Номер патенту: 109049

Опубліковано: 10.07.2015

Автори: Гуляєв Віталій Михайлович, Мучник Дамир Абрамович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для обробки коксу сухого гасіння, що містить перевантажувальний похилий прямокутний жолоб, трубопровід для подачі води і форсунки для її розпилення, який відрізняється тим, що дно жолоба складається з двох частин: приймальної для приймання коксу, що розвантажується, і розвантажувальної, з довжиною обох не менше 0,5L і з розривом між ними не менше 1,5L по всій ширині жолоба, при цьому дно розвантажувальної частини жолоба зміщене по горизонталі у бік приймальної частини жолоба паралельно відносно його дна на величину l,5Lsinα, де L - ширина жолоба, α - кут нахилу жолоба, утворене розривом вікно закрите пірамідальним куполом заввишки 0,25-0,5L, причому форсунки встановлені на його вершині, а весь жолоб зверху закритий ковпаком-парозбірником, сполученим із загальною системою пило,-паровидалення.

Текст

Реферат: Винахід належить до коксохімічної галузі металургійної промисловості. Пристрій для обробки коксу сухого гасіння містить перевантажувальний похилий прямокутний жолоб, трубопровід для подачі води і форсунки для її розпилення, при цьому дно жолоба складається з двох частин: приймальної для приймання коксу, що розвантажується, і розвантажувальною, з довжиною обох не менше 0,5L і з розривом між ними не менше 1,5L по всій ширині жолоба, при цьому дно розвантажувальної частини жолоба зміщене по горизонталі у бік приймальної частини жолоба паралельно відносно його дна на величину 1,5Lsinα, де L - ширина жолоба, α - кут нахилу жолоба, утворене розривом вікно закрите пірамідальним куполом заввишки 0,25-0,5L, причому форсунки встановлені на його вершині, а весь жолоб зверху закритий ковпаком-парозбірником, сполученим із загальною системою пилопаровидалення. Винахід дозволяє підвищувати вологість коксового дріб’язку, що зменшує пиловидалення під час обробки коксу сухого гасіння. UA 109049 C2 (12) UA 109049 C2 UA 109049 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до коксохімічної галузі металургійної промисловості і може бути використаний на коксохімічних підприємствах, що виробляють доменний кокс і застосовують сухе гасіння. Маса коксу, що видається з камер коксування, має широкий спектр крупності шматків, у тому числі дрібно- і крупнодисперсний пил. При сухому гасінні великим джерелом утворення пилу є вузол вивантаження коксу з камер гасіння. Тому транспортування і сортування коксу сухого гасіння створюють проблеми з запиленості галерей і приміщень. Потрібні спеціальні заходи щодо захисту навколишнього простору. [Стефаненко В.Т., Очистка от пыли газов и воздуха на коксохимических предприятиях. - М., Металлургия, 1991. 72 с. Родькин С.П., Коробейников А.П., Ушаков Е.Б. и Степанов П.В. Экологическая оценка процесса сухого тушения кокса.// Кокс и химия. 1987. № 3. С. 52.) и др.]. Одним з напрямків боротьби з пиленням коксу при його транспортуванні і класифікації є обробка коксу водою. Відомий пристрій для обробки коксу сухого гасіння водою, що містить трубопровід з форсунками, регулятор і витратомір води, частина якого з форсунками розташовується над стрічкою транспортера. [Ухмылова Г.С. Развитие энергосберегающей технологии сухого тушения кокса // Новости чёрной металлургии за рубежом. 1996. № 2. С. 115-125.] Недоліком пристрою є те, що частина трубопроводу з форсунками розташована над стрічкою транспортера, внаслідок чого зрошується тільки верхній шар коксу, що складається з крупних шматків, а коксовий дріб'язок – джерело пилення – залишається практично не змоченим. Найбільш близьким аналогом за технічною суттю до пристрою, що заявляється, є пристрій для обробки коксу сухого гасіння, що містить трубопровід, забезпечений витратоміром і регулятором кількості води, частина якого з форсунками розташовується над жолобом. [Буров А.Д., Гриб А.В., Кручин А.В. Модернизация установок сухого тушения кокса в ОАО "Алтай- Кокс" // Кокс и химия. 2006. № 11. С. 18-23]. Такий пристрій не забезпечує спрямовано переважаючого обприскування водою коксового дріб'язку, оскільки він екранований крупними шматками коксу. Недоліком пристрою є те, що форсунки встановлені над жолобом і не забезпечують переважаючого обприскування коксового дріб'язку. В потоці коксу, що падає з натяжного барабана транспортера в перевантажувальний жолоб, відбувається значний його розподіл по крупності. Шматки коксу більшого розміру мають велику інерцію в порівнянні з дрібними і в момент відділення від барабана відлітають далі від транспортера стрічки, ніж коксовий дріб'язок. Таким чином, крупна частина коксу створює як би екран, який захищає дрібний кокс від потрапляння на нього крапель води. Звідси істотно переважно вода обробляє крупні шматки, залишивши не змоченим, або мало змоченим, коксовий дріб'язок – головне джерело пилення. В основу винаходу поставлено задачу вдосконалення пристрою для обробки коксу сухого гасіння шляхом зміни конструкції жолоба і місця розташування форсунок, що дасть можливість обприскувати переважно коксовий дріб'язок, що приведе до підвищення його вологості, внаслідок чого зменшиться пилення коксу в процесі вивантаження, що забезпечить скорочення витрат на аспірацію всіх місць пиловиділення. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для обробки коксу сухого гасіння, що містить перевантажувальний похилий прямокутний жолоб, трубопровід для подачі води і форсунки для її розпилення, дно жолоба складається з двох частин: приймальної, на яку потрапляє кокс, що розвантажується і розвантажувальною, з довжиною обох не менше 0,5L і з розривом між ними не менше 1,5L по всій ширині жолоба, при цьому дно розвантажувальної частини жолоба зміщене по горизонталі у бік приймальної частини жолоба паралельно відносно його дна на величину l, 5Lsinα, де L - ширина жолоба, α - кут нахилу жолоба, утворене розривом вікно закрите пірамідальним куполом заввишки 0,25-0,5L, форсунки встановлені на його вершині, а весь жолоб зверху закритий ковпаком-парозбірником, сполученим із загальною системою пило, -паровидалення. Виконання жолоба їх двох частин: приймальної і розвантажувальної, з розривом між ними не менше 1,5L по всій ширині жолоба призводить до виникнення ділянки шляху, яку кокс проходить у вільному падінні, а через вікно, що утворилося, форсунка/ки обробляють водою переважно коксовий дріб'язок, оскільки він знаходиться з внутрішньої сторони потоку коксу. Для того, щоб потік коксу після вільного падіння потрапляв на розвантажувальну частину жолоба, дно розвантажувальної частини зміщене по горизонталі у бік приймальної частини жолоба паралельно відносно його дна на величину l, 5Lsinα. Вікно, що утворилося, закрите пірамідальним куполом заввишки 0,25-0,5L, оскільки ця відстань забезпечує оптимальне розширення потоку бризок, що охоплює більшу частину коксу, що проходить уздовж вікна паралельно. При висоті пірамідального купола менше 0,25 L зменшиться радіус поперечного 1 UA 109049 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 перерізу поверхні, що окропляється так, що буде потрібно збільшене число форсунок для забезпечення потрібної площі окропления. Збільшення відстані більше 0,5 L призведе до того, що поверхня, яка окропляється, буде більше розміру вікна, а це викличе небажану витрату води. На Фіг. 1 схематично зображено пристрій для обробки коксу сухого гасіння; на Фіг. 2 - схема поперечного розрізу розвантажувального жолоба. Пристрій для обробки коксу сухого гасіння містить перевантажувальний похилий прямокутний жолоб, що складається з приймальної частини 1 і розвантажувальної частини 2, пірамідальний купол 3, що закриває вікно АВ, підвідний водопровід - 4, форсунка/ки - 5, перекриття верхньої частини жолоба - ковпак-парозбірник 6, відвідний пило, -паропровід 7. Дно жолоба виконано з двох частин з розривом між ними АС - не менше 1,5L по всій ширині L жолоба, при цьому дно розвантажувальної частини 2 жолоба зміщено по горизонталі у бік приймальної частини 1 жолоба паралельно відносно його дна на величину ВС, що дорівнює l, 5Lsinα, де α - кут нахилу жолоба. Приймальну частину 1 жолоба, на яку потрапляє розвантажуваний кокс, і розвантажувальну частину 2 жолоба виконують завдовжки не менше 0,5L. Вікно АБ, що утворилося, закрите пірамідальним куполом 3 з висотою 0,25-0,5 L. На вершині пірамідального купола 3 встановлена форсунка 5 (або форсунки) і підведена лінія подачі води 4 з розміщеним на ній регулятором-витратоміром. Весь жолоб закритий пірамідальною частиною, що створює парозбірник 6 у вигляді ковпака, який закінчується з'єднувальним патрубком системи пило, -парогазовидалення 7. Бічні стінки звичайні, повністю закривають бічний контур. Футерівку жолоба виконують за типом футерівки коксових жолобів, зазвичай прийнятим на заводах. Пристрій для обробки коксу сухого гасіння працює таким чином. З натяжного барабана транспортера або з розвантажувального пристрою камери УСГК кокс подають на похилу поверхню приймальної частини 1 жолоба, по якій він рухається під дією гравітаційних сил. Пройшовши приймальну частину 1 жолоба, кокс, у вільному падінні, проходить поряд з вікном АВ. Під час вільного падіння кокс обробляють водою, що надходить по трубопроводу 4 і розбризкується форсункою/форсунками 5 в кількості, достатній для зволоження коксового дріб'язку і частини крупних шматків. Оскільки коксовий дріб'язок завжди знаходиться з внутрішньої сторони потоку, він буде оброблений водою, що різко зменшить його пиления. В процесі падіння, під дією сил гравітації потік коксу відхиляється від початкового шляху. Для того, щоб кокс впав на розвантажувальну частину 2 жолоба, остання зміщена по горизонталі у бік приймальної частини жолоба параллельно відносно його дна на величину l, 5Lsinα. Весь кокс має середню температуру значно більше 100 °C, тому частина води випарується. Пару і супутній пил і газ видаляють через ковпак-парозбірник 6, підключений до пило, -газопаропроводу 7, та загальній системі евакуації пилу і газу. Ці продукти на шляху евакуації проходять через падаючий шар крупного коксу. При цьому буде відбуватися теплообмін: пара буде нагріватися і фільтруватися, а кокс буде охолоджуватися. За рахунок цього можливо досягти деякого зниження середньої температури загального потоку, що зазвичай становить 180-200 °C. Відповідно, буде можливим деяке збільшення температури потоку, що виходить після процесу гасіння в УСГК, а значить скорочення часу гасіння і підвищення продуктивності УСГК. Таким чином, використання запропонованого пристрою для обробки коксу сухого гасіння дозволяє обробити водою переважно дрібну частину полідисперсної маси коксу і суттєво збільшити її вологість, що забезпечить зниження його пилення на всьому тракту обробки і транспортування, а отже, зниження витрат на утримання та експлуатацію аспіраційної системи всього коксового сортування. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 50 55 60 Пристрій для обробки коксу сухого гасіння, що містить перевантажувальний похилий прямокутний жолоб, трубопровід для подачі води і форсунки для її розпилення, який відрізняється тим, що дно жолоба складається з двох частин: приймальної для приймання коксу, що розвантажується, і розвантажувальної, з довжиною обох не менше 0,5L і з розривом між ними не менше 1,5L по всій ширині жолоба, при цьому дно розвантажувальної частини жолоба зміщене по горизонталі у бік приймальної частини жолоба паралельно відносно його дна на величину 1,5Lsinα, де L - ширина жолоба, α - кут нахилу жолоба, утворене розривом вікно закрите пірамідальним куполом заввишки 0,25-0,5L, причому форсунки встановлені на його вершині, а весь жолоб зверху закритий ковпаком-парозбірником, сполученим із загальною системою пилопаровидалення. 2 UA 109049 C2 3 UA 109049 C2 Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Huliaiev Vitalii Mykhailovych, Muchnik Damir Abramovych

Автори російською

Гуляев Виталий Михайлович, Мучник Дамир Абрамович

МПК / Мітки

МПК: C10B 33/00, C10B 39/02

Мітки: сухого, обробки, гасіння, пристрій, коксу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-109049-pristrijj-obrobki-koksu-sukhogo-gasinnya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій обробки коксу сухого гасіння</a>

Подібні патенти