Повітряний сепаратор із замкнутим циклом повітря

Номер патенту: 109184

Опубліковано: 10.08.2016

Автор: Верещинський Олександр Павлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Повітряний сепаратор із замкнутим циклом повітря, що містить приймальну камеру з вхідним патрубком, яка примикає до зовнішньої стінки корпусу, всередині якого розташовані пневмосепаруючий і рециркуляційний вертикальні канали, осадова камера, діаметральний вентилятор і регулююча заслінка, установлені у верхній частині осадової камери, шнек для видалення домішок, установлений в нижній частині осадової камери, а також патрубок для виведення очищеного продукту і патрубок для виведення легких домішок, який відрізняється тим, що сепаратор забезпечений додатковою регулюючою заслінкою, яка установлена на перегородці між рециркуляційним вертикальним каналом і осадовою камерою.

Текст

Реферат: Повітряний сепаратор із замкнутим циклом повітря містить приймальну камеру з вхідним патрубком, яка примикає до зовнішньої стінки корпусу. Всередині корпусу розташовані пневмосепаруючий і рециркуляційний вертикальні канали, осадова камера, діаметральний вентилятор і регулююча заслінка, установлені у верхній частині осадової камери. У нижній частині осадової камери установлений шнек для видалення домішок, а також патрубок для виведення очищеного продукту і патрубок для виведення легких домішок. Сепаратор забезпечений додатковою регулюючою заслінкою, яка установлена на перегородці між рециркуляційним вертикальним каналом і осадовою камерою. UA 109184 U (54) ПОВІТРЯНИЙ СЕПАРАТОР ІЗ ЗАМКНУТИМ ЦИКЛОМ ПОВІТРЯ UA 109184 U UA 109184 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі переробки зерна, зокрема до машин для очистки зерна. Найбільш близьким до корисної моделі, що заявляється, є аспіратор типу А1-БДЗ, який містить корпус, в якому внутрішніми стінками утворено приймальну камеру, вертикальні пневмосепаруючий та рециркуляційний канали, а також осадову камеру. На межі рециркуляційного каналу та осадової камери змонтований діаметральний вентилятор. У верхній частині осадової камери міститься заслінка, а в її нижній частині розміщений шнек для видалення відокремлених домішок. Корпус містить патрубки для вихідного і очищеного продуктів, а також патрубок для виводу відокремлених домішок назовні. Діаметральний вентилятор і шнек приводяться у рух електромеханічним приводом, що розміщується ззовні корпусу (див. Глебов Л.А. Технологическое оборудование и поточные линии предприятий по переработке зерна [Текст]/ Л.А. Глебов [и др.]. - М.: ДеЛи принт, 2010. - С. 152-154.). Конструкція даного ситового сепаратора вибрана прототипом. Прототип і корисна модель, що заявляється, мають наступні спільні ознаки: - приймальна камера з вхідним патрубком; - приймальна камера примикає до зовнішньої стінки корпусу; - пневмосепаруючий вертикальний канал; - рециркуляційний канал; - осадова камера; - діаметральний вентилятор; - заслінка; - шнек для видалення домішок; - патрубок для виведення очищеного продукту; - патрубок для виведення легких домішок. Але, заданий конструкцією рух повітряних потоків у порожнинах пристрою не забезпечує надійного його функціонування на всіх необхідних режимах роботи. Це можна пояснити наступним. Повітряний сепаратор із замкнутим циклом повітря призначений для очищення зерна від легких домішок і розділення продуктів його переробки за аеродинамічними властивостями. Названі продукти мають широкий діапазон значень швидкості зависання, що визначає необхідну швидкість повітря у пневмосепаруючому каналі для забезпечення ефективності розділення, а значить і необхідну аеородинамічну потужність діаметрального вентилятора. Природно, що потужність діаметрального вентилятора розраховують на ефективну обробку продуктів з найвищими значеннями їх швидкості зависання. При необхідності обробки продуктів з меншими значеннями швидкості зависання пристрій налаштовують на потрібний режим закриттям заслінки, що розташована в осадовій камері. При цьому заслінка створює аеродинамічний опір діаметральному вентилятору, що веде до зменшення швидкості повітря у пневмосепаруючому каналі. Природно, що пропорційне зниження швидкості повітря відбувається у всіх елементах аеродинамічної системи пристрою, у т.ч. і на лопатях діаметрального вентилятора, що має сталу швидкість обертання. Певне збільшення різниці між лінійною швидкістю лопатей діаметрального вентилятора та швидкістю повітря викликає зривання потоку повітря з лопатей вентилятора, що порушує стабільність його роботи, викликаючи неконтрольовану зміну потужності, вібрацію та хлопки повітря. При цьому ефективність роботи пристрою порушується до незадовільного, а сам режим є аварійним. Обробка продуктів з низькими значеннями швидкості зависання у таких пристроях є проблематичною. Така конструкція не забезпечує можливість дискретно установлювати вузькі діапазони регулювання швидкості у пневмосепаруючому каналі. Це унеможливлює налаштовування повітряного режима, що призводить до зниження ефективності сепаратора. В основу корисної моделі поставлено задачу створити повітряний сепаратор із замкнутим циклом повітря, в якому шляхом введення додаткової заслінки та розташування її на певній перегородці і в певному місці, забезпечити можливість дискретно встановлювати вузькі діапазони регулювання швидкості в пневмосепаруючому вертикальному каналі і, як наслідок, здійснювати плавність і точність налаштовування повітряного режима, що забезпечує суттєве підвищення ефективності роботи пристрою. Поставлена задача вирішується тим, що в повітряному сепараторі із замкнутим циклом повітря, що містить приймальну камеру з вхідним патрубком, яка примикає до зовнішньої стінки корпусу, всередині якого розташовані пневмосепаруючий і рециркуляційний вертикальні канали, осадова камера, діаметральний вентилятор і регулююча заслінка, установлені у верхній частині осадової камери, шнек для видалення домішок, установлений в нижній частині осадової камери, а також патрубок для виведення очищеного продукту і патрубок для виведення легких домішок, згідно з корисною моделлю, сепаратор забезпечений додатковою регулюючою 1 UA 109184 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 заслінкою, яка установлена на перегородці між рециркуляційним вертикальним каналом і осадовою камерою. Новим в корисній моделі, що заявляється, є наявність наступних ознак: додаткова регулююча заслінка; місце розташування додаткової регулюючої заслінки - на перегородці між рециркуляційним вертикальним каналом і осадовою камерою. Сукупність заявлених ознак дозволяє підвищити ефективність повітряного сепаратора, за рахунок отримання можливості дискретно встановлювати вузькі діапазони регулювання швидкості в пневмосепаруючому вертикальному каналі і завдяки цьому здійснювати плавність і точність налаштовування повітряного режиму. Повітряний сепаратор із замкнутим циклом повітря зображений на кресленнях, де: Фіг. 1 - вигляд сепаратора із додатковою регулюючою заслінкою, розташованою на верхній частині перегородки між рециркуляційним вертикальним каналом і осадовою камерою; Фіг. 2 - вигляд сепаратора із додатковою регулюючою заслінкою, розташованою в середній частині перегородки між рециркуляційним вертикальним каналом і осадовою камерою. Римськими цифрами на кресленні вказані наступні умовні позначення: I - вихідний продукт; II - очищений продукт; III - відокремлені домішки. Повітряний сепаратор із замкнутим циклом повітря містить корпус 1, приймальну камеру 2, яка примикає до корпусу 1, вертикальні пневмосепаруючий 3 і рециркуляційний 4 канали і осадову камеру 5. На межі вертикального рециркуляційного каналу 4 та осадової камери 5 змонтований діаметральний вентилятор 6. У нижній частині осадової камери 5 розміщений шнек 7 для видалення відокремлених домішок. Приймальна камера 2 забезпечена вхідним патрубком 8 для подачі вихідного продукту. Корпус 1 забезпечений патрубком 10 для виведення відокремлених легких домішок і патрубком 11 для виведення очищеного продукту. На кінці вертикального рециркуляційного канала 4 установлена регулююча заслінка 11. На перегородці між рециркуляційним вертикальним каналом 4 та осадовою камерою 5 установлена додаткова регулююча заслінка 12. Додаткова регулююча заслінка 12 установлена у верхній частині перегородки між вертикальним рециркуляційним каналом 4 та осадовою камерою 5 (Фіг. 1), або, наприклад, в середній частині перегородки між вертикальним рециркуляційним каналом 4 та осадовою камерою 5 (Фіг. 2). Діаметральний вентилятор 6 і шнек 7 приводяться у рух електроприводом (на кресленні не показано), що розміщується ззовні корпусу 1. Працює повітряний сепаратор із замкнутим циклом повітря у такий спосіб. Зерно, що підлягає очистці, або продукти, що мають бути розділені за швидкістю зависання, самопливом надходить через патрубок 8 та приймальну камеру 2 у вертикальний пневмосепаруючий канал 3. Вихідний потік повітря у вертикальному пневмосепаруючому каналі 3 пронизує потік продукту, захоплює легкі його частинки та транспортує у осадову камеру 5. Очищений (розділений) таким чином продукт самопливом через патрубок 9 виводиться із пристрою. Під дією відцентрової сили та сили гравітації легкі частинки продукту в осадовій камері 5 надходять у шнек 7 та через патрубок 10 виводяться із пристрою. Повітря з осадової камери 5 потрапляє на лопаті діаметрального вентилятора 6, який нагнітає його через рециркуляційний канал 4 у вертикальний пневмосепаруючий канал 3 для подальшого використання. Регулювання швидкості руху повітря у вертикальному пневмосепаруючому каналі 3, що визначає міру захоплення частинок продукту і виносу їх в осадову камеру, відбувається регулюванням заслінки 11. Попереднє налаштування повітряного сепаратора на роботу в межах певної зміни швидкості руху повітря у вертикальному пневмосепаруючому каналі 3 відбувається регулюванням додаткової заслінки 12. У випадку необхідності створення високих значень швидкості повітря у вертикальному пневмосепаруючому каналі 3, що потрібно для сепарації продукту з високими значеннями швидкості зависання, додаткову регулюючу заслінку 12 приводять у закрите положення. По мірі необхідності переходу у діапазони нижчих значень швидкості повітря у вертикальному пневмосепаруючому каналі 3, тобто для сепарації продукту з більш низькими значеннями швидкості зависання, додаткову регулюючу заслінку 12 відкривають, збільшуючи площу отвору у стінці між рециркуляційним каналом 4 та осадовою камерою 5. При цьому тільки частина повітря, яку транспортує діаметральний вентилятор 6, перетікає з вертикального рециркуляційного каналу 4 у вертикальний пневмосепаруючий канал 3, а інша частина повітря через отвір, створений додатковою регулюючою заслінкою 12, надходить у осадову камеру 5. Таким чином, створюються умови, при яких діаметральний 2 UA 109184 U вентилятор 6 переміщає достатню кількість повітря, що необхідна для його стабільної роботи, але на пневмосепарацію використовується лише частина повітря, яка необхідна для створення потрібної швидкості у вертикальному пневмосепаруючому каналі 3. 5 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Повітряний сепаратор із замкнутим циклом повітря, що містить приймальну камеру з вхідним патрубком, яка примикає до зовнішньої стінки корпусу, всередині якого розташовані пневмосепаруючий і рециркуляційний вертикальні канали, осадова камера, діаметральний вентилятор і регулююча заслінка, установлені у верхній частині осадової камери, шнек для видалення домішок, установлений в нижній частині осадової камери, а також патрубок для виведення очищеного продукту і патрубок для виведення легких домішок, який відрізняється тим, що сепаратор забезпечений додатковою регулюючою заслінкою, яка установлена на перегородці між рециркуляційним вертикальним каналом і осадовою камерою. 3 UA 109184 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01F 12/44, B08B 5/00

Мітки: замкнутим, циклом, сепаратор, повітряній, повітря

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-109184-povitryanijj-separator-iz-zamknutim-ciklom-povitrya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Повітряний сепаратор із замкнутим циклом повітря</a>

Подібні патенти