Малогабаритний трелювальний засіб “крокуючі сани”

Номер патенту: 109011

Опубліковано: 10.08.2016

Автори: Кий Володимир Васильович, Магура Богдан Олексійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Малогабаритний трелювальний засіб, оснащений рушіями ковзаючо-крокуючого типу, призначений для підтрелювання круглих лісоматеріалів до трелювального волока та первинного транспортування круглих лісоматеріалів на заболочених лісосіках при проведенні рубань формування і оздоровлення лісів, який відрізняється тим, що з метою підвищення ефективності процесу трелювання на ґрунтах з низькою несучою здатністю за рахунок зменшення необхідних тягових зусиль для переміщення пакету деревини використовуються рушії, які поєднують в собі позитивні властивості колеса (низький коефіцієнт тертя) та опорних поверхонь ковзаючого типу - лиж або саней (низький питомий тиск на ґрунт), рушії під час руху можуть переключатися в режим ковзання або крокування в залежності від опору переміщенню візка з деревиною завдяки кроковій адаптивній муфті граничного моменту, яка встановлена в шарнірах хрестоподібних лиж.

Текст

Реферат: Малогабаритний трелювальний засіб "крокуючі сани", оснащений рушіями ковзаючо-крокуючого типу, призначений для підтрелювання круглих лісоматеріалів до трелювального волока та первинного транспортування круглих лісоматеріалів на заболочених лісосіках при проведенні рубань формування і оздоровлення лісів. З метою підвищення ефективності процесу трелювання на ґрунтах з низькою несучою здатністю за рахунок зменшення необхідних тягових зусиль для переміщення пакету деревини використовуються рушії, які поєднують в собі позитивні властивості колеса (низький коефіцієнт тертя) та опорних поверхонь ковзаючого типу - лиж або саней (низький питомий тиск на ґрунт). Рушії під час руху можуть переключатися в режим ковзання або крокування в залежності від опору переміщенню візка з деревиною завдяки кроковій адаптивній муфті граничного моменту, яка встановлена в шарнірах хрестоподібних лиж. UA 109011 U (12) UA 109011 U UA 109011 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до лісозаготівельної галузі, а саме до малогабаритних трелювальних засобів, що застосовуються для первинного транспортування круглих лісоматеріалів від місць звалювання дерев, зрізання гілок та розкряжування стовбурів до місць відвантаження деревної сировини на лісовозний транспорт. Загальноприйняті засоби трелювання, такі як трактори, канатні установки, засоби малої механізації (візки, сани, підсанки) є придатними для первинного транспортування в конкретних умовах лісозаготівлі, але в основному на твердих ґрунтах. Що стосується заболочених лісосік і ґрунтів з низькою несучою здатністю, то існуючі засоби трелювання мають ряд недоліків, які унеможливлюють їх застосування з точки зору техніки безпеки чи конструктивної придатності, або ж їх використання є економічно невигідним. Зокрема це стосується канатних установок, конструкція яких передбачає застосування їх в болотистій місцевості, однак їх вартість та значна трудомісткість монтажно-демонтажних робіт часто унеможливлюють використання канатних установок, особливо на підприємствах із малими обсягами лісозаготівель або ж у випадках коли на перезволожених ділянках лісосік знаходиться незначна кількість деревини, що підлягає трелюванню. Використання для гужового трелювання візків з колісним рушієм на перезволожених ґрунтах є неможливим через низьку несучу здатність таких ґрунтів та значне "просідання" в ґрунт коліс й утворення глибокої колії, що спричиняє великий опір коченню коліс і відповідно значне зростання опору переміщення візка із вантажем. Трелювальні засоби з ковзаючою ходовою частиною створюють дещо менший питомий тиск на ґрунт, однак опір їх переміщенню також є досить значним за рахунок сил тертя, що виникають при транспортуванні деревини, особливо, в літній період на сухих ґрунтах. Окрім цього, такий засіб стає неефективним, у випадку появи на шляху його переміщення перешкоди (камінь, колода, пень, корінь і т.д.), яка блокує його рух. Також на ґрунтах з низькою несучою здатністю, можливе "просідання" (заглиблення) рушія в ґрунт, що в свою чергу спричиняє значне збільшення опору переміщення, а відповідно і тягового зусилля. Відомий причіп трелювальний з механізмом самогальмування, який складається з Пподібної рами, двох санних полозів, механізму завантаження круглих лісоматеріалів та механізму самогальмування [1, 2]. Однак, така конструкція на санних полозах розрахована виключно для роботи на ґрунтах з низькою несучою здатністю або на снігу, і буде малоефективною при переході з заболоченої ділянки на сухий ґрунт (суттєво зросте тягове зусилля внаслідок збільшення коефіцієнта тертя) або при "зустрічі" з перешкодою (камінь, колода, корінь і т.д.). Відомий також причіп трелювальний для перевезення круглих лісоматеріалів [3], який складається із двох П-подібних опорних рам, Г-подібної несучої балки з напрямними, вантажної траверси з котками і блоком, двох ходових коліс, U-подібної вантажної балки із зубчастою рейкою і лебідки з приводом від двигуна внутрішнього згорання бензиномоторної пилки. Ходова частина такого причепу (два колісні рушії) призначена для роботи лише на сухих, добре дренованих ґрунтах і малопридатна для роботи на перезволожених ґрунтах. Задача корисної моделі - підвищення ефективності процесу трелювання на ґрунтах з низькою несучою здатністю за рахунок зменшення необхідних тягових зусиль для переміщення пакету деревини. Поставлена задача досягається використанням на операції трелювання малогабаритного трелювального засобу типу "крокуючі сани", який поєднує у собі позитивні властивості колеса (низький коефіцієнт тертя) та опорних поверхонь ковзаючого типу - лиж або саней (низький питомий тиск на ґрунт). Рушії під час руху можуть переключатися в режим ковзання або крокування в залежності від опору переміщенню візка з деревиною завдяки кроковій адаптивній муфті граничного моменту, яка встановлена в шарнірах хрестоподібних лиж. Загальний вигляд конструкції візка для трелювання деревини по заболоченій місцевості малогабаритного трелювального засобу "крокуючі сани" приведено на фіг. 1-4. Трелювальний візок складається з рами 3, до якої за допомогою дишла 5 кріпиться тяговий орган. Як привод може використовуватись як гужова тяга, так і самохідна малогабаритна техніка або двобарабанна трелювальна лебідка. Дишло приєднане до "П"-подібної рами жорстко, що дає змогу під час руху візка назад опускати раму та покерувати вантаж 1. Під час руху вперед, відбувається опускання дишла, за рахунок чого рама провертається на осях коліс 6 і зачокерований вантаж піднімається. Як чокер може бути використаний як звичайний ланцюг, так і канатний строп з карабінами 2. Рама возика 3, виготовлена з тонкостінної профільної труби прямокутного перерізу, що дає змогу максимально полегшити конструкцію, при забезпеченні відповідної жорсткості. Стропа чи ланцюг, приєднується до вушка 4, яка виготовлена з гнутого стержня. 1 UA 109011 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Рушії 8 виготовлені у вигляді квадратного колеса, чотири сторони якого представляють собою опори лиж, з загнутими кінцями. Велика опорна поверхня основи лиж забезпечує мінімальне допустиме навантаження на ґрунт при високій вантажопідйомності. Лижі колеса (рушія) закріплені хрестоподібно на маточині 7 колеса за допомогою шприх 9, які виготовлені з круглого стержня або профільної труби квадратного перерізу. У шарнірах встановлених хрестоподібних лиж передбачена муфта граничного моменту, розрахована на відповідний опір коченню. Під час трелювання деревини по заболоченій місцевості, у випадку, коли несуча здатність ґрунту ще відносно задовільна і забезпечує "невгрузання" лиж, рушії ковзають по ґрунту, забезпечуючи найменший опір переміщенню. У разі трелювання деревини по заболоченій місцевості з незадовільною несучою здатністю ґрунту (лижі "грузнуть" у ґрунті), чи у випадку наїзду на перешкоду, спрацьовує муфта граничного моменту, яка розміщена на осі 6. Рушій повертається на 90° - робить крок. При цьому лижа "виходить" з ґрунту або переступає перешкоду. Таким чином цикл буде повторюватися - під час переміщення деревини лижі будуть або ковзати або ж крокувати. Конструкція адаптивної крокової муфти приведена на фіг. 5-8. Адаптивна крокова муфта складається з осі 1, яка за допомогою болтового з'єднання кріпиться до рами візка. На осі встановлені роликові підшипники 4, які зафіксовані корончастою гайкою 5 (для регулювання натягу). На обоймах підшипників запресована ступиця 3, з кришкою 6, яка перешкоджає попаданню бруду в підшипники. Ступиця фіксується штифтами до спеціальної втулки 7, в якій профрезеровані канавки 13 з кутом виходу фіксувальної кульки 12. Кут виходу кульки становить 30°. Кульки опираються через проміжні пальці 9 до втулки, яка встановлена рухомо на осі 2 з допомогою шпонкової напрямної. Втулка в свою чергу притиснута нерегульованою пружиною 10. Степінь попереднього стиску пружини залежить від товщини шайби 11. Муфта працює наступним чином. При наїзді крокуючого колеса на перешкоду (чи збільшенні опору ковзання), зусилля стає достатнім для виходу кульки з канавки обойми. Кулька передає зусилля через пальці і стискає пружину. Колесо провертається на 90°, і кульки попадають в наступну профільну канавку. Весь механізм розраховано таким чином, щоб зусилля виходу кульки з канавки було більшим за максимальний крутний момент колеса розрахований з умови ковзання. Джерела інформації: 1. Патент на корисну модель № 48648, Україна. Причіп трелювальний з механізмом самогальмування, кл B62D 63/00, Бюл. № 6, 2010 р. 2. Патент на корисну модель № 77545, Україна, кл B62D 63/00, Бюл. № 4, 2013 р. 3. Патент на винахід № 101218, Україна, кл В60Р 3/40; B62D 63/08, Бюл. № 5, 2013 р. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Малогабаритний трелювальний засіб, оснащений рушіями ковзаючо-крокуючого типу, призначений для підтрелювання круглих лісоматеріалів до трелювального волока та первинного транспортування круглих лісоматеріалів на заболочених лісосіках при проведенні рубань формування і оздоровлення лісів, який відрізняється тим, що з метою підвищення ефективності процесу трелювання на ґрунтах з низькою несучою здатністю за рахунок зменшення необхідних тягових зусиль для переміщення пакету деревини використовуються рушії, які поєднують в собі позитивні властивості колеса (низький коефіцієнт тертя) та опорних поверхонь ковзаючого типу - лиж або саней (низький питомий тиск на ґрунт), рушії під час руху можуть переключатися в режим ковзання або крокування в залежності від опору переміщенню візка з деревиною завдяки кроковій адаптивній муфті граничного моменту, яка встановлена в шарнірах хрестоподібних лиж. 2 UA 109011 U 3 UA 109011 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B60P 3/41, B62D 63/08

Мітки: сани, крокуючі, малогабаритний, засіб, трелювальний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-109011-malogabaritnijj-trelyuvalnijj-zasib-krokuyuchi-sani.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Малогабаритний трелювальний засіб “крокуючі сани”</a>

Подібні патенти