує продуктивність і надійність в роботі; - створюється відсутність коливань, як всієї системи, так і шару склопосуду при їх переміщенні, а також забезпечується безударне їх укладання в транспортну тару; - забезпечується компактність, простота обслуговування пристрою, а також безпека роботи на ньому; - утворюється можливість укладання масиву склопосуду в тару з різною розкладкою, а також різних розмірів і місткості; - підвищується надійність в роботі пристрою. 50 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 55 60 Пристрій для укладання склопосуду в тару, що складається із конвеєра для подачі пляшок, стола-накопичувача з напрямними, конвеєра для подачі тари з механізмом підйому і фіксації, та механізму укладання склопосуду в тару, який відрізняється тим, що механізм для укладання склопосуду в тару виконаний у вигляді закріпленого на каретці з можливістю вертикального і горизонтального переміщення штовхача П-подібної форми, каретка встановлена з можливістю переміщення на нерухомій вертикальній напрямній з боку стола-накопичувача напроти конвеєра подачі тари, сторони штовхача мають висоту, що становить 0,7-0,8 висоти склопосуду а зверху, на відстані не більше діаметра склопосуду від вільної сторони, він має горизонтальну 2 UA 109235 C2 5 поперечну з'єднувальну планку, причому штовхач кінематично зв'язаний з приводом чотириланкового важільного шарнірного механізму, що забезпечує його переміщення по прямолінійній траекторії в горизонтальній і напівеліптичній траєкторії в вертикальній площині, а стіл-накопичувач оснащений розвантажувальним підпружиненим торцевим роликом та поворотною багатороликовою боковою напрямною, встановленою з боку конвеєра подачі тари. 3 UA 109235 C2 Комп’ютерна верстка М. Шамоніна Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Valiulin Genadii Romanovych, Kostiuk Volodymyr Stepanovych, Kryvoplias-Volodina Liudmyla Oleksandrivna

Автори російською

Валиулин Генадий Романович, Костюк Владимир Степанович, Кривопляс-Володина Людмила Александровна

МПК / Мітки

МПК: B65B 21/08

Мітки: тару, укладання, склопосуду, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-109235-pristrijj-dlya-ukladannya-skloposudu-v-taru.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для укладання склопосуду в тару</a>

Подібні патенти