Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Провідник підключичного катетера, який містить концентричний канал, гострий кінець голки має заточення, муфту, довжина голки 8-10 см, який відрізняється тим, що заточення голки має конусоподібну форму, вивідний еліптичний отвір каналу має заокруглені краї, а тонкостінна трубка має щілину.

Текст

Реферат: Провідник підключичного катетера має концентричний канал, гострий кінець голки має заточення, муфту, довжина голки 8-10 см. Заточення голки має конусоподібну форму, вивідний еліптичний отвір каналу має заокруглені краї, а тонкостінна трубка має щілину. UA 108442 U (12) UA 108442 U UA 108442 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до медичної техніки, та використовується для внутрішньовенного введення лікувальних засобів. Відома голка містить концентричний канал, гострий кінець голки має скошене заточення, муфту, довжина голки 8-10 см. [1] Недолік відомого пристрою пояснюється тим, що при проведенні пункції та катетеризації підключичної вени зовнішній еліптичний край еліптичного вивідного отвору гострого кінця голки, при проведенні венепункції голка проходить через шкіру, підшкірно-жирову клітковину, оболонки підключичної вени, травмуючи останні зовнішнім еліптичним краєм вивідного еліптичного отвору, що загрожує утворенням гематом та їх інфікуванням, проводять багатоманіпуляційні дії, при яких катетер вводять по провіднику штовхально-обертовими рухами, травмуючи вену, маніпуляція складна і вимагає тривалого часу. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити відомий пристрій шляхом введення конструктивних змін, зміни форми загострення робочого кінця голки, завдяки чому досягається зниження травмування при проведенні венепункції та катетеризації підключичної вени, введення щілини та розширеної щілини, що зменшує кількість маніпулятивних дій, час їх проведення. Поставлену задачу вирішує тонкостінна трубка з каналом, загостренням, з одного кінця, у вигляді скошеного зрізу та конусоподібним заточенням під гострим кутом, вивідним еліптичний отвір, заокруглений зовнішній еліптичний край скошеного зрізу, заокруглений внутрішній край еліптичного скошеного зрізу, муфта, механізм з'єднання з іншого кінця, щілина, розширена щілина. Поставлену задачу вирішує провідник підключичного катетера (фіг. 1), що містить тонкостінну трубку - 1, канал трубки - 2, заокруглений зовнішній еліптичний край скошеного зрізу - 3, заокруглений внутрішній еліптичний край скошеного зрізу - 4, загострення у вигляді скошеного зрізу та конусоподібного заточення під гострим кутом - 5, вивідний еліптичний отвір 6, щілина - 7, розширення щілини - 8, муфта - 9, механізм з'єднання - 10. Провідник підключичного катетера працює наступним чином: підключичний катетер для тривалих вливань вставляють (фіг. 7) дистальним кінцем вивідним отвором - 14, в провідний пристрій через механізм з'єднання - 10 муфти - 9 та проводять каналом - 2 катетер до вивідного отвору - 6 таким чином, щоб вивідний отвір - 14 співпав з вивідним отвором - 6, муфта - 17 вклалася б в механізм з'єднання - 10 муфти - 9, 10,0 мл шприц з розчином новокаїну з'єднують через механізм - 18 з муфтою катетера - 17, вибране місце пункції на 1,0-1,5 см нижче ключиці, на межі внутрішньої та середньої її третини, проводять інфільтративну анестезію тканин, провідником проколюють шкіру та проводять під ключицею над першим ребром у напрямку грудино-ключичного зчленування, по ходу провідника впорскують розчин новокаїну, на глибині 3,0-6,0 см відчувається опір фасції, відтягують поршень шприца, поява крові свідчить про попадання в просвіт вени, вивівши муфту катетера - 17 із муфти провідника - 9 виводять проксимальну частину катетера з провідника через розширену щілину - 8 (фіг. 8) та налаштовують звуження фрагмента тонкостінної трубки - 15 катетера, виступ звуження тонкостінної трубки - 16 катетера до щілини - 7, трохи піднявши проксимальний кінець звуження відносно дна каналу на 30 градусів, та вводять в щілину провідного пристрою, просуваючи катетер на необхідну довжину катетера, утримуючи катетер через щілину - 7, та виступ, із звуження тонкостінної трубки - 1 видаляють провідник катетера, обережно від'єднують шприц, закриваючи муфту катетера пальцем та приєднують систему тривалих вливань та проводять фіксацію катетера одним із відомих методів. Суть корисної моделі пояснюють креслення. Фіг. 1. Провідний пристрій. Фіг. 2. Зріз фіг. 1 по штрих-лінії О-О1. Фіг. 3. Підключичний катетер для тривалих вливань. Фіг. 4. Зріз фіг. 3 по штрих-лінії О2-О3. Фіг. 5. Зріз фіг. 3 по штрих-лінії О4-О5. Фіг. 6. Вид А фіг. 3. Фіг. 7. Монтаж провідного пристрою. Фіг. 8. Виведення провідного пристрою. На фіг. 1 Тонкостінна трубка - 1, канал трубки - 2, заокруглений зовнішній еліптичний край скошеного зрізу - 3, заокруглений внутрішній еліптичний край скошеного зрізу - 4, загострення у вигляді скошеного зрізу та конусоподібного пристрою під гострим кутом - 5, вивідний еліптичний отвір - 6, щілина - 7, розширення щілини - 8, муфта - 9, механізм з'єднання - 10, О-О1 - штрихлінія зрізу тонкостінної трубки - 1. 1 UA 108442 U 5 10 15 20 25 На фіг. 2 Тонкостінна трубка - 1, канал трубки - 2, загострення у вигляді скошеного зрізу та конусоподібного пристрою під гострим кутом - 5, вивідний еліптичний отвір - 6, розширення щілини - 8, муфта - 9, механізм з'єднання - 10, стінка щілини - 11. На фіг. 3 Тонкостінна трубка - 12, канал - 13, вивідний отвір - 14, звуження тонкостінної трубки - 15, виступ звуження тонкостінної трубки -16, муфта - 17, механізм з'єднання - 18, О3-О4 - штрих-лінія зрізу тонкостінної трубки - 12, О5-О6 - штрих-лінія зрізу звуження тонкостінної трубки - 15. На фіг. 4 Тонкостінна трубка - 12, канал - 13. На фіг. 5 Тонкостінна трубка - 12, канал - 13, звуження тонкостінної трубки - 15 виступ звуження - 16. На фіг. 6 Тонкостінна трубка - 12, канал - 13, вивідний отвір - 14, виступ звуження тонкостінної трубки - 16, муфта - 17, механізм з'єднання - 18. На фіг. 7 Тонкостінна трубка - 1, канал трубки - 2, заокруглений внутрішній еліптичний край скошеного зрізу - 4, загострення у вигляді скошеного зрізу та конусоподібного пристрою під гострим кутом - 5, вивідний еліптичний отвір - 6, щілина - 7, розширення щілини - 8, муфта - 9, тонкостінна трубка - 12, канал - 13, вивідний отвір - 14, виступ звуження тонкостінної трубки - 16, муфта - 17, механізм з'єднання - 18. На фіг. 8 Тонкостінна трубка - 1, канал трубки - 2, заокруглений внутрішній еліптичний край скошеного зрізу - 4, загострення у вигляді скошеного зрізу та конусоподібного пристрою під гострим кутом - 5, вивідний еліптичний отвір - 6, щілина - 7, розширення щілини - 8, муфта - 9, механізм з'єднання - 10, тонкостінна трубка - 12, канал - 13, вивідний отвір - 14, виступ звуження тонкостінної трубки - 16, муфта - 17, механізм з'єднання - 18. Використовуючи пропонований провідник підключичного катетера для тривалих вливань, досягається зниження травмування при проведенні венепункції та катетеризації підключичної вени, зменшення кількість маніпулятивних дій, зменшення часу їх проведення. Джерела інформації: 1. Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В., Вех М.Д., Панасюк А.М. Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів - Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. - С. 129-130. 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Провідник підключичного катетера, який містить концентричний канал, гострий кінець голки має заточення, муфту, довжина голки 8-10 см, який відрізняється тим, що заточення голки має конусоподібну форму, вивідний еліптичний отвір каналу має заокруглені краї, а тонкостінна трубка має щілину. 2 UA 108442 U 3 UA 108442 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61M 25/00, A61M 5/32

Мітки: провідник, підключичного, катетера

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-108442-providnik-pidklyuchichnogo-katetera.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Провідник підключичного катетера</a>

Подібні патенти