Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Фільтр, який містить трубчатий корпус з вхідним, вихідним і зливним патрубками, центральну трубу, встановлену з можливістю обертання та виведену у вихідний патрубок, фільтрувальний блок, жорстко установлений на центральній трубі з можливістю обертання разом з нею та з'єднаний з нею отворами, нерухомий очисник, з'єднаний отвором зі зливним патрубком, який відрізняється тим, що фільтрувальний блок виконаний у вигляді принаймні двох дисків, з'єднаних між собою розпірками, та встановленого між дисками фільтрувального елемента у вигляді стрічки, яка зигзагоподібно облягає розпірки.

Текст

Реферат: Винахід належить до промислового водопостачання та може бути використаний в енергетиці, металургійній, гірничій промисловості. Фільтр містить трубчатий корпус з вхідним, вихідним і зливним патрубками, центральну трубу, встановлену з можливістю обертання та виведену у вихідний патрубок, фільтрувальний блок, жорстко установлений на центральній трубі з можливістю обертання разом з нею та з'єднаний з нею отворами, нерухомий очисник, з'єднаний отвором зі зливним патрубком. Згідно з винаходом, фільтрувальний блок виконаний у вигляді принаймні двох дисків, з'єднаних між собою розпірками, та встановленого між дисками фільтрувального елемента у вигляді стрічки, яка зигзагоподібно облягає розпірки. Технічний результат: збільшена площа фільтрації фільтра. UA 109211 C2 (12) UA 109211 C2 UA 109211 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до області промислового водопостачання та може бути використаний в енергетиці, металургійній, гірничій промисловості або в господарствах, діяльність яких пов'язана з використанням води для технічних цілей. Відомий фільтр, який включає трубчатий корпус з вхідним, вихідним і зливним патрубками, встановлений в корпусі з можливістю обертання фільтрувальний блок, що має каркас з ободом і центральною втулкою, які з'єднані між собою плоскими ребрами, що утворюють сектори, та нерухомий очисник, з'єднаний зі зливним патрубком [Авторське свідоцтво СССР на винахід № 1611394 А1, публ. 07.12.90, Бюл. № 45]. Недоліком цього фільтра є мала площа фільтрації фільтрувального блока. Це спричиняється тим, що фільтруючий елемент в такій конструкції може бути і є тільки один, розташований з однієї сторони каркаса. Найближчим аналогом (прототипом) є фільтр, який включає трубчатий корпус з вхідним, вихідним і зливним патрубками, центральну трубу, встановлену з можливістю обертання та виведену у вихідний патрубок, фільтрувальний блок, жорстко установлений на центральній трубі з можливістю обертання разом з нею, що має каркас з ободом і центральною втулкою, які з'єднані між собою плоскими ребрами, що утворюють сектори, з двома фільтрувальними елементами, які встановлені з двох сторін каркаса, і створюють камери, з'єднані отворами з порожниною центральної труби, та нерухомий очисник, з'єднаний отвором зі зливним патрубком [Патент України на винахід, № 102797, публ. 12.08.2013, Бюл. № 15]. Недоліком цього фільтра є також мала площа фільтрації, а це один із важливих показників його якості. Це спричиняється тим, що фільтрувальні елементи є плоскими дисками, площа яких обмежена ободом і центральною втулкою, між якими вони розміщені. В основу винаходу поставлена задача збільшити площу фільтрації фільтра шляхом виконання його фільтрувального елемента у вигляді зигзагоподібної стрічки. Для вирішення поставленої задачі пропонується фільтр Віталія Кузьмінського, який включає трубчатий корпус з вхідним, вихідним і зливним патрубками, центральну трубу, встановлену з можливістю обертання та виведену у вихідний патрубок, фільтрувальний блок, жорстко установлений на центральній трубі з можливістю обертання разом з нею та з'єднаний з нею отворами, нерухомий очисник, з'єднаний отвором зі зливним патрубком, крім того, фільтрувальний блок виконаний у вигляді принаймні двох дисків, з'єднаних між собою розпірками, та встановленого між дисками фільтрувального елемента у вигляді стрічки, яка зигзагоподібно облягає розпірки. Спільними з прототипом є суттєві ознаки: трубчатий корпус з вхідним, вихідним і зливним патрубками, центральна труба, встановлена з можливістю обертання та виведена в вихідний патрубок, фільтрувальний блок, жорстко установлений на центральній трубі з можливістю обертання разом з нею та з'єднаний з нею отворами, нерухомий очисник, з'єднаний отвором зі зливним патрубком. Відмінними від прототипу є суттєві ознаки: фільтрувальний блок виконаний у вигляді принаймні двох дисків, з'єднаних між собою розпірками, та встановленого між дисками фільтрувального елемента у вигляді стрічки, яка зигзагоподібно облягає розпірки. При здійсненні винаходу досягаються нові технічні результати: збільшується площа фільтрації фільтра. Цей результат досягається тому, що фільтр має трубчатий корпус з вхідним, вихідним і зливним патрубками, центральну трубу, встановлену з можливістю обертання та виведену в вихідний патрубок, фільтрувальний блок, жорстко установлений на центральній трубі з можливістю обертання разом з нею та з'єднаний з нею отворами, нерухомий очисник, з'єднаний отвором зі зливним патрубком, крім того, фільтрувальний блок виконаний у вигляді принаймні двох дисків, з'єднаних між собою розпірками, та встановленого між дисками фільтрувального елемента у вигляді стрічки, яка зигзагоподібно облягає розпірки. Така конструкція фільтра дозволила виконати фільтрувальний елемент у вигляді зигзагоподібної стрічки, що значно збільшує площу фільтрації фільтра. Таким чином, вирішується поставлена задача - збільшена площа фільтрації фільтра. Суть винаходу ілюструється графічними матеріалами. На фіг. 1 зображений поздовжній переріз фільтра; на фіг. 2 - поперечний переріз фільтра по А-А, через очисник. Фільтр має трубчатий корпус 1 (фіг. 1, 2), вхідний патрубок 2, вихідний патрубок 3 і зливний патрубок 4, а також фільтрувальний блок 5, жорстко закріплений на центральній трубі 6, яка встановлена в трубчатому корпусі на підшипниках 7 і 8 з можливістю обертання разом з фільтрувальним блоком. Фільтрувальний блок 5 має верхній диск 9 та нижній диск 10, які жорстко зв'язані між собою розпірками у вигляді стержнів: це зовнішні стержні 11 та внутрішні стержні 12. Між верхнім 1 UA 109211 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 диском 9 та нижнім диском 10 на зовнішні стержні 11 і внутрішні стержні 12 натягнутий фільтрувальний елемент 13 у вигляді вирізаної із сітки стрічки, яка зигзагоподібно облягає зовнішні стержні 11 та внутрішні стержні 12 (див. фіг. 2). Таким чином зовнішні стержні 11 і внутрішні стержні 12 виявляються розміщеними в кутках 14 і 15 зигзагів. Натягнутий таким чином фільтрувальний елемент 13 разом з верхнім диском 9 та нижнім диском 10 утворюють в фільтрувальному блоці 5 зовнішні камери 16 та внутрішні камери 17. Центральна труба 6 має отвори 18, які зв'язують всі внутрішні камери 17 фільтрувального блока з порожниною 19 центральної труби 6. Таким чином, фільтрувальний блок 5 з'єднаний отворами з порожниною 19 центральної труби 6. На трубчатому корпусі 1 зсередини закріплений нерухомий очисник 20, який частково облягає фільтрувальний блок 5. Очисник має отвір 21, з'єднаний зі зливним патрубком 4. При обертанні фільтрувального елемента 5 його зовнішні камери 16 через отвір 21 в очиснику послідовно з'єднуються зі зливним патрубком 4. Центральна труба 6 зв'язана з електроприводом 22, а на її вихідному валу 23 встановлений ущільнювач 24. На зливному патрубку 4 встановлений нормально закритий зливний клапан 25 з електроприводом 26. Зливний клапан, будучи відкритим, з'єднує зливний патрубок 4 зі зливом, де тиск води набагато менший за тиск в фільтрі. При такій конструкції фільтра його фільтрувальний блок 5 складається з двох дисків з розпірками, має фільтрувальний елемент 13 у вигляді стрічки, який зигзагоподібно облягає розпірки, що значно збільшує площу фільтрації фільтра. Фільтр має диференціальний манометр 27, встановлений з можливістю слідкування за різницею тиску між вхідним патрубком 2 і вихідним патрубком 3, і блок керування 28, який має електричний зв'язок з диференціальним манометром 27, а також з електричним приводом 22 по лінії 29 та з електроприводом 26 зливного клапана 25 по лінії 30. Краї фільтроелемента 5 зі сторін верхнього диска 9 та нижнього диска 10 скріплені з ними самотвердною сумішшю 31 (компаундом). Фільтр має два режими роботи - режим фільтрації та режим промивки. Стрілками 32 показаний шлях води в режимі фільтрації. Стрілками 33 показаний зворотний шлях води через фільтруючий елемент в зоні зовнішньої камери 16, яка в даний момент промивається в режимі промивки. Фільтр працює так: В режимі фільтрації зливний клапан 25 закритий, електропривод 22 виключений. Вода напірного водоводу, в якому встановлений фільтр, з забрудненнями тече по стрілці 32 - через вхідний патрубок 2 (див. фіг. 1) в трубчатий корпус 1, проходить через всі зовнішні камери 16 фільтрувального блока, проходить через фільтрувальний елемент 13 у внутрішні камери 17 фільтрувального блока і далі, вже очищеною, через отвори 18 тече в порожнину 19 центральної труби 6, а з неї в вихідний патрубок 3. З часом фільтрувальний елемент 13 фільтрувального блока 5 поступово забруднюється, в результаті чого зростає перепад тиску між вхідним патрубком 2 і вихідним патрубком 3. Цей перепад тиску відслідковує диференціальний манометр 27 і подає сигнал про перепад тиску в блок управління 28. Коли перепад тиску досягне наперед заданої при наладці фільтра величини, що є сигналом про забруднення фільтрувального блока 5, блок управління переводить фільтр в режим промивки. Для цього він включає електропривод 26 клапана зливного 25, який відкриває клапан, і включає електропривод 22, який починає обертати центральну трубу 6, а разом з нею і весь фільтрувальний блок 5. В режимі промивки фільтрувальний блок 5 обертається, а зливний клапан 25 відкритий на злив. При обертанні фільтрувального блока 5 кожна зовнішня камера 16 послідовно суміщається з отвором 21 нерухомого очисника 20. Таким чином кожна зовнішня камера 16 послідовно через цей отвір і відкритий зливний клапан 25 на деякий час з'єднується зі зливом. Назвемо зовнішню камеру 16, яка в даний момент таким чином з'єднана зі зливом, "зовнішньою камерою, що промивається". Через те, що тиск води в фільтрі вищий за атмосферний тиск і, відповідно, вищий за тиск на зливі, на час суміщення зовнішньої камери 16 з отвором 21 виникає зворотний потік води по стрілці 33 через ділянки сітки в "зовнішній камері, що промивається", через саму зовнішню камеру і далі через отвір 21 і відкритий зливний клапан 25 на злив. Цей зворотний потік води змиває та виносить на злив забруднення, які осіли на ділянках фільтрувального елемента 13 в цій зовнішній камері і в самій зовнішній камері. В зв'язку з тим, що фільтрувальний блок 5 2 UA 109211 C2 5 10 15 20 обертається, таким чином послідовно промивається вся сітка і всі зовнішні камери. В режимі промивки фільтрація води продовжується. В результаті промивки фільтрувальний елемент 13 поступово очищається від бруду, завдяки чому зменшується перепад тиску між вхідним патрубком 2 і вихідним патрубком 3, який відслідковує диференціальний манометр 27, зв'язаний з блоком керування 28. Коли перепад тиску досягне вихідної величини, блок керування переводить фільтр в режим фільтрації, для чого він дає сигнал на електропривод 22 і виключає його, а також дає сигнал на електропривод 26, який закриває зливний клапан 29. Тепер фільтр знову працює в режимі фільтрації. Далі цикл повторюється. Таким чином вирішена задача збільшити площу фільтрації фільтра шляхом виконання його фільтрувального елемента у вигляді зигзагоподібної стрічки, що забезпечує запропонована конструкція фільтра. Розробляються креслення для виготовлення нових фільтрів для металургійних заводів. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ Фільтр, який містить трубчатий корпус з вхідним, вихідним і зливним патрубками, центральну трубу, встановлену з можливістю обертання та виведену у вихідний патрубок, фільтрувальний блок, жорстко установлений на центральній трубі з можливістю обертання разом з нею та з'єднаний з нею отворами, нерухомий очисник, з'єднаний отвором зі зливним патрубком, який відрізняється тим, що фільтрувальний блок виконаний у вигляді принаймні двох дисків, з'єднаних між собою розпірками, та встановленого між дисками фільтрувального елемента у вигляді стрічки, яка зигзагоподібно облягає розпірки. 3 UA 109211 C2 Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kuzminskyi Vitalii Pavlovych, Kukhar Viktor Yuriiovych, Kudriavtsev Dmytro Viktorovych, Ovchynnykova Olha Vitaliivna

Автори російською

Кузьминский Виталий Павлович, Кухар Виктор Юрьевич, Кудрявцев Дмитрий Викторович, Овчинникова Ольга Витальевна

МПК / Мітки

МПК: B01D 35/02

Мітки: фільтр, кузьмінського, віталія

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-109211-filtr-vitaliya-kuzminskogo.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Фільтр віталія кузьмінського</a>

Подібні патенти