Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Підключичний катетер для тривалих вливань, що містить тонкостінну трубку, канал трубки, вивідний отвір з дистального кінця, виготовлений з пластичної маси, муфту з проксимального кінця для з'єднання з системою для тривалих вливань, який відрізняється тим, що проксимальна частина тонкостінної еластичної трубки виконана з фрагментом бокового звуження з виступом.

Текст

Реферат: Підключичний катетер для тривалих вливань містить тонкостінну трубку, канал трубки, вивідний отвір з дистального кінця, виготовлений з пластичної маси, муфту з проксимального кінця для з'єднання з системою для тривалих вливань. Проксимальна частина тонкостінної еластичної трубки виконана з фрагментом бокового звуження з виступом. UA 108440 U (12) UA 108440 U UA 108440 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до медичної техніки, та використовується для внутрішньовенного введення лікувальних засобів. Відомий еластичний катетер, що містить тонкостінну трубку, канал трубки, вивідний отвір з дистального кінця, виготовлений з пластичної маси, муфту з проксимального кінця для з'єднання з системою для тривалих вливань. [1] Недолік відомого пристрою пояснюється тим, що при проведенні пункції та катетеризації підключичної вени проводять багатоманіпуляційні дії, при яких катетер вводять по провіднику штовхально-обертовими рухами, травмуючи вену, маніпуляція вимагає певного часу. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити відомий пристрій шляхом введення конструктивних змін, завдяки яким досягається зниження травмування при проведенні венепункції та катетеризації підключичної вени, зменшення кількість маніпулятивних дій, зменшення часу їх проведення. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій містить тонкостінну трубку, канал трубки, вивідний отвір з дистального кінця, виготовлений з пластичної маси, муфту з проксимального кінця для з'єднання з системою для тривалих вливань, згідно з корисною моделлю, проксимальна частина тонкостінної еластичної трубки виконана з фрагментом бокового звуження з виступом. Поставлена задача вирішується у пристрої (фіг. 1), що містить тонкостінну трубку 1, канал 2, вивідний отвір 3, бокові звуження тонкостінної трубки 4, виступ звуження тонкостінної трубки 5, муфту 6, механізм з'єднання 7. Пристрій для вливань працює наступним чином: підключичний катетер для тривалих вливань вставляють (фіг. 1) дистальним кінцем вивідним отвором 3, в провідний пристрій (фіг. 5) через механізм з'єднання 17 муфти 16 та проводять каналом 9 катетер до вивідного отвору 13 таким чином, щоб вивідний отвір 3 (фіг. 1) співпав з вивідним отвором 13 (фіг. 5), муфта 6 (фіг. 1) вклалася б в механізм з'єднання 17 муфти 16 (фіг. 5), 10,0 мл шприц з розчином новокаїну з'єднують через механізм 7 (фіг. 1) з муфтою катетера 6, вибране місце пункції на 1,01,5 см нижче ключиці, на межі внутрішньої та середньої її третини, проводять інфільтративну анестезію тканин, провідником проколюють шкіру та проводять під ключицею над перший ребром у напрямку груднино-ключичного зчленування, по ходу провідника впорскують розчин новокаїну, на глибині 3,0-6,0 см відчувається опір фасції, відтягують поршень шприца, поява крові свідчить про попадання в просвіт вени, вивівши муфту катетера 6 із муфти провідника 16 виводять проксимальну частину катетера з провідника через розширену щілину 15 (фіг. 7) та налаштовують звуження фрагмента тонкостінної трубки 4 катетера, виступ звуження тонкостінної трубки 5 катетера до щілини 14 (фіг. 8) трохи піднявши проксимальний кінець звуження відносно дна каналу на 30 градусів та вводять в щілину провідного пристрою, просуваючи катетер на необхідну довжину катетера, утримуючи катетер, через щілину 14 та виступ із звуження тонкостінної трубки 5 видаляють провідник катетера, обережно від'єднують шприц, закриваючи муфту катетера пальцем, та приєднують системи тривалих вливань та проводять фіксацію катетера одним із відомих методів. Суть корисної моделі пояснює креслення. Фіг. 1. Підключичний катетер для тривалих вливань. Фіг. 2. Зріз фіг. 1 по штрих-лінії О-О1. Фіг. 3. Зріз фіг. 1 по штрих-лінії О2-О3. Фіг. 4. Вид А фіг. 1. Фіг. 5. Провідний пристрій. Фіг. 6. Зріз фіг. 5 по штрих-лінії О4-О5. Фіг. 7. Монтаж провідного пристрою. Фіг. 8. Виведення провідного пристрою. На фіг. 1. Тонкостінна трубка 1, канал 2, вивідний отвір 3, звуження тонкостінної трубки 4, виступ звуження тонкостінної трубки 5, муфта 6, механізм з'єднання 7, О-О1 - штрих-лінія зрізу тонкостінної трубки 1, О2-О3 - штрих-лінія зрізу звуження тонкостінної трубки 4. На фіг. 2. Тонкостінна трубка 1, канал 2. На фіг. 3. Тонкостінна трубка 1, канал 2, звуження тонкостінної трубки 4, виступ звуження тонкостінної трубки 5. На фіг.4. Тонкостінна трубка 1, канал 2, вивідний отвір 3, виступ звуження тонкостінної трубки 5, муфта 6, механізм з'єднання 7. На фіг. 5. Тонкостінна трубка 8, канал 9, заокруглений зовнішній еліптичноподібний край скошеного зрізу 10, заокруглений внутрішній еліптичноподібний край скошеного зрізу 11, загострення у вигляді скошеного зрізу та конусоподібного пристрою під гострим кутом 12, 1 UA 108440 U 5 10 15 20 вивідний отвір 13, щілина 14, розширена щілина 15, муфта 16, механізм з'єднання 17, О 4-О5 штрих-лінія зрізу. На фіг. 6. Тонкостінна трубка 8, канал 9, загострення у вигляді скошеного зрізу та конусоподібного пристрою під гострим кутом 12, вивідний отвір 13, розширена щілина 15, муфта 16, механізм з'єднання 1 7, стінка щілини 18, О4-О5 - штрих-лінія зрізу 8. На фіг. 7. Тонкостінна трубка 1, канал 2, вивідний отвір 3, виступ звуження тонкостінної трубки 5, муфта 6, механізм з'єднання 7, тонкостінна трубка 8, канал 9, заокруглений внутрішній еліптичноподібний край скошеного зрізу 11, загострення у вигляді скошеного зрізу та конусоподібного пристрою під гострим кутом 12, вивідний отвір 13, щілина 14, розширена щілина 15, муфта 16. На фіг. 8. Тонкостінна трубка 1, канал 2, вивідний отвір 3, виступ звуження тонкостінної трубки 5, муфта 6, механізм з'єднання 7, тонкостінна трубка 8, канал 9, заокруглений внутрішній еліптичноподібний край скошеного зрізу 11, загострення у вигляді скошеного зрізу та конусоподібного пристрою під гострим кутом 12, вивідний отвір 13, щілина 14, розширена щілина 15, муфта 16, механізм з'єднання 17. Використовуючи пропонований підключичний катетер для тривалих вливань, досягають зниження травмування при проведенні венепункції та катетеризації підключичної вени, зменшення кількості маніпулятивних дій, зменшення часу їх проведення. Джерела інформації: 1. Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В., Вех М.Д., Панасюк Л.М. Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів - Тернопіль. Укрмедкнига. 2003. - С. 129-130. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Підключичний катетер для тривалих вливань, що містить тонкостінну трубку, канал трубки, вивідний отвір з дистального кінця, виготовлений з пластичної маси, муфту з проксимального кінця для з'єднання з системою для тривалих вливань, який відрізняється тим, що проксимальна частина тонкостінної еластичної трубки виконана з фрагментом бокового звуження з виступом. 2 UA 108440 U 3 UA 108440 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61M 25/00

Мітки: вливань, підключичний, тривалих, катетер

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-108440-pidklyuchichnijj-kateter-dlya-trivalikh-vlivan.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Підключичний катетер для тривалих вливань</a>

Подібні патенти